Anda di halaman 1dari 6

Kursus KSSR Teknologi Maklumat dan Komunikasi 19-22 Jun 2013 SMK Bukit Kuching Tengah Jurulatih Utama

En. Salehuddin bin Husin dan En.Mukhlis Mursyid bin Amat Penyelaras Kursus En. Mokhidin bin Mastury (019-2740236) dan Cik Sarimah bt. Abdul Rahim SLOT 1 Murid berpengetahuan tetapi tidak dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka Dapatan UNESCO 2011 menunjukkan guru mengajar untuk peperiksaan Dapatan kajian keperluan 2011 menunjukkan kemahiran berfikir aras tinggi amat rendah Kurikulum subnya ialah akademik dank o-kurikulum SLOT 2 En Salehuddin bin Husin TMK sebenarnya bermula daripada prasekolah lagi dan merentas semua matapelajaran 4M-menaakul (reasoning)ialah critical thinking, high order thinking, logical reasoning atau penakulan mudah TMK wujud sebagai matapelajaran hanya diajar selama 20 waktu 6 bulan setahun dan digabung dengan RBT Ada 5 tajuk sahaja semua ada dalam cd Tahun 4 ada dua tajuk sahaja modul dunia computer dan modul eksplorasi multimedia Matlamat ialah menyediakan penanda aras pencapaian murid dari tahun 4 hingga tahun 6. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran khusus disiplin ilmu TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik. Objektif- pada akhir persekolahan peringkat rendah, murid akan dapat Memahami tentang perisian dan peranti computer Memahami ukuran data keselamatan computer Menggunakan pengetahuan multimedia dan aplikasi khusus untuk membangunkan persembahan multimedia tak linear Elemen Merentas Kurikulum

Memahami rangkaian computer dan fungsi internet Memahami data, maklumat

FOKUS-diberikan kepada penguasaan ilmu pengetahuan Kandungan modul disusun mengikut aras kognitif rendah ke aras tinggi. Perancangan Kandungan MODUL DUNIA KOMPUTER Bagaimana sebuah sistem komputer itu berfungsi, memahami fungsi perisian dan peranti yang terlibat, berupaya memanipulasi ukuran data, serta mampu menjaga keselamatan data dan komputer. MODUL EKSPLORASI MULTIMEDIA Bagaimana maklumat Penekanan kepada pengintegrasian perkara berikut: Pengetahuan Kemahiran Nilai

Pengetahuan meliputi isitilah TMK, pemikiran logic dalam membuat dan melaksanakan sesuatu aktiviti atau produk Kemahiran meliputi kemahiran penyelesaian masalah, pemikiran logic, pengurusan maklumat, manipulative, menaakul, berfikir secara kreatif, kritis dan berinovasi. Nilai Pelaksanaan Bagi subjek TMK ialah sebanyak 60 minit seminggu selama 6 bulan. Diajar secara bergilir dengan subjek Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). Pembelajaran kolaboratif- mementingkan kerjasama dalam kumpulan kecil Pembelajaran berasaskan projek-buat video Inkuiri-Penemuan=pembelajaran melalui pengalaman Penyelesaian masalah= Pentaksiran Kayu pengukur menilai pencapaian Dilakukan secara berterusan dengan mengenalpasti kemahiran yang terkandung dalam standard pembelajaran yang telah dipilih.

Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif dan sumatif Rubrik berbentuk skor capai atau tidak Pemerhatian merupakan salah satu cara pentaksiran , juga dalam bentuk senarai semak Persembahan Anekdot-penceritaan semula dalam bentuk lisan atau bertulis Portfolio Simulasi Slot 2-PBS En.Mukhlis Mursyid bin Amat Pelaporan Formatif dan Sumatif Peranan Pentaksiran Sekolah Meningkatkan pencapaian Membaiki kelemahan/masalah murid dalam pembelajaran Meningkat keyakinan Mengubahsuai strategi pengajaran

Bahan Tugasan
Buat grafik Cari gambar background tema x kisah, beberapa keping gambar lain untuk dipotong Cari movie clip untuk movie maker Setiap slot kena ada penerangan Powerpoint RPH Audio Suara kena rakam sendiri pastu cari background music Airodyssey.net

Movie maker, audacity, paint, power point

SLOT 3 DSK Penerangan modul oleh en sallehuddin husin DSP Oleh en mukhlis mursyid amat Layari lembaga peperiksaan untuk mendapatkan standard prestasi yang terkini pada akhir tahun ini SLOT 4 RPH en sallehuddin husin 2nd day Subjek, kelas, bil murid Tema,topic,modul Masa Standard pembelajaran

Objektif pembelajaran Aktiviti p&p Emk Bahan Bantu Belajar Penilaian PdP Refleksi

1.1 Menyatakan maksud computer 1.2 1Mengenal dan menyenaraikan jenis komputer Di akhir pembelajaran murid boleh menyatakan maksud computer dengan jelas Kreativiti & Inovosi, Keusahawanan

SLOT 4 EN AHMADI 1.00PTG PENGOPERASIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Tahun depan mula PAJSK-su koko, guru pj Penataran 14 hari di sekolah Mesyuarat mesti dipengerusikan oleh GB Agenda Mesyuarat JK PBS Sekolah tidak boleh menghadkan band pd murid Bincangkan Jadual Pengoperasian Penjaminan Kualiti (2 bulan sekali) kena ada 8 laporan Membincangkan kes kes khas (kes murid cbk/murid sakit berpanjangan) Membincangkan pembudayaan pbs/sekolah contoh

Penataran PBS e.g Lawatan penanda aras ke sekolah lain e.g buat pamphlet Penjaminan Kualiti Pelaporan Pembudayaan PBS melalui persembahan murid, buat skrip untuk pbs Pengurusan Evidens Cirri-ciri evidens: sah, autentik, kecukupan, semasa,tekal Evidens murid-lisan/perlakuan Evidens bahan-produk, proses atau bahan secara individu atau kumpulan Evidens direkodkan dalam Rekod Perkembangan Murid diletak dalam setiap muka depan matapelajaran Dilupus dalam 2 minggu Evidens PAJSK Evidens Psikometrik-BPP adalah terhad FPM satu murid satu fail buku latihan, lisan xyah simpan, hanya simpan edaran hanya simpan edaran tertinggi

fail showcase simpan edaran sahaja semua edaran

SLOT 7 JUMAAT 21 JUN 2013 OLEH PN ASMAH MENGAPA CASPER PERLU Contrast warna imej tipografi(font)

Alignment teks imej-imej teks

Slmplicity permudahkan

Proximity Jarak antara teks Jarak antara grafik

Emphasis Adakan item utama

Repetation