Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TAHUN 5
Tarikh

6 Februari 2013

Hari

Rabu

Masa

7.35 8.05 pagi

Kelas

5 Maju

Mata pelajaran

Pendidikan Jasmani

Bil.Murid

31 orang ( 16P 15L)

Tunjang

Kecergasan Fizikal

Tajuk

Kekuatan
-

Tolak Bahu Rakan

Menimbang Garam

Hasil Pembelajaran :
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran,murid dapat :
Psikomotor
1. Melakukan aktiviti tolak bahu rakan dan menimbang garam sebanyak tiga kali percubaan dengan betul dan tepat.
Kognitif
1. Menyatakan sekurang kurangnya dua otot yang terlibat semasa melakukan aktiviti kekuatan dengan betul dan
tepat.
Afektif
1. Menunjukkan semangat kerjasama dengan memberi semangat kepada rakan kumpulan semasa aktiviti
berkumpulan.

Pengetahuan Sedia Ada

Murid murid pernah mempelajari aktiviti kekuatan semasa Tahun 4.

Penerapan Nilai

Keyakinan dan Kesungguhan

Strategi utama

Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP)

KBKK

Membuat ramalan

Penggabungjalinan

Kemahiran Pergerakan Asas Lokomotor dan Bukan Lokomotor

Alatan

Bil.

Nama Alatan

Kuantiti

1.

Wisel

2.

Skital

3.

Kad Perkataan

2 Set

Perlaksanaan

Bahagian /
Masa
Set Induksi
( 5 minit)

Aktiviti

Fokus Pembelajaran

Organisasi

Catatan / Alatan

KKE
-

Ingin tahu

Kemahiran sosial

KB Kreatif
- Menjana idea
TKP
-

Visual- ruang

Strategi Utama
-

Kecergasan
Kinestetik

Memanaskan Badan
1. Mobiliti

1. Mobiliti
Permainan

permainan

Belalang

Belatuk

dan Belatuk

Belalang dan
Belatuk

Belalang

Murid

dibahagiakan

kepada dua kumpulan.


-

Jarak antara dua barisan


lebih kurang 1 meter.

Permainan
Belalang dan
Belatuk

Satu barisan dinamakan PETUNJUK :


Belalang

dan

satu

GURU

barisan lagi dinamakan


Belatuk
-

MURID

Apabila guru menyebut


Bela.tuk

barisan

KON

Belatuk akan berlari ke


garisan selamat sambil
dikejar

oleh

ZON SELAMAT

barisan

Belalang
2. Regangan

Tukar peranan

2. Regangan
Sentuh Langit, Sentuh
Bumi
-

Murid

berdiri

kawasan

dalam
yang

Sentuh Langit

ditetapkan.
-

Apabila guru menyebut


Sentuh Langit murid PETUNJUK :
perlu menjengket kaki

GURU

dan tangan diluruskan


ke atas.

MURID

Apabila guru menyebut


Sentuh
akan

Bumi

murid

membongkokkan

badan

ke bawah dan

tangan

menyentuh

lantai.
-

Lakuan dilakukan dalam


kiraan 8.

Perkembangan
Langkah 1

Langkah 1

( 5 minit )

Tolak Bahu

Langkah
-

Alatan :

Berdiri

tegak,

kaki

seluas bahu

Berpasangan
-

Berdiri

Kon besar

Wisel

menghadap

rakan berpasangan.
-

Langkah sebelah kaki ke


hadapan.

Letakkan kedua dua


belah tangan pada bahu

PETUNJUK :
Tolak Bahu

pasangan.
-

Tolak

bahu

pasangan

GURU

sekuat kuat hati.


-

Buat dalam kiraan lapan

MURID

Berpasangan

saat.

Langkah 2

Langkah 2

( 5 minit )

Timbang Garam

Langkah 2
-

Berdiri

tegak,

seluas

kaki
bahu

membelakangi rakan.
-

Seorang

rakan

meletakkan

tangan

di

pinggang dan fleksikan


lutut.
-

Seorang

rakan

lagi

memasukkan tangan ke
dalam

tangan

PETUNJUK :

yang

diletakkan di pinggang

GURU

tersebut.
-

Angkat

rakan

dan

bertahan dalam kiraan


lapan saat.

MURID

Kemuncak
( 10 minit )

Strategi Utama
-

Kecergasan

ALATAN :
- Wisel

Kinestetik
1) Permainan
Kecil
Siapa Cepat

Siapa Cepat
-

Murid

dibahagikan

Murid

di

kehendaki

berbaris

secara

memanjang

ke

belakang.
-

Murid

dikehendaki

mendukung

rakan

sambil membawa

kad

untuk disusun.
-

PETUNJUK :

Kumpulan yang sampai

KON

dahulu dank ad yang


disusun

betul

dikira

Skital

Kad
perkataan

kepada 2 kumpulan.
-

MURID

sebagai pemenang.
SUSUNAN
PERKATAAN

Penutup

KKE :

( 5 minit )

Kejutan elektrik
Kesedaran

Berdiri secara tegak.

Kendiri

Jarakkan ruang antara

Keyakinan diri

satu sama lain.


-

1. Menyejukkan

Guru memberi arahan


elektrik,

dan

badan

akan

Kejutan Elektrik

badan

Tarik nafas

renjatan elektrik.

Soal jawab dan


rumusan

murid

menggetarkan
seperti terkena

GURU

Soal jawab
1. Apakah

MURID
aktiviti

yang

dijalankan?
2. Bahagian manakah yang
terlibat

semasa

melakukan aktiviti?
Rumusan
-

Guru

menerangkan

bahagian

badan

yang

terlibat sepanjang aktiviti


dijalankan
-

PETUJUK :

Guru membuat refleksi


apa yang diajarkan

Refleksi :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing :_________________________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai