Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAHUN 2 Tarikh Waktu Masa Kelas Bilangan murid Mata

Pelajaran Tema Tajuk : 1 September 2012 : 60 minit : 8.00 pagi hingga 9.00 pagi : 2 Bestari : 15 orang : Bahasa Melayu : Buah-Buahan : Membina dan Menulis Huruf,Suku Kata dan Perkataan.

Standard kandungan Fokus Utama Aras 1(i) (kemahiran) Standard pembelajaran

3.0

Mengenal dan menulis huruf yang betul secara didik hibur

3.1.1 Mengenal dan membunyikan vokal dengan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi. Menulis huruf vokal, suku kata dan perkataan dengan betul

Fokus Sampingan

Standard kandungan (kemahiran)

Aras 2(i)

Standard pembelajaran

3.6

Objektif : Pada akhir pengajaran,murid berupaya 1.Menama dan menulis huruf kecil e ,o, m, s dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah dengan irama didik hibur. 2.Membina dan menulis suku kata terbuka KV gabungan huruf konsonan yang telah dipelajari dengan ejaan yang betul. 3.Boleh membunyikan suku kata terbuka KV dan menulis KV dengan betul.

Pengisian kurikulum : 1.Ilmu : Kajian Tempatan,Sains 2.Nilai : Menghargai Anugerah Tuhan 3.KBT:KB Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan

Sistem Bahasa : 1.Kata Nama am 2. Kosa Kata

Bahan Bantu Mengajar/Media: 1.Kad Gambar,kad Perkataan,Petikan 2.video dari internet 3.Slide Power Poin

Pengalaman Sedia Ada Murid: Sering kali melihat buah-buahan yang terdapat dipersekitaran tempat tinggal dan tahu membezakan buahan tempatan dengan buahan luar Negara.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Langkah/masa Isi pelajaran catatan

Video Lagu Oh Buah Durian Soal jawab mengenai video

1.guru menayangkan satu video yang bertajuk Oh Buah Durian 2.bersoal jawab mengenai gambar yang terdapat dalam video tersebut.

BBM Video KBT KB-membuat gambaran BCB-kemahiran mendengar PKIlmu:pendidikan sivik,sains.

Set induksi ( 5 minit )

Langkah 1

Pamerkan gambar berkaitan tajuk

1.guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar. 2.murid bercerita mengenai pengalaman masing-masing tentang musim buahan dikampung 3.murid membaca suku kata berdasarkan kad-kad gambar 4.murid memadankan suku kata dengan gambar buah.

BBM Slide power poin KBT KB- Meramal, Membuat gambaran PK Nilai-menghargai Kurniaan tuhan

( 10 minit )

Langkah 2 ( 15 minit )

Edarkan petikan Pendek Membaca dan berbincang

1.guru mengedarkan petikan teks kepada murid 2.guru membimbing murid membaca petikan secara kelas dan individu. 3.murid membaca secara latih tubi suku kata terbuka 4.membina ayat sendiri berpandukan gambar.

KBT BCB-Bacaan mekanis Nilai- kerjasama Ilmu-pendidikan moral BBM-lampiran petikan

Langkah 3 ( 15 minit )

Bina ayat Membaca suku kata kvk Mengecam suku kata kvk ,kvkv

1.guru meminta murid mengecam dan membaca suku kata terbuka 2.berbincang dengan murid huruf-huruf yang terdapat dalam kvk 3.murid diminta mengecam dan memadankan perkataan dengan gambar buah. 4.murid diminta membina ayat yang mengandungi frasa yang betul. 5.murid membaca dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan bahan petikan.

Nilai Bertatasusila EMKKreativiti dan inovasi Tindakan Sistem Bahasa Ayat majmuk, Kata hubung

Langkah 4 ( 10 minit )

Menjawab soalan

1.guru mengedarkan setiap lembaran kerja yang disediakan. 2.murid dibahagikan kepada tiga kumpulan mengikut kemahiran 3.menjawab soalan berdasarkan

BBM Slide power Point Lembaran kerja Nilai Rasional KBT: KB Banding Beza Nilai Kerajinan Berdikari

Bina ayat

Padanan dengan Gambar

1.Pentaksiran murid membaca ayat dan membezakan maklumat yang betul dalam ayat dengan menandai tanda ( / ) pada yang betul. 2.Pengayaan murid membaca frasa yang diberi dan membina ayat yang sesuai dengan frasa tersebut. 3.Pemulihan- murid membaca suku kata dengan sebutan yang betul dan memadankan dengan gambar

Perbezaan maklumat

Penutup ( 5 minit )

Tayangan video Nyanyian Musim buah-buahan

1.murid melihat video yang ditayangkan 2.murid menyanyi bersama-sama berpandukan video. 3.guru memberi rumusan mengenai tajuk pengajaran yang disampaikan.

BBM Video lagu Musim buahan PK: Nilai Menghargai kurniaan T

Membuat rumusan