Anda di halaman 1dari 4

KURSUS JURULATIH ASAS PERTAHANAN AWAM UNTUK GURU PENYELARAS KADET JPAM KHAS NEGERI SARAWAK 2010 2 HINGGA

6 MEI 2010 KEM BELIA KEMUYANG, SIBU, SARAWAK www.civil !"!#c!.$%v.&'

DISEDIAKAN (LEH) MADEHI BIN RAMLEE c% '*+%wl,&-l-',i-.'-/%%.c%&.,$

KURSUS JURULATIH ASAS PERTAHANAN AWAM UNTUK GURU PENYELARAS KADET JPAM KHAS NEGERI SARAWAK 2010 2 HINGGA 6 MEI 2010 KEM BELIA KEMUYANG, SIBU, SARAWAK www.civil !"!#c!.$%v.&'

RANCANGAN MENGAJAR Tajuk Pelajaran Objektif il. Peserta #ujukan (tor )an %lat antuan Kaedah *okasi Tarikh Masa : Pertolongan Cemas ( Kecederaan Pada Tulang ) : Mendedahkan kepada para peserta kursus tentang kecederaan pada tulang. : !" orang. : uku $ota %sas Pertahanan %&am dan Modul 'P%M : *C)+ Komputer+ dan buku nota asas pertahanan a&am. : (,arahan dan Penerangan : ilik Kuliah. : " Mei -./. (#abu) : -. minit

PERMULAAN MASA ISI P0$10$%*%$ (esi memperkenalkan diri 2*%$1K%'3 Pengetahuan sedia atau pengalaman tentang kecederaan tulang+ sendi dan otot P0$)%42*2%$ Tujuan 2ntuk memberi pendedahan tentang rangka manusia dan mekanisme kecederaan tulang (ebab (upa,a setiap peserta mengetahui secara langsung tentang rangka manusia dan mekanisme kecederaan Perangsang (upa,a para peserta mengetahui dan berani serta ,akin untuk memberikan pertolongan asas kepada mangsa CATATAN

(esi Pengenalan (lide !

(lide 56/7

" minit

(lide /86-.

(lide -/6-7

PERTENGAHAN

DISEDIAKAN (LEH) MADEHI BIN RAMLEE c% '*+%wl,&-l-',i-.'-/%%.c%&.,$

KURSUS JURULATIH ASAS PERTAHANAN AWAM UNTUK GURU PENYELARAS KADET JPAM KHAS NEGERI SARAWAK 2010 2 HINGGA 6 MEI 2010 KEM BELIA KEMUYANG, SIBU, SARAWAK www.civil !"!#c!.$%v.&'

MASA 3(3 #angka Manusia

CATATAN

KENYATAAN DAN ABM

(lide 567

a). Tulang . Tulang6tulang kepala . Tulang6tulang bahagian dada . Tulang6tulang bahagian belakang . Tlulang6tulang bahu dan lengan . Tulang6tulang pinggul dan Kaki . 'umlah tulang manusia. /. minit b) 'enis Kepatahan c) Pengurusan Kepatahan d) #a&atan Kepatahan e) Peralatan 9 (plinting f) Kesimpulan g) (oalan Peserta h) (oalan Kui: i) Tajuk Kuliah minggu hadapan j) Tamat (lide /86-. (lide -/6-7 (lide -86!7 (lide !865/ (lide 5(lide 5! (lide 55 (lide 5" (lide 57

DISEDIAKAN (LEH) MADEHI BIN RAMLEE c% '*+%wl,&-l-',i-.'-/%%.c%&.,$

KURSUS JURULATIH ASAS PERTAHANAN AWAM UNTUK GURU PENYELARAS KADET JPAM KHAS NEGERI SARAWAK 2010 2 HINGGA 6 MEI 2010 KEM BELIA KEMUYANG, SIBU, SARAWAK www.civil !"!#c!.$%v.&'

AKHIR Masa P0$2T2P /.%pakah tanda dan simptom ,ang mungkin membuat anda menges,aki ,ang lengan mangsa patah; Sakit, tidak mahu menggerakkan tangan yang tercedera, cacat, bengkak dan lebam. " minit -. %pakah maksud patah terbuka; kecederaan yang meng akibatkan patah pada tulang dan kulit terkoyak. Ada kalanya tulang menembusi kulit. #3$1K%(%$ )i akhir pelajaran : Pelajar mesti memahami cara untuk membuat ra&atan ,ang betul. Pelajar perlu mengetahui seorang ahli Pertolongan Cemas adalah BUKAN DOKTOR CATATAN

DISEDIAKAN (LEH) MADEHI BIN RAMLEE c% '*+%wl,&-l-',i-.'-/%%.c%&.,$