Anda di halaman 1dari 7

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN KBK 3073. 1.Apakah maksud kanak-kanak ADHD?

-masalah dari segi tingkah laku dan kognitif dalam aspek kehidupan mereka seperti dalam keluarga dan peribadi di sek.dan di tempat kerja. Desakan ini mungkin disebabkan desakan yang tidak terkawal, terlalu aktif dan tidak memberi perhatian.

2.Apakah iri- iri ke a atan pendengaran dan penglihatan? a.penglihatan ! mata juling,tidak boleh fo us kepada sesuatu perkara,sering mengerdipkan dan menggosok mata,mengelakkan mata dari terkena ahaya terang, selalu tersandung atau terlanggar objek apabila berjalan dll. b.pendengaran !selalu berkhayal,kurang memberi perhatian di dalam kelas,butir per akapan yang tidak jelas, selalu bertanya, selalu terkejut apabila dihampiri dari belakang, lemah dalm pen apaianpelajaran khususnya yang berkaitan dengan bahasa dll.

".Apakah perbe#aan disfasia dan afasia? a.afasia- gangguan pertuturan$ gangguan berbahasa b.disfasia ! gangguan perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan perkembangan kemampuan anak$otak

%.Apakah definisi pendidikan khas mengikut pandangan &al'in? (endidikan khas sebagai sebarang program yang diperuntukkan atau ditujukan kepada pelajar-pelajar yang bermasalah seperti ke a atan mental,emosi,dan tidak keupayaan fi#ikal atau penambahan kepada pembelajaran biasa dalam kelas.

).Apakah maksud kepelbagaian ke a atan? *alah istilah di mana merangkumi pelbagai kombinasi ke a atan yang melibatkan pendidikan,pemulihan sokongan kerajaan dan kumpulan-kumpulan sukarela tertentu dan kombinaasi ini tidak termasuk dalam pendidikan khas.+mempunyai dua atau lebih ke a atan seperti mental,pendengaran,lumpuh dll,

-.Apakah falsafah pendidikan khas? Falsafah Pendidikan Khas mempunyai matlamat yang sama dengan Falsafah Pendidikan Negara.

Ianya satu usaha yang berterusan bagi perkembangan optima seseorang individu yang berkemahiran,berdikari,berhaluan,boleh merancang dan mengurus kehidupan sendiri serta menyedari potensi diri sendiri sebagai ahli masyarakat. ..Apakah maksud erebral palsi$palsi serebrum &atu situasi pergerakan anggota badan yang tidak dapaat dikawal sepenuhnya oleh kerana terdapat banyak gangguan ke ederaan atau kelumpuhan di dalam otak. *a boleh dikelaskan mengikut jenis-jenis tertentu iaitu spastik,atetosis dan ataksia.

/.0aktor-faktor ke a atan. 1ontohnya geneti . 2H darah tidak sama. Apa sebabnya? Apakah ke a atan yang berlaku? - 2H tidak sama dan darah tidak bersesuaian. 3ewujudan protin dalam sel darah yang menghasilkan 2h4 atau 2h- . 5ika 2h ibu dan janin berlainan darah ibu akan menghasilkan antibodi yang menyerang darah janin. - 1ontoh ke a atan ialah penyakit kuning,lahir tidak ukup bulan dan ke a atan otak$mental.

6. Apakah alat-alat untuk kanak-kanak masalah pendengaran? a.post aural aid+alat bantu belakang telinga, b.body-worm aid+alat bantu dipakai pada badan, .in the ear aid +alat bantu dalam telinga, d. bone ondu tor +konduktor tulang,

17.3epelbagaian ke a atan melibatkan kekejangan otot. -spastik

11. 0aktor darah ! jenis darah yang tidak sesuai yang menyebabkan ke a atan -ke atan mental,penyakit kuning dan lahir tidak ukup bulan.

12. 3anak-kanak masalah pendengaran - %7d8 ! berapa meter+1 meter$"-)kaki,

--)d8 ! berapa meter?+tidak boleh mendengar$memerlukan bunyi yang kuat,perlukan amplifier,

1".Apakah ke erdasan naturalisti ? -melibatkan alam dan kepintaran yang berkaitan tentang keseluruhan alam.*ndi'idu ini sangat perihatin terhadap alam, mempunyai sikap penyayang yang sangat tinggi.

1%. 3elemahan kanak-kanak bermasalah pendengaran. 3enapa bermasalah dalam penulisan? - tidak dapat mendengar atau tidak mendengar dengan jelas.

1).9asalah penglihatan rabun jauh dan rabun dekat. -refra ti'e disorder

1-.9asalah penglihatan. amblyopia !juling -hypotropia-juling tegak ke bawah -hypertropia-juling tegak ke atas -esotropia-juling di'ergen -e:otropia atau eksotropia adalah mata juling di mana satu mata menyimpang keluar (menjauh dari hidung) sedangkan yang satunya normal. -astigmatisme -kerosakan pada kanta mata,sejenis penyakit mata yang menyebabkan pandangan tidak terang. -diplopia - adalah suatu kondisi di mana satu objek dianggap sebagai dua, juga disebut sebagai penglihatan ganda.

1..3elayakan memasuki &ek. (endidikan 3has. (endengaran !disahkan oleh do tor pakar (englihatan - disahkan oleh do tor pakar

1/. ;artner ! / jenis ke erdasan interpersonal dan intra personal. Apakah be#anya?

-Kecerdasan Interpersonal adalah berkait rapat dengan emosi. 3e erdasan ini adalahberkaitan dengan kebolehan memahami perasaan, moti'asi, tabiat serta hasrat orang lain. &eterusnya, ke erdasan ini juga adalah kemahiran bertindak se ara berkesan terhadap orang lain se ara praktikal seperti menggalakan murid-murid terlibat dalam sesuatu akti'iti. 9enurut Howard ;ardner +166",, ke erdasan interpersonal membantu kita bersosial dengan orang lain. -Kecerdasan intra personal adalah ke erdasan yang dimiliki oleh seseorang indi'idu iaitu kebolehan seseorang mengenali diri sendiri se ara mendalam dan mempunyai tanggapan terhadap diri sendiri, mempunyai kesedaran terhadap perasaan dalaman, kehendak, moti'asi, kemarahan, dorongan serta kemampuan untuk mendisiplinkan diri dan jati diri.3ebolehan mengenali diri dari segi kekuatan, kelemahan, hasrat, kehendak termasuklah kemahiran yang menyebabkan seseorang itu mempunyai persamaan dan perbe#aan dengan orang lain. 3e erdasan intrapersonal yang dimiliki oleh seseorang indi'idu dapat membantu indi'idutersebut menangani perasaan beradab sopan serta mengawal kemarahan dan kesedihan yang dihadapi dengan sebaiknya.

16.9asalah pendengaran ! darjah kepekakan +<=*> -,. -.) daripada?..

27.3od >angan 8ahasa 9elayu +3>89, -kaedah bahasa isyarat

21.1iri- iri motor kasar dan halus ADHD -tingkah laku yang aktif dan melampau ! terlalu aktif dalam akti'iti seharian. >idak boleh duduk diam,bersikap agresif dan boleh men ederakan rakan-rakan. -memanipulasikan bahan atau apa saja yang dipegang ! menghentak,memukul,membaling.&asaran orang atau benda yang berhampiran.

22. erebral palsy$palsi serebrum ! masalah iri- iri fi#ikal spastik-ketegangan otot,mengakibatkan getaran dan ketidakseimbangan yang menghalang pergerakan dengan sempurna dan lan ar Atetosis - pergerakan writhing yang perlahan dan tidak dapat dikawal. 8ahu,muka,kaki, tangan dan lengan sasaran utama. @tot-otot tekak yang lemah menyebabkan pertuturan payah dan tidak jelas.9asalah pengawalan air liur.

Aktasia perawakan dan

-kesulitan mengawal imbangan badan yang yang boleh dikesan dari

pergerakan seseorang spastik.(ergerakan yang kekok dan teragak-agak,pertuturan yang kurang jelas,sentiasa meliuk-liukkan badan.(endengaran turut terjejas. Hemeplegia -tangan dan kaki di sebelah yang sama menjadi lumpuh dan lemah.

2". 3epelbagaian ke a atan fi#ikal ! mas ular dystrophy. Apakah masalahnya? 9ereka yang mengalami masalah perkembangan otot sehingga menyebabkan pesakit menjadi lemah untuk bergerak dan pergerakan menjadi lambat apabila umur semakin meningkat.

2%. tugas fisioterapi ! jurupulih anggota. Apa tugasnya? -bertanggungjawab untuk menaksir fungsi-fungsi motor halus dan motor kasar kanak-kanak dan melatih kemahiran hidup serta kemahiran membantu diri. Jurupulih Perubatan (Anggota) adalah satu kerjaya yang memberi penekanan kepada aspek penjagaan kesihatan yang berkaitan dengan penilaian, pengendalian dan pemulihan fungsi fizikal dan pergerakan tubuh manusia. Deskripsi Tugas Seorang ahli fisioterapi bertanggungjawab membuat penilaian dan menentukan kesesuaian sesuatu skim rawatan terhadap seseorang pesakit. Ahli fisioterapi perlu kefahaman terperin!i berkenaan fungsi tubuh manusia "

pengetahuan berkaitan penyakit, ke!ederaan dan proses penyembuhan" kebolehan membezakan postur, imbangan dan pergerakan yang normal dan tidak normal" menggunakan kemahiran dalam rawatan seperti #massage, acupressure dan manipulasi" membantu doktor menentukan jenis penyakit, misalnya menguji dengan !ara elektrik pemulihan anggota dengan menggunakan senaman, !ahaya elektrik, ais, urut dan karan$elektrik.

menggunakan alat bantuan berjalan, %splints dan appliances untuk rawatan serta melatih pesakit dan penjaga penggunaan alatan dengan betul memberi pendidikan kepada pesakit.

2).(erkembangan pendidikan fasa ke dua 16%/-16/7. Apa yang berlaku di 9alaysia? -telah mengalami anjakan paradigma !kerajaan telah merangka satu dasar pendidikan nasional yang komprehensif dan menjadikan perkara mengenai pendidikan khas sebagai sebahagian daripada agenda penting dalam usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf so ial dan ekonomi bagi golongan istimewa di 9alaysia. -Aatihan kepada guru-guru khas dimulakan pada 16-2. 9aktab perguruan *lmu 3has di 3uala Aumpur memulakan latihan bagi guru-guru khas masalah penglihatan dan pendengaran 16-". -<nit (endidikan 3has ditubuhkan.3erajaan mengambil alih sepenuhnya tanggungjawab pendidikan daripada persatuan yang mengendalikan pendidikan kanakkanak a at. -Akta 16-1 dasar pendidikan khas di 9alaysia dinyatakan dan memberi kuasa kepada menteri untuk menyediakan kemudahan pendidikan khas,menggubal kurikulum yang sesuai, pendidikan yang sesuai dengan jenis murid dll tindakan bagi memperkembangkan pendidikan khas.

2-.9odel &osial. Apa maksudnya? -model sosial dapat diertikan sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan hubungan sosial atau dengan kata lain, hubungan antara masyarakat dan komuniti yang sangat berkesan bagi menyelesaikan sesebuah permasalahan yang berlaku dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya hubungan erat di antara masyarakat, pertelingkahan akan dapat dielakkan dan keharmonian dalam masyrakat dapat dikekalkan. *a mengutamakan kea rah masyarakat penyayang iaitu mengenalpasti masalah dalam komuniti dan kegagalan komuniti memastikan keperluan @ku diambil kira. 9elibatkan ibubapa,sekolah ,masyarakatkepada program pendidikan khas. 2.. Down &yndrom ! apakah langkah pen egahannya? -elakkan hamil ketika berusia ") tahun ke atas dan buat pemeriksaan kromosom.

2/. &oalan berbentuk situasi ! berumur 1. tahun, mengikuti pelajaran.. ?.inklusif.

"7. <jian pendengaran +unit -, ! a.distra tion test +ujian tarikan, -kanak-kanak akan didedahkan dengan bunyi-bunyian tanpa pengetahuan atau penglihatan mereka.(erhatikan samada ada atau tidak gerak balas terhadap bunyian tersebut. b. spee h test +ujian pertuturan, -bertujuan memerhatikan kanak-kanak boleh memahami apa yang dituturkan seterusnya menunjukkan gerak balas terhadap apa yang disuruh.