INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

KURSUS DALAM PERKHIDMATAN 14 MINGGU PENINGKATAN PROFESIONALISME
(PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

DISEDIAKAN OLEH :
SYED NORZALMAN BIN SYED YUSOF KURSUS DALAM PERKHIDMATAN 14 MINGGU
(PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

UNTUK PERHATIAN :
PN. ZAINIYAH BINTI MOHD ZAIN PENSYARAH ISU-ISU DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU, KURSUS DALAM PERKHIDMATAN 14 MINGGU
(PENGAYAAN DALAM PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

BAHASA MELAYU
TAHUN 6

KEBURUKAN INTERNET

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Tarikh : 20 Oktober 2009 Hari : Selasa Tahun : 6 Cekal Bil. Murid : 36 orang Masa : 8.10 - 9.10 pagi Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Tema : Teknologi Maklumat Tajuk : Keburukan Internet Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : 1. Berbual tentang internet dengan menggunakan kata, ungkapan,

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. 2. Membaca kuat perkataan dan ayat dalam petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahami perkara yang dibaca. 3. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Fokus Utama : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan, rangkai kata, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

Fokus Sampingan : 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu berdasarkan tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur, membaca dan menulis. Sistem Bahasa : Tatabahasa : Ayat tunggal dan ayat majmuk Kosa kata : papan kekunci, tetikus, teknologi, monitor dan virus Pengisian Kurikulum : Ilmu : Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Islam dan Moral.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

Nilai murni : Kerjasama, kesabaran, berhemah tinggi dan keberanian Kewarganegaraan : Patriotisme Peraturan sosiobudaya : Hormat-menghormati Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran berfikir : Penyoalan, menjana idea, menghubungkait dan mencirikan. Pembelajaran kontekstual : Menghubungkait dengan pengalaman sedia ada menggunakan internet. Kecerdasan pelbagai : Verbal linguistik, intrapersonal, interpersonal. Kemahiran belajar cara belajar : Mengumpul maklumat, memproses maklumat, kemahiran membuat persembahan.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah didedahkan tentang penggunaan komputer di sekolah. Murid pernah menggunakan internet di rumah, sekolah atau kafe siber. Bahan Bantu Belajar : Projektor LCD, skrin, benda maujud, komputer riba, borang lampiran dan petikan edaran.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi : (5 minit) 1.Murid melihat tayangan video melalui projektor LCD. 2.Murid bersoal jawab dengan rakan dan guru mengenai komputer dan internet sambil guru menunjukkan gambargambar model komputer di pasaran.

CATATAN

Tayangan video mengenai iklan kemudahan internet. Soalan rangsangan : 1. Apakah perkara utama yang ingin disampaikan dalam rakaman video itu tadi?

BBM : - Projektor LCD - Komputer riba - Rakaman video - Gambar komputer KB : - Menghubungkait - Menjana idea

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi : (5 minit) 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran utama dan sampingan Bahasa Melayu hari ini.

CATATAN

Soalan rangsangan : 2. Pernahkah kamu menggunakan kemudahan tersebut? 3. Adakah internet memberi keburukan kepada manusia?

BCB : - Mengumpul maklumat KP : - Interpersonal - Verbal linguistik Nilai Murni : - Rasional Pembelajaran Kontekstual

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Pembacaan petikan edaran mengenai keburukan internet. Keburukan internet : 1. Penyebaran bahan pornografi. 2. Penyebaran bahan berunsur fitnah. 3. Penyebaran bahan berunsur hasutan.

Langkah 1 : (15 minit) BBM : - Projektor LCD 1.Ketua kumpulan mengambil sampul yang - Komputer riba mengandungi - Petikan edaran petikan edaran. - Borang grafik 2.Murid membaca petikan edaran secara individu untuk BCB : memahami isi petikan - Mengumpul sebelum pembacaan petikan maklumat secara berkumpulan dengan - Memproses sebutan dan intonasi maklumat - Belajar cara belajar

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah 1 : (15 minit) yang betul dijalankan. 3.Guru memberi maklum balas terhadap pembacaan murid. 4.Murid berbincang dalam kumpulan dan menyenaraikan keburukan internet yang diperoleh melalui petikan ke dalam borang grafik.

CATATAN

4. Menggugat ketenteraman awam. 5. Cetak rompak berleluasa. 6. Kesan negatif kepada pelajar sekolah.

KB : - Penyoalan - Memberi sebab KP : - Intrapersonal - Verbal linguistik Nilai Murni : - Kerajinan - Disiplin - Yakin - Berani

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah 1 : (15 minit) 5. Wakil kumpulan menampal borang grafik di hadapan kelas dan membentangkan hasil perbincangan. 6. Murid bersoal jawab dengan rakan-rakan dan guru tentang hasil perbincangan dan jawapan ditayangkan melalui slaid Microsoft Office Power Point.

CATATAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk mengenai keburukan internet. Kosa kata : 1.Khuatir 2.Kesahihan 3.Pornografi 4.Gejala 5.Hak cipta 6.Ketenteraman

Langkah 2 : (15 minit) BBM : 1.Murid melihat kosa kata - Projektor LCD yang ditayangkan melalui - Komputer riba slaid Microsoft Office Power - Gambar Point dan bersoal jawab komputer. dengan rakan serta guru mengenai maksud kosa kata Tatabahasa : tersebut. Ayat tunggal 2.Murid menulis ayat tunggal Ayat majmuk dan ayat majmuk berdasarkan

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN kosa kata yang diberikan secara berkumpulan setelah mendengar penerangan guru berkenaan aspek tatabahasa tersebut . 3. Guru memberi maklum balas terhadap ayat-ayat yang telah dibina oleh murid setelah mengutip hasil tugasan.

CATATAN

KP : - Interpersonal - Intrapersonal - Verbal linguistik Nilai Murni : - Kesabaran - Kerajinan - Kerjasama - Disiplin diri

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah 3 : (20 minit) 1.Ketua kumpulan mengambil sampul berisi lampiran yang diedarkan oleh guru. 2.Murid berbincang dalam kumpulan untuk mencatat tentang keburukan internet dan kesan internet kepada murid-murid pada masa hadapan berdasarkan fakta

CATATAN

Kajian masa depan

BBM : - Projektor LCD - Komputer riba - Borang lampiran Tugasan Projek : Murid dalam kumpulan diminta mendapatkan maklumat

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Langkah 3 : (20 minit) melalui internet fakta yang disertakan di atau bahan lain dalam borang. berkenaan 3. Murid membentangkan keburukan internet hasil perbincangan di dan hadapan kelas dan sesi soal dipersembahkan jawab bersama rakan dan melalui buku guru diadakan. skrap. 4. Guru memberi maklum KP : balas tentang sesi soal - Interpersonal jawab. - Intrapersonal - Verbal linguistik

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

KB : - Menyelesaikan masalah BCB : - Kemahiran berfikir - Memproses maklumat Nilai Murni : - Patriotisme - Kesihatan - Kerjasama

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN

Mencipta slogan pada poster yang diedarkan berkenaan keburukan internet.

Penutup : (5 minit) 1.Murid berbincang dalam kumpulan untuk mencipta slogan poster yang diedarkan. 2.Guru membuat penutup sosial.

BBM : - Projektor LCD - Komputer riba - Gambar komputer KP : Interpersonal Nilai Murni : - Keberanian - Disiplin

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

BAHASA MELAYU
TAHUN 5

KEBURUKAN INTERNET

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

SET INDUKSI

JENIS-JENIS KOMPUTER

KOMPUTER MEJA

KOMPUTER RIBA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

LANGKAH SATU

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

PETIKAN EDARAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

KEBURUKAN INTERNET
Orang ramai berbelah bahagi mengenai cadangan menguatkuasakan undang-undang mengawal salah guna Internet. Perdebatan mengenainya di kalangan tokoh akademik dan pemimpin masyarakat masih berlaku. Mereka yang menyokong khuatir terhadap kemungkinan kanak-kanak terdedah kepada gejala negatif seperti pornografi, di samping penyebaran berleluasa makalah dan berita berunsur fitnah atau menghasut. Sementara mereka yang menentang mempertahankan prinsip penyaluran maklumat secara bebas sejajar dengan dasar langit terbuka yang dipertahankan pengusaha Internet.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

Profesor Madya Mohd Safar Hashim dari Jabatan Komunikasi, Universiti Kebangsaan Malaysia, berkata bahan pornografi boleh ditapis dan disekat daripada kanak-kanak manakala mereka yang menyebar bahan berunsur fitnah dan khabar angin yang menjejas ketenteraman awam boleh dikesan dan dikenakan tindakan undangundang."Cuma, untuk membuktikan kesahihan sesuatu berita atau mengesan sumber berita di Internet agak sukar berbanding yang disiarkan akhbar. Namun, sudah ada orang yang dihadapkan ke mahkamah kerana menyebarkan berita angin, yang menjejas ketenteraman negara di internet," kata Safar.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

Menurutnya, siapa saja boleh mendapatkan maklumat di Internet. Tetapi masalah perundangan akan timbul apabila maklumat itu dipindah turun, dicetak dan disebarkan kepada orang ramai, walaupun hak cipta kebanyakan bahan dalam Internet adalah terpelihara. Safar berkata, undang-undang di negara ini adalah cukup untuk mengatasi pelbagai perbuatan jenayah dan hasutan menerusi penyebaran berita negatif. Pengerusi Persatuan Industri Komputer Malaysia (Pikom), Shaifubahrim Saleh, pula mencadangkan supaya kerajaan menubuhkan satu kumpulan pengawas dikenali sebagai 'Cybercop' untuk membendung kegiatan negatif melalui internet termasuk penyebaran khabar angin.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

Bagi mengelak pembabitan kanak-kanak yang terlalu muda, beliau mencadangkan larangan terhadap kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah dari memasuki kafe siber. Kini tiada had umur dikenakan kepada pelanggan kafe siber. Katanya, langkah memendekkan waktu operasi kafe siber juga perlu dipertimbangkan memandangkan tempoh operasinya adalah 24 jam kerana masih didaftar sebagai restoran. Selain itu, kafe ini harus diletakkan di tempat terbuka bagi mengatasi gejala kurang sihat yang mungkin berlaku di kafe siber yang banyak muncul sekarang.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

BORANG GRAFIK

KEBURUKAN INTERNET

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

LANGKAH DUA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

KOSA KATA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

khuatir kesahihan pornografi

gejala hak cipta ketenteraman

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

khuatir kesahihan pornografi

Khuatir bermaksud bimbang, agak cemas atau takut akan berlakunya sesuatu dan perindustrian berasa gelisah atau tidak sedap hati kerana memikirkan sesuatu.

generasi

injap

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

khuatir kesahihan pornografi

Kesasihan bermaksud benar, sahih atau pasti.

generasi

perindustrian injap

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

khuatir kesahihan pornografi

Pornografi bermaksud penggambaran atau pengisahan sesuatu perindustrian perlakuan, perbuatan atau kejadian secara lucah.

generasi

injap

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

model
Gejala bermaksud tandatanda akan terjadinya sesuatu gagasan atau alamat dan petanda.

gejala hak cipta ketenteraman

automotif

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

model
Hak cipta bermaksud hak penguasaan yang dilindungi gagasan undang-undang atas seluruh atau sebahagian daripada hasil ciptaan seseorang pencipta atau pengarang. automotif

gejala hak cipta ketenteraman

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

model
Ketenteraman bermaksud perihal tenteram, keamanan, gagasan kesentosaan, ketenangan fikiran, hati atau perasaan

gejala hak cipta ketenteraman

automotif

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

LANGKAH TIGA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

BORANG KAJIAN MASA DEPAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

KEBURUKAN

KESAN

KESAN MASA HADAPAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

KEBURUKAN

KESAN

KESAN MASA HADAPAN
Gagal mendapat kerjaya yang baik untuk menyara hidup.

Melekakan murid-murid sehingga tidak menyiapkan kerja rumah.

Gagal atau tidak mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan.

Penyebaran bahan pornografi Pelajar akan terangsang dan Peningkatan kadar ponteng secara berleluasa. mengabaikan pelajaran. sekolah dan jenayah di kalangan . Kegiatan cetak rompak berleluasa. Melumpuhkan industri hiburan dan sebagainya. Ekonomi negara akan terjejas.

Penyebaran bahan berunsur Keharmonian kaum dan fitnah dan hasutan. keamanan negara akan tergugat.

Negara tidak aman sehingga kehidupan tidak selesa dan negara mundur.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

PENUTUP

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

SLOGAN POSTER

INTERNET MENGGUGAT KETENTERAMAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

SEKIAN

JENIS-JENIS KOMPUTER

KOMPUTER MEJA

KOMPUTER RIBA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

KEBURUKAN INTERNET
Orang ramai berbelah bahagi mengenai cadangan menguatkuasakan undang-undang mengawal salah guna Internet. Perdebatan mengenainya di kalangan tokoh akademik dan pemimpin masyarakat masih berlaku. Mereka yang menyokong khuatir terhadap kemungkinan kanak-kanak terdedah kepada gejala negatif seperti pornografi, di samping penyebaran berleluasa makalah dan berita berunsur fitnah atau menghasut. Sementara mereka yang menentang mempertahankan prinsip penyaluran maklumat secara bebas sejajar dengan dasar langit terbuka yang dipertahankan pengusaha Internet.

KEBURUKAN INTERNET

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

khuatir kesahihan pornografi

gejala hak cipta ketenteraman

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS BAHASA MELAYU

KEBURUKAN

KESAN

KESAN MASA HADAPAN

INTERNET MENGGUGAT KETENTERAMAN