Anda di halaman 1dari 6

Tugasan 2: Penyiasatan Idea-idea dalam

Algebra Linear

Dalam tugasan ini, anda perlu menyiasat idea-idea yang terkandung dalam soalan-soalan penyiasatan berikut. Anda boleh menggunakan manamana alat pengiraan yang sesuai untuk mempermudahkan penyiasatan anda.

SOALAN 1  Dua kaedah berikut digunakan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear. (i) (ii) Kaedah Penghapusan Gauss-Jordan Petua Cramer  Kaedah manakah secara umum kurang pengiraannya? .

Bagi soalan 1. Dari contoh kita dapat: № 1 2 3 X1 0 2 1 X2 1 0 1 X3 1 3 1 b 2 5 3 Cari pivot dalam lajur pertama dan “swap” baris 3 dan baris 1: № 1 2 3 X1 1 2 0 X2 1 0 1 X3 1 3 1 b 3 5 2 Hapuskan lajur yang pertama seperti di bawah:  B2 – 2B1 № 1 2 3 X1 1 0 0 X2 1 -2 1 X3 b 1 3 1 -1 1 2 Cari pivot di dalam lajur kedua dan ketiga dan “swap”: № 1 2 3 X1 1 0 0 X2 1 1 -2 X3 b 1 3 1 2 1 -1 . saya telah menggunakan satu contoh persamaan linear. + = 2 2 + 3 = 5 + + = 3 Jalan kerja : Dengan menggunakan kaedah penghapusan Gauss-Jordan.

Hapuskan lajur kedua seperti di bawah:   B3 + 2B2 B1 – B2 № 1 2 3 X1 1 0 0 X2 0 1 0 X3 0 1 3 b 1 2 3 Jadikan pivot dalam lajur ke-3 sama dengan 1:  № 1 2 3 X1 1 0 0 X2 0 1 0 X3 0 1 1 b 1 2 1 Hapuskan lajur ketiga seperti di bawah:  B2 – B3 № 1 2 3 Set jawapan: x1 = 1 x2 = 1 x3 = 1 X1 1 0 0 X2 0 1 0 X3 0 0 1 b 1 1 1 .

Dari soalan kita dapat: № 1 2 3 Cari penentu bagi matrix utama: № 1 2 3  X1 0 2 1 X2 1 0 1 X3 1 3 1 X1 0 2 1 X2 1 0 1 X3 1 3 1 b 2 5 3 Pilih lajur pertama untuk mencari penentu. D = 3.Jalan kerja: Dengan menggunakan Petua Cramer. . 0[(0 × 1) − (1 × 3)] − 2[(1 × 1) − (1 × 1)] + 1[(1 × 3) − (0 × 1)] = 3  Penentunya. Kemudian lajur pertama dalam matrix utama ditukar dengan lajur solusi dan cari penentunya: № 1 2 3 X1 2 5 3 X2 1 0 1 X3 1 3 1  Lajur pertama dipilih: 2[(0 × 1) − (1 × 3)] − 5[(1 × 1) − (1 × 1)] + 3[(1 × 3) − (0 × 1)] = 3  Penentunya. D1 = 3.

x1 = D1 / D = 3 / 3 = 1 x2 = D2 / D = 3 / 3 = 1 x3 = D3 / D = 3 / 3 = 1 Set penyelesaian: x1 = 1 x2 = 1 x3 = 1 Berdasarkan kedua-dua kaedah. lajurnya akan ditukar dengan lajur solusi dan penentu bagi setiap lajur akan dicari:   Penentu D2 = 3. Penentu D3 = 3. . kaedah Gauss-Jordan memerlukan sedikit perkiraan berbanding Petua Cramer.x2 dan x3 adalah dengan membahagikan setiap penentu D1. D.Begitu juga dengan lajur kedua dan ketiga. dengan menggunakan contoh yang sama. D2 dan D3 dengan penentu utama. Oleh itu untuk mendapatkan nilai penyelesaian x1.