Anda di halaman 1dari 1

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/2

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM


Frog VLE

1. Tajuk Program

Latihan Dalam Perkhidmatan Program Frog VLE

2. Tarikh Pelaksanaan :

25 Januari 2014

3.

Aktiviti yang dijalankan : Pengenalan tentang Frog VLE,


penggunaan Frog VLE, cara edit dashboard menggunakan widget
yang ada; link dengan media seperti video dalam youtube, laman
web yang dibina untuk pdp, cara memuat naik fail dari dalam
komputer ke dashboard guru.

.
4. Dapatan :
4.1 Dilaksanakan :

Ya (

Tidak (

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3


4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) :
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :

Tempoh masa ldp mencukupi dan diteruskan untuk menerangkan


penggunaan widget yang lain.

Disediakan oleh :

Disahkan :

.........................................................

.........................................................

MARHANIM BT ABU BAKAR


Setiausaha,
Frog VLE,
SK Pt Raja, Muar.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00