Anda di halaman 1dari 86
`3
`3
`3 ANALISIS ITEM Hj. Abu Zarin bin Abu Bakar IPG Kampus Dato’ Razali Ismail
`3 ANALISIS ITEM Hj. Abu Zarin bin Abu Bakar IPG Kampus Dato’ Razali Ismail
ANALISIS ITEM Hj. Abu Zarin bin Abu Bakar IPG Kampus Dato’ Razali Ismail
ANALISIS ITEM
Hj. Abu Zarin bin Abu Bakar
IPG Kampus Dato’ Razali Ismail

Slide 1

`3

`, 21/9/2010

PENGENALAN

Membina ujian sama seperti membina sebuah bangunan kerana kedua-duanya merupakan satu proses untuk mengeluarkan suatu hasilan.

Proses itu dijalankan mengikut spesifikasi supaya hasilannya, iaitu ujian, mencapai tujuan yang diharapkan.

PENGENALAN

Kualiti sesuatu ujian adalah sama seperti kualiti sesuatu bangunan yang bergantung rapat (walaupun tidak kesemuanya) kepada kualiti komponen-komponennya.

Tegasnya mutu sesuatu ujian dipengaruhi oleh mutu setiap item yang terkandung di dalamnya.

Ini bermakna satu daripada cara untuk mempertingkatkan mutu sesuatu ujian ialah dengan cara mempertingkatkan mutu

item-itemnya.

PENGENALAN

Persoalannya ….

bagaimanakah kita dapat mentafsir mutu sesuatu ujian itu?

Persoalan ini membawa kita kepada peranan analisis item dalam soal penilaian mutu item-item dan pembinaan ujian.

Untuk memastikan bahawa ujian yang dibina itu mempunyai tujuan yang dikehendaki, maka item-item yang dipilih hendaklah mempunyai ciri-ciri yang tertentu.

Maklumat mengenai ciri-ciri sesuatu item dapat diperoleh melalui proses analisis item.

PENGENALAN

Kesimpulannya

Analisis item adalah pelaksanaan proses bagi menentukan item yang dibina mencapai sesuatu piawaian atau kriteria yang telah ditetapkan.

`1

TUJUAN ANALISIS ITEM

Untuk mengkaji kualiti sesuatu item

Memperolehi maklumat berhubung:

Indeks Kesukaran

Indeks Diskriminasi

Pola pilihan jawapan calon

Menentukan:

kebolehpercayaan item yang dibina

aras kesukaran melalui Indeks Kesukaran (IK)

tahap diskriminasi item di antara calon pencapaian tinggi (CPT) dengan calon pencapaian rendah (CPR) melalui Indeks Diskriminasi (ID)

sama ada item dan/atau distraktor berfungsi atau sebaliknya

item yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam Bank Item.

Slide 6

`1

Abu Zarin

`, 8/2/2010

KEBAIKAN

Membetulkan item:

Dapat mengenal pasti kesilapan item seperti tiada jawapan, terdapat dua jawapan dan salah jawapan

Mendapat maklumat diagnostik calon:

Item yang susah (belum dikuasai)

Distraktor yang banyak dipilih (salah konsep)

Mengenal pasti pelajar lemah secara spesifik

Meningkatkan kualiti pengujian dan penilaian:

Membina item yang lebih baik

Dokumentasi statistik yang mempertahankan instrumen penilaian

MODELMODEL RASCHRASCH

Dikemukakan oleh George Rasch (1960)

Andaian: Kebarangkalian calon berjaya menjawab sesuatu item adalah bergantung kepada kebolehan calon dan kesukaran item.

Tentukur (calibration) kesukaran item dan ukuran (measure) kebolehan calon dapat diletakkan pada satu skala linear.

Ciri tersebut membenarkan perbandingan dibuat antara kebolehan calon dan kesukaran item.

Item yang didapati sesuai (fit) akan disimpan di dalam Bank Item

Model Rasch ialah satu formula matematik berdasarkan rumus berikut:

P = f(b – d),

di mana P = Kebarangkalian

f = fungsi

b = kebolehan calon

d = kesukaran item

Unit bagi perbezaan (b – d) adalah dalam logits (ungkapan kebarangkalian)

Perisian yang dibina berasaskan model ini:

Quest

ConQuest

RUMM

BigSteps

WinSteps

PERISIAN QUEST

Perisian QUEST dibina oleh Australian Centre for Educational Research (ACER) dari Australia.

Berguna untuk membuat analisis item:

ujian objektif

ujian subjektif

skala kadar

.

Analisis QUEST memberi:

anggaran (estimate) item

anggaran (estimate ) kes

statistik fit dalam bentuk jadual

Anggaran dilaporkan dalam unit Logits.

Statistik fit dilaporkan dalam Mean Square Residuals.

Keperluan perkakasan (hardware):

pemproses Pentium III ke atas/setara

mempunyai co processor

cakera keras

RAM yang besar

Pengguna:

tidak perlu memahami setiap perintah untuk melaksanakan QUEST

perlu memahami setiap perintah QUEST untuk mengenal pasti masalah yang mungkin timbul setelah perisian dijana

Untuk melaksanakan anggaran dan output, QUEST hanya memerlukan:

Fail kawalan

Fail data

STRUKTUR QUEST
STRUKTUR QUEST
Data
Data
Perintah QUEST
Perintah
QUEST
QUEST
QUEST
Output
Output

MENGANALISIS DATA

Klik dua kali pada ikon QUEST

Taip submit diikuti dengan nama fail kawalan yang telah dibina Contoh: > submit PJ2051Pr.ctl

Gunakan perisian pemperoses kata seperti MS-Dos Editor, Microsoft Word, Wordpad atau Notepad untuk melihat fail-fail yang telah dijana dan memilihnya untuk dicetak.

MENYEDIAKAN FAIL DATA

Disedia menggunakan perisian tertentu seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Notepad, Wordpad dan sebagainya

Paling mudah menggunakan perisian Notepad dengan menggunakan font Courier New

Data disimpan dalam extension *.txt, *.prn, *.dat dan lain-lain berdasarkan perisian yang digunakan

CONTOH FAIL DATA OBJEKTIF

15001CCCCADBDBCCBCACDADCDAADACBDAAB404654XX48

15002BACBADBADCBABDADCDCDADDDCCBCDB3269XX4955

15003BCDBAXBDDCBCDABBAXCDAAADCDBADC4362XX6958

15004BACBADBDDCCCAACDCDCBADDACABABC437775XX45

15005ABCCACBCDADCCABDAACDADDACCBABD412846XX72

15006BBCCBDBDCBADAACCDDCDACDDDDDADD436745XX79

15007BCCCABBBDBCDDDCCABCDCDDACADADB443646XX59

15008BCDCBCBBDCCDDBCDCCCCDDDACDCADD003745XX49

15009BCCCACBDDBCDADABCDCDADDACDCCDC43764767XX

15010CCCADDBADCCDCAABAACDABAACCACBB44543768XX

15011BACAAABBDCCDCACABDCDADDCCDAADB20566639XX

15012BACBADBCDBCADACDDACBACAACABABC303867XX14

15013BCCBADBBDCCAADCDADCBACDACCDADC345667XX62

15014BACCADBBDDCDDAADDDCDADDDDDBCDB337669XX67

15015BACAADBCDDCDDABDCDCDADDACDCADC446767XX28

15016BBCAAABAACCCDDACADABADAADAAAAD437757XX37

15017BCCADBBBCBCCDACBAACDABBACAAABD314668XX74

15018CCCBAABBDCCADCCDBDABAADACDAAAB401832XX14

15019BCCDADBDDBCBBDCDDACDADDACABCDB42699849XX

15020BCCAADBBDBCBAACDDDADBDDACDDCAC408847XX44

15021CACCADBBDCDADACBCDCDADDABDBACB43464759XX

15022AACAADBDCBAAAACAADBBAADACDCAAD336778XX68

15023BCCAACBBXXXXXDCBDDCDAADACBDCBC40776946XX

 Fail data item struktur/esei:  Masukkan angka giliran calon  Masukkan markah calon 

Fail data item struktur/esei:

Masukkan angka giliran calon

Masukkan markah calon

Simpan fail mengikut nama yang sesuai

Contoh fail data item struktur/esei:

001342578690231

Angka giliran calon

markah calon

Contoh nama fail data item struktur/esei:

PJ2051Pr.prn

CONTOH FAIL DATA ESEI

02074222231135345xx8

020752202321454xx357

02076210131134355xx9

0207722223114555544x

02078221131125444xx4

020792122311455xx347

020802122311455xx347

02081220232135534xx6

020822221311455xx439

0208322023114455433x

0208422022113xx45537

0208522023114555554x

0208622213114555544x

02087210132034344xx7

020882202321445xx558

0208922002214453255x

020902222311155xx348

02091111221134555xx9

020922212311454xx558

020932201321352xx548

0209422023123xx55548

MENYEDIAKAN FAIL KAWALAN

Disedia menggunakan perisian tertentu seperti Notepad atau Wordpad yang boleh menyimpan data dalam bentuk text document

Paling mudah menggunakan perisian Notepad dengan menggunakan font Courier New

Fail disimpan dalam extension yang tidak digunakan oleh mana-mana perisian. Contoh:

*.ctl (ringkasan daripada perkataan control)

ARAHAN FAIL KAWALAN

Title :

Arahan bagi memasukkan tajuk analisis

Tajuk yang ditaip selepas arahan ini akan dipaparkan pada setiap output analisis

Contoh:

Title PEPERIKSAAN KPLI PENDIDIKAN JASMANI PJ2051P

Title PEPERIKSAAN KPLI PENDIDIKAN JASMANI PJ2051P

Set logon >-PJ2051Pr.log data_file <<PJ2051Pr.prn

codes "ABCDX" format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

*

* 123456789012345678901234567890 key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1 *item_names << PJ2051Pr.nam *delete << PJ2051Pr.dei *delete !cases << PJ2051Pr.dec estimate !iter= 80 set width = 132 !page *show item !form=anchor >-PJ2051Pr.anc show item !form=export >-PJ2051Pr.exp show !map = 1,2,3 >-PJ2051Pr.map show !table = 1,2 >-PJ2051Pr.tbl show items !order = fit >-PJ2051Pr.itf show cases !order = fit >-PJ2051Pr.caf itanal >-PJ2051Pr.ana kidmap 1-5 >-PJ2051Pr.kim quit

1

2

3

Set logon :

Arahan untuk merekodkan segala aktiviti yang dilaksanakan oleh perisian QUEST supaya kita dapat mengesan masalah yang dihadapi

Tanda >- bermaksud hasilkan fail dengan nama yang diberi

Contoh:

Set logon >- PJ2051Pr.log

Title PEPERIKSAAN KPLI PENDIDIKAN JASMANI PJ2051P

Set logon >-PJ2051Pr.log

data_file <<PJ2051Pr.prn

codes "ABCDX"

format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

*

* 123456789012345678901234567890

key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1

*item_names << PJ2051Pr.nam

*delete << PJ2051Pr.dei

*delete !cases << PJ2051Pr.dec

estimate !iter= 80

set width = 132 !page

*show item !form=anchor >-PJ2051Pr.anc

show item !form=export >-PJ2051Pr.exp

show !map = 1,2,3 >-PJ2051Pr.map

show !table = 1,2 >-PJ2051Pr.tbl

show items !order = fit >-PJ2051Pr.itf

show cases !order = fit >-PJ2051Pr.caf

itanal >-PJ2051Pr.ana

kidmap 1-5 >-PJ2051Pr.kim

quit

1

2

3

# data_file <<PJ2051Pr.prn

 

# codes "ABCDX"

# format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

 

# *

1

2

3

# *

123456789012345678901234567890

# key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1

# *item_names << PA2051Pr.nam

 

# *delete << PJ2051Pr.dei

 

# *delete !cases << PJ2051Pr.dec

 

# estimate !iter= 80

 

Scoring all -- all

 

Starting Estimation for all -- all

 

iteration

1

:

item estimates -->

 

maximum change (item

2) =

.4978

average change

=

.1471

 

person estimates -->

 

maximum change (case

40) = 1.5173

 

average change

=

.2917

iteration 2 :

item estimates -->

maximum change (item

2) =

.0654

average change

=

.0121

 

person estimates -->

maximum change (case

40) =

.3032

average change

=

.0512

 

iteration 3 :

item estimates -->

maximum change (item

2) =

.0075

average change

=

.0012

 

person estimates -->

maximum change (case

40) =

.0344

average change

=

.0035

 

estimation converged with :

maximum change in item estimates = .00081

maximum change in person estimates

= .00376

Performing fit analysis

# set width = 132 !page

# *show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc

# show item !form=export >-PA2051Pr.exp

 

# show !map = 1,2,3 >-PJ2051Pr.map

# show !table = 1,2 >-PJ2051Pr.tbl

# show items !order = fit >-PJ2051Pr.itf

# show cases !order = fit >-PJ2051Pr.caf

# itanal >-PJ2051Pr.ana

# kidmap 1-5 >-PJ2051Pr.kim

# quit

Data_file :

Arahan supaya perisian menggunakan fail data yang ditetapkan

Tanda << bermaksud gunakan fail yang telah ditetapkan

Contoh:

Data_file << PJ2051Pr.prn

Title PEPERIKSAAN KPLI PENDIDIKAN JASMANI PJ2051P

Set logon >-PA2051Pr.log

data_file <<PA2051Pr.prn

codes "ABCDX"

format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

*

* 123456789012345678901234567890

key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1

*item_names << PA2051Pr.nam

*delete << PA2051Pr.dei

*delete !cases << PA2051Pr.dec

estimate !iter= 80

set width = 132 !page

*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc

show item !form=export >-PA2051Pr.exp

show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map

show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl

show items !order = fit >-PA2051Pr.itf

show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf

itanal >-PA2051Pr.ana

kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim

quit

1

2

3

codes :

Kod yang dinyatakan di sini mesti sama dengan data yang dimasukkan dalam fail data

Untuk fail data objektif, kod yang digunakan adalah ABCD

Huruf tertentu ( X, b dll ) digunakan bagi mewakili calon yang tidak menjawab atau menanda lebih daripada satu jawapan

Untuk fail data struktur/esei, kod yang digunakan adalah angka 0123456789 berdasarkan markah tertinggi bagi setiap soalan

Contoh:

Codes ‘ ABCDX

Codes ‘ 0123456789

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

Set logon >-PA2051Pr.log

data_file <<PA2051Pr.prn

codes "ABCDX"

format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

*

* 123456789012345678901234567890

key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1

*item_names << PA2051Pr.nam

*delete << PA2051Pr.dei

*delete !cases << PA2051Pr.dec

estimate !iter= 80

set width = 132 !page

*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc

show item !form=export >-PA2051Pr.exp

show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map

show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl

show items !order = fit >-PA2051Pr.itf

show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf

itanal >-PA2051Pr.ana

kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim

quit

1

2

3

format :

Arahan bagi memaklumkan perisian tentang kedudukan lajur dalam fail

Contoh:

Format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

Maksud:

Lajur 1-2 mewakili maktab, lajur 3-5 mewakili calon dan lajur 6-35 mewakili jawapan bagi setiap soalan

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

Set logon >-PA2051Pr.log

data_file <<PA2051Pr.prn

codes "ABCDX"

format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

*

* 1234567890123456789012345678901234567890

key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAACD !score=1

*item_names << PA2051Pr.nam

*delete << PA2051Pr.dei

*delete !cases << PA2051Pr.dec

estimate !iter= 80

set width = 132 !page

*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc

show item !form=export >-PA2051Pr.exp

show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map

show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl

show items !order = fit >-PA2051Pr.itf

show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf

itanal >-PA2051Pr.ana

kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim

quit

1

2

3

4

key :

Arahan bagi memasukkan skima jawapan

Bagi fail kawalan untuk analisis item objektif, key yang dimasukkan adalah jawapan sebenar

Respons yang sama dengan kod yang diberi (jawapan yang betul) akan diberi skor 1

Contoh:

Key ACDDCCBDA !score=1

Bagi fail kawalan untuk analisis item struktur/esei, key yang dimasukkan adalah markah yang diperolehi calon

Contoh:

Key 111111111 !score=1

Key 22x22xx22 !score=2

Key x3x3xxx3x !score=3

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

Set logon >-PA2051Pr.log

 

data_file <<PA2051Pr.prn

codes "ABCDX"

format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

 

1

2

3

4

* 1234567890123456789012345678901234567890

key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAACD !score=1

*item_names << PA2051Pr.nam

 

*delete << PA2051Pr.dei

*delete !cases << PA2051Pr.dec

estimate !iter= 80

set width = 132 !page

 

*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc

 

show item !form=export >-PA2051Pr.exp

 

show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map

show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl

show items !order = fit >-PA2051Pr.itf

show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf

itanal >-PA2051Pr.ana

kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim

quit

Title PEPERIKSAAN AKHIR OKTOBER KPLI PENGAJIAN CINA (RENDAH) PC2051-2(R)

Set logon >-PC2051R2.log

data_file <<PC2051R2.DAT

codes "0123456789X"

format maktab 1-2 nama 3-5 items 6-20

*

* 123456789012345

key 111111111111111 !score=1

key 222222222222222 !score=2

key XXXX3XX33333333 !score=3

key XXXX4XX44444444 !score=4

key XXXXXXXX5555555 !score=5

key XXXXXXXXXXXXXX6 !score=6

key XXXXXXXXXXXXXX7 !score=7

key XXXXXXXXXXXXXX8 !score=8

key XXXXXXXXXXXXXX9 !score=9

item_names << PC2051R2.nam

estimate !iter= 80

set width = 132 !page

show item !form=export >-PC2051R2.exp

show !map = 1,2 >-PC2051R2.map

show !table = 1,2 >-PC2051R2.tbl

show items !order = fit >-PC2051R2.itf

show cases !order = fit >-PC2051R2.cas

itanal >-PC2051R2.ana

quit

1

* :

Tanda ini memberi arahan kepada perisian agar tidak menghiraukan baris berkenaan

Contoh:

* 1234567890

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

Set logon >-PA2051Pr.log

data_file <<PA2051Pr.prn

codes "ABCDX"

format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

*

* 123456789012345678901234567890

key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1

*item_names << PA2051Pr.nam

*delete << PA2051Pr.dei

*delete !cases << PA2051Pr.dec

estimate !iter= 80

set width = 132 !page

*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc

show item !form=export >-PA2051Pr.exp

show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map

show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl

show items !order = fit >-PA2051Pr.itf

show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf

itanal >-PA2051Pr.ana

kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim

quit

1

2

3

item_names :

Arahan ini membolehkan nombor soalan dicetak pada output analisis

Contoh:

Item_names << PA2051Pr.nam

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

Set logon >-PA2051Pr.log

data_file <<PA2051Pr.prn

codes "ABCDX"

format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

*

* 123456789012345678901234567890

key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1

*item_names << PA2051Pr.nam

*delete << PA2051Pr.dei

*delete !cases << PA2051Pr.dec

estimate !iter= 80

set width = 132 !page

*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc

show item !form=export >-PA2051Pr.exp

show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map

show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl

show items !order = fit >-PA2051Pr.itf

show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf

itanal >-PA2051Pr.ana

kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim

quit

1

2

3

1

S1a

2

S1b

3

S2a

4

S2b

5

S3

6

S4a

7

S4b

8

S5

9

E1a

10 E1b

11 E2a

12 E2b

13 E3a

14 E3b

15 E4

Delete :

Arahan ini digunakan bagi membina satu fail senarai nombor item yang bakal dipadamkan daripada fail data

Perintah ini biasanya diabaikan (*) semasa analisis kali pertama

Contoh:

Delete << PA2051Pr.dei

12

23

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

Set logon >-PA2051Pr.log

data_file <<PA2051Pr.prn

codes "ABCDX"

format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

*

* 123456789012345678901234567890

key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1

*item_names << PA2051Pr.nam

*delete << PA2051Pr.dei

*delete !cases << PA2051Pr.dec

estimate !iter= 80

set width = 132 !page

*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc

show item !form=export >-PA2051Pr.exp

show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map

show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl

show items !order = fit >-PA2051Pr.itf

show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf

itanal >-PA2051Pr.ana

kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim

quit

1

2

3

Delete !cases :

Arahan ini digunakan bagi membina satu fail senarai nombor calon yang bakal dipadamkan daripada fail data

Perintah ini biasanya diabaikan (*) semasa analisis kali pertama

Contoh:

Delete !cases << PA2051Pr.dec

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

Set logon >-PA2051Pr.log

data_file <<PA2051Pr.prn

codes "ABCDX"

format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

*

* 123456789012345678901234567890

key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1

*item_names << PA2051Pr.nam

*delete << PA2051Pr.dei

*delete !cases << PA2051Pr.dec

estimate !iter= 80

set width = 132 !page

*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc

show item !form=export >-PA2051Pr.exp

show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map

show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl

show items !order = fit >-PA2051Pr.itf

show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf

itanal >-PA2051Pr.ana

kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim

quit

1

2

3

12

24

Anchor !item :

arahan ini digunakan jika terdapat item ‘anchor’ dalam ujian

Perisian akan menggunakan fail ini sebagai kayu ukur untuk menganggar nilai kesukaran item lain dalam ujian

Contoh:

Anchor !item << PA2051Pr.ani

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER 2005 KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

Set logon >-PA2051Pr.log

data_file <<PA2051Pr.prn

codes "ABCDX"

format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

*

* 123456789012345678901234567890

key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1

*item_names << PA2051Pr.nam

*delete << PA2051Pr.dei

*delete !cases << PA2051Pr.dec

anchor !item << PA2051Pr.ani

estimate !iter= 80

set width = 132 !page

*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc

show item !form=export >-PA2051Pr.exp

show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map

show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl

show items !order = fit >-PA2051Pr.itf

show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf

itanal >-PA2051Pr.ana

kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim

quit

1

2

3

2

.526

4

.899

5

.799

Untuk mendapatkan nilai anggaran kesukaran item (threshold), perintah berikut digunakan:

show item !form=anchor >-

Contoh:

show item !form=anchor >- PA2051Pr.anc

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

Set logon >-PA2051Pr.log

data_file <<PA2051Pr.prn

codes "ABCDX"

format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

*

* 123456789012345678901234567890

key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1

*item_names << PA2051Pr.nam

*delete << PA2051Pr.dei

*delete !cases << PA2051Pr.dec

anchor !item << PA2051Pr.ani

estimate !iter= 80

set width = 132 !page

*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc

show item !form=export >-PA2051Pr.exp

show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map

show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl

show items !order = fit >-PA2051Pr.itf

show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf

itanal >-PA2051Pr.ana

kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim

quit

1

2

3

*------------------------------------------------------------------------------

*Item Estimates (Category Deltas) 23/ 2/ 7 20:49

*all on all (N = 309 L = 30 Probability Level= .50)

*------------------------------------------------------------------------------

1

2.265

2

4.381

3

-.304

4

.250

5

.345

6

-1.522

7

-2.495

8

-1.476

9

-.637

10

-1.057

11

1.296

12

-.496

13

-.791

14

3.528

15

-1.843

16

-.264

17

-1.269

18

1.180

19

-.496

20

-.473

21

.750

22

-1.476

23

-3.082

24

-1.783

25

1.654

26

.330

27

1.267

28

.201

29

.469

30

1.547

Estimate :

Arahan ini digunakan untuk mengarahkan perisian membuat anggaran hingga mendapat ralat paling kecil dan berhenti

Contoh:

Estimate !iter=50

Maksud:

Perintah meminta program melaksanakan arahan hingga mendapat ralat paling kecil (iteration) sehingga 50 kali sahaja

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

Set logon >-PA2051Pr.log

data_file <<PA2051Pr.prn

codes "ABCDX"

format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

*

* 123456789012345678901234567890

key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1

*item_names << PA2051Pr.nam

*delete << PA2051Pr.dei

*delete !cases << PA2051Pr.dec

anchor !item << PA2051Pr.ani

estimate !iter= 50

set width = 132 !page

*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc

show item !form=export >-PA2051Pr.exp

show !map = 1,2,3 >-PA2051Pr.map

show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl

show items !order = fit >-PA2051Pr.itf

show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf

itanal >-PA2051Pr.ana

kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim

quit

1

2

3

Set width :

arahan ini digunakan untuk mengarahkan perisian memaparkan output analisis item dalam saiz potrait atau lanskap

Contoh:

Set width =80 !page

Set width =132 !page

Maksud:

arahan supaya perisian memaparkan output analisis item dalam saiz 80 atau 132 lajur

Show !map :

arahan ini diguna untuk mengarahkan perisian menghasilkan analisis dalam bentuk peta

terdapat tiga jenis peta, iaitu :

variable map’ – kod 1

– kod 2

‘case fit map’ – kod 3

‘item fit map

Contoh:

Show !map =1, 2, 3 >- PA2051Pr.map

Maksud:

Arahan agar perisian memaparkan hasil analisis dalam bentuk ‘variable map’, ‘item fit map’ dan ‘case fit map’

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

Set logon >-PA2051Pr.log

data_file <<PA2051Pr.prn

codes "ABCDX"

format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

*

* 123456789012345678901234567890

key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1

*item_names << PA2051Pr.nam

*delete << PA2051Pr.dei

*delete !cases << PA2051Pr.dec

anchor !item << PA2051Pr.ani

estimate !iter= 80

set width = 132 !page

*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc

show item !form=export >-PA2051Pr.exp

show !map = 1, 2, 3 >-PA2051Pr.map

show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl

show items !order = fit >-PA2051Pr.itf

show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf

itanal >-PA2051Pr.ana

kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim

quit

1

2

3

PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item Estimates (Thresholds) all on all (N = 309 L = 30 Probability Level= .50)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/ 2/ 7 21:35

5.0

|

|

 

XXX

|

 

|

|

2

|

4.0

|

|

 

XXX

|

 

|

14

|

|

3.0

X

|

 

|

 

XXXXXX

|

 

|

|

 

XXXXXXX

|

1

2.0

|

 

XXXXXXX

|

 

|

25

 

XXXXXXXXXXXXXX

|

30

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

|

 

|

11

18

27

1.0

XXXXXXXXXXXXXXXX

|

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

|

 

|

21

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

|

XXXXXXXXXXXXXXX

|

29

XXXXXXXXXXX

|

4

5

26

XXXXXX

|

28

.0

XX

|

 

|

 

XX

|

3

16

XX

|

12

19

20

 

|

9

|

13

-1.0

|

10

|

|

17

|

6

8

22

|

|

15

24

-2.0

|

|

|

|

7

|

|

PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item Fit all on all (N = 309 L = 30 Probability Level= .50)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/ 2/ 7 21:35

INFIT

MNSQ

.63

.67

.71

.77

.83

.91

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-

1

item 1

.

*

|

.

2

item 2

*

.

|

.

3

item 3

.

*

.

4

item 4

.

|

*

.

5

item 5

.

|

*

.

6

item 6

.

*

.

7

item 7

.

*

.

8

item 8

.

*

|

.

9

item 9

.

|

*

.

10

item 10

.

*

|

.

11

item 11

.

*

|

.

12

item 12

.

*

|

.

13

item 13

.

|

*

.

14

item 14

.

|

.

*

15

item 15

.

|

*

.

16

item 16

.

*|

.

17

item 17

.

*

|

.

18

item 18

.

|

*

.

19

item 19

.

*

|

.

20

item 20

.

*|

.

21

item 21

.

|*

.

22

item 22

.

|*

.

23

item 23

.

|

*

.

24

item 24

.

*|

.

25

item 25

.

|

*

.

26

item 26

.

|

*

.

27

item 27

.

*

|

.

28

item 28

.

|

*

.

29

item 29

.

*

|

.

30

item 30

.

*

|

.

====================================================================================================================================

PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Case Fit In input Order all on all (N = 309 L = 30 Probability Level= .50)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23/ 2/ 7 21:35

INFIT

MNSQ

.36

.40

.45

.53

.63

.77

1.00

1.30

1.60

1.90

2.20

2.50

2.80

----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-

1 01

.

|

.

*

2 01

*

.

|

.

3 01

.

|

*

.

4 01

.

*

|

.

5 01

.

|

.

*

6 01

.

|

*

.

7 01

.

|

.

*

8 01

.

|

*

.

9 01

.

|

.

*

10 01

.

*

.

11 01

.

|

*

12 01

.

|

.

*

13 01

.

*

|

.

14 01

.

|

.

*

15 01

.*

|

.

16 01

.

|

*

.

17 01

.

|

*

.

18 01

.

|

*.

19 01

*

.

|

.

20 01

.

*

.

21 01

.

|*

.

22 04

.

|

.

*

23 04

.

*

.

24 04

.

|

.

*

25 04

*

.

|

.

26 04

.

|

.

*

27 04

.

*|

.

28 04

*

.

|

.

29 04

.

|

.

*

30 04

.

|

.*

31 04

.

|*

.

32 04

.

|

*

.

33 04

.

|*

.

34 04

.

|

.

*

35 04

.

|*

.

36 04

.

|

*

.

37 04

|

*

Show !table :

Arahan ini diguna untuk mengarahkan perisian menghasilkan anggaran dalam bentuk jadual

Terdapat dua bentuk:

item estimates – kod 1

case estimates – kod 2

Contoh:

Show !table =1, 2 >- PA2051Pr.tbl

Maksud:

Arahan agar perisian memaparkan ringkasan jadual dalam bentuk ‘item estimates’ dan ‘case estimates’

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

Set logon >-PA2051Pr.log

data_file <<PA2051Pr.prn

codes "ABCDX"

format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

*

* 123456789012345678901234567890

key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1

*item_names << PA2051Pr.nam

*delete << PA2051Pr.dei

*delete !cases << PA2051Pr.dec

anchor !item << PA2051Pr.ani

estimate !iter= 80

set width = 132 !page

*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc

show item !form=export >-PA2051Pr.exp

show !map = 1, 2, 3 >-PA2051Pr.map

show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl

show items !order = fit >-PA2051Pr.itf

show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf

itanal >-PA2051Pr.ana

kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim

quit

1

2

3

PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Item Estimates (Thresholds) 23/ 2/ 7 21:35

 

all on all (N = 309 L = 30 Probability Level= .50)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Summary of item Estimates

 

=========================

Mean

-.05

SD

1.67

SD (adjusted)

 

1.66

Reliability of estimate

.99

Fit Statistics

 

===============

Infit Mean Square

Outfit Mean Square

Mean

1.00

Mean

1.01

SD

.09

SD

.25

Infit t

Outfit t

Mean

.00

Mean

.01

SD

.99

SD

1.09

0 items with zero scores

 

0 items with perfect scores

 

=================================================================================================

PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Case Estimates 23/ 2/ 7 21:35

 

all on all (N = 309 L = 30 Probability Level= .50)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Summary of case Estimates

 

=========================

Mean

1.12

SD

.88

SD (adjusted)

 

.71

Reliability of estimate

.65

Fit Statistics

 

===============

Infit Mean Square

Outfit Mean Square

Mean

1.00

Mean

1.01

SD

.25

SD

.67

Infit t

Outfit t

Mean

.01

Mean

.10

SD

.97

SD

.82

0 cases with zero scores

 

2 cases with perfect scores

 

=================================================================================================

Show items !order=fit :

Arahan ini diguna untuk mengarahkan perisian menghasilkan jadual analisis bagi setiap item dalam susunan menurun

Contoh:

Show items !order=fit >- PA2051Pr.itf

Title PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

Set logon >-PA2051Pr.log

data_file <<PA2051Pr.prn

codes "ABCDX"

format maktab 1-2 calon 3-5 items 6-35

*

* 123456789012345678901234567890

key CDDDBCABBDDBDCDBCDABDCBABCDBAA !score=1

*item_names << PA2051Pr.nam

*delete << PA2051Pr.dei

*delete !cases << PA2051Pr.dec

anchor !item << PA2051Pr.ani

estimate !iter= 80

set width = 132 !page

*show item !form=anchor >-PA2051Pr.anc

show item !form=export >-PA2051Pr.exp

show !map = 1, 2, 3 >-PA2051Pr.map

show !table = 1,2 >-PA2051Pr.tbl

show items !order = fit >-PA2051Pr.itf

show cases !order = fit >-PA2051Pr.caf

itanal >-PA2051Pr.ana

kidmap 1-5 >-PA2051Pr.kim

quit

1

2

3

PEPERIKSAAN NOVEMBER KPLI RENDAH PENGAJIAN ISLAM PA2051P(R)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item Estimates (Thresholds) In fit Order 2/ 7 21:35

 

23/

all on all (N = 309 L = 30 Probability Level= .50)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM NAME

|SCORE MAXSCR|

THRSH |

INFT

OUTFT INFT

OUTFT

|

|

1

|

MNSQ MNSQ

t

t

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

item 14

|

32

307 |

3.45 |

1.34

1.54

2.1

2.2

|

|

.20|

|

|

|

25

item 25

|

116

307 |

1.65 |

1.08

1.10

1.7

1.1

|

|

**|

|

|

|

28

item 28

|

214

307 |

.14 |

1.07

1.12

1.4

1.0

|

|

.13|

|

|