Anda di halaman 1dari 1

HALAMAN JUDUL ..............................................................................................

1
STEP 1 .....................................................................................................................2
DEFINISI ...............................................................................................................2
1.1 DEFINISI.............................................................................................3
STEP 2......................................................................................................................3
1.1 STEP 2 ...................................................................................................4
STEP 3......................................................................................................................4
STEP 4..................................................................................................................... 5
STEP 5......................................................................................................................5
STEP 6......................................................................................................................6
STEP 7......................................................................................................................6
1.1 SISTEM PBL.........................................................................................6
1.2 MANFAAT PBL...................................................................................6
1.3 CIRI-CIRI PBL.....................................................................................6
1.4 KENDALA PBL...................................................................................6
1.5 CIRI-CIRI PENULISAN KARYA ILMIAH SESUAI DENGAN KAIDAH.7
1.6 CIRI-CIRI ARTIKEL YG SAHIH7
1.7 PENGERTIAN DAN LANGKAH BERPIKIR KRITIS7
1.8 PEMAHAMAN STRATEGI BELAJAR PBL7
1.9 BELAJAR MANDIRI.........................................................................10
KESIMPULAN.....................................................................................................12