Anda di halaman 1dari 6

Ujan baai baai

Ujan baai baai


Ambok makan padi
Si Lamit kan balaai
Si Limah inda jadi

Ujan baai baai
Ambok makan padi
Si Lamit kan balaai
Si Limah inda jadi

Ada anak itik
Sama si anak angsa
Matinya saikong
Tapihit bawah bata

Hangat hangat dingin
Indaku tantu asa
Talihat si Limah
Punduk-punduk di tangga

Ujan baai-baai
Ambok makan padi
Si Lamit kan balaai
Si Limah inda jadi

*music bridge*

Ujan baai-baai
Ambok makan padi
Si Lamit kan balaai
Si Limah inda jadi

Ujan baai-baai
Ambok makan padi
Si Lamit kan balaai
Si Limah inda jadi

Apa uja tangah
Antap ingau hatinya
Mangkali talihat
Wayang sambilu satu

Kalau sudah ku umpan
Umpan pakai pamanis
Kakal jua si Limah
Inda gunakan aku
Ujan baai-baai
Ambok makan padi
Si Lamit kan balaai
Si Limah inda jadi
Papan manjungkat

Tanam biabas
Apatlah apat
Supaya sanang
Ambok manyalat

Tanam biabas
Apatlah apat
Supaya sanang
Ambok manyalat

Ku lihat si Limah
Indalah dapat
Ku subok-subok
Ia batapok

Ku lihat si Limah
Indalah dapat
Ku subok-subok
Ia batapok

Ada papan manjungkat
Patah baunti
Kalau alum mendapat
Alum bahanti

Ada papan manjungkat
Patah baunti
Kalau alum mendapat
Alum bahanti

Dg.Lamah ambutnya
Panjang
Ikal basimpul
Lapas kabahu

Dg.Lamah ambutnya
Panjang
Ikal basimpul
Lapas kabahu

Sanggup batatak
Sanggup batajang
Janji talihat
Ujong ambutku

Sanggup batatak
Sanggup batajang
Janji talihat
Ujong ambutku

Ada papan manjungkat
Patah baunti
Kalau alum mendapat
Alum bahanti

Ada papan manjungkat
Patah baunti
Kalau alum mendapat
Alum bahanti

Ada papan manjungkat
Patah baunti
Kalau alum mendapat
Alum bahanti

Ada papan manjungkat
Patah baunti
Kalau alum mendapat
Alum bahanti

Pohon taap
Kabayan laat
Ambil pilaan
Ikat di punggong

Pohon taap
Kabayan laat
Ambil pilaan
Ikat di punggong

Sakit pikian
Mata malihat
Si Limah lalu
Babaju kuung

Sakit pikian
Mata malihat
Si Limah lalu
Babaju kuung

Ada papan manjungkat
Patah baunti
Kalau alum mendapat
Alum bahanti

Ada papan manjungkat
Patah baunti
Kalau alum mendapat
Alum bahanti