Anda di halaman 1dari 1
EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran & Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 20 minit Disediakan
EDU 3105
Teknologi Dalam Pengajaran &
Pembelajaran
(Technology in Teaching and Learning)
20 minit
Disediakan oleh:
En Emram bin Yunus
Pensyarah Akademik
Jabatan Teknologi Pendidikan
IPG Kampus Sultan Abdul Halim
11.3 Hamparan Elektronik • Mengurus maklumat dalam lajur & baris • Menyediakan platform untuk pengguna
11.3 Hamparan Elektronik
• Mengurus maklumat dalam lajur & baris
• Menyediakan platform untuk pengguna
memasukkan data
• Membenarkan pengguna melakukan
fungsi/perkiraan matematik ke atas data
• Membenarkan penyalinan formula matematik &
membenarkan perkiraan semula secara automatik
• Mempersembahkan data dalam bentuk carta & graf
Ciri-Ciri Asas
Hamparan Elektronik:
3/15/2013
Emram bin Yunus
3
Bar Menu Sel Semasa Bar Formula Bar Sel Aktif Perkakasan Lajur Baris Sel 3/15/2013 Emram
Bar Menu
Sel Semasa
Bar Formula
Bar
Sel Aktif
Perkakasan
Lajur
Baris
Sel
3/15/2013
Emram bin Yunus
5

15/3/2013

11.3 Hamparan Elektronik • mengurus maklumat dalam grid yang terdiri dari sel-sel yang terbentuk dari
11.3 Hamparan Elektronik
• mengurus maklumat dalam grid
yang terdiri dari sel-sel yang
terbentuk dari lajur dan baris.
3/15/2013
Emram bin Yunus
2
11.3 Hamparan Elektronik • Microsoft Excel • Apple VisiCalc • Kingsoft Spreadsheets • OpenOffice Calc
11.3 Hamparan Elektronik
• Microsoft Excel
• Apple VisiCalc
• Kingsoft Spreadsheets
• OpenOffice Calc
Contoh aplikasi
• LibreOffice Calc Corel
hamparan
• Quattro Pro
elektronik:
3/15/2013
Emram bin Yunus
4
• Tutorial 3/15/2013 Emram bin Yunus 6
• Tutorial
3/15/2013
Emram bin Yunus
6