Anda di halaman 1dari 10

PERANCANGAN

TAHUNAN
PUSAT SUMBER SEKOLAH

SESI 2013

SMK TMN TUN DR ISMAIL


JLN LEONG YEW KOH
60000 KUALA LUMPUR

TARIKH

AKTIVITI

TINDAKAN

Jan 2013

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kemaskini rekod dan fail


Mesyuarat AJK Induk/Kerja/Pengawas PSS
Keceriaan PSS/Pusat Akses/Bilik Media
Pelantikan Pengawas PSS
Minggu Akademik/PSS/Pelancaran Nilam
Pameran Sekolah Lestari

Penyelaras PSS
Pengawas PSS
Pembantu Pss
Guru PSS /
Nilam / P. Akses

Feb 2013

a.
b.
c.
d.
e.

Pameran Bertema-Hari Wilayah


Pemprosesan Bahan Sumber/Data Buku
Keceriaan PSS/Pusat Akses dan Bilik Media
Kemaskini Rekod dan Fail
10 Minit Nilam

Guru PSS
/Nilam/P.Akses
Pengawas PSS
Pembantu PSS
Guru Tingkatan

Mac 2013

a.
b.
c.
d.
e.

Pemprosesan Bahan Sumber / Data Buku


Pameran Bertema-Kesihatan
Kemakini Rekod dan Fail
Literasi Maklumat
10 Minit Nilam

Guru PSS/Guru
Nilam/P. Akses
Pembantu PSS
Pengawas PSS

Apr 2013

a.
b.
c.
d.
e.

Pemprosesan Bahan Sumber / Data Buku


Kemaskini rekod dan fail
Pameran Bertema-PPDa
Laman Uji Minda
10 Minit Nilam

Guru PSS/
Nilam/ P. Akses
Pembantu PSS
Pengawas PSS

a.
b.
c.
d.
e.

Guru PSS/
Nilam/ P. Akses
Pembantu PSS
Pengawas PSS

Mei 2013

Pemprosesan Bahan Sumber / Data Buku


Pameran Bertema Hari Guru
Hari Guru Peringkat Sekolah
Kemaskini Rekod dan Fail
Literasi Maklumat

Jun 2013

a.
b.
c.
d.
e.

Mesyuarat AJK Kerja/Induk/Pengawas PSS


Pameran Bertema - Kokurikulum
Pemprosesan Bahan Sumber / Data Buku
Kemaskini Rekod dan Fail
10 Minit Nilam

Guru PSS/
Nilam
/P. Akses
Pembantu PSS
Pengawas PSS

Jul 2013

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pemprosesan Bahan Sumber / Data Buku


Pengumpulan Data Berpusat Prog. Nilam
Kemaskini Rekod dan Fail
Pameran Bertema Minggu Kerjaya
Laman Uji Minda
10 Minit Nilam

Guru PSS/Guru
Nilam/Pusat
Akses
Pembantu PSS
Pengawas PSS

Ogos 2013

a.
b.
c.
d.
e.

Pemprosesan Bahan Sumber / Data Buku


Pameran Bertema Bulan Patriotik
Kemaskini Rekod dan Fail
Laman Uji Minda
10 Minit Nilam

Guru PSS/Guru
Nilam/Pusat
Akses
Pembantu PSS
Pengawas PSS

Sept 2013

a.
b.
c.
d.
e.

Pemprosesan Bahan Sumber / Data Buku


Pameran Bertema Tokoh / Negarawan
Kemaskini Rekod dan Fail
Bicara Tokoh
10 Minit Nilam

Guru PSS/Guru
Nilam
Pembantu PSS
Pengawas PSS

Okt 2013

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pengumpulan Data Berpusat Program Nilam


Pemprosesan Bahan Sumber / Data Buku
Mesyuarat AJK Induk / Kerja /Pengawas PSS
Anugerah Tokoh Nilam Peringkat Sekolah
Kemaskini Rekod dan Fail
10 Minit Nilam

Guru PSS/Guru
Nilam
Pembantu PSS
Pengawas PSS

Nov 2013

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Penilaian Aktiviti Sepanjang Tahun


Menyediakan Laporan Tahunan
Perancangan Tahunan 2014
Pengurusan Stok
Bajet tahun 2014

Guru PSS/
Pembantu PSS
Pengawas PSS

TARIKH

Aktiviti
Semasa
2013

AKTIVITI SAMPINGAN

TINDAKAN

a. Program Nilam kerjasama Panitia BM dan BI

Nota:

b. Meja Maklumat

Perubahan tarikh
dan
aktiviti tertakluk
kepada
kesesuaian masa
/ takwim /
program sekolah.

c. Langganan akhbar dan majalah


d. Galakan / Promosi Penggunaan PSS
e. Membudayakan ICT - Merentasi Pusat Akses
Sekolah dan Makmal Komputer
f.

Lawatan Sambil Belajar (bersama Kelab


Pelancongan dan PNB)

g. Kursus Pengawas PSS


h. Membaik pulih bahan sumber
i.

Pohon Minda

j.

Sudut Bacaan Dalam Kelas

k. Sudut Pameran
l.

Gotong Royong perdana

PUSAT SUMBER
hipermedia

SMK TMN TUN DR ISMAIL


JLN LEONG YEW KOH
60000 KUALA LUMPUR

PSS GEMILANG
PELAJAR TERBILANG
SESI 2008
PERANCANGAN TAHUNAN 2008
AKTIVITI PERPUSTAKAAN HIPERMEDIA
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN TUN DR. ISMAIL
TARIKH
Jan 2008

AKTIVITI
Menyusun Semula Perabot & Bahan Minggu Pertama
Ketiga
Persekolahan (Selepas Baikpulih Lantai)
Mengemaskini rekod
Melantik Pengawas & AJK PSS
Penubuhan JKK & Agihan Tugas JKK 2008
Keceriaan Bilik Akses
Projek Nota Padat & Ringkas
Keceriaan & Carta Organisasi PSS
Projek Laman Web PSS
Pameran Bertopik

TINDAKAN
Penyelaras & Pengawas
PSS
T.6
Penyelaras PSS
Penyelaras PSS
Penyelaras & JKK PSS
AJK Bilik Akses
Pengawas PSS
Pengawas PSS T.6
Penyelaras PSS & ICT
Penyelaras & AJK PSS

Taklimat Tugasan Pengawas PSS

Penyelaras PSS

Mesyuarat Jawatankuasa Pusat & Kerja PSS


Mesyuarat AJK Pengawas PSS
Kursus Dalaman (Pengautomasian PSS - Pengawas
PSS Sesi Pagi)
Inventori CD Teaching Courseware PPSMI
Pameran Bertopik
Pengurusan Bilik Akses
Projek Nota Padat & Ringkas
Keceriaan & Carta Organisasi PSS
Projek Laman Web PSS
Projek Dokumentasi PSS (CD)
Pemprosesan Buku Baru
Agih jadual tempahan bilik & Jadual Nilam
Bicara pengawas PSS

JKK PSS
AJK Pengawas
Penyelaras PSS
AJK Inventori
AJK Pengawas &
Penyelaras
AJK BIlik Akses
Pengawas PSS
Pengawas PSS T.6
Penyelaras PSS & ICT
Penyelaras ICT & Peng.
T.6
Penyelaras & AJK PSS
Penyelaras PSS
Penyelaras & Pengawas
PSS

Mac 2008 Perkembangan Staf Guru Media


Mesyaurat AJK Bilik Akses
Pameran Buku Baru/Bertopik
Melantik Pengawas PSS Tingkatan 1
Kursus Dalaman (Pengautomasian PSS - Pengawas
PSS Ting 1)
Program Galakan Membaca
Pertandingan Melukis Mural PSS
Pemprosesan Buku Baru
Projek Nota Padat & Ringkas
Projek Dokumentasi PSS (CD)
Minggu PSS& Nilam
Program Akses Internet
Info 5 Minit (tapak Perhimpunan)

Penyelaras PSS
Penyelaras & AJK Bilik
Akses
Penyelaras & AJK PSS
JKK PSS
Penyelaras PSS
Penyelaras Nilam
Pengawas PSS
Penyelaras & AJK PSS
Pengawas PSS
Penyelaras ICT & Peng.
T.6
JKK dan penyelaras
Nilam
AJK Bilik Akses
Pengaws PSS

Apr 2008

Penyelaras & AJK PSS


Penyelaras PSS & JKK
Penyelaras PSS & AJK
PSS
JKK & Pengawas PSS
Pengawas PSS
Pengawas PSS
Penyelaras & AJK PSS
Kaunselor

Feb 2008

Pameran Bertopik
Taklimat 1 (Pelan Tindakan)
Bengkel baik pulih bahan
Lawatan Sambil Belajar
Pertandingan Melukis Mural PSS
Projek Nota Padat & Ringkas
Pemprosesan Data Bahan Sumber
Bengkel Kepemimpinan Pengawas Pusat Sumber
Info 5 Minit (tapak Perhimpunan)

Pengawas PSS
Mei 2008 Pameran Bertopik
Persembahan sempena Hari Guru
Mesyuarat AJK PSS
Aktiviti Laman Uji Minda
Pemprosesan Data Bahan Sumber
Pertandingan Melukis Mural PSS
Info 5 Minit (tapak Perhimpunan)

Penyelaras & AJK PSS


Pengawas PSS
AJK Pengawas PSS
Pengawas PSS
Penyelaras & AJK PSS
Pengawas PSS
Pengawas PSS

Jun 2008

Mesyuarat Jawatankuasa Induk & Kerja PSS


Pameran Bertopik
Jamuan Makan PSS
Mengemaskini maklumat terkini PSS(papan kenyataan)
Aktiviti Cyber
Pertandingan Melukis Mural PSS
Info 5 Minit (tapak Perhimpunan)

JKK PSS
Penyelaras & AJK PSS
JKK & Pengawas PSS
AJK Info
AJK Bilik Akses
Pengawas PSS
Pengawas PSS

Jul 2008

Pameran Buku
Aktiviti Sudut Bacaan Kelas
Kemahiran Maklumat Kamus Elektonik / ADD
Mengemaskini Data Bahan Sumber PSS
Kajian Tabiat Membaca
Info 5 Minit (tapak Perhimpunan)

JKK dan Penerbit


AJK Pengawas
AJK Bilik Akses
Penyelaras & AJK PSS
Penyelaras & AJK PSS
Pengawas PSS

Ogos
2008

Pameran bertopik Patriotik


Pertandingan Buku Skrap
Bengkel Penghasilan CD
Persembahan Sempena Bulan Patriotik
Pertandingan Melukis Negaraku Malaysia
Info 5 Minit (tapak Perhimpunan)

Penyelaras & AJK PSS


Penyelaras & AJK PSS
JKK & AJK Pengawas
PSS
Pengawas PSS
Pel;ajar SMKTTDI
Pengawas PSS
Penyelaras & AJK PSS
Penyelaras/Penulis/AJK
PSS
AJKPengawas PSS
Pengawas PSS
Penyelaras Nilam
Penyelaras PSS
JKK PSS
Penyelaras & Pengawas
PSS
Pengetua
Pengawas PSS
Pengawas PSS

Sept
2008

Okt 2008

Pameran bertopik
Ceramah Buku Penulis Jemputan / Ulasan Buku
Pertandingan Permainan Tradisional
Info 5 Minit (tapak Perhimpunan)
Pengumpulan Data Berpusat Program Nilam
Kemaskini rekod dan Buku Perolehan
Mesyuarat Jawatankuasa Induk / KerjaPSS
Mesyuarat Pengawas PSS
Penyampaian Anugerah kepada pemenang
Gerai PSS Sempena Hari Kokurikulum
Info 5 Minit (tapak Perhimpunan)

Nov 2008

Pengurusan Stok PSS


Penilaian aktiviti sepanjang tahun
Menyediakan laporan tahunan 2008
Perancangan Tahunan 2009

Penyelaras & AJK Inv.


JKK PSS
Penyelaras PSS
Penyelaras PSS

PERANCANGAN TAHUNAN
AKTIVITI PERPUSTAKAAN HIPERMEDIA
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN TUN DR ISMAIL
SESI 2009
TARIKH
Jan 2009

Feb 2009

Mac 2009

AKTIVITI
Menyusun semula perabot dan alatan
Mengemaskini fail dan rekod
Melantik Pengawas & AJK Pusat Sumber (Sesi Pagi)
Orientasi / Taklimat Tugasan Pengawas Pusat Sumber
Mesyuarat Jawatankuasa Induk & Kerja PSS
Mesyuarat Pengawas PSS
Pameran Bertema (Alam Sekitar & Geografi)
Keceriaan PSS (Carta Organisasi)
Agihan Jadual Nilam & Tempahan PSS
Pemprosesan Bahan Sumber
Menaik taraf Bilik Media(Bilik Tayangan)
Pelancaran Program Nilam
Pameran Bertema (Hari Wilayah Persekutuan)
Keceriaan PSS ( Papan Kenyataan PSS, Nilam & Pusat
Akses)
Pelantikan Pengawas PSS Sesi Pagi
Info 10 minit Nilam
Pelantikan Pengawas PSS Tingkatan 1
Bengkel Automasi Pengawas Sesi Petang/Baru
Pemprosesan Bahan Sumber
Melukis Mural (tangga ke PSS)
Menaik taraf Bilik Media(Bilik Tayangan)
Mengemaskini Bahan Sumber (Majalah/Buletin)
Pameran Bertema (Sukan/Kokurikulum)
Pelancaran Sudut Bacaan Dalam Kelas
Info 10 minit Nilam
Melukis Mural PSS

TINDAKAN
Penyelaras & Pengawas
Pss
Penyelaras PSS

Apr 2009

TARIKH
Mei 2009

Jun 2009

Jul 2009

Ogos
2009

Sept

Mesyuarat AJK & Pengawas PSS


Pemprosesan Bahan Sumber
Bengkel Kepimpinan Pengawas PSS
Pameran Bertema(Akademik & Dadah)
Minggu PSS, Pusat Akses & Akademik
Info 10 Minit Nilam

AKTIVITI
Persembahan Sempena Hari Guru
Pameran Bertema (Sempena Hari Guru)
Pemprosesan Bahan Sumber
Melukis Mural PSS
Aktiviti Laman Uji Minda
Info 10 Minit NIlam
Pameran Bertema (Kesihatan & Keselamatan)
Mengemaskini Data Bahan Sumber
Melukis Mural PSS
Aktiviti Laman Uji Minda
Mesyuarat Jawatankuasa Induk/Kerja PSS
Info 10 Minit NIlam
Pameran Bertema (Kesihatan & Keselamatan)
Mengemaskini Data Bahan Sumber
Kajian Tabiat Membaca
Ulasan Buku/Aktiviti Sudut Bacaan Kelas
Info 10 Minit Nilam
Pertandingan Buku Skrap (Sempena Bulan Merdeka)
Pameran Bertema (Bulan Patriotik)
Persembahan Pengawas PSS Sempena Bulan Patriotik
Mengemaskini Data Bahan Sumber
Info 10 Minit Nilam
Pameran Bertema (Tokoh/Negarawan)
Mesyuarat Pengawas PSS

TINDAKAN

2009

Okt 200

Nov 2009

Pertandingan Melukis Gambar Tokoh


Penyampaian Anugerah Nilam / Sijil PSS
Info 10 Minit Nilam
Pengumpulan Data Berpusat Program Nilam
Mengemaskini Fail PSS
Mesyuarat Jawatankuasa Induk / Kerja PSS
Info 10 Minit Nilam
Pengurusan Stok PSS
Perancangan Tahunan 2010
Anggaran Perbelanjaan 2010