Anda di halaman 1dari 25

SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI TENGKU AMPUAN RAHIMAH

SUNGAI MANGGIS, BANTING,


SELANGOR DARUL EHSAN
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014
MATEMATIK TINGKATAN 3

BULAN

MINGGU/
TARIKH

BIDANG/ OBJEKTIF
HASIL PEMBELAJARAN

MINGGU 1
2/1 - 3/1

SUDUT DAN GARIS II


1.1
Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut yang
berkaitan dengan garis rentas lintang dan garis selari.

JANUARI

i)

ii)

iii)

iv)

v)

PENYATAAN EVIDEN

Mengenal pasti
(a) garis rentas lintang.
(b) sudut sepadan.
(c) sudut berselang-seli.
(d) sudut pedalaman.
Menentukan bahawa bagi garis selari
(a) sudut sepadan adalah sama.
(b) sudut berselang-seli adalah sama.
(c) hasil tambah sudut pedalaman ialah 180.
Menentukan nilai
(a) sudut sepadan
(b) sudut berselang-seli
(c) sudut pedalaman
yang berkaitan dengan garis selari.
Menentukan sama ada dua garis yang diberi adalah
selari berdasarkan ciri-ciri sudut yang berkaitan
dengan garis rentas lintang.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan ciri-ciri

KOD
EVIDEN

Menentukan bahawa bagi garis selari:


(a) sudut sepadan adalah sama atau
(b) sudut berselang-seli adalah sama atau
(c) hasil tambah sudut pedalaman ialah 180.

B2D1E1

Menentukan nilai
(a) sudut sepadan
(b) sudut berselang-seli
(c) sudut pedalaman yang berkaitan dengan garis selari.

B3D1E1

Menentukan sama ada dua garis yang diberi adalah selari


berdasarkan ciri-ciri sudut yang berkaitan dengan garis
rentas lintang.

B4D1E1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan ciri-ciri sudut yang


berkaitan dengan garis rentas lintang.

B5D1E1

CATATAN

sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang.

MINGGU 2
6/1 10/1

POLIGON II
2.1 Memahami konsep poligon sekata.

Menentukan sama ada poligon yang diberi adalah poligon


sekata.

B2D2E1

i)

Menentukan sama ada poligon yang diberi adalah


poligon sekata.
ii ) Menentukan
(a) paksi simetri
(b) bilangan paksi simetri
bagi suatu poligon.
iii) Melakar poligon sekata.
iv) Melukis poligon sekata dengan membahagi sama
sudut pada pusat.

Menentukan
(a) paksi simetri
(b) bilangan paksi simetri bagi suatu poligon.

B3D2E1

Mengenal pasti sudut pedalaman dan sudut


peluaran poligon.
Menentukan nilai sudut peluaran apabila nilai sudut
pedalaman poligon diberi dan begitu juga sebaliknya

B3D2E2

v ) Membina segitiga sama sisi, segiempat sama dan


heksagon sekata.

Menentukan hasil tambah sudut pedalaman poligon.

B3D2E3

Menentukan hasil tambah sudut peluaran poligon

2.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan


tentang sudut peluaran dan sudut pedalaman
polygon.

Melukis poligon sekata dengan membahagi sama sudut


pada pusat.

B4D2E1

Membina segitiga sama sisi, segiempat sama dan heksagon


sekata.

B4D2E2

i)

Menentukan
(a) nilai sudut pedalaman poligon sekata apabila bilangan
sisi diberi.
(b) nilai sudut peluaran poligon sekata apabila bilangan sisi
diberi.
(c) bilangan sisi poligon sekata apabila nilai sudut
pedalaman atau sudut peluaran diberi.

B4D2E3

Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan sisi


poligon.

B5D2E1

ii )

iii )
iv )
v)

Mengenal pasti sudut pedalaman dan sudut


peluaran poligon.
Menentukan nilai sudut peluaran apabila nilai sudut
pedalaman poligon diberi dan begitu juga
sebaliknya.
Menentukan hasil tambah sudut pedalaman poligon.
Menentukan hasil tambah sudut peluaran poligon.
Menentukan
(a) nilai sudut pedalaman poligon sekata apabila
bilangan sisi diberi.
(b) nilai sudut peluaran poligon sekata apabila
bilangan sisi diberi.
(c) bilangan sisi poligon sekata apabila nilai sudut
pedalaman atau sudut peluaran diberi.

vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan


sisi poligon.

MINGGU 3
13 /1 17/1

BULATAN II
3.1 Memahami dan menggunakan ciri-ciri bulatan yang
melibatkan simetri, perentas dan lengkok.

Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan bulatan yang


dicangkum oleh suatu lengkok.

B1D3E1

i)

Menentukan bahawa:
(a) jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi
dua sama perentas tersebut dan begitu juga sebaliknya
atau

B2D3E1

ii)

Mengenal pasti diameter bulatan sebagai paksi


simetri.
Menentukan bahawa
(a) jejari yang berserenjang dengan perentas
membahagi dua sama perentas tersebut dan
begitu juga sebaliknya.
(b) pembahagi dua sama serenjang bagi dua
perentas bersilang pada pusat bulatan.

(b) pembahagi dua sama serenjang bagi dua perentas


bersilang pada pusat bulatan atau
(c) dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari
pusat bulatan dan begitu juga sebaliknya atau

(c) dua perentas yang sama panjang adalah sama


jarak dari pusat bulatan dan begitu juga
sebaliknya.
(d) perentas yang sama panjang apabila memotong
suatu bulatan menghasilkan lengkok yang sama
panjang.
iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan simetri,
perentas dan lengkok bulatan.

(d) perentas yang sama panjang apabila memotong suatu


bulatan menghasilkan lengkok yang sama
panjang.
Mengenal pasti sudut pedalaman bertentang sisi empat
kitaran.

3.2 Memahami dan menggunakan ciri-ciri sudut dalam


bersilang pada pusat bulatan.
i)
ii)

iii)

Mengenal pasti sudut pada pusat dan lilitan


Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang
dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama
besar.
Menentukan bahawa sudut pada
(a) lilitan

Mengenal pasti sudut peluaran dan sudut pedalaman


bertentang yang sepadan bagi sisi empat kitaran.

B2D3E3

Menentukan bahawa sudut pada lilitan yang


dicangkum oleh lengkok yang sama adalah sama
besar.

B3D3E1

Menentukan bahawa sudut pada


(a) lilitan
(b) pusat
yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang adalah

B2D3E2

*MAULIDUR
RASUL (14/1)
*17/1
THAIPUSAM

iv)

v)
vi)

MINGGU 4
20/1 24/1

(b) pusat
yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang
adalah sama besar.
Menentukan hubungan antara sudut pada pusat
dengan sudut pada lilitan yang dicangkum oleh
suatu lengkok yang sama panjang.
Menentukan nilai sudut pada lilitan yang
dicangkum oleh semibulatan.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut
pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan.

sama besar.
Menentukan hubungan antara sudut pada pusat dengan
sudut pada lilitan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang
sama panjang.

3.3 Memahami dan menggunakan konsep sisi empat


kitaran.
(i) Mengenal pasti sisi empat kitaran.
(ii) Mengenal pasti sudut pedalaman
bertentang sisi empat kitaran.
(iii) Menentukan hubungan antara sudut
pedalaman bertentang sisi empat kitaran.
(iv) Mengenal pasti sudut peluaran dan sudut
pedalaman bertentang yang sepadan bagi
sisi empat kitaran.
(v) Menentukan hubungan antara sudut
peluaran dan sudut pedalaman bertentang
yang sepadan bagi sisi empat kitaran.
(vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
sudut sisi empat kitaran.
(vii) Menyelesaikan masalah yang
melibatkan bulatan.

MINGGU 5
27/1 31/1

Menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkum oleh


semibulatan.

B3D3E2

Menentukan hubungan antara sudut pedalaman


bertentang sisi empat kitaran.

B3D3E3

Menentukan hubungan antara sudut


peluaran dan sudut pedalaman
bertentang yang sepadan bagi
sisi empat kitaran.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut sisi empat
kitaran.

B4D3E1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan simetri, perentas


dan lengkok bulatan.

B5D3E1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pada pusat


bulatan dan sudut pada lilitan bulatan.

B5D3E2

Menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan.

B5D3E3

STATISTIK II
4.1 Mewakilkan dan mentafsirkan data dalam
carta pai untuk menyelesaikan masalah.

Menentukan mod bagi:


(a) set data.
(b) data dalam jadual kekerapan.

B2D4E1

i)

Menentukan mod bagi:


(c) piktograf atau carta palang atau graf garis atau carta

Memperoleh dan mentafsir maklumat daripada


4

*31/1 TAHUN
BARU CINA

pai.

FEBRUARI

carta pai.
Membina carta pai untuk mewakilkan data.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan carta

MINGGU 6
3/2 7/2

ii )
iii)
pai.
iv) Menentukan perwakilan data yang sesuai.
4.2 Memahami dan menggunakan konsep mod,
median dan min untuk menyelesaikan
masalah.

B3D4E1

Menentukan median bagi set data.

B3D4E2

Menentukan median bagi data dalam jadual kekerapan.

i)

Menentukan mod bagi


(a) set data.
(b) data dalam jadual kekerapan.
ii) Menentukan mod dan kekerapan bagi mod
tersebut daripada piktograf, carta palang, graf garis
dan carta pai.
iii) Menentukan median bagi set data.
iv) Menentukan median bagi data dalam jadual
kekerapan.
v) Mengira min bagi
(a) set data.
(b) data dalam jadual kekerapan.
vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan mod,
median dan min.

MINGGU 7
10/2 14/2

Memperoleh dan mentafsir maklumat daripada


carta pai.

INDEKS
BIDANG PEMBELAJARAN: INDEKS
5.1 Memahami konsep indeks.
i ) Mengungkapkan pendaraban berulang sebaga
an dan begitu juga sebaliknya.
ii ) Menentukan nilai an.
iii ) Mengungkapkan nombor dalam tatatanda

Membina carta pai untuk mewakilkan data.

B4D4E1

Mengira min bagi


(a) set data
(b) data dalam jadual kekerapan.

B4D4E2

Menyelesaikan masalah yang melibatkan carta pai.

B5D4E1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan mod, median dan


min.

B5D4E2

Pastikan
Mempermudahkan pendaraban bagi
(a) nombor
(b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas
yang sama.

B3D5E1

Mempermudahkan pendaraban bagi


(a) nombor
(b) sebutan algebra

yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas


yang berlainan.

indeks.
5.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan
pendaraban
nombor dalam tatatanda indeks.
i)
ii )

m+n

Menentusahkan a a = a
Mempermudahkan pendaraban bagi
(a) nombor
(b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks
dengan asas yang sama.
iii ) Mempermudahkan pendaraban bagi
(a) nombor
(b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks
dengan asas yang berlainan.

Pastikan
Mempermudahkan pembahagian bagi
(a) nombor
(b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks dengan asas
yang sama.

B3D5E2

Mempermudahkan
(a) nombor
(b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks yang dikuasakan.

B3D5E3

Menyatakan sebagai a n sebagai

B3D5E4

dan begitu juga sebaliknya.

5.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan


pembahagian nombor dalam tatatanda
indeks.
Menentusahkan am an = am-n
Mempermudahkan pembahagian bagi
(a) nombor
(b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks
dengan asas yang sama.
i)
ii )

5.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan


nombor dan sebutan algebra dalam tatatanda
indeks yang dikuasakan.
i ) Menentusahkan (am)n = amn
6

ii )

Mempermudahkan
(a) nombor
(b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks yang
dikuasakan.
iii) Mempermudahkan pendaraban dan
pembahagian
asas yang sama.
(a) nombor
(b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda
indeks yang dikuasakan dengan asas berlainan.
iv) Melakukan gabungan operasi yang melibatkan
pendaraban, pembahagian dan yang
dikuasakan bagi
(a) nombor
(b) sebutan algebra
5.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan indeks
negatif.
i ) Menentusahkan a-n = 1/ an
ii ) Menyatakan a-n as 1/ an dan begitu juga
sebaliknya.
iii ) Melakukan gabungan operasi darab, bahagi
dan yang dikuasakan yang melibatkan indeks negatif
bagi
(a) nombor
(b) sebutan algebra
MINGGU 8
17/2 21/2

5.5 Melakukan pengiraan yang melibatkan indeks


pecahan.

Menyatakan sebagai a n sebagai


dan begitu juga sebaliknya.

a
n

B3D5E5

i)
ii )

1/n

Menentusahkan a = a
1/n
n
Menyatakan a sebagai a dan begitu juga
sebaliknya
1/n
iii ) Menentukan nilai a
m/n
iv ) Menyatakan a sebagai :
m 1/n
1/n m
(a) ( a ) atau (a )
n
m
n
m
(b) a atau ( a )
v ) Melakukan gabungan operasi darab, bahagi dan
yang dikuasakan yang melibatkan indeks pecahan
bagi:
(a) nombor
(b) sebutan algebra
m/n
vi) Menentusahkan nilai a

Mempermudahkan pendaraban dan pembahagian bagi


(a) nombor
(b) sebutan algebra
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks yang dikuasakan
dengan asas berlainan.

5.6

Melakukan pengiraan yang melibatkan hukum


indeks.

Menentukan nilai a n

i)

Melakukan pendaraban, pembahagian, yang


dikuasakan atau gabungan operasi tersebut ke atas
beberapa nombor yang diungkapkan dalam
tatatanda indeks.
Melakukan gabungan operasi darab, bahagi dan
yang dikuasakan yang melibatkan indeks positif,
negatif dan pecahan.

Menentukan nilai

(a) (
(b)

) atau (

B4D5E2

1
n
a
m
an

Menyatakan sebagai

B4D5E1

sebagai :

a m atau ( )
m

ii)

MINGGU 9
24/2 28/2

UNGKAPAN ALGEBRA III


6.1 Memahami dan menggunakan konsep
kembangan.
i)
ii )

Menentukan kembangan yang melibatkan


ungkapan algebra dalam satu tanda kurung.
Menentukan kembangan yang melibatkan ungkapan
algebra dalam dua tanda kurung.

6.2 Memahami dan menggunakan konsep

Melakukan pendaraban, pembahagian, yang dikuasakan


atau gabungan operasi tersebut ke atas beberapa nombor
yang diungkapkan dalam tatatanda indeks.

B5D5E1

Melakukan gabungan operasi darab, bahagi dan yang


dikuasakan yang melibatkan indeks positif, negatif dan
pecahan:
a) nombor
b) sebutan algebra
*gabungan 5.5(iii), 5.6(v), 5.7(ii)
Menentukan kembangan yang melibatkan ungkapan
algebra dalam dua tanda kurung.

B5D5E2

Mendarab dua pecahan algebra yang melibatkan


penyebut dengan:
(a) satu sebutan.
(b) dua sebutan.

B3D6E2

Membahagi dua pecahan algebra yang melibatkan


penyebut dengan
(a) satu sebutan.

B3D6E1

pemfaktoran ungkapan algebra untuk


menyelesaikan masalah.
i)
ii )

MINGGU 10
3/3 7/3

(b) dua sebutan.

Menyatakan faktor bagi suatu sebutan algebra.


Menyatakan faktor sepunya dan FSTB bagi
beberapa sebutan algebra.

iii ) Memfaktorkan ungkapan algebra menggunakan


(a) faktor sepunya.
(b) beza antara dua sebutan kuasa dua.
iv ) Memfaktor dan mempermudahkan pecahan
algebra.

Memfaktorkan ungkapan algebra menggunakan


(a) faktor sepunya.
(b) beza antara dua sebutan kuasa dua

MINGGU 11
10/3 14/3

MAC

MINGGU 12
17/3 21/3

B4D6E1

UJIAN PRESTASI 1
6.3 Melakukan penambahan dan penolakan ke atas
pecahan algebra.
i)

Menambah atau menolak dua pecahan algebra


yang mempunyai penyebut yang sama.
ii ) Menambah atau menolak dua pecahan algebra
yang penyebut satu pecahan adalah gandaan bagi
penyebut pecahan yang lain.
iii ) Menambah atau menolak dua pecahan algebra
yang penyebut pecahan tersebut
(a) tidak mempunyai faktor sepunya.
(b) mempunyai faktor sepunya.
6.4 Melakukan pendaraban dan pembahagian ke
atas pecahan algebra.
i ) Mendarab dua pecahan algebra yang melibatkan
penyebut dengan:
(a) satu sebutan.
(b) dua sebutan.

Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang


penyebut satu pecahan adalah gandaan bagi penyebut
pecahan yang lain.

B4D6E2

Menambah atau menolak dua pecahan algebra yang


penyebut pecahan tersebut
(a) tidak mempunyai faktor sepunya.
(b) mempunyai faktor sepunya.

B4D6E3

Melakukan pendaraban dan pembahagian bagi dua


pecahan algebra menggunakan pemfaktoran yang
melibatkan faktor sepunya dan beza antara dua sebutan
kuasa dua.

B4D6E4

*UJIAN SEGAK
1

ii )

Membahagi dua pecahan algebra yang melibatkan


penyebut dengan
(a) satu sebutan.
(b) dua sebutan.
iii ) Melakukan pendaraban dan pembahagian bagi dua
pecahan algebra menggunakan pemfaktoran yang
melibatkan faktor sepunya dan beza antara dua
sebutan kuasa dua.
22/3 - 30/3

APRIL

MINGGU 13
31/3 4/4

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


Mengenal pasti perkara rumus.

B2D7E1
B4D7E1

7.2 Memahami konsep rumus untuk


menyelesaikan masalah.

Menulis rumus berdasarkan


(a) pernyataan
(b) situasi
yang diberi.
Mengungkapkan pembolehubah tertentu sebagai perkara
rumus dengan melibatkan
(a) satu daripada operasi asas:
+, , ,
(b) kuasa atau punca kuasa.
(c) gabungan operasi asas dan kuasa atau punca kuasa.
Menentukan nilai suatu pembolehubah apabila
pembolehubah tersebut ialah
(a) perkara rumus
(b) bukan perkara rumus

i)

Menyelesaikan masalah yang melibatkan rumus

B5D7E1

RUMUS ALGEBRA
7.1 Memahami konsep pembolehubah dan
pemalar.
i ) Menentukan sama ada suatu kuantiti dalam
situasi
yang diberi ialah pembolehubah atau pemalar.
ii ) Menentukan pembolehubah dalam situasi yang
diberi dan mewakilkan pembolehubah tersebut
dengan simbol huruf.
iii ) Menentukan nilai yang mungkin bagi suatu
pembolehubah dalam situasi yang diberi.

Menulis rumus berdasarkan


(a) pernyataan
(b) situasi
yang diberi.
ii ) Mengenal pasti perkara rumus.
iii ) Mengungkapkan pembolehubah tertentu
sebagai perkara rumus dengan melibatkan
10

B4D7E2

B4D7E3

*Pemantauan PBS
(5/4 Sekolah
Ganti)

(b) kuasa atau punca kuasa.


(c) gabungan operasi asas dan kuasa atau punca
kuasa.
iv ) Menentukan nilai suatu pembolehubah apabila
pembolehubah tersebut:
(a) ialah perkara rumus
(b) bukan perkara rumus
v ) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
rumus.
MINGGU 14
7/4 11/4

Menerbitkan rumus isipadu bagi


(a) prisma.
(b) silinder.
(c) piramid.
(d) kon.

PEPEJAL GEOMETRI III


8.1 Memahami dan menggunakan konsep isipadu
prisma tegak dan silinder membulat tegak
untuk menyelesaikan masalah.
i)

ii )

iii )
iv )
v)

vi )
vii )
viii )

Menerbitkan rumus isipadu bagi


(a) prisma.
(b) silinder.
Mengira isipadu prisma tegak dalam unit padu
apabila diberi tinggi dan
(a) luas tapak.
(b) dimensi tapak.
Mengira tinggi prisma apabila isipadu dan luas
tapak diberi.
Mengira luas tapak prisma apabila isipadu dan
tinggi diberi.
Mengira isipadu silinder dalam unit padu apabila
diberi:
(a) luas tapak dan tinggi.
(b) jejari tapak dan tinggi.
Mengira tinggi silinder apabila isipadu dan jejari
tapak diberi.
Mengira jejari tapak silinder apabila isipadu dan
tinggi diberi.
Menukarkan isipadu dalam satu unit metrik

Mengira isipadu prisma tegak dan isipadu piramid


dalam unit padu apabila diberi tinggi dan
(a) luas tapak.
(b) dimensi tapak.

11

B3D8E1

B3D8E2

Mengira isipadu silinder dan isipadu kon dalam unit padu


apabila diberi tinggi dan
(a) luas tapak
(b) jejari tapak

B3D8E3

Menukarkan isipadu dalam satu unit metrik kepada unit


yang lain:
3
3
3
(a) mm , cm dan m
3
(b) cm , ml dan l

B3D8E4

kepada unit yang lain:


3
3
3
(a) mm , cm and m
3
(b) cm , ml and l
ix ) Mengira isipadu cecair dalam suatu bekas.
x ) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu
prisma dan silinder.

ii )

iii )
iv )
v)
vi )
vii )
viii )

Mengira tinggi prisma atau tinggi piramid apabila isipadu


dan luas tapak diberi.

B4D8E1

Mengira tinggi silinder atau tinggi kon apabila isipadu dan


jejari tapak diberi.

Menerbitkan rumus isipadu bagi


(a) piramid.
(b) kon.
3
3
Mengira isipadu piramid dalam unit mm , cm dan
3
m apabila diberi tinggi dan
(a) luas tapak.
(b) dimensi tapak.
Mengira tinggi piramid apabila isipadu dan
dimensi tapak diberi.
Mengira luas tapak piramid apabila isipadu dan
tinggi diberi.
Mengira isipadu kon dalam unit mm3, cm3 dan m3
apabila tinggi dan jejari tapak diberi.
Mengira tinggi kon apabila isipadu dan jejari tapak
diberi.
Mengira jejari tapak kon apabila isipadu dan tinggi
diberi.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu
piramid dan kon.

B4D8E2

Mengira jejari tapak silinder atau jejari tapak kon apabila


isipadu dan tinggi diberi.

8.3 Memahami dan menggunakan konsep isipadu


sfera untuk menyelesaikan masalah.
i)
ii )

B3D8E5

Mengira luas tapak prisma atau luas tapak piramid apabila


isipadu dan tinggi diberi.

8.2 Memahami dan menggunakan konsep isipadu


piramid tegak dan kon membulat tegak untuk
menyelesaikan masalah.
i)

Mengira isipadu sfera apabila jejari diberi.

Mengira isipadu sfera apabila jejari diberi.


Mengira jejari sfera apabila isipadu diberi.

12

Mengira isipadu cecair dalam suatu bekas.

B4D8E3

Mengira jejari sfera apabila isipadu diberi.

B4D8E4

Mengira isipadu pepejal gubahan.

B4D8E5

Menyelesaikan masalah yang melibatkan


(a) isipadu prisma atau silinder
(b) isipadu piramid dan kon.

B5D8E1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu sfera.

B5D8E2

Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu pepejal


gubahan.

B5D8E3

iii)

Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu


sfera.

8.4 Mengaplikasikan konsep isipadu untuk


menyelesaikan masalah yang melibatkan pepejal
gubahan.
i)
ii )

MINGGU 15
14/4 18/4

Mengira isipadu pepejal gubahan.


Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu
pepejal gubahan.

LUKISAN BERSKALA
9.1 Memahami konsep lukisan berskala.
i)

Melakarkan bentuk yang


(a) sama saiz dengan objek
(b) lebih kecil daripada objek
(c) lebih besar daripada objek
menggunakan kertas grid.
ii ) Melukis bentuk geometri mengikut skala 1 : n ,
iii ) Melukis bentuk gabungan mengikut skala yang
diberi menggunakan
(a) kertas grid.
(b) kertas kosong.
iv ) Melukis semula bentuk pada kertas grid yang
berlainan saiz.
v ) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
lukisan berskala.
MINGGU 16
21/4 25/4

PENJELMAAN II
10.1 Memahami dan menggunakan konsep
keserupaan.

13

Melakarkan bentuk yang


(a) sama saiz dengan objek
(b) lebih kecil daripada objek
(c) lebih besar daripada objek
menggunakan kertas grid.

B3D9E1

Melukis bentuk geometri mengikut skala 1 : n , apabila n=1,


2, 3, 4, 5,

B4D9E1

Melukis bentuk gabungan mengikut skala yang diberi


menggunakan
(a) kertas grid
(b) kertas kosong
Melukis semula bentuk pada kertas grid yang berlainan saiz.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan berskala.

B5D9E1

Mengenal pasti sama ada bentuk yang diberi adalah serupa.

B1D10E1

Mengenal pasti suatu pembesaran.

B1D10E2

*20/4 HAC
*21/4 CUTI
PERISTIWA

i ) Mengenal pasti sama ada bentuk yang diberi


adalah serupa .
ii) Mengira panjang sisi yang tidak diketahui bagi
dua bentuk yang serupa.

Mengenal pasti sama ada bentuk yang diberi adalah


serupa .

B3D10E1

10.2 Memahami dan menggunakan konsep


pembesaran.

Menentukan faktor skala, diberi objek dan imej


pembesaran apabila
(a) faktor skala > 0
(b) faktor skala < 0

B3D10E2

Menentukan pusat pembesaran apabila objek dan


imej diberi.

B3D10E3

Mengira panjang sisi yang tidak diketahuibagi dua bentuk


yang serupa.

i)
ii )

Mengenal pasti suatu pembesaran.


Menentukan faktor skala, diberi objek dan imej
pembesaran apabila
(a) faktor skala > 0.
(b) faktor skala < 0.
iii ) Menentukan pusat pembesaran apabila objek
dan imej diberi.
iv ) Menentukan imej objek apabila pusat
pembesaran dan faktor skala diberi.
v ) Menentukan ciri-ciri suatu pembesaran.
vi ) Mengira
(a) faktor skala
(b) panjang sisi imej
(c) panjang sisi objek
suatu pembesaran.
vii ) Menentukan hubungan antara luas imej dan
luas objek.
viii ) Mengira
(a) luas imej
(b) luas objek
(c) faktor skala
di bawah suatu pembesaran.
(ix) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
pembesaran.
14

Menentukan imej objek apabila pusat pembesaran dan


faktor skala diberi.
Mengira
(a) faktor skala
(b) panjang sisi imej
(c) panjang sisi objek
suatu pembesaran.

B3D10E4

Mengira
(a) luas imej
(b) luas objek
(c) faktor skala
di bawah suatu pembesaran.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembesaran.

B4D10E1

B5D10E1

MINGGU 17
28/4 30/4
2/5

PERSAMAAN LINEAR II
11.1 Memahami dan menggunakan konsep
persamaan linear dalam dua pembolehubah.
i ) Menentukan sama ada suatu persamaan
adalah persamaan linear dalam dua pembolehubah.
ii ) Menulis persamaan linear dalam dua
pembolehubah daripada maklumat yang diberi.
iii ) Menentukan nilai satu pembolehubah apabila
diberi nilai pembolehubah yang lain.
(iv) Menentukan penyelesaian yang mungkin bagi
persamaan linear dalam dua pembolehubah.

MEI

11.2 Memahami dan menggunakan konsep


persamaan linear serentak dalam dua
pembolehubah untuk menyelesaikan masalah.

MINGGU 18
5/5 9/5

i ) Menentukan sama ada dua persamaan yang


diberi adalah persamaan linear serentak.
ii ) Menyelesaikan dua persamaan linear serentak
dalam dua pembolehubah dengan
(a) kaedah penggantian.
(b) kaedah penghapusan.
iii ) Menyelesaikan masalah yang melibatkan dua
persamaan linear serentak dalam dua
pembolehubah.
KETAKSAMAAN LINEAR
12.1 Memahami dan menggunakan konsep
ketaksamaan.
i)

Menulis persamaan linear dalam dua pembolehubah


daripada maklumat yang diberi.

B3D11E1

Menentukan nilai satu pembolehubah apabila diberi nilai


pembolehubah yang lain.

B4D11E1

Menentukan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan


linear dalam dua pembolehubah.

Menyelesaikan dua persamaan linear serentak dalam dua


pembolehubah dengan :
(a) kaedah penggantian atau
(b) kaedah penghapusan.

B4D11E2

Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembesaran.

B5D11E1

Mengenal pasti hubungan


(a) lebih besar daripada
(b) kurang daripada berdasarkan situasi yang diberi.

B2D12E1

Menulis hubungan antara dua nombor yang diberi


menggunakan simbol > atau < .

Mengenal pasti hubungan


15

*1/5/14 Hari
Pekerja

(a) lebih besar daripada


(b) kurang daripada
berdasarkan situasi yang diberi.
ii ) Menulis hubungan antara dua nombor yang
diberi
menggunakan simbol > atau < .
iii ) Mengenal pasti hubungan
(a) lebih besar daripada atau sama dengan
(b) kurang daripada atau sama dengan
berdasarkan situasi yang diberi.

Mengenal pasti hubungan


(a) lebih besar daripada atau sama dengan
(b) kurang daripada atau sama dengan berdasarkan situasi
yang diberi.
Mewakilkan ketaksamaan linear:
(a) x > h
(b) x < h
(c) x h
(d) x h
pada garis nombor dan begitu juga sebaliknya.

12.2 Memahami dan menggunakan konsep


ketaksamaan linear dalam satu
pembolehubah.

B3D12E1

Mewakilkan nilai sepunya bagi dua ketaksamaan linear


serentak pada garis nombor.

i ) Menentukan sama ada hubungan yang diberi


adalah suatu ketaksamaan linear.
ii )

Menentukan penyelesaian yang mungkin bagi


ketaksamaan linear dalam satu pembolehubah
yang diberi:
(a) x > h;
(b) x < h;
(c) x h;
(d) x h.
iii ) Mewakilkan ketaksamaan linear:
(a) x > h;
(b) x < h;
(c) x h;
(d) x h.
pada garis nombor dan begitu juga sebaliknya.
iv ) Membina ketaksamaan linear menggunakan
simbol:
16

Membina ketaksamaan linear menggunakan simbol:


(a) > atau <
(b) atau
daripada maklumat yang diberi.

B4D12E1

(a) > atau <


(b) atau
daripada maklumat yang diberi.

12.3 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan


penambahan, penolakan, pendaraban dan
pembahagian ke atas ketaksamaan linear.

Membina ketaksamaan
(a) x + k > m + k atau x k > m k
(b) k x > km

i)

Menyatakan ketaksamaan yang terhasil apabila


suatu nombor
(a) ditambah kepada
(b) ditolak daripada
kedua-dua belah ketaksamaan yang diberi.
ii ) Menyatakan ketaksamaan yang terhasil apabila
kedua-dua belah ketaksamaan yang diberi
(a) didarab dengan satu nombor.
(b) dibahagi dengan satu nombor.
iii ) Membina ketaksamaan
(a) x + k > m + k
(b) x k > m k
(c) kx > km
(d) x/k > m/k
daripada maklumat yang diberi.

atau

x
m
>
k
k

daripada maklumat yang diberi


Menyelesaikan ketaksamaan linear dalam satu
pembolehubah menggunakan gabungan operasi.

12.4 Melaksanakan pengiraan untuk menyelesaikan


ketaksamaan dalam satu pembolehubah.
Menyelesaikan dua ketaksamaan linear serentak.
i)

ii)

Menyelesaikan ketaksamaan linear dengan:


(a) menambah satu nombor kepada
(b) menolak satu nombor daripada
kedua-dua belah ketaksamaan.
Menyelesaikan ketaksamaan linear dengan:
17

B5D12E1

B5D12E2

B5D12E3

(a) mendarab
(b) membahagi
satu nombor pada kedua-dua belah
ketaksamaan.
iii ) Menyelesaikan ketaksamaan linear dalam satu
pembolehubah menggunakan gabungan
operasi.
12.5 Memahami konsep ketaksamaan linear
serentak
dalam satu pembolehubah.
i ) Mewakilkan nilai sepunya bagi dua
ketaksamaan linear serentak pada garis nombor.
ii ) Menentukan ketaksamaan setara bagi dua
ketaksamaan linear yang diberi.
iii ) Menyelesaikan dua ketaksamaan linear
serentak.
MINGGU 19
12/5 16/5

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU 20
19/5 23/5

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


CUTI PERTENGAHAN TAHUN

28/5 15/6

JUN

MINGGU 22
16/6 20/6

*13/5 HARI
WESAK

GRAF FUNGSI

Mengira nilai pembolehubah bersandar, apabila nilai


pembolehubah tidak bersandar diberi.

B4D13E1

Membina jadual nilai bagi fungsi yang diberi.

B4D13E2

Menentukan nilai y daripada graf apabila nilai x diberi dan


begitu juga sebaliknya.

B4D13E3

13.1 Memahami dan menggunakan konsep fungsi.


i ) Menyatakan hubungan antara dua
pembolehubah
berdasarkan maklumat yang diberi.
18

ii )

Mengenal pasti pembolehubah bersandar dan


pembolehubah tidak bersandar dalam satu
hubungan yang melibatkan dua pembolehubah.
iii ) Mengira nilai pembolehubah bersandar,
apabila nilai
pembolehubah tidak bersandar diberi

Melukis graf fungsi dengan skala yang diberi.

B5D13E1

Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi.

B5D13E2

Mengira dan mentafsirkan laju.

B3D14E1

13.2 Melukis dan menggunakan graf fungsi.


i ) Membina jadual nilai bagi fungsi yang diberi.
ii ) Melukis graf fungsi dengan skala yang diberi.
iii ) Menentukan nilai y daripada graf apabila nilai x
diberi dan begitu juga sebaliknya.
iv ) Menyelesaikan masalah yang melibatkan graf
fungsi.

MINGGU 23
23/6 27/6

NISBAH, KADAR DAN KADARAN II


14.1 Memahami konsep kadar dan melaksanakan
pengiraan yang melibatkan kadar.
i ) Menentukan kadar dalam situasi yang diberi
dan
mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat.
ii ) Mengira kadar apabila nilai dua kuantiti yang
berbeza diberi.
iii ) Mengira nilai kuantiti tertentu apabila kadar
dan
nilai kuantiti yang lain diberi.
iv ) Menukar kadar daripada satu unit ukuran
kepada
unit ukuran yang lain.
v ) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kadar.

19

Mengira
(a) jarak, apabila laju dan masa diberi.
(b) masa, apabila laju dan jarak diberi.
Mengira laju purata dalam pelbagai situasi.
Mengira
(a) jarak, apabila laju purata dan masa diberi.
(b) masa, apabila laju purata dan jarak diberi.

*Ujian Segak 2

JULAI

MINGGU 24
1/7 4/7

Mengira dan mentafsirkan pecutan.

14.2 Memahami dan menggunakan konsep laju.


i ) Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat
dalam laju.
ii ) Mengira dan mentafsirkan laju.
iii ) Mengira
(a) jarak, apabila laju dan masa diberi.
(b) masa, apabila laju dan jarak diberi.
iv ) Menukar daripada satu unit laju kepada unit
laju yang lain.
v ) Membezakan antara laju seragam dan laju
tidak seragam.

B3D14E2

Menukar daripada satu unit laju kepada unit laju yang lain.

14.3 Memahami dan menggunakan konsep laju


purata.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju dan laju


purata.

i)
ii )

Mengira laju purata dalam pelbagai situasi.


Mengira
(a) jarak, apabila laju purata dan masa diberi.
(b) masa, apabila laju purata dan jarak diberi.
iii ) Menyelesaikam masalah yang melibatkan laju
dan laju purata.
14.4 Memahami dan menggunakan konsep
pecutan.
i ) Mengenal pasti dua kuantiti yang terlibat
dalam pecutan.
20

B4D14E1

B5D14E1

ii )

MINGGU 25
7/7 11/7

Mengira dan mentafsirkan pecutan

TRIGONOMETRI
15.1 Memahami dan menggunakan tangen bagi
sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak.
i ) Menentukan sinus bagi suatu segitiga.
ii ) Mengira sinus bagi suatu sudut apabila panjang
sisi segitiga diberi.
iii ) Mengira panjang sisi pada suatu segitiga
apabila
nilai sinus dan panjang sisi yang lain diberi.
15.2 Memahami dan menggunakan sinus bagi
sudut
tirus dalam segitiga bersudut tegak.
i ) Menentukan sinus bagi suatu segitiga.
ii ) Mengira sinus bagi suatu sudut apabila panjang
sisi
segitiga diberi.
iii ) Mengira panjang sisi pada suatu segitiga
apabila nilai sinus dan panjang sisi yang lain diberi.
15.3 Memahami dan menggunakan kosinus bagi
sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak.
i)
ii )

Menentukan kosinus bagi suatu sudut.


Mengira kosinus bagi sudut apabila panjang sisi
segitiga diberi.
21

Mengira
(a) tangen
(b) sinus
(c) kosinus
bagi suatu sudut apabila panjang sisi segitiga diberi.

B3D15E1

Menukar unit sudut daripada:


(a) darjah kepada darjah dan minit.
(b) darjah dan minit kepada darjah

B3D15E2

Menentukan nilai:
(a) tangen
(b) sinus
(c) kosinus
menggunakan kalkulator saintifik.

B3D15E3

Menentukan saiz sudut apabila diberi nilai:


(a) tangen
(b) sinus
(c) kosinus
menggunakan kalkulator saintifik.

iii ) Mengira panjang sisi bagi segitiga apabila nilai


kosinus dan panjang sisi yang lain diberi.
15.4 Menggunakan nilai tangen, sinus dan kosinus
untuk menyelesaikan masalah.
i ) Mengira nilai nisbah trigonometri yang lain
apabila nilai suatu nisbah trigonometri diberi.
ii ) Menukar unit sudut daripada:
(a) darjah kepada darjah dan minit.
(b) darjah dan minit kepada darjah.
iii ) Menentukan nilai:
(a) tangen
(b) sinus
(c) kosinus
bagi 30, 45 dan 60 tanpa menggunakan
kalkulator saintifik.
iv ) Menentukan nilai:
(a) tangen
(b) sinus
(c) kosinus
menggunakan kalkulator saintifik.
v ) Menentukan saiz sudut apabila diberi nilai:
(a) tangen
(b) sinus
(c) kosinus
menggunakan kalkulator saintifik.
vi ) Menyelesaikan masalah yang melibatkan
nisbah trigonometri.
MINGGU 26
14/7 18/7

ULANGKAJI

MINGGU 27
21/7 25/7

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PPMR 2014

Mengira panjang sisi pada suatu segitiga apabila


(a)nilai tangen
(b)nilai sinus
(c)nilai kosinus
dan panjang sisi yang lain diberi.

B4D15E1

Mengira nilai nisbah trigonometri yang lain apabila nilai


suatu nisbah trigonometri diberi.

B4D15E2

Menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah


trigonometri.

B5D15E1

*15/7 NUZUL ALQURAN


*Ujian Prestasi 2 Azhari (Tingkatan 1 & 2)

22

*25/7
Penutupan Ihya
Ramadhan

SEPTEMBER

OGOS

26/7 3/8
MINGGU 28
4/8 8/8

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PPMR 2014

*Ujian Prestasi 2 Azhari (Tingkatan 1 & 2)

MINGGU 29
11/8 15/8

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PPMR 2014

*Ujian Prestasi 2 Azhari (Tingkatan 1 & 2)

MINGGU 30
18/8 22/8

ULANGKAJI

MINGGU 31
25/8 29/8

ULANGKAJI

MINGGU 32
2/9 5/9

ULANGKAJI

MINGGU 33
8/9- 12/9

ULANGKAJI

MINGGU 34
22/9 26/9

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

PEPERIKSAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH


(PPMR 2014)
PROGRAM SELEPAS PPMR

MINGGU 36
7/10- 10/10

PROGRAM SELEPAS PPMR

MINGGU 37
13/10-17/10

PROGRAM SELEPAS PPMR

MINGGU 38
20/10-24/10

PROGRAM SELEPAS PPMR

MINGGU 39
27/10-31/10

PROGRAM SELEPAS PPMR

*Mesyuarat post
mortem Percubaan
PPMR (14/8)

*31/8/2014
HARI KEBANGSAAN

13/9 21/9

MINGGU 35
29/9-30/9
1/10-2/10

OKTOBER

*CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

*3/10/2014- 6/10/2014 Hari Raya Aidiladha

*23/10/2014 Hari Deepavali


*24/10/2014 Cuti Peristiwa
*25/10/2014 Awal Muharram

23

*16/9 HARI
MALAYSIA

NOVEMBER

MINGGU 40
3/11-7/11

PROGRAM SELEPAS PPMR

MINGGU 41
10/11-15/11

PROGRAM SELEPAS PPMR

MINGGU 42
17/11-21/11

PENGURUSAN DIRI DAN TUGAS

22/11 /2014
01/01/2015

CUTI AKHIR TAHUN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014


TINGKATAN 1,2.3 DAN 4

*B6E1 tiada dalam tajuk tertentu , untuk capai B6 pelajar mestilah ada kriteria seperti dalam pernyataan B6
*PETA I-THINK akan di catat pada bahagian catatan semasa PDP berlangsung

Disediakan oleh ,

Disemak oleh ,

(RAJA NURHIDAYAH BT RAJA AZAMAN)

(PN.NOR AZAH AZAN BT MOHAMED)

Guru Matapelajaran

GKMP Sains dan Matematik

13 JANUARI 2014

Tarikh :

Disahkan oleh ,

Tarikh :.
24

25