Anda di halaman 1dari 7

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 MALLUSETASI
Alamat : Jl. Ujung Indah No. 15 Palanro 90753

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH


No. 422/090/DP/SMA.04/2005
Tentang
PEMBENTUKAN PANITIA UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2004/2005
Kepala SMA Negeri 1 Mallusetasi Kabupaten Barru setelah:
Menimbang
: a. Bahwa pelaksanaan Ujian Nasional merupakan tugas nasional yang perlu
ditangani secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
b. Memenuhi maksud di atas maka dipandang perlu membentuk Panitia Ujian
Nasional.
Mengingat
: 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2005 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2004/2005 tanggal 19 Januari
2005.
2. Keputusan Bupati Barru No. 267 tahun 2005 tanggal 11 April 2005 Tentang
Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional (UAN) dan Ujian Akhir
Sekolah (UAS) SMA/MA, SMK, SMP/MTs dan SD/MI Tahun Pelajaran
2004/2005.
3. Hasil Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Sekolah di Aula Dinas Pendidikan
Kabupaten Barru Lantai II pada hari Kamis, tanggal 7 April 2005.
4. Hasil rapat Kepala Sekolah bersama guru-guru dan pegawai SMA Negeri 1
Mallusetasi Kabupaten Barru tanggal 5 Maret 2005.
Memutuskan
Menetapkan:
Pertama
: Membentuk Panitia Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2004/2005 yang namanya
tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kedua.
: Segala anggaran yang berkaitan dengan keputusan ini akan dibiayai oleh
anggaran yang sesuai.
Ketiga
: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan bila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Palanro
Pada Tanggal 12 Mei 2005
Kepala Sekolah,
Drs. H. M. Asikin Amir
Pangkat: Pembina
NIP. 131597737
Tembusan Kepada Yth:
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran I. Keputusan Kepala Sekolah


No. 422/090/DP/SMA.04/2005
Tanggal 12 Mei 2005

PANITIAN UJIAN NASIONAL


SMA NEGERI 1 MALLUSETASI
TAHUN 2004/2005
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara
Koordinator
Anggota

: Drs. H. M. Asikin Amir


: Hasby,S.Pd,M.Pd.
: Drs. M. Idris
: Abdul Razak Caggi,S.Pd.
: Drs. Hada MA.
: Sahabuddin
: 1. Abdul Gaffar
2. Muhammad Husni Abbas,A.Md.
3. Sasmiraid
4. Nuralam
5. Masse
6. Anwar

Pembuat Kisi-kisi/Naskah soal Ujian Nasional dan Pemeriksa


1. PPKn.
:
7. Biologi
:
1. Sulfi Mashuri,S.Pd.
1. Muhammad Arsal,S.Pd.
2. Drs. Hada MA.
2. Dra. St. Nainar
2. Pendais
:
8. Sosiologi :
1. Nurlina Rakbi,S.Pd.I
1. Jayawati,S.Pd.
2. Syamsiana,S.Ag.
2. Abdul Razak Caggi,S.Pd.
3. Bahasa Indonesia :
9. Antropologi :
1. Sinarmawati,S.Pd.
1. Drs. Muh. Idris
2. Drs. M. Arif Fiana T.
4. Kimia
:
10. Tata Negara
:
1. Mulyana Mustadirrang,S.Pd.
1. Sulfi Mashuri,S.Pd.
2. Almiana,S.Pd.
2. Asriana,S.Pd.
5. Fisika
:
11. Penjaskes :
1. Hasby,S.Pd,M.Pd.
1. Muhammad Sainal,S.Pd.
2. Nono,S.Pd.
2. Muhammad Taufiq Badewi,S.Pd.
6. Sejarah
:
12. Bahasa Inggris
:
1. Asmawati,S.Pd.
1. Asriana,S.Pd.
2. Mukminin,S.Pd.
Catatan: Nomor 1 pembuat kisi-kisi/soal dan pemeriksa, nomor 2 pemeriksa
Penulis STTB
1. Sasmiraid
2. Sinarmawati,S.Pd.
Palanro, 12 Mei 2005
Kepala Sekolah,

Drs. H.M. Asikin Amir


Pangkat: Pembina
NIP. 131597737

Lampiran 2. Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Mallusetasi


No. 422/ 090/DP/SMA.04/2005
Tanggal 12 Desember 2005
DAFTAR NAMA PEMBUAT NASKAH SOAL,
PEMERIKASA HASIL ULANGAN
DAN PENGAWAS
A. Pembuat Naskah soal Ujian Nasional dan Pemeriksa
1. PPKn.
:
7. Biologi
:
1. Sulfi Mashuri,S.Pd.
1. Muhammad Arsal,S.Pd.
2. Drs. Hada MA.
2. Dra. St. Nainar
2. Pendais
:
8. Sosiologi :
1. Nurlina Rakbi,S.Pd.I
1. Jayawati,S.Pd.
2. Syamsiana,S.Ag.
2. Abdul Razak Caggi,S.Pd.
3. Bahasa Indonesia :
9. Antropologi :
1. Sinarmawati,S.Pd.
1. Drs. Muh. Idris
2. Drs. M. Arif Fiana T.
4. Kimia
:
10. Tata Negara
:
1. Mulyana Mustadirrang,S.Pd.
1. Sulfi Mashuri,S.Pd.
2. Almiana,S.Pd.
2. Asriana,S.Pd.
5. Fisika
:
11. Penjaskes :
1. Hasby,S.Pd,M.Pd.
1. Muhammad Sainal,S.Pd.
2. Nono,S.Pd.
6. Sejarah
:
12. Bahasa Inggris
:
1. Asmawati,S.Pd.
1. Asriana,S.Pd.
2. Mukminin,S.Pd.
B. Pegawas Ujian
1. Drs. M. Arif Fiana T.
2. Nono,S.Pd.
3. Jayawati,S.Pd.
4. Sulfi Mashuri,S.Pd.
5. Suharman,S.Pd.
6. Nurlinah Rakbi,S.Pd.I
7. Drs. Samsibar
8. Mulyana Mustadirrang,S.Pd.
9. Asmawati,S.Pd.
10. Sinarmawati,S.Pd.
11. Asriana,S.Pd.
12. Muh. Sainal,S.Pd.
13. Marliah,S.Pd.
14. Nirmala,S.Pd.

15. Muhammad Arsal,S.Pd.


16. Syamsuddin,S.Pd.
17. Nuraeni,S.Pd.
18. Nurida,S.Pd.
19. Dra. St. Nainar
20. Syamsiana,S.Ag.
21. Almiana,S.Pd.
22. Yenceng,S.Pd.
23. Jumriah,S.Pd.
24. Muminah,S.Pd.
25. Mukminin,S.Pd.
26. Zainuddin,S.Pd.
27. St. Aminah,S.Pd.
28. Rusniati
Kepala Sekolah,

Drs. H.M. Asikin Amir


Pangkat: Pembina
NIP. 131597737

Pegawas Ujian
13. Drs. M. Arif Fiana T.
14. Nono,S.Pd.
15. Jayawati,S.Pd.
16. Sulfi Mashuri,S.Pd.
17. Suharman,S.Pd.
18. Nurlinah Rakbi,S.Pd.I
19. Drs. Samsibar
20. Mulyana Mustadirrang,S.Pd.
21. Asmawati,S.Pd.
22. Sinarmawati,S.Pd.
23. Asriana,S.Pd.
24. Muh. Sainal,S.Pd.
13. Marliah,S.Pd.
14. Nirmala,S.Pd.

15. Muhammad Arsal,S.Pd.


16. Syamsuddin,S.Pd.
17. Nuraeni,S.Pd.
18. Nurida,S.Pd.
19. Dra. St. Nainar
20. Syamsiana,S.Ag.
21. Almiana,S.Pd.
22. Yenceng,S.Pd.
23. Jumriah,S.Pd.
24. Muminah,S.Pd.
25. Mukminin,S.Pd.
26. Zainuddin,S.Pd.
27. St. Aminah,S.Pd.
28. Rusniati

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU


DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 MALLUSETASI
Alamat : Jl. Ujung Indah No. 15 Palanro 90753

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH


No. 422/
/DP/SMA.04/2005
Tentang
PEMBENTUKAN PANITIA ULANGAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2005/2006
Kepala SMA Negeri 1 Mallusetasi Kabupaten Barru setelah:
Menimbang

: a. Bahwa pelaksanaan Ulangan Akhir Semester merupakan tugas yang perlu


ditangani secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
b. Memenuhi maksud di atas maka dipandang perlu membentuk Panitia
Ulangan Akhir.

Mengingat/ : 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003


Memperhatikan 2. Peraturan Pemerintah No. 27,28, dan 29 Tahun 1990
3. Keputusan Menpan No. 84 tahun 1993
4. Surat Edaran Bersama Mendikbud dan BAKN No. 043/1990
5. Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2005/2006
Menetapkan:
Pertama
Kedua.
Ketiga

: Membentuk Panitia Ulangan Akhir Semester, Semester 1 Tahun Pelajaran


2005/2006 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
: Segala anggaran yang berkaitan dengan keputusan ini akan dibiayai oleh
anggaran yang sesuai.
: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan bila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di Palanro
Pada Tanggal 12 Desember 2005
Kepala Sekolah,

Drs. H. M. Asikin Amir


Pangkat: Pembina
NIP. 131597737
Tembusan Kepada Yth:
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru
2. Masing-masing yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran 1. Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Mallusetasi


No. 422/
/DP/SMA.04/2005
Tanggal 12 Desember 2005

PANITIAN ULANGAN AKHIR SEMESTER


SEMESTER 1
TAHUN PELAJARAN 2005/2006
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara
Penggandaan
Koordinator
Anggota

: Drs. H. M. Asikin Amir


: Hasby,S.Pd,M.Pd.
: Drs. M. Idris
: Abdul Razak Caggi,S.Pd.
: Drs. Hada MA.
:
: Sahabuddin
: 1. Abdul Gaffar
2. Muhammad Husni Abbas,A.Md.
3. Sasmiraid
4. Nuralam
5. Masse
6. Anwar
Kepala Sekolah,

Drs. H.M. Asikin Amir


Pangkat: Pembina
NIP. 131597737