Anda di halaman 1dari 4

LATIHAN SOAL SOAL TRIGONOMETRI

PETUNJUK :
1. Kerjakan soal dibawah ini pada lembar jawaban yang
tersedia.
Nama .Kelas ..
N
O
1

SOAL
2

1
2

1
2

1
2

D.

E.

2
1
2

1
2
1
2

tan (450) + sin 1200 + cos 2250


cos 300 =
1
1
A. 2 + 2 2
B.

1
2

C.

1
2

1
2

2
1
2

1
2

D.1
1
2

E. 1

cos2

sin2

A.

=
4

1
4

B.

3
4

C.
D.
E.

4
4
3

A.
10
B.
5
C.
3
D.
2
E.
1
tan (450) + sin 1200 + cos 2250
cos 300 = .
1
1
A.
+ 2 2
2
C.

tan 30 sin 60 + tan 60 cos 30


0
0
sin 30 cos 60

B.

PENYELESAIAN

+ 8 sin

cos

1
4

Diketahui tan x = 2,4 dengan x


3
dalam selang ( ,
), maka cos x
2
= .
12
A. 13
5

B. 13
C.

3
13

D.
E.

5
13
12
13

Jika cos = 2 3 dan sudut


terletak pada kuadran II, maka sin
1
(x + 2 )+ tan (180 +) + cos (
x) =
A. 3
B.

1
9

1
2

C.

D. 3 3
E. 3

5
5

JikaCosA

maka cot (

x)
2

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6

<x<
dan x
2
2
memenuhi persamaan 6 sin2 x sin
x 1 = 0 , maka cos x =
1
2
A.
3 dan 3 2
2

Jika

B.

1
2

C.
D.

3 dan

3 dan
1
3

1
3

E.

1
2

2
3
2
3

2 dan

2 dan

2
2
2
3

2
3

Bila x memenuhi 2(sin x)2 + 3 sin


x 2 = 0 dan

<x<

, maka

cos x adalah
1
A.
2
B.

1
2

C.
D.

3
1
2

1
2

E.

10

1
2

Jika x memenuhi 2 sin2 x 7sin x +


3 = 0 dan x , maka cos x
2
2
=
A.

B.

C.

1
2
1
2

1
2

1
2

D.
E.

11

Pada segitiga ABC berlaku sin


+ C) = . . . .
1
A.
cos 2 A

1
2

(B

B.
C.
D.
E.

12

2
1
2

sin 2 B
tan (B + C)
cos 2A
sin 2A

Bila x memenuhi 2(sin x)2 + 3 sin


x 2 = 0 dan

<x<

, maka

cos x adalah
1
A. 2
B.
C.

1
2

D.
E.

13

1
2

1
2

3
1
2

sin x cos x
tan x

sama dengan

A. sin2 x
B. sin x
C. cos2 x
D. cos x
E.

14

15

1 - cos x

sin x
- sin x
A.
1 cos x
- cos x
B.
1 - sin x
sin x
C.
1 - cos x
cos x
D.
1 sin x
sin x
E.
1 cos x
2
Sin x + cos2xsin2x +cos4x =.

A.
B.
C.
D.
E.

16

1
sin x

1
2

-1
1
2

1
2

Diketahui deret sin x + cos x sin x


+ cos2 x sin x +
Jika 0 < x < maka jumlah deret
3

tersebut sama dengan


A.
sin x
1 + cos x
B.
sin x
1
C.
tan 2 x
sin x
D.
1 + cos x
E.
cos x

17

Koordinat Cartesius dari titik (43 ,


3000) adalah
A. (23 , 6)
B. (23 , 6)
C. ( 23 , 6)
D. (6 , 23)
E. ( 6 , 23)

18

Jika p q = cos A dan


A , maka p2 + q2 =

2 pq

= sin

A. 0
B. 1
1
C. 2
1

19

D. 4
E. 1
Sketsa grafik di samping ini
adalah sebagian dari grafikfungsi
trigonometri yang persamaannya
0
y = 2 cos 2x
A.
4
B.

D.

0
y = 4 cos 2x
0
1
y = 4 sin 2 x0

E.

y = 4 cos

C.

19

y = 4 sin 2x0

1
2

45 90

18
0

x0

-4
Himpunan penyelesaian persamaan
5
2 cos (2x + 6 ) = 3 dengan 0 x
adalah
A.
B.
C.
D.
E.

20

1
4

1
6

1
2

2
3

1
3

1
6

5
6

1
3

1
3

1
4

Pada segitiga ABC siku siku di B,titik


D pada AB sehingga BC = BD, tan
LBDC = 1 ,AD = 150 m ,Tentukan
panjang AC .