Anda di halaman 1dari 1

Teori Behaviorisme

Ia adalah teori yang merujuk kepada gerak balas yang berlaku apabila ada
rangsangan daripada guru dan menghasilkan pembelajaran. Ia dipelopori oleh
Bloomfield, Edward Spir, Boss dan Brooks yang merupakan ahli bahasa dan dikaji
oleh ahli psikologi seperti Ivan Pavlov. Ia merangkumi ciri-ciri seperti;
2.1.Proses timbal balik rangsangan dan gerak balas,
2.2.Gerak balas yang berulang-ulang akan dilakukan untuk memperolehi ganjaran
2.3. Gerak balas yang dipantau dengan peneguhan positif akan lebih kerap diulangi
2.4. Gerak balas yang kerap akan menghasilkan kebiasaan
2.5. Proses pembelajaran bahasa adalah proses penekanan terhadap latihan dan
pengulangan yang mencorak kebiasaan. Ia adalah proses mekanis yang
memerlukan koordinasi daya mental
2.6. Proses pembelajaran memerlukan pengukuhan berbentuk ganjaran ,
pemantauan dan pembetulan serta merta.
2.7. Latih tubi adalah keperluan sepanjang proses pembelajaran berlangsung.
2.8. Pembelajaran bahasa menitikberatkan persekitaran bilik darjah yang kondusif
kepada seluruh ahli yang terlibat seperti guru dan murid-murid.
Teori ini boleh diadaptasi oleh guru-guru untuk sesi latih tubi dan penyediaan isi
dan
data-data untuk membentuk sebuah karangan.
bahasa

Ahli behaviorisme menegaskan

pengajaran bahasa mestilah dimulakan dengan kemahiran lisan. Maka, teknik


sumbang
saran dalam pengumpulan isi , fakta dan data di dalam kelas amat menepati
teori ini.