Anda di halaman 1dari 5

KERTAS KERJA

PERTANDINGAN BERCERITA
DAN TEKA SILANG KATA
PERINGKAT
DAERAH KOTA KINABALU
2015
TARIKH:
20 APRIL 2015
TEMPAT:
SK BUKIT PADANG, KOTA
KINABALU

PERTANDINGAN BERCERITA DAN TEKA SILANG KATA ZON


INANAM
2015
1.

PENGENALAN
Pertandingan Bercerita Dan Teka Silang Kata adalah salah satu sukan
yang dikendalikan oleh peringkat Daerah Kota Kinabalu bertujuan
untuk:-

a.
pendedahan
berkaitan.

kepada

murid

untuk

acara

sukan

lain

yang

b.
Memberi peluang kepada murid untuk mempamerkan bakat dan
potensi diri
dalam bidang bahasa.
2.

Tarikh Pertandingan

3.

Tempat

SK Bukit Padang, Kota Kinabalu

4.

Guru Pengiring

Tina Kimuin

5.

Peserta

Rujuk Lampiran

6.

Anggaran Perbelanjaan:
Bil
1

Butiran
Makanan dan Minuman

2
3
7.

Yuran Penyertaan
Tambang Pengangkutan

20 April 2015

Kos
RM4.00 x 3 pax
(2 murid & 1
guru)
RM60.00
RM 15

Jumlah (RM)

12.00
60.00
15.00
87 .00

PENUTUP

Penyertaan murid dalam pertandingan BERCERITA DAN TEKA SILANG


KATA bagi zon Inanam untuk mencari wakil ke MSSD Kota Kinabalu akan
dapat memberi pendedahan kepada para peserta dan juga dapat
memberikan semangat dan dorongan kepada warga SK Lok Yuk Inanam
khususnya kepada murid-murid.

Disediakan oleh:
Tina Kimuin
Fae Ling
Jurulatih

Disemak Oleh:

Diluluskan Oleh:

James Johnny
GPK Kokurikulum

Elizabeth
Guru Besar SKLYI

KERTAS KERJA
PERTANDINGAN POETRY
PERINGKAT
DAERAH KOTA KINABALU
2015
TARIKH:
30 APRIL 2015
TEMPAT:
SK ST FRANCIS CONVENT,

Lok

KOTA KINABALU
PERTANDINGAN POETRY DAERAH KOTA KINABALU
2015
1.

PENGENALAN
Pertandingan Poetry adalah salah satu sukan yang dikendalikan oleh
peringkat Daerah Kota Kinabalu bertujuan untuk:a.

Pendedahan kepada murid untuk acara yang berkaitan.

b.
Memberi peluang kepada murid untuk mempamerkan bakat dan
potensi diri
dalam bidang bahasa.
2.

Tarikh Pertandingan

3.

Tempat

SK St Francis Convent, Kota Kinabalu

4.

Guru Pengiring

Yentichia Damin

5.

Peserta

Rujuk Lampiran

6.

Anggaran Perbelanjaan:
Bil
1

Butiran
Makanan dan Minuman

2
3
7.

Yuran Penyertaan
Tambang Pengangkutan

30 April 2015

Kos
RM4.00 x 3 pax
(2 murid & 1
guru)
RM60.00
RM 15

Jumlah (RM)

12.00
60.00
15.00
87 .00

PENUTUP

Penyertaan murid dalam pertandingan poetry bagi zon Inanam


untuk mencari wakil ke peringkat Bahagian bagi mewakili daerah Kota
Kinabalu akan dapat memberi pendedahan kepada para peserta dan juga
dapat memberikan semangat dan dorongan kepada warga SK Lok Yuk
Inanam khususnya kepada murid-murid.
Disediakan oleh:

Disemak Oleh:

Diluluskan Oleh:

Yentichia Damin
Fae Ling
Jurulatih

James Johnny
GPK Kokurikulum

Elizabeth
Guru Besar SKLYI

Lok