Anda di halaman 1dari 1

LATIHAN CUTI SEKOLAH

A rajah menunjukkan lima jenis haiwan yang berlainan.

Tuliskan huruf yang betul di dalam kotak yang disediakan.
1.
2.
3.
4.
5.

Badan dilitupi dengan kulit keras dan bersisik.
Ia mempunyai kelenjar susu yang menghasilkan susu
Ia bertelur dimana telurnya dilindungi kulit yang keras.
Semasa kecil ia bernafas melalui insang.
Badannya dilitupi dengan sisik kering.

B Bulatkan jawapan samada BETUL atau SALAH bagi pernyataan dibawah.
1. Ikan merupakan haiwan vertebrata yang berdarah sejuk.
SALAH
2. Mamalia menjalankan persenyawaan dalaman.

BETUL
BETUL

SALAH
3. Ikan paus dan ikan lumba-lumba dikelaskan dalam kumpulan ikan
SALAH
4. Badan kelawar dilitupi dengan bulu
SALAH
5. Katak juga boleh bernafas melalui kulitnya yang lembap
SALAH

BETUL
BETUL
BETUL