Anda di halaman 1dari 8

PELAN STRATEGIK-TAKTIKAL-OPERASI UNIT HEM (2014-2018)

SK BANDARAN SIBU
NO.2

PELAN
STRATEGIKPELAN TAKTIKALPELAN OPERASI

UNIT HEM
2014-2018
SK BANDARAN SIBU NO. 2
1

PELAN STRATEGIK-TAKTIKAL-OPERASI UNIT HEM (2014-2018)


PELAN STRATEGIK (2014 2018)
1.0 HAL EHWAL MURID

Pengenalan
Pengurusan Hal Ehwal Murid adalah merupakan organisasi sokongan penting
serta menjadi pendukung kepada lonjakan pencapaian prestasi akademik serta
kokurikulum di peringkat sekolah. Di mata masyarakat tempatan ia merupakan sebagai
penetapan indentiti sekolah dari segi sahsiah muridnya. Justeru itu, Pengurusan Hal
Ehwal Murid dituntut untuk meningkatkan sahsiah diri murid dari segi aspek disiplin diri.
Oleh hal yang demikian, Pengurusan Hal Ehwal Murid telah merangka beberapa
strategi serta program bagi memenuhi tuntutan dan harapan pihak sekolah dalam
menangani isu-isu yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Dengan adanya strategik
serta program yang dirangka dan dijalankan akan memartabatkan diri murid menjadi
modal insan yang berguna kepada Negara.
OBJEKTIF KECEMERLANGAN PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
1. Membangunkan

modal

insan

yang

beraklak

mulia

dengan

senantiasa

mengamalkan nilai-nilai murni.


2. Memberi perangsang kepada murid supaya menyintai dan sayangkan sekolahnya
dan sekaligus mengurangkan gejala ponteng sekolah dikalangan murid.
3. Memupuk serta menaman nilai kesatuan dikalangan murid supaya mereka samasama ingin belajar dan menjaga harta benda sekolah yang akhirnya akan
mengurangkan budaya vandalisme.
4. Memupuk nilai sayangilah diri sendiri khusus dari segi kesihatan untuk
membanteras kegiatan merokok, inhalan dan penyalahgunaan dadah.
5. Mengurangkan jurang ketidaksamaan sosial dan budaya serta memupuk
kerjasama dikalangan murid supaya budaya perpaduan antara kaum terjalin.
6. Menjadikan sekolah sebagai rumah kedua kepada murid sekolah ini.

1.1 ANALISIS SWOT PERINGKAT BIDANG HAL EHWAL MURID


KEKUATAN (STRENGTH-S)
S1 Kerja berpasukan dalam Organisasi
2

PELAN STRATEGIK-TAKTIKAL-OPERASI UNIT HEM (2014-2018)


S2 Suasana persekitaran yang selamat dan aman.
S3 65% pelajar tinggal di berhampiran sekolah
S4 Mempunyai Servis Kontraktor Kawalan Keselamatan Swasta.
S5 - Mempunyai Servis Kontraktor Pembersihan Kawasan Swasta.
S6 Mempunyai Servis Kontraktor Kantin Swasta.
S7 Mempunyai Pusat Akses komputer sekolah
S8- Bilangan guru setiap unit mencukupi
PELUANG (OPPORTUNITIES-O)
O1 Hubungan dua hala yang baik antara ibubapa/penjaga dengan sekolah.
O2 Hubungan rapat dan baik dengan pihak PDRM untuk menangani isu-isu disiplin
dan keselamatan sekolah.
O3 Hubungan baik pihak JPN, dan PPD dengan sekolah.
O4 Kerjasama dengan pihak PIBG dengan baik dan
memberangsangkan dalam menangani isu-isu disiplin
O6 Mempunyai Kemudahan ICT yang baik.
KELEMAHAN ( WEAKNESS W )
W1- Aspek 3K belum mantap
W2- Ramai guru tidak yakin mengendalikan kes disiplin
W3- Terdapat blok bilik darjah dan prabot dalam keadaan daif
W4- Sistem perparitan yang tidak sempurna
ANCAMAN ( TREAT T )
T1 Kedudukan sekolah berdekatan dengan kampung dan
terdapat orang kampung menjual arak dan rokok
T2 Terdapat lembu peliharaan dan anjing liar berkeliaran
T3 - Kemudahan pengangkutan awam kurang.
T4 Jarak perjalanan murid dari rumah ke sekolah jauh.
T5 Keadaan perabot kelas dalam keadaan kurang memuaskan
T6 Ibubapa/penjaga kurang mengambil berat tentang disiplin murid.
3

PELAN STRATEGIK-TAKTIKAL-OPERASI UNIT HEM (2014-2018)


T7 Menerima murid yang mempunyai Prestasi akademik rendah
T8- Sikap ibubapa yang defensif kepada anak-anak

1.2

PELAN STRATEGIK HAL EHWAL MURID (2014 -2018)


ISU
1. Peratusan
murid hadir
ke sekolah
kurang dari
95%.

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

INDIKATOR
PENCAPAIAN
Sifar gejala ponteng
di kalangan murid
menjelang 2018.

Peratusan tidak Menambahkan


Mengadakan
hadir ke sekolah peratusan pelajar program
bersebab tinggi. datang ke sekolah. meningkatkan
peratusan pelajar
yang datang ke
sekolah.
2. Kemahuan Masih terdapat Mengurangkan
Mengadakan kempen Melahirkan pelajar
belajar
murid yang hadir sikap malas murid dan mengadakan sesi yang minat belajar
pelajar
ke sekolah hanya
bimbingan untuk
dan cemerlang.
4

PELAN STRATEGIK-TAKTIKAL-OPERASI UNIT HEM (2014-2018)


kurang
memuaskan
3. Tahap
kerosakan
dan
kehilangan
SPBT tinggi

untuk suka-suka
sahaja.
Peratusan
kerosakan dan
kehilangan
SPBT dalam
lingkugan 15%
daripada jumlah
buku.

4. Tahap
pengurusan
3k perlu
diperbaiki.

Prestasi
pengurusan 3K
sekolah masih
rendah.

5. Tahap
keracunan
makanan
dalam RMT

Tiada kes
keracunan
makanan

murid.
Mengurangkan
Peratusan
kerosakan dan
kehilangan
SPBT dari 15%
jumlah buku
kepada 5%.

Mengadakan
kempen/program
sayangi buku teks.

Meningkatkan
Mengadakan
prestasi
program dan aktiviti
pengurusan 3K
yang menyeluruh
ke tahap yang
bagi meningkatkan
boleh
prestasi 3K
dibanggakan.
Mengekalkan
Menasihat murid
situasi tiada kes
selalu menjaga
keracunan makanan kebersihan diri masa
perhimpunan sekolah
setiap minggu

Sifar kerosakan dan


kehilangan
SPBT pada 2015.

Tahap pengurusan
3K yang tahap yang
maksimum dan
sekolah sifar
sampah.
Sifar kes keracunan
makanan dalam RMT

PELAN STRATEGIK-TAKTIKAL-OPERASI UNIT HEM (2014-2018)

1.3

PELAN TAKTIKAL HAL EHWAL MURID

BIL PROGRAM
1

OBJEKTIF

TANGGUNG
JAWAB
Kempen
Meningkat
Pengetua,
Sekolah
kesedaran
Semua
Destinasiku murid
Penolong
akan
Kanan, Semua
kepentingan Kaunselor,
pendidikan
Semua Guru
Kempen
Meningkat
Guru Besar,
Mari Belajar kesedaran
Semua
tentang
Penolong
ketrampilan & GBK, guru
kemahuan
belajar
Kempen
Meningkat
Guru Besar,
Sayangi Buku kesedaran dan Semua
Teks
tanggung
Penolong
-jawab
Kanan,Semua
dalam
Kaunselor,guru
Kempen
Menjadikan
Guru Besar,
SekolahKu, sekolah
PK HEM,
RumahKu.
sebagai rumah Semua guru
kedua bagi
murid.

TEMPOH

KOS/
SUMBER
Sekolah

TOV

Jan Nov

Sekolah,
PIBG,
IbuBapa

Sekolah,
PIBG,
IbuBapa

Jan Nov

Sekolah,
PIBG,
IbuBapa

Jan Nov

Sekolah,
PIBG,
IbuBapa

15% buku SPBT Mengurangkan Sifar kerosakan


didapati rosak
peratusan
SPBT
kerosakan
menjelang
tahun 2015
SPBT
sebanyak 10%lagi
Tahap pengurusan Tahap
Menjelang tahun 2015
sekolah adalah
pengurusan
tahap
cermelang
sekolah adalah
pengurusan
mengikut standard cemerlang
ditingkatan kepada
yang ditetapkan mengikut standard 100%.
yang ditetapkan.

Jan Nov

Murid ponteng
secara
keseluruhan
melebihi 5 %
setiap hari.

ETR

INDIKATOR
PENCAPAIAN
Gejala ponteng di Sifar peratusan
kalangan murid ponteng di
menurun sehingga kalangan murid
0%.
menjelang tahun 2015
Penurunan
sebanyak 2% di
kalangan murid
yang terlibat

Melahirkan murid
cemerlang dan rajin

PELAN STRATEGIK-TAKTIKAL-OPERASI UNIT HEM (2014-2018)


1.4 PELAN OPERASI HAL EHWAL MURID
Nama Projek

Objektif

1. Kempen sekolah Destinasiku..


2. Kempen Mari Belajar.
3. Kempen Sayangi Buku Teks.
4. Kempen SekolahKu, RumahKu.
Melahirkan murid yang beraklak mulia, berdisplin ,berdedikasi,

Tempoh
Kumpulan Sasaran
Guru Terlibat

bertanggungjawab dan bermotivasi tinggi.


Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun
Semua Murid SK Bandaran Sibu No.2
PK HEM, Unit Bimbingan Dan Kaunseling, Semua AJK dibawah

Proses Kerja
Kekangan

HEM.
Mengikut AJK masing-masing yang telah dirancangkan
1. Masalah Pengangkutan
2. Masa terhad
3. Sumber Kewangan

Pemantauan

4. Tempat
Guru Besar, PK HEM, PK Kokurikulum, Kaunselor Dan

Penilaian

Setiausaha AJK HEM


Perkembangan murid yang terlibat akan dinilai dari semas ke

Penambahbaikan

semasa oleh pemantau


Penambahbaikan akan dilakukan pada modul latihan bagi sesi yang
berikutnya nanti

RUMUSAN AHLI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID


Dengan adanya Pelan Strategik, Taktikal dan Operasi yang telah dirancangkan
dan seterusnya akan dilaksanakan di peringkat Jawatankuasa masing-masing akan
memantapkan lagi pengurusan HEM ke arah kecemerlangan lagi menyokong serta
mendukung segala program dan aktiviti sekolah khususnya dalam melonjakkan prestasi
akademik murid ke tahap yang boleh dibanggakan. Kerjasama secara berpasukan dalam
7

PELAN STRATEGIK-TAKTIKAL-OPERASI UNIT HEM (2014-2018)


ahli jawatankuasa masing-masing akan menentukan kejayaan sesuatu organisasi.
Diucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa yang telah
berjaya merangka serta merumuskan segala perancangan dan program di bawah
Pengurusan HEM bagi satu tujuan iaitu untuk mencapai visi dan misi sekolah.