Anda di halaman 1dari 1

Bacaan Do'a Qunut dan Arti nya

ALLHUMMAHDINI FIIMAN HADAIT


Ya Alloh Berikanlah aku petunjuk sebagaimana orang yang Engkau beri petunjuk
WA'AAFINII FIIMAN 'AAFAIT
Dan Berikanlah Keselamatan padaku sebagaimana mereka yang telah Engkau beri
keselamatan
WA TAWALLANII FIIMAN TAWALLAIT
Dan pelihara-lah aku sebagaimana mereka yang telah Engkau pelihara
WA BAARIKLLII FIIMAA A'THOIT
Dan berikanlah keberkahan pada sesuatu yang Engkau berikan padaku
WAQINII SYARROMAA QODLOIT
Dan jagalah aku dari kejahatan apa saja yang telah Engkau tetapkan
FAINNAKA TAQDHI WALA YUQDLO 'ALAIK
Karena sesungguhnya Engkaulah yang menghukumi dan tidak dihukumi
WAINNAHU LAA YADZILLU MAN WAALAIT
Dan sesunguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau tolong
TABAAROKTA ROBBANAA WATA'ALAIT
Sesungguhnya Maha Agunglah Engkau dan Maha luhurlah Engkau
WA SHOLLALLOHU 'ALAN NABI MUHAMMADIN WA'ALA ALIHI WASHOHBIHI
WABARAKA WASALLAM
Dan semoga Alloh tetap memberi rahmat pada Nabi Muhammad dan keluarganya serta
para sahabatnya dengan kesejahteraan dan keselamatan.