Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SEKAMAT

JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2015


NAMA GURU: MOHD YUSRY BIN MUHAMAD
MASA
HARI

0
07:10
07:20

1
07:20
07:50

Isnin

2
07:50
08:20

3
08:20
08:50

PHP

Selasa

5
09:20
09:50

6D PJPK

6
09:50
10:20

7
10:20
10:40

6B PJPK

6B BM

6B BM

6B PJPK

6B BM

6Z PJPK

6I PJPK

6B PSV

Rabu
Khamis

4
08:50
09:20

PJPK 5I
6I PJPK

Jumaat

6Z PJPK

6D PJPK

8
10:40
11:10

9
11:10
11:40

6B BM
6B BM

ANALISA MATAPELAJARAN SEMINGGU

BIL
1
2
3
4
5
6
7

MATAPELAJARAN
Perhimpunan
BM 6B
PJPK 6B
PJPK 6D
PJPK 6Z
PJPK 6I
PSV 6B

________________________

K
1
10
2
2
2
2
2

MT
30
300
60
60
60
60
60

BIL
8

MATAPELAJARAN

K
2

JUMLAH

23

MZ 6D

_______________________

Tandatangan Guru

Tandatangan Guru Besar

10
11:40
12:10
6B BM

11
12:10
12:40

12
12:40
01:10

6D MZ

6B BM
6B BM

6B BM

MT
60

690

______________________

andatangan Guru Besar

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SEKAMAT


JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN 2015
NAMA GURU: MOHD YUSRY BIN MUHAMAD
MASA
HARI

0
07:10
07:20

1
07:20
07:50

Isnin

2
07:50
08:20

PHP

3
08:20
08:50

4
08:50
09:20

AG/JQAF
PSV

BI

Rabu

BA

KT

Jumaat

BI
BACA
YASSIN

6
09:50
10:20

MT

Selasa

Khamis

5
09:20
09:50

PJPK

MT
MT

MZ
MT

PJPK
KH

BI

7
10:20
10:40
R

AG/JQAF

8
10:40
11:10

9
11:10
11:40

SN

BM

TASMIK

BI

A
T

BM
BM
BM

BI

BM

ANALISA MATAPELAJARAN SEMINGGU

BIL
1
2
3
4
5
6
7
8

MATAPELAJARAN
Perhimpunan
BM ( YUSRY )
BI ( ROFIDAH )
SN ( RAHIMAH )
MT ( ZARIRAH )
AG/JQAF ( YAZID )
PSV ( YUSRY )
KT ( NORAINI )

________________________

K
1
10
7
5
7
6
2
2

MT
30
300
210
150
210
180
60
60

BIL
9
10
11
12
13

MATAPELAJARAN
PSK ( ROSDIN )
PJPK ( YUSRY )
BA ( DIWI )
TASMIK ( HUDA )
MZ ( RAHIMAH )

K
2
2
2
2
2

JUMLAH

_______________________

Tandatangan Guru

Tandatangan Guru Besar

KELAS : 6 BERLIAN
10
11:40
12:10

11
12:10
12:40

12
12:40
01:10
PSK

BM

SN

BM

AG/JQAF

BM
SN
BM

MT
60
60
60
60
60

1500

______________________

TASMIK

andatangan Guru Besar