Anda di halaman 1dari 14

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

RANCANGAN TAHUNAN
DUNIA MUZIK
TAHUN 1
Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran

UNIT 1
Aku dan Muzik
1

FOKUS
Tempo
cepat dan lambat

UNIT 1
Aku dan Muzik
2

FOKUS
Tempo
cepat dan lambat

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo


cepat - lambat
secara solo atau berkumpulan

Pengalaman Muzikal

1.3
Membuat
mengikut muzik

pergerakan 1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan


dinamik, pic, tempo dan bunyi

Catatan/
EMK/ TMK

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran
UNIT 2
Aku dan Muzik

FOKUS
Warna Ton
Penerokaan suara
manusia :
suara bercakap,
suara menyanyi,
suara
memanggil dan
suara berbisik
UNIT 2
Aku dan Muzik

FOKUS
Warna Ton
Intonasi - pic tinggi
dan rendah

UNIT 3
Aku dan Muzik
FOKUS
Irama - detik lagu

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir 1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara


manusia dengan betul
secara solo dan berkumpulan

Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat


secara solo dan berkumpulan

Pengalaman Muzikal

1.2 Memainkan perkusi secara 1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo


solo atau berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

Catatan/
EMK/ TMK

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran

UNIT 3
Aku dan Muzik
FOKUS
Tempo
cepat dan lambat
UNIT 4
Aku dan Muzik

Standard Kandungan

Pengalaman Muzikal

1.3 Membuat pergerakan


mengikut muzik

Penghasilan Muzikal
2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif

FOKUS
Tempo
cepat dan lambat
UNIT 4
Aku dan Muzik
FOKUS
Warna ton suara
manusia
- suara lelaki dan
perempuan

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Aspresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada


pelbagai repertoir

Standard Pembelajaran

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan


dinamik, pic, tempo dan bunyi
tempo cepat / lambat

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi


penerokaan suara dan perkusi badan
dan perkusi mulut

3.1.1 Mengenal pasti warna ton suara


manusia yang didengar

Catatan/
EMK/ TMK

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran

UNIT 5
Aku dan Muzik

FOKUS
Kemahiran asas
dalam permainan
perkusi tanpa pic.
Contoh:
Kastanet / loceng
UNIT 5
Aku dan Muzik

10

FOKUS
Ekspresi
-dinamik kuat dan
lembut

Standard Kandungan

Pengalaman Muzikal

1.2 Memainkan perkusi secara solo


atau berkumpulan daripada
pelbagai repertoire

Pengalaman Muzikal

1.3 Membuat pergerakan mengikut


muzik

Standard Pembelajaran

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik


postur
cara memainkan

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan


dinamik, pic, tempo dan bunyi
dinamik kuat / lembut

11
UNIT 6
Aku dan Muzik
FOKUS

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir


secara solo atau berkumpulan

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal


a,e,i,o,u yang betul

Catatan/
EMK/ TMK

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Sebutan lirik pergerakan mengikut


lirik

UNIT 6
Aku dan Muzik
12

FOKUS
Sebutan lirik pergerakan mengikut
lirik

UNIT 7
Aku dan Muzik
13
FOKUS
Mud riang dan sedih

Pengalaman Muzikal

1.3 Membuat pergerakan mengikut


muzik

Pengalaman Muzikal

1.3 Membuat pergerakan mengikut


muzik

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik


dan mud muzik
lagu aksi ( action song )

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik


dan mud muzik
lagu aksi ( action song )

14
UNIT 7
Aku dan Muzik
FOKUS

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Apresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada


pelbagai repertoir

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur


dan dinamik daripada muzik yang
didengar

Catatan/
EMK/ TMK

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran

Standard Kandungan

Tempo cepat dan


lambat

UNIT 8
Aku dan Muzik
15
FOKUS
Mud
- marah dan takut
UNIT 8
Aku dan Muzik
16
FOKUS
Mud
- marah dan takut

Standard Pembelajaran
mud (mud riang, sedih, marah dan
takut)

Apresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada


pelbagai repertoir

Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir


secara solo atau berkumpulan

3.1.1 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur


dan dinamik daripada muzik yang
didengar
mud ( riang, sedih, marah dan takut )

1.1.5 Menyanyi dengan dinamik


lembut ( p )
kuat ( f )

17
UNIT 9
Aku Dan Muzik
FOKUS
Warna ton suara
manusia
suara lelaki dan
perempuan
suara berbisik

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir


secara solo atau berkumpulan

1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara


manusia dengan betul

Catatan/
EMK/ TMK

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

suara bercakap
suara menyanyi

UNIT 9
Aku dan Muzik

18

FOKUS
Warna ton suara
manusia
suara
lelaki
dan
perempuan
suara berbisik
suara
bercakap
suara
menyanyi

Apresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada


pelbagai repertoir

3.1.1 Mengenal pasti warna ton suara


manusia yang didengar

19
UNIT 10
Aku dan Muzik
FOKUS
Ekspresi - dinamik
kuat dan lembut
Muzik dan Gerakan
berdasarkan lagu
DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Pengalaman Muzikal

1.3 Membuat pergerakan mengikut


muzik

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan


dinamik, pic, tempo dan bunyi
dinamik kuat / lembut
1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik
dan mud muzik
lagu aksi ( action song )

Catatan/
EMK/ TMK

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Gajah Menari

UNIT 10
Aku dan Muzik
20

21

FOKUS
Ekspresi - dinamik
kuat dan lembut
Muzik dan Gerakan
berdasarkan lagu
Gajah Menari
UNIT 11
Aku dan Muzik
FOKUS
Tempo
- Tempo konsisten
( steady beat )

22

UNIT 11
Aku dan Muzik
FOKUS
Tempo

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Apresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada


pelbagai repertoir

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur


dan dinamik daripada muzik yang
didengar
dinamik ( kuat-lembut )

Pengalaman Muzikal

1.2 Memainkan perkusi secara solo


atau berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik


postur
cara memainkan

Pengalaman Muzikal

1.2 Memainkan perkusi secara solo


atau berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo


cepat
lambat

Catatan/
EMK/ TMK

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

- Tempo konsisten
( steady beat )

UNIT 12
Aku dan Muzik
23

FOKUS
Pergerakan
menunjukkan
pic tinggi dan rendah
UNIT 12
Aku dan Muzik

24

25

FOKUS
Pergerakan
menunjukkan
pic tinggi dan rendah
UNIT 13
Aku dan Muzik
FOKUS
Pergerakan
berdasarkan
permainan nyanyian

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir


secara solo atau berkumpulan

1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul


postur duduk
postur berdiri

Pengalaman Muzikal

1.3 Membuat pergerakan mengikut


muzik

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan


dinamik , pic, tempo dan bunyi

Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir


secara solo atau berkumpulan

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal


a,e,i,o,u yang betul

Catatan/
EMK/ TMK

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

( singing games )

26

UNIT 13
Aku dan Muzik
FOKUS
Pergerakan
berdasarkan
permainan nyanyian
( singing games )

27

UNIT 14
Aku dan Muzik
FOKUS
Teknik konvensional
bermain perkusi.
- Tempo
- Detik

28

UNIT 14
Aku dan Muzik
FOKUS
Teknik konvensional
bermain perkusi.

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Pengalaman Muzikal

1.3 Membuat pergerakan mengikut


muzik

Pengalaman Muzikal

1.2 Memainkan perkusi secara solo


atau berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir


secara solo atau berkumpulan

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik


dan mud muzik
permainan nyanyian (singing games)

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik


postur
cara memainkan

1.1.4 Menyanyi mengikut tempo


cepat
lambat

Catatan/
EMK/ TMK

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

- Tempo
- Detik

UNIT 15
Aku dan Muzik
29

FOKUS
Tekstur
- tebal
- nipis

UNIT 15
Aku dan Muzik
30

FOKUS

Dinamik
-lembut ( p )
-kuat ( f )

Apreasiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada


pelbagai repertoir

Pengalaman Muzikal

1.2 Memainkan perkusi secara solo


atau berkumpulan daripada
pelbagai repertoir

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur


dan dinamik daripada muzik yang
didengar
tekstur ( solo- nipis dan kumpulantebal )

1.2.3 Memainkan perkusi mengikut dinamik


Lembut ( p )
Kuat ( f )

31
UNIT 16
Aku Dan Muzik
FOKUS

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir


secara solo atau berkumpulan
Penghasilan Muzik

1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat


pic tinggi
pic rendah

Catatan/
EMK/ TMK

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran

Standard Kandungan
2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif

Mencipta melodi
mi dan so

UNIT 17
Aku Dan Muzik
32

FOKUS
Corak Irama
Bunyi panjangpendek

Unit 18
Aku Dan Muzik
33
FOKUS
Mencipta corak irama

Pengalaman Muzikal

1.3 Membuat pergerakan mengikut


muzik
Apresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada


pelbagai repertoir

Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir


secara solo atau berkumpulan

1.2 Memainkan perkusi secara solo


atau berkumpulan daripada
pelbagai repertoir
Penghasilan Muzik
2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif

34
DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Standard Pembelajaran
2.1.3 Mencipta melodi mudah menggunakan
vokal sepanjang 1 frasa

1.3.2 Membuat pergerakan berdasarkan lirik


dan mud muzik. - lagu aksi ( action
song )
3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur
dan dinamik daripada muzik yang
didengar
mud ( sedih dan riang )
1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul
postur duduk
postur berdiri
1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik
postur
cara memainkan
2.1.2 Mencipta corak irama mudah

Catatan/
EMK/ TMK

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

Minggu

Topik/Bidang
Pembelajaran
UNIT 19
Aku Dan Muzik
FOKUS
Ekspresi -dinamik
kuat ( f ) dan
lembut ( p )
UNIT 20
Aku Dan Muzik

35

FOKUS
Tekstur
- nipis ( solo ) dan
tebal ( kumpulan )
UNIT 20
Aku Dan Muzik

36

FOKUS
Tekstur
- nipis ( solo ) dan
tebal ( kumpulan )

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR

Standard Kandungan
Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir


secara solo atau berkumpulan

1.3 Membuat pergerakan mengikut


muzik

Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir


secara solo atau berkumpulan

Apresiasi Muzik:

3.1 Menghayati muzik daripada


pelbagai repertoir

Standard Pembelajaran
1.1.5 Menyanyi dengan dinamik
lembut ( p ) - kuat ( f )
1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan
dinamik, pic, tempo dan bunyi
Dinamik - kuat /lembut

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal


a,e,i,o,u yang betul

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan


dinamik daripada muzik yang didengar
tekstur ( solo - nipis dan kumpulan tebal )

Catatan/
EMK/ TMK

RPT MUZIK TAHUN 1 KSSR

DUNIA MUZIK TAHUN 1 KSSR