Anda di halaman 1dari 1

Kunci jawaban:

1. C
2. A
3. D
4. B
5. B
6. A
7. C
8. D
9. B
10. C
11. A
12. D
13. A
14. D
15. C

16. B
17. A
18. C
19. B
20. D
21. B
22. C
23. B
24. D
25. A
26. C
27. C
28. A
29. D
30. A

31. D
32. D
33. A
34. D
35. B
36. D
37. C
38. A
39. D
40. D
41. C
42. B
43. A
44. A
45. D

II. Uraian
46. a. Bisa nemahi kacilakan
b. Kahanan ing dalan dadi semrawut
c. Bakal dicireni wong
47. Kasumanggakaken para guru
48. a. ?ajini=rgskbusn.
b.?ajini=awkSktuminFk\,
49. Pak Guru nembe ngasta bab tatakramanipun tiyang srawung ing masyarakat.
50. a Ibu
= jejer
Nembe ngagem = wasesa
Busana
= lesan
b. Ing warung = katrangan papan
Pakdhe kula
= jejer
Dhahar
= wasesa
Sekul rames
= lesan