Anda di halaman 1dari 2

Nama Kelas .. Tarikh ..

Rujuk gambar di belakang dan nyatakan otot yang terlibat semasa kamu
melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani tadi.

1.
2.
3.
4.
5.

Nama Kelas .. Tarikh ..

Rujuk gambar di belakang dan nyatakan otot yang terlibat semasa kamu
melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani tadi.

6.
7.
8.
9.
10.

OTOT
MANUSIA

OTOT
MANUSIA