Anda di halaman 1dari 1

Berdasarkan petikan, kita mestilah patuh dan taat kepada kedua-dua ibu

dan bapa kita kerana telah mengasuh kita sejak kecil lagi. Seterusnya,
kita perlulah berhemah tinggi iaitu sentiasa menjaga tutur dan kata.
Selain itu, kita wajar menghormati orang yang lebih tua daripada kita
sama ada orang itu ahli keluarga ataupun bukan. Di samping itu, kita juga
hendaklah amanah semasa menjalankan tugas sebagai pengawas. Akhir
sekali, kita haruslah baik hati terhadap murid yang melakukan kesalahan
pertama dengan memberikan nasihat.