Anda di halaman 1dari 39

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ABDUL RAHMAN TALIB

25050 KUANTAN PAHANG

TATACARA MEMBINA LAMAN / SITE


1. Resource Manager

2. Sites
3. New Site

3
2

4. Taip Subjek-Tg-Topik
5. Copy dan Paste dari
No. 4
6. Next

4
5
4

7. Choose a theme
8. Choose an icon
9. Next

4
4
4

10. Pilih Subjek dan klik


Add
11. Pilih Subjek cth
Sejarah-Add
12. Pilih group/TingkatanAdd
13. Create Site

10
11
12
13

14. Widget Text AB untuk


menaip perkataan
drag ke kanan
15. Taip macam biasa

15
14

COPY AND PASTE TEXT AB


16. Widget text AB
17. Klik dalam sample
text

16

17

18. Klik paste from word

17

Paparan kanan akan


dipaparkan

19. Buka Microsoft Word


dan copy text atau
perenggan

19

20. Paste

20

GAMBAR DAN VIDEO


1. Tambah tab Gambar
dan Video
2. Klik widget Media
3. Drag ke kanan

1
3

4. Klik Choose some


media
5. Klik upload

5
6. Choose files
7. Pilih file-open-hijaudone

Gambar dari internet


8. Widget media-drag
9. Taip nama gambar
dalam ruangan Search
Pin Point-Search

9
8

10. Pilih gambar-klik use


11. Save changes dan X
untuk lihat paparan

11

Untuk video pun langkah


yang sama

10

INSERT POWER POINT-KAEDAH 1


1. Tambah Tab POWER
POINT

2. Pilih widget Link To File


3. Drag

4. Click here to download


5. Upload

11

6. Choose File
7. Pilih fail Power Point

8. Open
Bila warna bertukar hijau
klik done
9. Enter file name of your
file

10

4
6

10. Save Changes

7
8
INSERT POWER POINT-KAEDAH 2

1. Taip
www.slideshare.net
Gambar disebelah
dipaparkan
2. Taip topik cth : jarak
3. Klik search atau enter

4. Pilih Power point yang


sesuai dengan topik
dan klik untuk paparan
besar

Power point bersaiz besar


dipaparkan

5
5. Klik Embed

6. Klik copy highlight


warna biru

Buka Microsoft word


dan paste
Source code di sebelah
dipaparkan
Delete yang berwarna
merah
Copy alamat disebelah

<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15670227"
width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0"
marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; borderwidth:1px 1px 0; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen>
</iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a
href="https://www.slideshare.net/azamahadi/geografi-tingkatan-3"
title="Geografi tingkatan 3" target="_blank">Geografi tingkatan 3</a>
</strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/azamahadi"
target="_blank">azamahadi</a></strong> </div>
http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15670227

7. Buka Frog VLE

8. Klik dan drag widget


Embed website

9. Drag Embed Website

10. Klik dalam Embed


Website

13

12

11. Enter URL-Paste

11
12. Klik Save Changes
13. Klik simbol X untuk
melihat paparan
Power point

10

14. Paparan power point


akan di paparkan

15. Klik simbol untuk saiz


besar

11
12

SCORM

1. Klik tab baru dan


rename kepada scorm
2. Klik widget scorm

3. Drag scorm

4. Klik dalam scorm


5. Taip topik cth jarak dan
tekan search
6. Pilih dan Klik topik

5
6

Tajuk scorm akan


bertukar ikut topik yang
diklik

7. Tukar layout-klik layout


8. Klik layout 2

7
Ulangi scorm kalau topik
yang dipilih lebih dari satu

EXTERNAL LINK
1. Tambah tab baru dan
rename kepada
web/external link
2. Klik widget external
link

3. Drag ke kanan

4. Buka laman web


berkaitan dan highlight
dan copy address

5. Buka Frog VLE dan


Paste ke ruangan Enter
Name of Site dan enter
URL

6. Save Changes

LINK TO FILE (UPLOAD DAN DOWNLOAD)-TUGASAN HOMEWORK


1. Tambah tab baru
rename dengan nama
TUGASAN/
HOMEWORK
2. Klik widget Link To File
3. Drag ke ruangan
sebelah kanan

2
1
3

4. Klik ruangan biru di


sebelah kanan

10
5. Klik upload

5
6. Klik choose file

4
7. Pilih file

8. Open

Keluar warna hijau dan


Berjaya-Klik Done
9. Taip nama tugasan

Pelajar download tugasan cetak dan hantar ikut masa yang ditetapkan
10. Save Changes
Tatacara 2-tugasan secara online
1. Widget Text Activity

3
2. Drag masuk ke kanan
Bila assign nanti pelajar
boleh buat tugasan di
dalam text activity
3. Save Changes

QUIZZE ONLINE
1. Tambah tab baru
rename dengan nama
KUIZ

2. Klik resource manager

2
3. Quizzes

4. New Quiz

4
3

5. Taip Quiz Name,


subject,Form dan
Arahan

6. Add Questions

6
QUIZZE-FREE FORMAT TEXT
Paparan di sebelah
dipaparkan
Free Format Text

Taip soalan
Taip jawapan

2
3

Klik + untuk pilihan


jawapan yang sesuai

Cth jawapan : sepuluh,


SEPULUH, Sepuluh, 10
Klik + untuk soalan
seterusnya

QUIZZE-MULTIPLE CHOICE
1. Taip soalan
2. Add media kalau
soalan berpandukan
gambar

3. Taip pilihan jawapan

4
4. Klik jawapan betul
5. Klik + untuk soalan
seterusnya

QUIZZE-TRUE/FALSE
1. Taip soalan
2. Klik jawapan betul

1
3. Klik + untuk soalan
seterusnya

QUIZZE-MULTIPLE CHOCE IMAGES


1. Taip soalan
2. Add image-upload filechoose file-kalau file
gambar ada dalam
komputer
Add image-search pin
point kalau gambar ada di
internet
3. Klik jawapan betul
4. Save

1
2
3

Highlight keluar warna


hijau muda

Publish-ok

Kembali kepada Tab


Kuiz
Widget quiz

Drag widget Quiz

10

Klik Please select a


quiz
Import Quiz
Select dan double
click kuiz

12
11

13

Randomise soalan klik Yes.


Soalan akan dipilih secara
rawak. Soalan 1 akan ke
soalan 3 atau sebaliknya
Randomise answer klik Yespilihan jawapan akan diubah
cth jawapan A akan ke
jawapan D atau sbaliknya
Feedback klik Yes kalau quiz
digunakan untuk ulangkaji
semata-mata.Pelajar boleh
mengetahui sama ada
jawapan itu betul atau salah.
Feedback klik No kalau quiz
digunakan untuk ujian
formal. Tiada respon sama
ada jawapan itu betul atau
salah.
Allow retries klik Yes kalau
quiz digunakan untuk
ulangkaji kerana pelajar
boleh jawab berulang kali.
Klik No kalau quiz digunakan
untuk ujian formal
Masukkan jumlah markah
lulus ikut sekolah
Save Changes

Klik Close (X) untuk


melihat paparan kuiz

1. Launch Quiz

SHARE AND ASSIGN


1. Klik share

2. Klik share

3. Klik next

4. Klik di ruangan who


has access
Share dengan guru
sama subjek dan
level
5. Add
6. Can edit and manage
7. Share dengan kelas
atau kumpulan

4
7

5
8
6

Add

8. Can contribute
9. Share
10. Assign-untuk tugasan
melibatkan text
activity atau quiz

10

11. Assignment name


12. Subject-pilih
13. Participant-pilih kelas
atau kumpulan
pelajar
14. Add

11
12
13

14
15

15. Next

16. Tentukan tarikh mula


dan tamat setiap
aktiviti
17. Assign
Bila pelajar buka VLE
masing-masing akan
ada 2 mesej
notification iaitu site
dan assignment
Pelajar boleh buka
site yang di share dan
jawab kuiz
Pelajar buka
Asignment untuk
tugasan online
Selepas tamat
tugasan pelajar klik
submit dan complete
assignment

16

17

18. Guru buka VLE dan


klik Quick Launch

18
19

19. Klik Assignment

20. Pilih Assignment


Name

20

21. Pilih pelajar yang dah


hantar untuk disemak

21

22. Open text activity


pelajar

22

23. Paparan jawapan


pelajar.
Kelemahan ialah tiada
alat untuk menyemak
seperti highlight
marker. Guru
terpaksa ingat dan
tulis secara manual.

23

Cadangan soalan
jangan terlalu banyak.

24. Taip markah pelajar


dalam activity mark
25. Jumlah markah
keseluruhan dalam
Mark Given
26. Save
Selepas dateline yang
diberikan pelajar
boleh buka Quick
Launch-assignment
untuk lihat markah
masing-masing

24
25
26

SITE LINK
Site link memudahkan
guru terus akses site
Bina tab/menu khas
untuk pusat sumber
PdP

Klik widget Site Link


dan
Drag ke ruang kanan

3
2

Klik dalam ruangan Site


Link dan taip topik site
yang sudah siap cth
jarak dan klik search
Topik site dipaparkan

4
5

Klik topik site


Ruangan site link di
sebelah akan bertukar
nama ikut nama site

6
7

TATACARA SIMPAN FAIL DALAM MY DOCUMENT FROG VLE


1. Resource Manager

2. My Document
3. Add Folder-add file
Untuk buka file
double click file dan
download

Tatacara delete folder


atau file

1. Resource Manager
2. Pilih file yang nak
didelete
3. Klik setting
4. Delete

3
2

Tatacara simpan file


dalam Lesson Resources

Guru dapat kongsi dan


akses bahan
1. Resource Manager

2. Lessons Resources
3. Add Folder atau File

4. Choose File
5. Pilih File
6. Open

5
5

7. Bila warna hijau dan /


klik Done

TATACARA PENGGUNAAN GOOGLE DRIVE


1. Quick Launch
2. Google Drive

3. CREATE
Folder
Document
Presentation
Spreadsheet
Form
Drawing

4. Taip macam biasa


5. Save-klik pada Untitled
document

6. Taip nama file


7. Ok

6
7

Share document

Klik share
Taip YesID atau emel
gmail guru atau pelajar
atau group
Send-Done

2
3

File yang dishare akan


dipaparkan dalam
Share with me

Create File dan Folder


Upload File
Folder dan File akan
diupload ke dalam My
Drive

Tatacara emel YES


1. Quick launch

2. EMail

Penggunaan emel YES


digalakkan untuk
meningkatkan lagi
penggunaan Frog VLE di
sekolah