Anda di halaman 1dari 13

MATLAMAT

Memastikan keberkesanaan Pusat Sumber Sekolah dalam membantu meningkatkan


proses pengajaran dan pembelajaran.

OBJEKTIF
1.

Menggalakkan guru-guru dan murid-murid memahami dan menggunakan


pelbagai media pendidikan.

2.

Meningkatkan lagi keceriaan di dalam bilik-bilik khas PSS dengan


menambahkan lagi kata-kata hikmat dan pengetahuan berbentuk ilmu.

3.

Memastikan semua bahan bantu mengajar yang terdapat di PSS akan


digunakan secara maksimum oleh guru-guru.

4.

Meningkatkan bilangan bahan buku dan bahan bukan buku.

5.

Memaksimumkan pengajaran dan pembelajaran menggunakan LCD.

6.

Celik computer kepada semua guru dan murid serta kakitangan sekolah.

7.

Menaik taraf bilik-bilik khas supaya menjadi lebih selesa untuk pelanggan.

8.

Melengkapkan Pusat Sumber Sekolah dengan alat penghawa dingin.

CONTOH 1
BLUE PRINT JANGKA PANJANG 2007 HINGGA2009
BIL
1.

BIDANG
Koleksi Bahan

JENIS TINDAKAN

2007

2008

2009

15,000 (dlm stok)


(PCG
RM 10,000.00)

16,000(dlm stok)
(PCG
RM 10,000.00)

17,000(dlm stok)
(PCG
RM 10,000.00)

b. Ahkbar - Judul ditambah

2 judul
Utusan & NSTP

3 judul
Utusan, Berita
Harian, NSTP

4 judul
Utusan, Berita
Harian, NSTP,
The Star

c. Majalah- Judul ditambah

4 judul

6 judul

8 judul

d. Fail Tegak- Judul ditambah

50 judul

60 judul

70 judul

100 naskhah

150 naskhah

200 naskhah

+ 50 bahan
setiap tahun

+ 50 bahn setiap
tahun

+ 50 bahn setiap
tahun

2.1 Bahan-bahan yang sedia ada


ditambah sama ada secara
pembelian atau dihasilkan oleh
guru dan murid. Bahan-bahan
tersebut adalah seperti berikut:
a. Buku ( Nisbah 1:15)
Beli atau menerima
sumbangan

TINDAKAN
Jawatankuasa
Induk
Jawatankuasa
Kerja
Panitia

e. Buku Skrap- Koleksi


ditambah
f.

BBM (carta, model,bahan


relia dll).
Koleksi ditambah.

2.2 Alat Pandang dengar dan


perisian perlu ditambah atau
dihasilkan.
2.2.1 Hardwares
a. Projektor Overhead

b. Video Kamera
c. Televisyen
d. Alat Perakam Video
e. Radio Kaset
f. Pemain CD
g. Komputer
h. LCD
i. kamea digital
2.2.2 Softwares
a. Filem Slaid
b. Pita Audio
c. Pita Video
d. CD Pendidikan
e. Disket
2.1.3 Useware ( Terus Guna )
a. Risalah, Pamplet, Brosur
2.

3.

Kemudahan Fizikal

Perkhidmatan

Mewujudkan sudut-sudut mata


pelajaran di dalam dan di luar
Pusat Sumber. Sudut akan
berubah mengikut keadaan
semasa.

Jawatankuasa
Induk dan Kerja

Mewujudkan laluan ilmu di ruang


antara blok A dan Kantin untuk
mewujudkan sudut-sudut ilmu
pengetahuan. Sudut berubah
mengikut keadaan semasa.

Jawatankuasa
Induk dan Panitia

Menambah binaan dan bahan di


Pondok Bacaan untuk lebih
bermanfaat untuk murid.

PIBG dan
Panitia

3.1 Menggalakkan penggunaan


sumber dalam pengajaran guru
dengan mengadakan bengkel dan
kursus dalaman.
a. Pendedahan Modul PSS
b. Literasi Komputer untuk
guru dan
murid.

Jawatankuasa
Induk
Jawatankuasa
Kerja
Panitia

+ 30 bahan audio
visual

+ 30 bahan
audio visual

+ 30 bahan
audio visual

c. Orientasi PSS untuk murid


tahun
1.
d. Promosi PSS untuk guru.
e. Promosi PSS untuk murid.
f. Bengkel penggunaan
bahan audio
visual PSS.
d. Bengkel Pembinaan Pakej
KBKK.
4.

Proses Teknik
Pengelasan Katalog

4.1 Memproses semua Bahan


buku dan bukan buku mengikut
Sistem Pengkelasan Perpuluhan
Dewey.
Proses melibatkan:
a. Slip tulang belakang

Penyelaras PSS
Jawatankuasa
Kerja

b. Kad buku atau bahan


bukan buku
c. Poket Buku
d. Cop Hak Milik
e. Slip Pemulangan
f. Slip Kerja.
g. Pengautomasian
h. Susunan Bahan di lokasi
tertentu.
4.2 Buku Daftar Perolehan dan
stok sentiasa di kemaskini.
a. Buku stok bahan buku
b. Buku stok bahan bukan
buku

Penyelaras PSS
Jawatankuasa
Kerja

c. Stok peralatan
d. Stok Software
e. Stok Inventori
Penyelaras PSS
4.3 Pengautomasian
Menjalankan system
pengautomasian bahan buku dan
bahan bukan buku yang lebih
sistematik dan berkesan serta
memudahkan penggunaan untuk
guru dan murid.

Jawatankuasa
Kerja

.
5.

Pengurusan dan
Pentadbiran

5.1 Mewujudkan peraturanperaturan


untuk setiap unit dan
perkhidmatan
untuk pengurusan yang lebih
sistematik.

Penyelaras BilikBilik Khas

Pengurusan
5.2 Melantik Jawatankuasa Induk
dan
Jawatankuasa Kerja mengikut
tahun
Semasa.
5.3 Menyediakan Fail Kuasa
mengikut
keperluan sekolah.
.

.
6.

Sumber Kewangan

6.1 Mencari sumber kewangan

Penyelaras PSS

selain
daripada sumber yang
diperolehi
setiap tahun.
Aktiviti yang dicadangkan ialah
:

Penyelaras PSS

a. Sumbangan PIBG
b. Hari Kantin
c. Permohonan daripada Wakil
Rakyat.

Jawatankuasa
Kerja

d. Aktiviti Jualan
-

Majalah
Penanda Buku
Buletin PSS

.
7.

Keceriaan

7.1 Bagi mewujudkan suasana


menarik, selesa dan
menyenangkan beberapa perkara
perlu diambil kira.
a. Menambah Kata-kata
Hikmat
b. Menghiasi ruang dengan
jambangan bunga dan
kolam air.
c. Menyediakan taman sunber
mata
pelajaran.
d. Menanam lebih banyak
pokok
hidup di sekitar kawasan
sekolah.

Jawatankuasa
Induk
Jawatankuasa
Kerja

e. Menambah lebih banyak


ruang dan
sudut-sudut pembelajaran.
8.

Penilaian

8.1 Pusat Sumber perlu untuk


membuat penilaian bagi
menentukan segala yang
dirancang dapat dijalankan
mengikut jadual perancangan
yang telah ditetapkan.
a. Kajian Tindakan
b. Penilaian Bersama
Jawatankuasa
Induk
c. Penilaian bersama
Jawatankuasa
Kerja
d. Penilaian Penggunaan
Bahan
.

Penyelaras PSS

CONTOH 2

BLUE PRINT JANGKA PANJANG 2008 HINGGA 2010


BIDANG

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

A. KOLEKSI BAHAN

1. Menambah bilangan buku


mencapai nisbah 1:4
2. Menambah bilangan langganan
majalah mencapai 4 judul
3. Menambah bilangan langganan
surat khabar mencapai 2 judul
4. Mengumpul buku skrap atau hasil
kerja pelajar sebagai rujukan
pelajar mengikut panitia mata
pelajaran.
5. Mengumpul koleksi keratan
akhbar mengikut tema sebagai fail
tegak dan ADD.
6. Menambah bilangan BBM
mengikut kategori:
6.1 Bahan audio visual spt pita
video,kaset,CD,VCD dll
melebihi 30 setahun.
6.2 Bahan bukan audio visual spt
carta,foto,peta, dll melebihi 50
setahun
7. Menambah peralatan elektronik
iaitu kamera video kamera digital.

1. Menambah bilangan buku


mencapai nisbah 1:5
2. Menambah bilangan langganan
majalah mencapai 6 judul
3. Menambah bilangan langganan
surat khabar mencapai 3 judul
4. Mengumpul buku skrap atau
hasil kerja pelajar sebagai
rujukan pelajar mengikut panitia
mata pelajaran.
5. Mengumpul koleksi keratan
akhbar mengikut tema sebagai
fail tegak dan ADD.
6. Menambah bilangan BBM
mengikut kategori:
6.1 Bahan audio visual spt pita
video,kaset,CD,VCD dll
melebihi 30 setahun.
6.2 Bahan bukan audio visual
spt carta,foto,peta, dll
melebihi 50 setahun
7 Menambah peralatan penjilidan
iaitu mesin laminasi, comb
binding machine, puncher dll.

1. Menambah bilangan buku


mencapai nisbah 1:6
2. Menambah bilangan langganan
majalah mencapai 8 judul
3. Menambah bilangan langganan
surat khabar mencapai 4 judul
4. Mengumpul buku skrap atau hasil
kerja pelajar sebagai rujukan
pelajar mengikut panitia mata
pelajaran.
5. Mengumpul koleksi keratan
akhbar mengikut tema sebagai
fail tegak dan ADD.
6. Menambah bilangan BBM
mengikut kategori:
6.1 Bahan audio visual spt pita
video,kaset,CD,VCD dll
melebihi 30 setahun.
6.2 Bahan bukan audio visual spt
carta,foto,peta, dll melebihi 50
setahun
7. Menambah peralatan elektronik
iaitu visualiser.

B. PEMBANGUNAN
FIZIKAL

1. Menyediakan ruang bacaan


tambahan di ruang rujukan, rak
terbuka dan sudut bacaan
rekreasi.
2. Mengubahsuai dan susun atur

1. Menyediakan ruang pondok


bacaan di persekitaran
sekolah/kantin.
2. Menyediakan tempat duduk
bacaan rekreasi di kawasan

1. Melengkapkan prasarana untuk


bacaan dan kemudahan ruang
P&P di pondok bacaan.
2. Menambah ruang bacaan di
surau, bilik guru dan kantin.

ruang mengikut kesesuaian dan


penggunaan.
3. Menukar langsir dan skirting meja
perpustakaan.
4. Mewujudkan sudut-sudut mata
pelajaran di dalam dan di luar
PSS.
5. Menambah kata-kata hikmat di
laluan dan kaki lima sekolah.

sudut bacaan.
3. Memasang tiles di bilik
perpustakaan.
4. Mengemaskini bahan-bahan
maklumat yang terdapat di
sudut-sudut mata pelajaran.
5. Mewujudkan sudut-sudut
berrmaklumat di bilik-bilik khas
PSS.

3. Memasang alat penghawa dingin


di perpustakaan.
4. Memasang tiles di bilik tayangan
5. Mewujudkan taman sumber
bermaklumat.

C. PENGURUSAN

1. Melaksanakan program
pembangunan staf dalam
kemahiran pengurusan dan
perkhidmatan PSS.
2. Meminda dan membentang fail
kuasa mengikut keperluan
semasa.
3. Menyediakan fail meja bagi setiap
pengerusi bilik-bilik khas di PSS.
4. Melaksanakan program
pembangunan pengawas PSS
dalam kemahiran pengurusan dan
perkhidmatan PSS.
5. Mengadakan aktiviti gotongroyong sekurang-kurangnya 2 kali
setahun.
6. Menyediakan sistem
pengautomasian PSS dan
kelengkapan peralatan seperti 1
set PC, barcod scanner, printer.

1. Melaksanakan program
pembangunan staf dalam
kemahiran pengurusan dan
perkhidmatan PSS.
2. Meminda dan membentang fail
kuasa mengikut keperluan
semasa.
3. Mengemaskini fail dan laporan
aktiviti bilik khas di PSS.
4. Melaksanakan program
pembangunan pengawas PSS
dalam kemahiran pengurusan
dan perkhidmatan PSS.
5. Mengadakan aktiviti gotongroyong sekurang-kurangnya 2
kali setahun.
6. Mengadakan rangkaian
setempat (LAN) bagi
melaksanakan pengautomasian
di perpustakaan dan OPAC

1. Melaksanakan program
pembangunan staf dalam
kemahiran pengurusan dan
perkhidmatan PSS.
2. Meminda dan membentang fail
kuasa mengikut keperluan
semasa.
3. Mengemaskini fail dan laporan
aktiviti bilik khas di PSS.
4. Melaksanakan program
pembangunan pengawas PSS
dalam kemahiran pengurusan
dan perkhidmatan PSS.
5. Mengadakan aktiviti gotongroyong sekurang-kurangnya 2
kali setahun.
6. Mengadakan rangkaian setempat
(LAN) bagi melaksanakan
pengautomasian di perpustakaan
dan semua rangkaian PSS.

D. PERKHIDMATAN

1. Melaksanakan sistem sirkulasi


dengan menggunakan smart-card
dan barcode scanner.
2. Mengadakan perkhidmatan
mengambil gambar foto, kelas,
aktiviti sekolah/panitia dan
merakam video.
3. Menyediakan sistem pinjaman
berkelompok dan individu yang

1. Melaksanakan sistem sirkulasi


dengan menggunakan smartcard dan barcode scanner.
2. Mengadakan perkhidmatan
penjilidan seperti laminating
dan comb binding.
3. Menyediakan sistem pinjaman
berkelompok dan individu yang
efisien bagi meningkatkan

1. Melaksanakan sistem sirkulasi


dengan menggunakan smart-card
dan barcode scanner.
2. Mengadakan pameran bahan
buku dan bukan buku yang baru
di ruang pameran.
3. Menyediakan sistem pinjaman
berkelompok dan individu yang
efisien bagi meningkatkan

ANGGARAN
PERBELANJAAN

efisien bagi meningkatkan


pinjaman buku.
4. Menyediakan borang yang
standard,bagi pinjaman bahan
bantu mengajar.
5. Menyediakan bahan-bahan yang
mencukupi bagi pondok-pondok
bacaan dan ruang-ruang info di
PSS dan seluruh sekolah.

pinjaman buku.
4. Menyediakan borang yang
standard,bagi pinjaman bahan
bantu mengajar.
5. Menyediakan bahan-bahan
yang mencukupi bagi pondokpondok bacaan dan ruang-ruang
info di PSS dan seluruh sekolah.

pinjaman buku.
4. Menyediakan borang yang
standard,bagi pinjaman bahan
bantu mengajar.
5. Menyediakan bahan-bahan yang
mencukupi bagi pondok-pondok
bacaan dan ruang-ruang info di
PSS dan seluruh sekolah.

A. KOLEKSI BAHAN
RM 3000.00

A. KOLEKSI BAHAN
RM 2500.00

A. KOLEKSI BAHAN
RM 3500.00

B. PEMBANGUNAN FIZIKAL
RM 2000.00

B. PEMBANGUNAN FIZIKAL
RM 12,000.00

B. PEMBANGUNAN FIZIKAL
RM 10,000.00

C. PENGURUSAN
RM 5000.00

C. PENGURUSAN
RM 5000.00

C. PENGURUSAN
RM 5000.00

D. PERKHIDMATAN
RM 1000.00

D. PERKHIDMATAN
RM 1000.00

D. PERKHIDMATAN
RM 1000.00

CONTOH 3
BIDANG
1.Kemudahan
Fizikal

PERANCANGAN
a. Mewujudkan sudut-sudut mata
pelajaran di dalam dan di luar
PSS.Sudut berubah mengikut
keadaan semasa
b. Membeli alat penghawa dingin bagi
bilik PPAK dan SALC.
c. Menambah perabot dan peralatan
yang bersesuaian dengan setiap unit
di PSS.
d. Menukar tiles di bilik
perpustakaan dan bilik BBM
e. Membina Dataran Ilmu antara
blok C dan D

TINDAKAN
Penyelaras PSS
dan JK PSS

J/MASA
2006
2008

Pentadbir dan
JK PSS
Pentdbir dan
JK PSS

2006
2008
2006 - 2008

2.Koleksi
Bahan

a. Menambah bahan yang telah sedia


ada sama ada secara belian atau
dihasilkan oleh guru seperti:
Buku perpustakaan
Akhbar dan majalah
Carta / Kit pengajaran
Alat Pemain VCD
Cakera padat pembelajaran
Transparensi

PIBG,Pentadbir, JK
PSS

2006 2008

3.Perkhidmatan

a. Menggalakkan penggunaan sumber


dalam pengajaran guru dengan
mengadakan bengkel dan kursus
dalaman seperti :
Pendedahan Penggunaan PSS
untuk guru dan murid
Bengkel dan kursus Bina Minda
untuk guru dan murid
Kursus Celik IT untuk guru dan
murid.
Kursus Latihan AJK PSS murid.
b.Penambah baikan Penggunaan
Sistem Pengautomasian PSS
dalam Pengurusan PSS
c. Penggunaan Smart Card
untuk sirkulasi dan
pengenalan diri.

Penyelaras PSS,
JK PSS

2006
2008

Penyelaras PSS
dan JK PSS

2006 2008

2006 -2008
Pentadbir dan
JK PSS

2006-2008

Pentadbir dan
JK PSS

2006 -2008
Penyelaras PSS
dan JK PSS

ANGGARAN KOS PERBELANJAAN BLUE PRINT JANGKA PANJANG


Bil
Bahagian
1 Pembangunan
Fisikal PSS

1.
2.

3.
4.
5.
6.
2 Perkembangan
Bahan Koleksi

3 Aktiviti
Peningkatan
Penggunaan PSS

Perkara
Menaik taraf
koridor
perpustakaan Kolej
Membina stor di
bahagian bawah
tangga
perpustakaan kolej
Menambah anjung
perpustakaan
Membina rak-rak di
Bilik Pameran
BBM
Servis Penghawa
dingin
Skirting
Perpustakaan

1. Menambah buku di
perpustakaan
2. melanggan
majalah
3. malanggan akhbar
berkaitan ilmu dan
pengetahuan
bahasa melayu
dan Inggeris
4. menambah
bilangan CD
berkaitan
pengajaran dan
pembelajaran
5. menambah BBM
untuk semua
matapelajaran

1. Minggu orientasi
untuk pelajar baru
Tingkatan 1 dan 4
2. Kursus untuk guru
meliputi
pengetahuan
pembelajaran
Bestari, Laman

Anggaran Kos

Sumber

RM

6 000

Kerajaan

RM

3 000

Sekolah

RM 10 000
RM

500

RM

1 300

RM 1 000 000

Sekolah/PSS
Dana PSS
Sekolah
Dana Sekolah

RM

4 000

WangPerpustakaan

RM

2 000

Dana PIBG

RM 1 000

RM

800

RM 2 000

Wang
perpustakaan /
derma

WangPerpustakaan

Wang panitia

RM

200

Kaunseling

RM

200

Kaunseling/PSS

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
4 Projek khas

5 Kursus
Perkembangan
Staf

1.
2.
3.
4.
1.

Web dan yang


berkaitan dengan
teknologi
maklumat
Pertandingan dan
program gerakan
membaca
Melibatkan diri
secara langsung
dengan program
PKG dan PSPN
Minggu PSS
Buletin PSS
lawatan PSS
Penggredan PSS
Menaiktaraf PSS
secara
keseluruhannya
Projek label pokok
Rakaman /
suntingan
rancangan astro
Projek inovasi
Galeri sekolah
memantapkan
pengetahuan,
kemahiran, dengan
semua aplikasi,
Program Sekolah
Bestari yang
dilaksanakan di
kolej.
JUMLAH

RM

100

WangPerpustakaan

RM

300

Wang Suwa

RM 1 500
RM 100
RM 400
RM 200

PSS
PSS
Dana PSS
Wang Suwa

RM

200

Wang Suwa

RM

50

Dana

RM 200

Wang Suwa

RM 100
RM 150

Wang Suwa
Wang Suwa

RM 200

Kelab Guru

RM1 038 300