Anda di halaman 1dari 17

Reseptor dan efektor

Tindakan refleks

2.3 K O O R D IN A S I S A R A F

Koordinasi saraf merujuk kepada

koordinasi sistem badan terhadap


rangsangan yang menghasilkan
tindakbalas melalui penghantaran
impuls.
Rangsangan (stimuli) pula adalah
sebarang perubahan yang berlaku di
dalam atau di luar badan seseorang
yang menghasilkan tindakbalas.

Reseptor dan Efektor


Reseptor adalah sel di dalam organ deria

yang boleh mengesan rangsangan dan


menukarkannya kepada isyarat elektrik
(impuls)
Contoh reseptor: reseptor sakit pada kulit
dan reseptor cahaya pada retina mata.
Efektor ialah organ yang bergerakbalas
terhadap rangsangan. Contoh efektor adalah
seperti otot dan kelenjar.
Semua reseptor dan efektor disambungkan
kepada sistem saraf oleh neuron.

Rangsangan

Organ deria

Tindakbalas

Cahaya daripada
objek

Fotoreseptor di
dalam retina mata

Dapat melihat objek

Bahan kimia

Chemoreceptor's
pada tunas rasa

Merasa bahan

Bahan kimia

Chemoreceptor di
dalam hidung

Menghidu bau
bahan

Bunyi

Reseptor di dalam
telinga

Mendengar bunyi

Tercucuk paku

Reseptor sakit pada


kulit

Merasa kesakitan

Tindakan Refl
eks dan Arka
refl
ek
Tindakan refleks adalah gerakbalas

yang pantas dan automatik terhadap


sesuatu rangsangan luar tanpa
berfikir.
Ia merupakan satu tindakan di luar
kawalan. Ia berlaku di dalam saraf
tunjang.
Tindakan ini melindungi kita
daripada kecederaan atau bahaya.
Contoh tindakan reflek adalah

Contoh koordinasisaraf
Rangsang
an

Reseptor

Bau makanan

Chemorecep
tor di dalam
hidung

Rasa sakit
terpijak paku

Saraf
berakhir di
kulit

Sistem
saraf
pusat
Otak

Efektor

Tindakbal
as

Kelenjar air Air liur


liur
terhasil

Otak/sara Otot pada


f tunjang kaki

Kaki dialihkan
daripada paku

The pathw ay ofim pulse in the nervous


system
Reseptor

Neuron deria

sinap

Neuron
perantara
Sinap

Neuron motor

Rangsangan

Tindakbalas

Efektor

Lintasan tindakan reflek dipanggil

arka refleks.
Impuls

Resepto
r

Impuls

Saraf
tunjang

Efektor

2.4 P R O P R IO S EP TO R

Reseptor regang (D ERIA


KIN ETESIS)
Reseptor yang peka terhadap

pergerakan, tekanan, atau


ketegangan dalam badan.
Reseptor ini terdapat dalam otot,
sendi, ligamen dan tendon. Reseptor
ini dikenali sebagai reseptor regang.
Reseptor regang berfungsi untuk
mengekalkan keseimbangan
keseimbangan badan untuk postur
badan dan mengkoordinasi aktiviti

Ketegangan otot, sendi, ligamen atau

tendon akan merangsang reseptor


regang untuk mencetuskan impuls
dan menghantarnya melalui saraf ke
otak.
Setelah ditafsir, impuls dari otak
akan dihantar ke bahagian-bahagian
badan untuk mengkoordinasi
gerakbalas yang sewajarnya.

Contoh aktiviti yang melibatkan

proprioseptor adalah:
Bermain piano
Memakai pakaian
Menepuk tangan
Menaiki tangga
Mengikat tali kasut tanpa melihat
Menyikat rambut tanpa melihat cermin

Aliran im puls m elibatkan proprioseptor

Otot diregang
(rangsangan)

Reseptor
regang
(hasilkan
impuls)

Neuron deria
(pindahkan
impuls)

Efektor
(hasilkan
pergerakan)

Neuron motor
(pindahkan
impuls)

Otak (tafsir
maklumat)