Anda di halaman 1dari 3

BORANG MAKLUMAT MURID

MODUL PENGURUSAN MURID, SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
A. MAKLUMAT DIRI MURID
1.

NAMA PENUH :
(seperti dalam MyKad/MyKid)

2.

TARIKH LAHIR :
(hari)

3.

JANTINA :

4.

NO. MY KAD / MY KID :

5.

NO. SIJIL LAHIR :

6.

NO. PASPORT :

7.

KEWARGANEGARAAN :

/
(bulan)

(tahun)

Lelaki

Perempuan

(Nyatakan Negara Asal)

Warganegara
Bukan Warganegara
Pemastautin Tetap

8.

KAUM / KETURUNAN :

9.

AGAMA :
(Sila rujuk Lampiran A)

10. BAHASA PERTUTURAN:

11. TARIKH MASUK


(hari)

SEKOLAH SEMASA :
12. ANAK KE BERAPA :
13. ALAMAT TETAP :

Poskod
Bandar

Negeri

14. ALAMAT SURAT


MENYURAT :

Poskod
Bandar

Negeri

15. JARAK KE SEKOLAH :


16. MURID TINGGAL DENGAN :

/
(bulan)

km

(tahun)

Ya

17. ASRAMA :
(sila rujuk Lampiran A)

Jika Ya,

Tidak
Jenis Asrama
Nama Asrama

18. MURID
BERKEPERLUAN KHAS :

Ya

(sila rujuk Lampiran A)

Jika Ya,

Tidak
No. Kad OKU
Program
Kategori
Jenis
Alat Bantuan Teknologi 1
Alat Bantuan Teknologi 2
Bank
No Akaun Bank
Ya

Adakah terdapat ahli keluarga yang mengalami masalah sama?


(Sila rujuk Lampiran A)

19. BANTUAN YANG DITERIMA :


B.

Tidak

MAKLUMAT DIRI BAPA / PENJAGA UTAMA


20. NAMA PENUH :
(seperti dalam MyKad/MyKid)

(Sila rujuk Lampiran A)

21. STATUS BAPA :


22. KAUM / KETURUNAN :
23. AGAMA :
24. NO. MY KAD :
25. NO. PASPORT :

(Nyatakan Negara Asal)

Warganegara

26. KEWARGANEGARAAN :

Bukan Warganegara
Pemastautin Tetap
27. NO. TELEFON :

28. BIL. TANGGUNGAN :

Pejabat

Rumah

Bimbit

orang
(Sila rujuk Lampiran A)

29. PEKERJAAN :
Nama Majikan :
Alamat Majikan :

Poskod
Bandar

Negeri

30. NO. CUKAI PENDAPATAN :


31. PENDAPATAN SEBULAN :

RM
Tiada Maklumat Pendapatan

(nyatakan amaun atau tandakan di petak berkenaan)

Tiada Pendapatan / Tidak Bekerja


C.

MAKLUMAT DIRI IBU / PENJAGA KEDUA


32. NAMA PENUH :
(seperti dalam MyKad/MyKid)

(Sila rujuk Lampiran A)

33. STATUS IBU:


34. KAUM / KETURUNAN :
35. AGAMA :
36. NO. MY KAD :
37. NO. PASPORT :

(Nyatakan Negara Asal)

Warganegara

38. KEWARGANEGARAAN :

Bukan Warganegara
Pemastautin Tetap
39. NO. TELEFON :

Pejabat

Rumah

Bimbit

40. BIL. TANGGUNGAN :

orang
(Sila rujuk Lampiran A)

41. PEKERJAAN :
Nama Majikan :
Alamat Majikan :

Poskod
Bandar

Negeri

42. NO. CUKAI PENDAPATAN :


43. PENDAPATAN SEBULAN :

RM

(nyatakan amaun atau tandakan di petak berkenaan)

Tiada Maklumat Pendapatan


Tiada Pendapatan / Tidak Bekerja