Anda di halaman 1dari 10

1225/1

Pendidikan Moral
2014
1 jam

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PALOH

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014


TINGKATAN 1
PENDIDIKAN MORAL
1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


a)
b)
c)

Kertas soalan ini adalah dalam Bahasa Malaysia.


Calon dikehendaki menjawab semua soalan.
Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman sebelah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PALOH


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014
Pendidikan Moral Tingkatan 1
TINGKATAN 1
MASA: 1 JAM
Nama:____________________

Kelas: ___________

Arahan: Jawab semua soalan pada helaian jawapan yang disediakan.


BAHAGIAN A [30 markah]
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih
satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan.
1. Apakah yang dimaksudkan dengan hemah tinggi?
A. budi pekerti yang mulia
B. berpura-pura dalam pergaulan
C. pertuturan yang menyakitkan hati
D. angkuh dan menunjuk-nunjuk kepada orang lain
2. Antara berikut, yang manakah menggambarkan nilai kerajinan?
I. menyiapkan tugasan yang diberi
II. suka menangguhkan sesuatu kerja
III. merancangkan dahulu sebelum memulakan sesuatu
IV. memberi tumpuan penuh terhadap tugas yang dilakukan
A. I,II dan III
C. I, III dan IV
B. I, II dan IV
D. II, III dan IV
3. Berikut merupakan tanggungjawab seorang anak terhadap keluargannya kecuali
A. ikut nasihat ibu bapa
B. mencari nafkah untuk keluarga
C. menjadi teladan kepada keluarga
D. menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua
4. Antara berikut, yang manakah peranan seorang ibu?
I. pengasuh
III. penderhaka
II. penyayang
IV. pendorong
A. I,II dan III
C. I, III dan IV
B. I, II dan IV
D. II, III dan IV
5. Ibu bapa dapat menanamkan nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar ke
dalam diri anak-anak kecuali
A. mengajak anak menanam pokok di sekitar rumah
B. merosakkan pokok terutamanya di taman rekreasi
C. menasihati anak tidak membuang sampah merata-rata
D. mengajak anak membersihkan kawasan sekitar rumah

6. Apakah tindakan anda sekiranya melihat rakan anda membuang sampah di meratarata?
A. memukul rakan
B. menegur perbuatan rakan
C. membiarkan perlakuan rakan
D. menggalakkan perbuatan rakan
7. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berkorban demi negara untuk
A. mengambil hati pemimpin
B. menunjukkan kebolehan diri
C. menunjukkan sikap taat setia
D. menjatuhkan imej negara lain
8. Sikap cinta akan negara dapat dilihat melalui kecuali
A. menjaga kebersihan alam sekitar
B. merosakkan harta benda awam
C. menjaga imej dan nama baik negara
D. bergotong-royong untuk mengindahkan kawasan
9. Ibu bapa yang melindungi anak-anak mereka dengan cara berikut kecuali
A. melepaskan geram kepada anak-anak
B. menjamin anak-anak mengalami pertumbuhan yang sihat
C. mewujudkan suasana keluarga yang mesra untuk anak-anak
D. memastikan kanak-kanak menikmati semua keperluan hidup
10. Seorang pengguna perlulah
I. berilmu
II. mendapat perkhidmatan yang baik
A. I sahaja
B. I, II dan III

III. tidak dieksploitasi


IV. mendapat barangan yang berkualiti
C. I dan II
D. Semua di atas

11. Bilakah bendera Malaysia diisytiharkan sebagai Jalut Gemilang


A. 31 Ogos 1957
B. 31 Ogos 1997
C. 31 Ogos 2000
D. 31 Ogos 2002
12. Apakah tema Hari Kebangsaan yang ke-57 tahun?
A. Di sini lahirnya sebuah cinta
B. Keranamu Malaysia
C. Perpaduan Teras Kejayaan
D. 1 Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan
13. Para pekerja yang berkhidmat dengan cemerlang perlu
A. diberi kenaikan gaji
B. diberi lebih perhatian
C. diberi pujuan yang melambung
D. diberi anugerah dan pengiktirafan

14. Kegiatan kokurikulum yang disertai oleh pelbagai kaum di sekolah dapat
mewujudkan ____________ dan _____________.
A. keceriaan, kebersihan
B. keunikan, kelainan
C. kesatuan, keadilan
D. perpaduan, kerjasama
15. Mengapakah semangat kejiranan itu penting?
A. Untuk mengekalkan keharmonian hidup dalam masyarakat
B. Untuk mewujudkan sentimen perkauman
C. Untuk memastikan masyarakat sentiasa bermusuhan
D. Untuk mewujudkan masyarakat yang kucar kacir
16. Yang berikut merupakan penyakit berbahaya yang dihidapi oelh manusia kesan
daripada pencemaran kecuali
A. diabetes
B. bronkitis
C. kanser kulit
D. kanser paru-paru
17. Mengapakah individu yang berdikari mampu melakukan sesuatu pekerjaan dengan
sendiri
A. kerana dia tidak mempercayai orang lain
B. kerana dia telah merancang terlebih dahulu
C. kerana dia yakin akan keupayaan diri sendiri
D. kerana dia mahu mendapat pujian daripada orang lain
18. Sebagai pelajar bagaimanakah cara anda membalas jasa ibu dan bapa anda?
A. mencari wang saku sendiri
B. berbual-bual dengan mereka setiap hari
C. membelikan hadiah yang mahal
D. belajar dengan bersungguh-sungguh
19. Di Malaysia, rakyat bebas menyuarakan pendapat asalkan melalui saluran yang
betul. Hal ini demikian kerana Malaysia mengamalkan
A. dasar autokrasi
B. sistem monarki
C. sistem demokrasi
D. dasar pandang ke Timur
20. Semasa lagu Negaraku dinyanyikan, kita haruslah
A. berbual-bual
B. menyanyikan dengan kuat
C. meneruskan pekerjaaan yang sedang dibuat
D. berdiri tegak tanda menghormati lagu kebangsaan
21. Yang berikut, yang manakah bukan ciri-ciri toleransi?
A. saling memahami
B. saling menghormati
C. mementingkan diri
D. berfikiran terbuka

22. Mengapakah hutan perlu dipulihara?


I. Kerana hutan merupakan kawasan tadahan air
II. Kerana hutan menjadi tempat tinggal manusia
III. Kerana hutan mampu memberikan pulangan yang lumayan
IV. Kerana hutan merupakan habitat flora dan fauna
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV
23. Mengapakah kita perlu mengekalkan keindahan alam sekitar?
A. Kerana alam sekitar mampu mempengaruhi kehidupan kita
B. Kerana alam sekitar dapat menjamin kekayaan manusia
C. Kerana alam sekitar menghasilkan kayu-kayan yang berharga
D. Kerana alam sekitar merupakan khazanah yang sangat bernilai
24. Terdapat sesetengah pihak yang memburu hidupan liar semata-mata untuk
A. Memperlihatkan kehebatan berburu
B. Mendapatkan organ sebagai penawar penyakit
C. Memuaskan nafsu berburu
D. Menghapuskan spesies haiwan tersebut
25. Antara berikut, yang manakah bukan ciri-ciri orang yang amanah?
A. Sentiasa berpegang kepada janji
B. Mengamalkan nilai membenci rasuah
C. Menggunakan kuasa yang diberi dengan sewenang-wenangnya
D. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan sempurna
26. Yang berikut merupakan etika kerja yang perlu diamalkan, kecuali
A.
B.
C.
D.

Meningkatkan kecekapan kerja


Menekankan daya pengeluaran dan mutu yang tinggi
Memberi keutamaan kepada kepentingan individu
Menunjukkan kesetiaan kepada negara dan organisasi tempat bekerja

27. Apakah langkah yang perlu diambil oleh kerajaan untuk mengelakkan penerokaan
hutan sewenang-wenangnya?
A. Mengharamkan pengusaha balak memasuki hutan
B. Mewartakan kawasan hutan persendirian
C. Memelihara lebih banyak haiwan liar
D. Menguatkuasakan akta dan undang-undang yang lebih tegas
28. Apakah implikasi daripada sikap seseorang pekerja yang tidak amanah?
A. Mengubah struktur pentadbiran sesebuah organisasi
B. Menjejaskan produktiviti sesebuah organisasi
C. Mempengaruhi pekerja yang lain
D. Menimbulkan kemarahan pekerja lain

29. Berikut merupakan tindakan yang perlu ada dalam Ikrar Integriti Perkhidmatan
Awam, kecuali
A.
B.
C.
D.

Memupuk nilai membenci rasuah


Mematuhi sepenuhnya kod Etika Jabatan
Bekerjasama dengan mana-mana pihak untuk memerangi rasuah
Melaporkan sebarang kegiatan jenayah kepada pihak polis

30. Pada pendapat anda, mengapakah terdapat pihak yang melakukan pembalakan
secara haram?
I.
Ingin mengaut keuntungan semata-mata
II.
Menganggap alam sekitar hak individu
III.
Mengeksploitasi kazanah hutan yang bernilai
IV.
Ingin menghapuskan hidupan liar
A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV
BAHAGIAN B [40 markah]
Arahan: Tandakan ( ) bagi pernyataan yang betul dan (X) pernyataan yang salah.
1. Sebagai anak sulung, abang tidak perlu mendengar nasihat adik-adiknya.
2. Penebangan hutan tanpa kawalan boleh menjejaskan keseimbangan ekosistem.
3. Barangan yang kerap diiklankan di media massa merupakan barangan yang
baik kualitinya.
4. Penduduk di negara yang mempunyai keindahan semula jadi akan memilih
untuk melancong ke luar negeri.
5. Melaporkan perbuatan mencederakan kanak-kanak kepada pihak berkuasa.
[5 markah]

Arahan: Padankan perkataan di bawah dengan maksud yang tepat.

Internet

Desas- desus atau berita yang belum pasti kebenarannya

Maklumat

Aktiviti atau kegiatan yang menggunakan pengetahuan sains

Khabar angin

Suatu rangkaian computer yang membolehkan pengguna


berhubung dan memperoleh maklumat

Rasional

Keterangan atau butir-butir tentang sesuatu perkara

Teknologi

Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang kukuh dan


nyata
[5 markah]

Arahan: Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.


Kasih sayang

Sanggup berkorban untuk negara

Melindungi hak kanak-kanak

Peka terhadap isu alam sekitar

Tanggungjawab terhadap keluarga

6. Siti membelikan kasut untuk kedua-dua adik lelakinya sempena hari jadi mereka. Siti
menunjukkan nilai ____________________.
7. Setiap ahli keluarga yang melaksanakan tugas masing-masing demi melahirkan
sebuah keluarga yang bahagia menunjukkan nilai ____________________.
8. Seseorang yang prihatin terhadap masalah yang berkaitan dengan alam sekeliling
menunjukkan nilai ____________________.
9. Pejuang-pejuang yang mempertahankan negara daripada dikuasai oleh komunis
sehingga mengorbankan diri pada suatu ketika dahulu menunjukkan nilai
____________________.
10. Puan Fatimah memastikan anak-anaknya dijaga dengan baik oleh penjaga
walaupun dirinya sibuk dengan perniagaan. Puan Fatimah bersikap
____________________.

[10 markah]

Arahan: Gariskan jawapan yang betul dalam kurungan di bawah.


1. Setiap individu perlu bekerjasama untuk menjaga (kebersihan, ketenangan) tempat
tinggal dan kawasan sekitar.
2. Kawasan persekitaran yang (bersih, luas) dapat menjamin tahap kesihatan yang
tinggi.
3. Amalan kitar semula dapat membantu (mengurangkan, menambahkan) bilangan
pokok yang ditebang untuk dijadikan kertas.
4. (Lalat, nyamuk) merupakan vector yang menyebarkan penyakit denggi dan malaria.
5. Kita perlu berusaha (membiak, menyemai) sikap suka menhaga kebersihan
persekitaran walau di mana kita berada.
[5 markah]

Arahan: Tulis nilai berdasarkan penjelasan nilai yang diberikan.


1. Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang
lain.
Nilai:
2. Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan adat dan
kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun dalam keluarga.
Nilai:
3. Pengekalan keseimbangan alam sekitar sebagai tanggungjawab bersama untuk
kesejahteraan hidup.
Nilai:
4. Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda
kebaktian untuk negara.
Nilai:
5. Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai induvidu yang boleh memberikan
sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.
Nilai:
[10 markah]

Arahan: Isi tempat kosong berpandukan pembayang yang diberikan.


1. Tindakan yang diambil mestilah sebaik-baiknya menggunakan ______ fikiran.

L
2. Membawa maksud insaf dan mengerti akan penjagaan alam

3. Sejenis gas yang dibebaskan oleh tumbuh-tumbuhan kepada manusia untuk


bernafas.

4. Persekitaran yang tidak bersih akan membawa kepada __________ udara.

5. Tumbuhan yang pelbagai boleh memberikan suasana ___________ kepada


persekitaran.

A
[5 markah]

BAHAGIAN C [20 markah]


Arahan: Jawab semua soalan.
1.

Lihat gambar dibawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang


berikut:

i.

Apakah nilai murni yang ditunjukkan oleh individu dalam gambar di atas?
a. ____________________________________________

[2 markah]
ii.

Apakah kebaikan pengamalan sikap tersebut?


a. ____________________________________________
b. ____________________________________________
[4 markah]

iii.

Nyatakan dua amalan yang dapat mewujudkan keluarga yang harmoni.


a. ____________________________________________
b. ____________________________________________
[4 markah]

2.

Cintailah Sungai Kita


a) Nyatakan dua aktiviti manusia yang boleh mencemarkan air sungai.
i)
ii)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
[4 markah]

b) Huraikan tiga langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan masalah


pencemaran air.
i)
ii)
iii)

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
[6 markah]

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

________________________
(Roslinamaria Abdul Rahman)

______________
(Pn. Teo Get Ngo)
Ketua Panitia Pendidikan Moral
Disahkan oleh:

__________________________
Pn. Shuzilia Daud
GURU KANAN SAINS KEMANUSIAAN

10