Anda di halaman 1dari 17

ANALISIS KEPUTUSAN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


TAHUN 5, UPSR 2015 DAN KPI
2016
UNIT SAINS DAN
MATEMATIK
PEJABAT PENDIDIKAN
DAERAH TAWAU

DISEDIAKAN OLEH SIOW LEE KIAN

PENCAPAIAN SAINS 2015 & KPI 2016


Bi
l

Sekolah

SK
1 TANJONG
BATU

SK
BOMBALAI

SK SUNGAI
IMAM

BIL.
CALO
N

153

70

29

UPS
PENCAPAI
R
AN
201
5
GPMP
3.06 1.35
71.4 96.9
% LULUS
3
1
BIL. A
3
119
GPMP
3.00 1.50
74.5
% LULUS
100
8
BIL. A
1
35
GPMP
2.89 1.75
92.8
% LULUS
100
6
BIL. A
0
9
PAT
201
4

PAT
201
5

KPI
201
6

2.82
83.6
6
12
2.17
95.7
1
7
2.83
79.3
1
0

1.20
100
124
1.36
100
45
1.55
100
13

PENCAPAIAN SAINS 2015 & KPI 2016


BIL.
UPS
PENCAPA PAT
PAT
KPI
Sekolah CALO
R
IAN
2014
2015 2016
N
2015
GPMP
2.77 1.79 3.40 1.53
SK
69.2
53.3
5 LADANG
15
% LULUS
100
100
3
3
TIGER
BIL. A
2
4
0
7
GPMP
1.92 1.80 2.10 1.59
SK
88.0
93.1
6 MEROTAI
29
% LULUS
100
100
0
0
KECIL
BIL. A
12
10
7
12
GPMP
2.33 1.81 2.09 1.59
90.4 95.2 90.9
7 SK ABAKA
22
% LULUS
100
8
4
1
BIL. A
5
7
4
9
GPMP
2.58 1.83 2.55 1.64

Bi
l

PENCAPAIAN SAINS 2015 & KPI 2016


BIL.
UPS
PENCAPAI PAT
Bil Sekolah CALO
R
AN
2014
N
2015
GPMP
2.99 1.91
SK
67.5 93.5
9 KUKUSA
90
% LULUS
3
1
N
BIL. A
9
29
GPMP
2.75 2.00
SK
75.0
10 BRANTIA
16
% LULUS
100
0
N
BIL. A
2
3
GPMP
2.90 2.05
SK
71.0 95.2
11
95
% LULUS
BAHAGIA
3
8
BIL. A
9
30
GPMP
3.21 2.07

PAT
KPI
2015 2016
2.76
71.1
1
10
3.13
62.5
0
0
3.07
65.2
6
5
3.02

1.70
96.7
0
35
1.75
100
4
1.80
100
27
1.84

PENCAPAIAN SAINS 2015 & KPI 2016


Bil

Sekolah

BIL.
CAL
ON

PENCAPA
IAN
GPMP

SJKC YUK
13
CHIN

SJKC
14 CHUNG
HWA

15

SK HOLY
TRINITY

244

% LULUS
BIL. A
GPMP

55

% LULUS
BIL. A
GPMP

135

% LULUS
BIL. A

PAT
201
4
2.38
81.9
2
66
2.98
72.0
9
1
2.81
84.4
4
9

UPS
R
201
5
2.07
87.3
1
103
2.07
92.6
8
6
2.07
97.0
6
23

PAT
201
5

KPI
201
6

2.79
67.2
1
48
3.58
36.3
6
3
2.94
74.8
1
6

1.86
92.6
2
104
1.87
100
11
1.87
97.7
8
23

PENCAPAIAN SAINS 2015 & KPI 2016


Bil

Sekolah

17

SK SG HJ
MATAHIR

18

SK DESA
SUBUR

19

SK BLOK
31

BIL.
UPS
PENCAPAI PAT
PAT
KPI
CALO
R
AN
2014
2015 2016
N
2015
GPMP
3.47 2.13 2.93 1.80
60.0
86.6
15
% LULUS
100
100
0
7
BIL. A
0
1
0
3
GPMP
2.43 2.14 3.38 1.88
85.7
50.0
8
% LULUS
100
100
1
0
BIL. A
0
1
0
2
GPMP
2.68 2.19 3.35 1.93
78.5
51.1
43
% LULUS
100
100
7
6
BIL. A
5
5
1
7
GPMP
2.53 2.22 3.00 1.99

PENCAPAIAN SAINS 2015 & KPI 2016


Bi
l

Sekolah

BIL.
PENCAPA
CALO
IAN
N
GPMP

SK ST
21
PATRICK

137

BIL. A
GPMP

3.01
72.8
9
8
3.53
50.0
0
0
2.00

% LULUS

100

BIL. A

% LULUS
BIL. A
GPMP

22

23

SK KUALA
APAS

SK
BRUMAS

47

37

PAT
201
4

% LULUS

UPS
R
201
5
2.22
91.4
6
33
2.23
91.4
3
7
2.27
97.5
6
3

PAT
201
5

KPI
201
6

2.95
72.9
9
8
3.26
61.7
0
0
3.43
43.2
4
0

1.97
99.2
7
34
2.00
91.6
7
10
2.05
100
3

PENCAPAIAN SAINS 2015 & KPI 2016


Bil

Sekolah

BIL.
PENCAPAI
CALO
AN
N
GPMP

25 SK MELATI

12

% LULUS
BIL. A
GPMP

26 SK MELODI

28

% LULUS
BIL. A
GPMP

27

SK BUKIT
QUION

47

% LULUS
BIL. A

PAT
201
4
2.62
76.9
2
1
3.41
55.1
7
2
3.23
60.4
7
2

UPS
R
201
5
2.31
92.3
1
2
2.31
89.6
6
8
2.36
90.4
8
5

PAT
201
5

KPI
201
6

2.83
83.3
3
0
2.82
78.5
7
1
2.74
74.4
7
2

2.00
100
2
2.00
100
8
2.09
93.6
2
6

PENCAPAIAN SAINS 2015 & KPI 2016


Bil

Sekolah

BIL.
PENCAPA
CALO
IAN
N
GPMP

29 SK BALUNG

131

% LULUS
BIL. A
GPMP

30

SK
ANDRASSY

SK ULU
31 KALABAKA
N

33

% LULUS
BIL. A
GPMP

13

% LULUS
BIL. A

PAT
201
4
3.29
60.7
8
1
3.08
73.0
8
1
3.44
56.2
5
0

UPS
R
201
5
2.37
86.1
1
26
2.38
92.3
1
5
2.44
87.5
0
2

PAT
201
5

KPI
201
6

3.03
70.2
3
4
3.58
30.3
0
0
2.54
69.2
3
4

2.09
86.2
6
32
2.09
93.9
4
7
2.08
100
2

PENCAPAIAN SAINS 2015 & KPI 2016


Bil

Sekolah

SK TG
33 BATU
KERAMAT
SK
34 MUHIBBA
H RAYA

35

SK
LUASONG

BIL.
UPS
PENCAPA PAT
CALO
R
IAN
2014
N
2015
GPMP
3.38 2.45
54.0 90.5
108 % LULUS
8
3
BIL. A
2
11
GPMP
2.90 2.45
69.3 82.7
174 % LULUS
5
0
BIL. A
19
46
GPMP
3.03 2.46
70.0 92.8
26
% LULUS
0
6
BIL. A
3
4
GPMP
3.32 2.47

PAT
KPI
2015 2016
3.26
62.0
4
1
2.81
80.4
6
8
3.19
61.5
4
0
3.07

2.19
92.6
6
13
2.20
83.3
3
44
2.19
100
4
2.13

PENCAPAIAN SAINS 2015 & KPI 2016


Bil

Sekolah

BIL.
CAL
ON

GPMP
SK
37
SENTOSA

51

% LULUS
BIL. A
GPMP

38

SK KEM
KABOTA

SK
39 JAMBATAN
PUTIH

88

% LULUS
BIL. A
GPMP

92

UPS
PAT KPI
R
201 201
201
5
6
5
3.46 2.54 3.47 2.27
41.6 87.5 49.0 90.2
7
0
2
0
1
3
1
7
3.4
3.36 2.57
2.30
0
53.4 87.0 55.6 87.6
9
1
8
4
3
7
3
9
3.31 2.58 3.21 2.27
58.6 80.9 69.5 86.9
2
0
7
6

PAT
PENCAPAI
201
AN
4

% LULUS

PENCAPAIAN SAINS 2015 & KPI 2016


Bil

Sekolah

SK
41 SERUDON
G BARU

42

SK
RANGGU

SK
43 MENTADAK
BARU

BIL.
PENCAPAI
CALO
AN
N
GPMP
27

% LULUS
BIL. A
GPMP

84

% LULUS
BIL. A
GPMP

28

% LULUS
BIL. A

PAT
201
4
3.41
51.7
2
0
3.12
66.1
8
3
2.88
73.0
8
0

UPS
R
201
5
2.60
83.3
3
1
2.64
84.7
2
9
2.69
96.1
5
1

PAT
201
5

KPI
201
6

3.93
29.6
3
0
3.01
76.1
9
3
3.11
71.4
3
1

2.18
100
2
2.29
94.0
5
11
2.36
100
2

PENCAPAIAN SAINS 2015 & KPI 2016


Bi
l

Sekolah

BIL.
PENCAPAI
CALO
AN
N
GPMP

4
SK WAKUBA
5

31

% LULUS
BIL. A
GPMP

4 SK TAMAN
6 TAWAU

SK
4
INDERSABA
7
H

234

% LULUS
BIL. A
GPMP

53

% LULUS
BIL. A

PAT
201
4
3.52
54.8
4
1
3.20
60.7
7
12
3.32
55.3
6
1

UPS
R
201
5
2.74
83.8
7
1
2.75
79.2
3
17
2.76
81.8
2
2

PAT
201
5

KPI
201
6

3.39
54.8
4
3
2.93
79.4
9
9
3.04
81.1
3
0

2.45
83.8
7
3
2.38
89.7
9
20
2.40
90.5
7
2

PENCAPAIAN SAINS 2015 & KPI 2016


Bil

49

50

51

BIL.
UPS
PENCAPA PAT
PAT
KPI
Sekolah CALO
R
IAN
2014
2015 2016
N
2015
GPMP
2.81 2.81 3.36 2.50
SJKC
75.0 68.7 71.4 71.4
14
% LULUS
PHUI YUK
0
5
3
3
BIL. A
0
1
0
1
GPMP
3.23 2.83 2.93 2.45
SK
50.0 72.4 75.8 79.3
29
% LULUS
PERDANA
0
1
6
1
BIL. A
1
4
1
4
GPMP
3.44 2.83 3.28 2.53
SK
50.0 76.9 66.1 78.2
BANDAR
133 % LULUS
0
8
7
0
TAWAU
BIL. A
3
15
0
15
GPMP
3.41 2.87 3.48 2.52

PENCAPAIAN SAINS 2015 & KPI 2016


Bil

Sekolah

SK
53 MEROTAI
BESAR
SK
54 BANDAR
TAWAU II
SK BATU
55 4 JALAN
APAS

BIL.
UPS
PENCAPAI PAT
PAT
KPI
CALO
R
AN
2014
2015 2016
N
2015
GPMP
2.97 2.91 3.22 2.58
67.1 77.3 64.4 81.7
152 % LULUS
9
4
7
0
BIL. A
9
12
0
15
GPMP
3.00 2.92 3.43 2.58
68.2 75.3 48.7 79.8
119 % LULUS
2
8
4
3
BIL. A
4
10
8
10
GPMP
2.89 2.97 3.00 2.64
75.1 74.1 72.8 77.2
173 % LULUS
5
2
3
7
BIL. A
14
21
3
22
GPMP
1.95 3.03 3.32 2.68

PENCAPAIAN SAINS 2015 & KPI 2016


Bi
l

Sekolah

BIL.
PENCAPAI
CALO
AN
N
GPMP

5 SK KUALA
7 MEROTAI

SK PG
5
HABIBULLA
8
H

5 SK UMAS9 UMAS

30

% LULUS
BIL. A
GPMP

22

% LULUS
BIL. A
GPMP

135

% LULUS
BIL. A

PAT
201
4
3.64
50.0
0
0
3.77
38.4
6
0
3.22
51.8
0
10

UPS
R
201
5
3.12
76.9
2
0
3.15
76.9
2
0
3.29
58.7
4
14

PAT
201
5

KPI
201
6

2.83
83.3
3
1
3.36
50.0
0
0
3.31
57.7
8
0

2.70
86.6
7
1
2.82
77.2
7
1
2.83
70.8
0
14

SEKIAN