Anda di halaman 1dari 1

BORANG KUTIPAN DATA PERKEMBANGAN PENCAPAIAN LINUS2.

0 MELALUI PROGRAM TUNTAS LINUS


PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TENOM
Nama Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAAN LAGUD (XBA1318)
Kutipan Data : Berdasarkan Data Perkembangan Murid Selepas Program Tuntas Linus Bertarikh 16hb hingga 19hb Februari 2016

LITERASI BAHASA MELAYU


TIDAK MENGUASAI
K1 K2
K3 K12
BIL MURID
BIL MURID

TAHUN
1
2
3
4

2
2

2
2

MENGUASAI
( K1 K12 )
BIL MURID
12
23

JUMLAH MURID
14
25

NUMERASI
TIDAK MENGUASAI
K1 K2
( K3 K12 )
BIL MURID
BIL MURID

TAHUN
1
2
3
4

1
1

3
2

MENGUASAI
( K1 K12 )
BIL MURID
10
22

JUMLAH MURID

14
25

LITERASI BAHASA INGGERIS


TAHUN
1
2
3
4

TIDAK MENGUASAI
K1 K2
( K3 K12 )
BIL MURID
BIL MURID
0
1 (keperluan khas)
0

Disediakan Oleh :
ABANG HJ MAN
( b.p Guru Penyalaras Linus Sekolah )

3
3
0

MENGUASAI
( K1 K12 )
BIL MURID

JUMLAH MURID

11
21
9

14
25
9

Disahkan Oleh :
__________________________

Nota : Data yang di hantar adalah data keseluruhan dalam pencapaian linus bagi setiap matapelajaran.