Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu / Hari / Tarikh:

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran:


3 Tema / Tajuk Standard
Pembelajaran (KOD):
4

Objektif Pembelajaran:

Aktiviti PDP:

4 / Khamis / 5 Februari 2015


3 Arif / 10.00-11.00 pagi / B.Malaysia
Sekolah / 2.2.3
Murid dapat ;
1. Mengenalpasti ayat majmuk dengan
betul.
2. Membina ayat majmuk dengan betul.
1. Murid diminta membaca petikan
yang diberikan.
2. Guru menerangkan tentang ayat
majmuk.
3. Murid mengecam majmuk didalam
petikan yang diberikan.
4. Murid membina ayat majmuk.

6 Elemen Merentas Kurikulum


(EMK):
7 Bahan Bantu Beajar:
8 Penilaian PDP:
9 Refleksi / Impak dan Kerja
Rumah:

Kreativiti dan Inovasi, TMK


Bahan bergambar
Murid dapat mengecam dan membina ayat
majmuk.