Anda di halaman 1dari 9

A. Tandakan ( / ) pada benda hidup dan ( x ) pada benda bukan hidup.

B1D1E1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup

B.

Tuliskan ciri yang sesuai dengan gambar yang diberikan.


/ 10 markah
(B2DS1E1)

bernafas

membesar

bergerak

PKSR DST TAHUN 1 , PERTENGAHAN TAHUN 2014

membiak

a) Benda hidup
memerlukan udara untuk
___________________ .

c) Benda hidup
___________________ .

b) Benda hidup
____________________ .

d) Benda hidup
____________________ .

/ 8 markah
C. Labelkan bahagian tubuh haiwan di bawah. (B2DS3E1)
mata

mulut

ekor

PKSR DST TAHUN 1 , PERTENGAHAN TAHUN 2014

sirip

sisik

kaki

sayap

mata

ekor

paruh

/ 20 markah

D. Tandakan ( ) pada ciri yang sama bagi haiwan berikut.


(B3DS2E1)
PKSR DST TAHUN 1 , PERTENGAHAN TAHUN 2014

paruh
sayap

kaki
mata

sesungu
t
cangkerang

sisik
ekor

sesungut
sayap

/ 10 markah
E. Suaikan bahagian tumbuhan dengan betul. (B3DS3E1)

PKSR DST TAHUN 1 , PERTENGAHAN TAHUN 2014

bunga

daun

buah

akar

dahan

/ 10 markah

5x2=10markah

F. Tuliskan bahagian tubuh yang sesuai bagi aktiviti yang


dinyatakan di bawah.(B2DS2E1)
PKSR DST TAHUN 1 , PERTENGAHAN TAHUN 2014

mendengar radio.
= ______________________

merasa makanan
= ________________

menghidu bau bunga


= ____________________

membaca buku
= __________________

/ 16 markah

5x2=10markah

G. Tuliskan nama tumbuhan berikut ke dalam kumpulan yang betul


B3D3E1 Membanding dan membeza bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain

PKSR DST TAHUN 1 , PERTENGAHAN TAHUN 2014

Pokok bunga matahari

Pokok pisang

Pokok nanas

Pokok kelapa

Pokok bunga raya

Rafflesia

Ada bunga

Ada buah
H. Namakan bentuk-bentuk
yang ditunjukkan di bawah.
B3D5E1 Mengenal pasti bentuk asas
bongkah

Segi empat
sama

Segi empat
tepat

Segi tiga

bulatan

/ 6 markah

PKSR DST TAHUN 1 , PERTENGAHAN TAHUN 2014

/ 8 markah
I.

Padankan objek dengan saiz yang betul.

B4D4E1 Mengelaskan objek mengikut warna, bentuk dan saiz

besar

kecil

PKSR DST TAHUN 1 , PERTENGAHAN TAHUN 2014

/ 12 markah

PKSR DST TAHUN 1 , PERTENGAHAN TAHUN 2014