Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran

dan Kelas

Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1 Aktif

Tajuk

Apa yang saya ada?

Ringkasan

Murid diperkenalkan kepada jenis-jenis tumbuhan dan


bahagian-bahagian tumbuhan.

Tarikh

29 Mac 2016, Selasa

Masa

8.30 9.00 pagi.


Standard Kandungan:

Fokus

4.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita


Standard Pembelajaran:
4.1.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang
sama dan ada ciri yang berbeza.
4.3.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya

Aktiviti PdP

terdapat satu jenis tumbuhan sahaja.


8. Guru membimbing murid dalam setiap kumpulan untuk membuat
kesimpulan bahawa terdapat tumbuhan yang mempunyai ciri
yang sama dan ada yang berbeza.
9. Guru menerapkan nilai mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan dan
cara memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan.
10. Akhir sekali guru mengemukakan soalan untuk mendapatkan
pandangan murid.
Soalan: Bagaimanakah keadaan di muka Bumi jika terdapat
hanya satu jenis tumbuhan sahaja?

EMK
KPS
Nilai Murni
Refleksi

Kreatif dan inovatif, Bahasa Melayu


Memerhati dan berkomunikasi.
bekerjasama, mendengar arahan

Mata Pelajaran
dan Kelas
Tema
Tajuk
Tarikh
Masa

Pendidikan Moral Tahun 2 Intelek


Hidup Saling Membantu
Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri
29 Mac 2016, Selasa
10.20 11.20 pagi.

Pengetahuan
sedia ada
Hasil
Pembelajaran

Murid pernah membantu rakan yang terjatuh.


Kognitif :
1. Membincangkankan sebab perlu membantu orang yang perlukan
bantuan.
2. Menyenaraikan faedah saling membantu
Afektif :
1. Menyedari orang yang susah perlu dibantu.
Aktif / Tingkahlaku:
1. Membantu orang yang sedang dalam kesusahan.

Aktiviti PdP

2. Mengamalkan sikap baik hati setiap masa


Guru memaparkan Gambar-gambar yang berkaitan dengan baik hati.
Gambar murid sekolah membantu guru membuat persediaan
menjayakan sukan sekolah mereka.
1. Apakah yang sedang dilakukan oleh murid-murid dalam gambar
itu?
a. 2. Apakah bantuan yang boleh kamu berikan untuk menjayakan
sekolah kamu?
Guru bersoal jawab dengan murid tentang gambar tersebut.
Murid memberikan jawapan berdasarkan gambar
Guru menerangkan kebaikan saling membantu .
Murid diminta memberikan lain-lain jawapan yang sesuai.

Bahan Bantu
Belajar
KBKK

Gambar dari buku teks

Pengalaman sedia ada murid.


Menjana idea

Refleksi

Mata Pelajaran
dan Kelas

Bahasa Melayu Tahun 3 Kreatif

Tema

Kesihatan Dan Kebersihan

Tajuk

Jaga Kesihatan Diri

Tarikh

29 Mac 2016, Selasa

Masa

11.20 12.20 tgh.

Fokus

Standard Kandungan:
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu
perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.
Standard Pembelajaran:
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan
tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.
1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat
tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang
mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila.

Aktiviti PdP

1.Murid melengkapkan dialog berdasarkan bahan grafik.


2. Murid menulis ayat dalam perenggan berdasarkan gambar dan
petikan.
3. Murid bercerita menggunakan pelbagai jenis ayat.
4. Murid mengetahui tentang cara-cara memastikan rumah sentiasa
bersih dan selesa untuk didiami.
5. Murid melengkapkan latihan pengukuhan di dalam buku aktiviti.

Sistem Bahasa
EMK
KBT

Tiada
Berdikari dan bersikap positif
KB- Menjanakan idea
KP- Verbal Linguistik, Interpersonal
alat tulis, buku teks dan buku aktiviti

Bahan Bantu
Belajar
Refleksi