Anda di halaman 1dari 4

INSTITUT PENDIDIKAN GURU,KAMPUS SULTAN MIZAN,

22200 BESUT, TERENGGANU

NAMA

NO. KP

NO. MATRIK

UNIT

EDU 3073
BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK

NAMA
PENSYARAH

JABATAN

JABATAN ILMU PENDIDIKAN

TARIKH
HANTAR

18 FEBUARI 2016
MARKAH
KESELURUHAN

/100

KEPUTUSAN PEMARKAHAN
EDU 3073 (BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK)
Aspek Dinilai

BAHAGIAN
A
(Penulisan
Akademik)

60%

Penguasaan Kandungan

15%

Kemahiran Berfikir Aras


Tinggi

10%

Pemindahan Pembelajaran

15%

Organisasi Jawapan

10%

Format Penulisan APA 6th


Edition

10%

JUMLAH

Pemeriksa 1

Pemeriksa 2

Markah

Markah

Pecaha
n
Markah

60%

Pecahan Markah
Aspek Dinilai

BAHAGIAN
B
(Laporan
Temu bual)

40%

Penguasaan Kandungan

10%

Kemahiran Berfikir Aras


Tinggi

10%

Pemindahan Pembelajaran

10%

Organisasi Jawapan

10%

JUMLAH

40%

/ 60

60%

Pemeriksa 1
Markah

40%

ULASAN PEMERIKSA

Ulasan Pemeriksa 1:

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.........................
........................................................................................
........................................................................................
............................................................................

Ulasan Pemeriksa 2:

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.........................
........................................................................................
........................................................................................
...........................................................................