Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN 2015

SEK. KEB. DATO ABU BAKAR BAGINDA, KAJANG


LAPORAN AKTIVITI HAL EHWAL MURID (HEM)
LAPORAN UNIT KANTIN 2015
JANUARI-NOVEMBER

BIL
1.
2.

AKTIVITI
Membersihkan kawasan kantin.
Memeriksa dan memastikan saluran air dalam

3.
4.

keadaan baik dan tidak tersumbat.


Mengemas dan menceriakan kawasan kantin.
Menceriakan bilik makan guru.

5.

Melengkapkan Fail Pengurusan Kantin Sekolah.

TARIKH

KUMPULAN

PELAKSANAAN

SASARAN/

Januari 2015

CATATAN
Kantin

Januari 2015

Kantin

Mac 2015
Januari 2015

Kantin
Kantin

Januari 2015

S/U Kantin

Memastikan Buku Panduan Pengurusan Kantin


6.

Sekolah Sihat ada di dalam simpanan sebagai

7.

rujukan.
Buku laporan Kendiri Kantin di isi dengan lengkap
oleh pengusaha kantin pada setiap bulan dan

Januari 2015

S/U Kantin

Januari-November

Pengusaha kantin

2015

8.
9.
10.
11.
12.

diserahkan kepada PPD oleh pihak sekolah.


Laporan lawatan Pejabat Kesihatan Daerah di simpan

Januari-November

di dalam fail pengurusan kantin.


Menyediakan buku aduan pelanggan kantin dan

2015
Januari- November

membuat laporan.
Mesyuarat kantin bil. 1
Mesyuarat kantin bil. 2
Mesyuarat kantin bil. 3

Disediakan oleh :

..
Pn. Masliza bt Mazelan
Wan Idris
S/U Kantin 2015

2015
11 Februari 2015

S/U kantin
S/U kantin, GPK HEM
Kantin
Kantin
Kantin

Disemak oleh :

Disahkan oleh :

..
Pn. Noresah bt Sapari

...
Pn. Hjh Wan Nor Fadriah bt

GPK HEM

Guru Besar