Anda di halaman 1dari 38

UWS 10403

PENGANTAR KENEGARAAN DAN


PEMBANGUNAN MALAYSIA
ASAS KEFAHAMAN DAN
PEMBENTUKAN NEGARA
MINGGU 02

OBJEKTIF

1. Mengetahui konsep K,D,R,T,S.


2. Berbincang mengenai Kerajaankerajaan Awal
3. Menghuraikan Zaman Empayar
Kesultanan Melayu Melaka

PERJALANAN KULIAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pengenalan ;
Kerajaan ;
Kedaulatan ;
Rakyat ;
Tanah dan Sempadan ;
Zaman Pra Sejarah ;
Peranan dan Tanggungjawab
Kerajaan ; dan
Rumusan .

ELEMEN NEGARA
Kerajaan

KeDaulata
n

Rakyat

Tanah

Sempada
n

NEGAR
A
( K, D, R, T, S )

1. KERAJAAN
KERAJAAN
EKSEKUTIF

PERUNDANGAN

KEHAKIMAN

Melaksanakan dan
menguatkuasakan
undang-undang

Membuat dan
menggubal undangundang

Mengadili dan
mentafsir
undang-undang

KABINET

PARLIMEN

MAHKAMAH

2. KEDAULATAN
DEFINISI :
Kekuasaan yang tertinggi.
Berkuasa atau berhak sepenuhnya di atas
urusan atau pemerintahan sendiri
PUNCA-PUNCA :

Kebebasan (ekonomi, politik, sosial)


Kemerdekaan
Keamanan dan kesentosaan
Keselesaan
6

Kuasa

Mercu tanda
kebebasan

Hak
Merdeka
Maruah

KEPENTINGAN KEDAULATAN

Menjamin perpaduan dan kesejahteraan


rakyat.

Menjamin negara bangsa yang kuat.

Menjaga martabat bangsa dan negara.

3. RAKYAT

Pelbagai kaum

Bahasa

Budaya

Nilai dan Norma

Peradaban

4. TANAH DAN SEMPADAN

MALAYSIA

10

Rukunegara
diperkenalkan pada 31
Ogos 1970 oleh Majlis
Perundingan Negara.
Ikrar yang menjadi acuan
integrasi nasional.
Perkongsian nilai, identiti
dan perasaan
kebangsaan.

SAIZ : 329,750 KM2

13

Cuba beritahu
beta ada berapa
peringkat zaman
pra sejarah???

Kalau tidak silap


beta...mungkin
ada tiga tuanku..

Errrr..errrr.
Betakurang
pasti
tuanku..

14

ZAMAN PRA SEJARAH


Zaman

Aktiviti Ekonomi

Teknologi
Peralatan

Kawasan
Penempatan

Zaman
Paleolitik
(40 000-11 000
tahun dahulu)

-Ekonomi sara diri


(menangkap ikan,
memburu binatang
dan mengumpul
hasil hutan)

- Alatan batu primitif -Kota Tampan,


Perak; Gua Niah,
Sarawak dan
Tingkayu, Sabah

Zaman
Mesolitik
(11 000 5000
tahun dahulu)

-Ekonomi sara diri


(menangkap ikan,
memburu binatang
dan mengumpul
hasil hutan)

-Alatan berasaskan
batu (batu dibentuk
peralatan dan lebih
moden) dan
tembikar

-Gua Kechil,
Pahang; Gua Cha
Kelantan; Bukit
Cuping, Perlis; Gua
Gomantong, Sabah
dan lain-lain

15

Zaman

Aktiviti Ekonomi

Teknologi
Peralatan

Kawasan
Penempatan

Zaman
Neolitik
(5000-2500
tahun dahulu)

-Ekonomi sara diri


dan aktiviti
pertanian.

-Alatan berasaskan
batu (semakin
licin), alat-alat
tembikar, alatan
dari tulang dan
cengkerang

-Gua Musang,
Kelantan; Gua
Kepah, Kedah;
Gua Madai, Sabah
dan lain-lain

-Alat-alat gangsa
dan besi

- Sungai Langat,
Selangor; Batu
Buruk,
Terengganu;
Sungai Muar,
Johor dan lain-lain

Zaman Logam -Ekonomi sara diri


dan sistem
(2500 tahun
pertukaran barang
dahulu)

16

KERAJAAN-KERAJAAN AWAL
Kerajaan awal di
Gugusan Kepulauan Melayu

Kerajan Funan,
Lembah Sungai Mekong

Kerajaan Srivijaya,
Sumatera

(kurun pertama-keenam)

(kurun ketujuh-11)

Kerajaan Champa,
Vietnam

Kerajaan Majapahit,
Pulau Jawa
(Kurun ke-13)

Kerajaan Kutei,
Borneo

17

Kerajaan Melayu awal di


Semenanjung Tanah Melayu
Kerajaan Gangga Negara, Perak
Kerajaan Langkasuka, berhampiran Patani
Kerajaan Tan-Tan dan Lo-Yueh,
Semenanjung Tanah Melayu (7-10 M);
Kerajaan Tun-Sun, Segenting Kra (3M);
Kerajaan Cih-Tu, Kelantan 5M;
Kerajaan Kedah Tua, Borneo

18

C
O
N
T
O
H
K
E
R
A
J
A
A
N

Kerajaan kecil:
Gangga Negara (Perak),
Kuala Selinsing, Jenderam Hilir dll.

Kerajaan Besar:
Kedah, Champa & Funan (Indo-China),
Srivijaya (Sumatera) dll.

Kerajaan Empayar (Lebih Besar):


Perlak, Samudera Pasai, Majapahit (Jawa),
Melaka, Acheh, Johor dll.
19

EMPAYAR
KESULTANAN MELAYU
MELAKA

20

Zaman Kegemilangan Empayar Kesultanan


Melayu Melaka

Sumber : Mardiana Nordin & Hasnah Hussiin, Shah Alam, 2000.

21

Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka


Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka telah ditubuhkan oleh
Parameswara (Raja Iskandar Shah) pada awal kurun ke-15
(sekitar tahun 1400 Masihi)

Empayar yang mashyur dengan kegiatan perdagangan, pusat penyebaran


agama Islam, kuasa penakluk utama, pusat persinggahan para pedagang
dan mempunyai hubungan diplomatik dengan kuasa besar

Mengamalkan Undang-undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka.


Sistem pentadbiran kerajaan Kesultana Melayu Melaka adalah berasaskan
Pemerintahan kerajaan Srivijaya di Palembang

22

Sistem Pentadbiran Kesultanan


Melayu Melaka

SULTAN
PEMBESAR EMPAT
(Bendahara, Temenggung, Laksamana dan Penghulu Bendahari)

Pembesar Lapan
(Syahbandar, Pembesar yang bergelar Seri)

Pembesar Enam Belas


(Pembesar yang bergelar Raja)

Pembesar Tiga puluh Dua


(Pembesar peringkat rendah)
23

Faktor Perkembangan Kerajaan


Melayu Melaka

Faktor Geografi

Faktor Ekonomi

Faktor Politik dan


Pentadbiran

24

Faktor Kemerosotan
Kerajaan Melayu Melaka

FAKTOR DALAMAN

FAKTOR LUARAN

25

Pemerintahan Sultan Mahmud Syah


yang lemah

Pentadbiran negeri yang kucar-kacir

Faktor
Dalaman

Pemusuhan antara orang Melayu


dengan Tamil-Muslim
Kegiatan perdagangan
semakin merosot
Orang Laut tidak membantu semasa
Melaka diserang Portugis
26

Penemuan jalan
perdagangan baru

Faktor Luaran

Pendatang asing
tidak jujur

Penaklukan Melaka
oleh Portugis (1511)

27

MASYARAKAT MELAYU TRADISIONAL


AMALAN
SISTEM MASYARAKAT

SISTEM POLITIK

SISTEM SOSIAL

SISTEM EKONOMI

Peringkat Negeri

Golongan Pemerintah

Sumber Laut

Peringkat Daerah

Golongan Diperintah

Sumber Darat

Peringkat Kampung

Sumber Ekonomi
Golongan Atasan

28

SISTEM PENTADBIRAN PEMERINTAHAN


DAN POLITIK

SULTAN

Golongan
Pemerintah

PARA PEMBESAR

Peringkat Negeri

Peringkat Daerah / Jajahan

PENGHULU

Peringkat kampung
Golongan
Diperintah

RAKYAT BIASA

HAMBA

29

SISTEM EKONOMI

Pertanian dan penternakan


Perikanan
Mengumpul hasil hutan
Perdagangan

Pertukangan
Perlombongan
Sumber ekonomi golongan atasan
30

PERKEMBANGAN
MASYARAKAT AWAL
Sumber China (Chien Han Shu - 141 SM)
- Kun Lun: Masyarakat miritim yang mahir dalam
membina kapal. Membawa pedagang dan ahli agama dari China.
Sumber India (Kitab Khatasaritsagara & Jataka)
- Pelayaran pedagang dan ahli agama dari
Bharukeccha, India ke Savarnabhumi (Tanah Emas / Tanah Melayu).

Sumber Yunani (Pliny & Ptolemy)


- Kegiatan perdagangan di Nusantara
sehingga ke lautan Hindi, Arab, Eropah dan Afrika.

31

32

33

34

GUBAL UNDANG-UNDANG

Bendahara, Temenggung, Laksamana & Penghulu Bendahari

35

HUBUNGAN POLITIK TRADISIONAL


dan
MASYARAKAT MALAYSIA MODEN

InstitusiRaja
Raja
Institusi

Simbol
Simbol
kuasa/kestabilan
kuasa/kestabilan
politikdan
dan
politik
perpaduan
perpaduan
kaum.
kaum.

Unsur
Unsur
Tradisional
Tradisional

Menjadifokus
fokus
Menjadi
seperti
seperti
Rukunegara.
Rukunegara.

Raja
Raja
sebagaiSimbol
Simbol
sebagai

Bagimemelihara
memelihara
Bagi
hakdan
dan
hak
kepentinganorang
orang
kepentingan
Melayudan
dan
Melayu
Bumiputera.
Bumiputera.

Institusi
Institusi
Pembesar
Pembesar
Penghubungantara
antara
Penghubung
rajadan
danrakyat.
rakyat.
raja

Raja
Raja
Berpelembagaan
Berpelembagaan
Demokrasidan
dan
Demokrasi
mengiktirafrakyat.
rakyat.
mengiktiraf

Upacara
Upacara
Tradisonal
Tradisonal

Masihdiamalkan
diamalkan
Masih
sepertiAnugerah
Anugerah
seperti
Kebesaranraja
raja
Kebesaran
setiapnegeri.
negeri.
didisetiap
36

KESIMPULAN
KESIMPULAN

Sistem politik tradisional semakin terhakis kesan


campurtangan asing dan digantikan dengan cara yang
baru (moden). Namun demikian, beberapa tradisi
sosio-politik masih dikekalkan dalam
pemerintahan Kesultanan Melayu sama ada di peringkat
persekutuan mahupun negeri.

37

SEKIAN,
TERIMA KASIH

38