Anda di halaman 1dari 9

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUCHONG PERMAI

PERSIARAN PRIMA UTAMA, TAMAN PUCHONG PRIMA,


47150 PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2015


KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL
TINGKATAN 3
BULAN
JANUARI

MINGGU
1
12/01 16/01

TAJUK PEMBELAJARAN
Pengurusan Bengkel / Kelas
Bab 4 : Tempat kediaman (3 minggu)

2
19/01 23/01

3
26/01 30/01

4
02/02 06/02

5
09/02 13/02

a. Ruang tempat kediaman


Aras 1
Menerangkan erti tempat kediaman
Menyenaraikan jenis ruang tempat kediaman
Mengenal pasti fungsi ruang
b. Keselesaan tempat kediaman
Aras 1
Mengenal pasti faktor keselesaan tempat kediaman.
c. Penjagaan tempat kediaman
Aras 1
Mengenal pasti pembersihan tempat kediaman
Mengenal pasti alat dan agen pencuci
Memilih dan menggunakan agen pencuci yang
sesuai
Membersih, mengemas dan menghias ruang tempat
kediaman
d. Susun atur alatan dan kelengkapan
Aras 1
Menyenaraikan faktor yang perlu diambil kira
semasa menyusun atur alatan dan kelengkapan
Menyusun atur alatan dan kelengkapan di ruang
dapur.

Bab 3 (Elektif ) :Perniagaan dan Keusahawanan


(2 minggu)
a.

[Type text]

Pengguna dan konsumerisme

PBS

i-Think

Penerangan PBS Tingkatan 3


B1D2E1 / B2D2E1
Menyatakan tiga jenis ruang tempat
kediaman
Menerangkan dua jenis ruang tempat
kediaman dari segi fungsinya
B1D2E2
Menyatakan dua pembersihan tempat
kediaman
B2D2E3
Menerangkan dua faktor keselesaan
tempat kediaman

CATATAN
01.01.2015
Tahun Baru

Peta Dakap
Peta Buih
Peta Pelbagai Alir

Peta Pokok

B1D2E3
Menyatakan empat faktor yang perlu
diambil kira semasa menyusun atur
kelengkapan tempat kediaman
B2D2E3
Menerangkan dua faktor yang perlu
diambil kira semasa menyusun atur
kelengkapan tempat kediaman

Peta Buih

B1D5E1
Menyatakan lima hak pengguna
B2D5E1
Menerangkan tiga hak pengguna

Peta Buih
Peta Dakap
Peta Bulatan

03/02/2015
Thaipusam

Page 1

Aras 1
Menerangkan maksud pengguna dan konsumerisme
b. Hak dan tanggungjawab pengguna
Aras 1
Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna
Mengenal pasti tujuan dan kepentingan menjaga hak
sebagai pengguna
c. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna
Aras 1
Menyatakan tanggungjawab pengeluar kepada
pengguna
Menyatakan bentuk-bentuk penyelewengan yang
sering dilakukan oleh pengeluar
Menerangkan cara membuat aduan

FEBRUARI

6
16/02 20/02

8
02/03 06/03

[Type text]

Peta Dakap
Peta Pokok

d. Peranan persatuan pengguna


Aras 1
Menerangkan peranan persatuan pengguna
Mengenal pasti peranan kerajaan dalam
menguatkuasakan undang-undang dan melindungi
hak pengguna
Aras 2
Menentukan hak pengguna dalam peruntukan
undang-undang
Mengkategorikan bentuk perlindungan pengguna
dari segi pendidikan, persatuan dan undang-undang
Aras 3
Menilai penerimaan masyarakat terhadap gerakan
konsumerisme
Bab 1 : Reka Cipta (9 minggu)

7
23/02 27/02

B1D5E2
Menyatakan tiga tanggungjawab
pengeluar kepada pengguna

a. Pengenalpastian masalah
Aras 1
Mengenal pasti masalah
Mengumpul maklumat dan data
Menganalisis maklumat
Menyenaraikan pebagai idea penyelesaian masalah
b. Pemilihan idea
Aras 1
Menilai dan memilih idea yang paling sesuai

19 & 20 .02.2015
Tahun Baru Cina

Peta Alir
Peta Bulatan

Peta Bulatan
Peta Buih

Page 2

c. Perekaan projek
Aras 1
Melakar beberapa reka bentuk projek
d. Pemilihan reka bentuk
Aras 1
Menilai dan memilih konsep reka bentuk
Membuat lukisan kerja berdasarkan lukisan unjuran
ortografik
c. Perekaan projek
Aras 1
Melakar beberapa reka bentuk projek

9
09/03 13/03

14/03 22 /03
10
23/03-27/03

[Type text]

d. Pemilihan reka bentuk


Aras 1
Menilai dan memilih konsep reka bentuk
Membuat lukisan kerja berdasarkan lukisan
unjuran ortografik
e. Perancangan pembinaan projek
Aras 1

Mengenal pasti bahan dan kesesuaiannya

Mengenal pasti dan memilih alat


Membuat jadual kerja dan mengira kos pengeluaran

CUTI

PERTENGAHAN

f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek


Aras 1

Mengukur, menanda dan memotong

Membina dan mencantum bahagian projek

Memeriksa dan menguji sambungan dan


pemasangan

Membuat kemasan

Menguji dn menilai projek

PENGGAL 1 (9hari)

B3 / B4 / B5 / B6 D1E1
Menghasilkan projek reka cipta1
Menghasilkan produk baharu / inovasi
daripada produk sedia ada
Menghasilkan projek reka cipta
mengikut prosedur1
Membuat projek berdasarkan lakaran
Menghasilkan projek reka cipta
dengan daya usaha1
Menyelesaikan masalah
Menghasilkan projek reka cipta
dengan nilai tambah1
Penambahan bahan / idea yang
berfungsi dan mampu
menggambarkan idea tersendiri murid

Page 3

11
30/03 03/04

APRIL
12
06/04 - 10/04

13
13/04 17/04

f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek


Aras 1

Mengukur, menanda dan memotong

Membina dan mencantum bahagian projek

Memeriksa dan menguji sambungan dan


pemasangan

Membuat kemasan

Menguji dan menilai projek


f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek
Aras 1

Mengukur, menanda dan memotong

Membina dan mencantum bahagian projek

Memeriksa dan menguji sambungan dan


pemasangan

Membuat kemasan

Menguji dan menilai projek


f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek
Aras 1

Mengukur, menanda dan memotong

Membina dan mencantum bahagian projek

Memeriksa dan menguji sambungan dan


pemasangan

Membuat kemasan

Menguji dn menilai projek


g.

Pendokumentasian
Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaiatan
projek yang dibina.
f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian projek
Aras 1

Membuat kemasan

Menguji dn menilai projek

14
20/04 24/04

g.

15
27/04 01/05

[Type text]

Pendokumentasian
Mengumpul dan merekodkan maklumat berkaiatan
projek yang dibina.

Bab 2 : Elektrik (2 minggu)


a. Mengira kos tenaga elektrik
Aras 1

B3D2E1
Membaca meter kWj
B3D2E2 / B4D2E1 / B5D2E1
Mengira kos penggunaan tenaga

Peta Alir

01.05.2015
Hari Pekerja

Page 4

MEI
16
04/05 08/05

17
11/05 15/05

18
18/05 22/05

b. Pengenalan motor arus terus (DC)


Aras 1
Membaca maklumat pada plat perincian motor
Mengenali jenis motor
Menyatakan arah pusingan motor DC
Mengenal pasti jenis mekanisme penghantaran
kuasa motor DC
Bab 3 : Elektronik (5 minggu)

[Type text]

B1D1E1
Menyatakan dua jenis motor
B1D1E2
Menyatakan arah pusingan motor DC
B2D1E1
Menerangkan mekanisme
penghantaran kuasa motor DC

Peta Pokok
Peta Dakap
3.05.2015
Hari Wesak

a. Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik


Aras 1
Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi komponen
elektronik
b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik
Aras 1
Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan
bergambar dan membuat projek
Menterjemah lukisan skematik atau lukisan
bergambar untuk membuat projek.
b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik
Aras 1
Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan
bergambar dan membuat projek
Menterjemah lukisan skematik atau lukisan
bergambar untuk membuat projek
c. Penghasilan projek
Aras 1
Membentuk kaki komponen

19
25/05 29/05
30/05 14/06

elektrik
Mengira kos penggunaan tenaga
elektrik mengikut prosedur2
Mengira mengikut kaedah yang betul
Mengira kos penggunaan tenaga
elektrik dengan daya usaha2
Pengiraan yang tepat

Membaca meter kWj


Mengira kos penggunaan tenaga elektrik

B3D3E1
Membentuk kaki komponen

PENTAKSIRAN SUMATIF BIL. 1/2015


CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 28/5 15/6) 19 HARI

Page 5

20
15/06 19/06

b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik


Aras 1
Menterjemah lukisan skematik kepada lukisan
bergambar dan membuat projek
Menterjemah lukisan skematik atau lukisan
bergambar untuk membuat projek
c. Penghasilan projek
Aras 1
Membentuk kaki komponen

21
22/06 26/06

22
29/06 03/07

JULAI

[Type text]

23

c. Penghasilan projek
Aras 1
Membentuk kaki komponen
Memasang komponen berpandukan lukisan
skematik atau lukisan bergambar
Menyemak semula kedudukan komponen
berpandukan lukisan skematik
Memateri semua kaki atau tamatan komponen
Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan
kemas
Menguji projek yang telah siap dan membuat
pembaikan jika perlu
Membersih dan menyimpan semua alatan tangan
dan bahan.
c. Penghasilan projek
Aras 1
Membentuk kaki komponen
Memasang komponen berpandukan lukisan
skematik atau lukisan bergambar
Menyemak semula kedudukan komponen
berpandukan lukisan skematik
Memateri semua kaki atau tamatan komponen
Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan
kemas
Menguji projek yang telah siap dan membuat
pembaikan jika perlu
Membersih dan menyimpan semua alatan tangan
dan bahan
c. Penghasilan projek

18/06/2015
Awal Ramadhan

B3D3E1
Membentuk kaki komponen
B3D3E2
Memasang komponen elektronik
berpandukan lukisan bergambar
B3D3E3
Memateri kaki komponen

B4D3E1 / B5D3E1
Memateri semua komponen dan
tamatan komponen elektronik
mengikut prosedur3
Komponen berkutub dipasang
mengikut kekutuban
Memateri semua kaki dan tamatan
komponen elektronik dengan daya
usaha3
Sempurna (i) pematerian kemas
(ii) pematerian kukuh

04.07.2015
Nuzul Al-Quran

Page 6

06/07 10/07

24
13/07 17/07

25
20/07 24/07

26
27/07 31/07

OGOS

[Type text]

27
03/08 07/08

Aras 1
Menguji projek yang telah siap dan membuat
pembaikan jika perlu
Membersih dan menyimpan semua alatan tangan
dan bahan
Aras 2

Menyatakan beberapa situasi di mana projek ini


dapat diaplikasikan
Bab 1 (Elektif) : Elektronik (7 minggu)
a. Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik
Aras 1
Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi komponen
elektronik

Menyatakan susunan nombor IC pemasa


Mengenal pasti binaan dan tamatan geganti
a. Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik
Aras 1
Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi komponen
elektronik

Menyatakan susunan nombor IC pemasa


Mengenal pasti binaan dan tamatan geganti
b. Penghasilan projek
Aras 1
Membaca dan menterjemah lukisan skematik
Membentuk kaki komponen
Memasang komponen berpandukan lukisan
skematik atau lukisan bergambar
Menyemak semula kedudukan komponen
berpandukan lukisan skematik
Memateri semua kaki atau tamatan komponen
Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan
kemas
Menguji projek yang telah siap dan membuat
pembaikan jika perlu
Membersih dan menyimpan semua alatan tangan
dan bahan serta melupus sisa
b. Penghasilan projek
Aras 1
Membaca dan menterjemah lukisan skematik
Membentuk kaki komponen

17 & 18 /07/ 2015


Hari Raya Puasa

B1D3E1
Menyatakan susunan nombor pin IC
pemasa 555.
B1D3E2
Menyatakan tiga bahagian utama
binaan geganti.
B2D3E1
Menerangkan geganti dari segi
fungsinya.
B3D4E1
Menghasilkan projek elektronik yang
mengandungi komponen geganti dan
IC 555.
B4D4E1
Menghasilkan projek elektronik
megikut prosedur4.
Betul : (i) Alatan
(ii) Komponen dipasang
mengikut
kekutuban

B5D4E1
Menghasilkan projek elektronik yang
berfungsi dengan daya usaha4.
Sempurna

Page 7

Memasang komponen berpandukan lukisan


skematik atau lukisan bergambar
Menyemak semula kedudukan komponen
berpandukan lukisan skematik
Memateri semua kaki atau tamatan komponen
Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan
kemas
Menguji projek yang telah siap dan membuat
pembaikan jika perlu
Membersih dan menyimpan semua alatan tangan
dan bahan serta melupus sisa
Bab 2 (Elektif) : Enjin (7 minggu)
28
10/08 14/08

29
17/08 21/08

30
24/08 28/08

31
31/08 04/09
SEPTEMBER

32
07/09 11/09
33
14/09 18/09

[Type text]

(i) Susun atur dan kedudukan


komponen.
(ii) Pemotongan kaki komponen
(iii) Tiada limpahan pateri

B1D4E1
Menyatakan dua nama pengikat
B2D4E1
Menerangkan pengikat dari segi
fungsinya.

Peta Pokok

B1D4E2
Menyatakan enam bahagian utama
luar enjin
B2D4E2
Menerangkan enam bahagian utama
luar enjin dari segi fungsinya.

Peta Dakap

c. Mengenal bahagian dalam enjin


Aras 1
Mengenal pasti nama dan fungsi bahagian dalam
enjin

B1D4E3
Menyatakan lima bahagian dalam
enjin
B2D4E3
Menerangkan lima bahagian utama
dalam enjin dari segi fungsinya.

Peta Dakap

d. Edaran empat lejang


Aras 1
Menyatakan prinsip edaran empat lejang

B1D4E4
Menyatakan nama dua lejang enjin
B2D4E4
Menerangkan dua sIstem enjin dari
segi fungsinya.

Peta Alir

a. Jenis dan kegunaan pengikat dan penyantum


Aras 1
Mengenal pasti nama dan kegunaan pengikat dan
pencantum
b. mengenal bahagian luar enjin
Aras 1
Mengenal pasti bahagian utama luar enjin
Menyatakan nama dan fungsi alat tangan
Membuka dan memasang satu bahagian luar enjin

d. Edaran empat lejang


Aras 1
Menyatakan prinsip edaran empat lejang
e. Sistem Enjin
Aras 1

Page 8

Mengenal pasti lima sistem enjin dan fungsinya


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 19/9 27/9) 9 HARI
24 & 25/09 /2015bHari Raya Haji

19/9 27/9

34
28/09 02/10

35
05/10 09/10

OKTOBER

d. Edaran empat lejang


Aras 1
Menyatakan prinsip edaran empat lejang
e. Sistem Enjin
Aras 1
Mengenal pasti lima sistem enjin dan fungsinya

B1D4E5
Menyatakan nama tiga sistem enjin

Peta Alir

36
12/10 16/10

UJIAN BERTULIS PT3

37
19/10 23/10

SEMAKAN MARKAH PT3

38
26/10 30/10

PENYELASAN PENTAKSIRAN DALAM MARKAH PT3

39
02/11 06/11

PENYELASAN PENTAKSIRAN LUAR MARKAH PT3

40
09/11 13/11
41
16/11 20/11

Peta Dakap

PENGURUSAN STOK.

14.10.2015
*Awal Muhaham

SPM BERMULA
10/11/2015
Deepavali

PENGURUSAN STOK.

CUTI AKHIR TAHUN ( 21/11/2015 02/01/2016)


Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = hari
Jumlah Hari Cuti Penggal = hari

[Type text]

Page 9