Anda di halaman 1dari 75

Mata Pelajaran dan

Kelas

Dunia Muzik
1 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.00-9.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan


suara dan perkusi badan dan perkusi mulut.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
(i)
Menyanyikan lagu duet
(ii)
Mengaitkan warna ton suara manusia.
1. Mengajuk bunyi persekitaran dengan suara
2. Meneroka pelbagai bunyi menggunakan perkusi
badan.
3. Menyanyi lagu duet
4. Membezakan warna ton suara lelaki; perempuan
Kreativiti

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

CD Track 06,22,Lirik lagu.

Refleksi
Pelajar dapat mencapai objektif pengajaran pada hari ini.
Sebanyak 50% sahaja dapat mencapai objektif, ini kerana
kelewatan perhimpunan (perlantikan pengawas). Oleh
itu,pengajaran pada hari ini akan diteruskan pada waktu yang
akan datang.
TARIKH : 18.02.2013

TARIKH :19.02.1013

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Sihat dan Cergas

Tajuk

Kantin saya Bersih

Masa

9.00-10.00

Standard Pembelajaran

Sistem bahasa

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata


panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan
keluarga asas dalam situasi tidak formal dan formal secara
bertatasusila.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i)
membaca dan memahami petikan
ii) menggunakan golongan kata dalam konteks yang betul
Kata Adjektif

Ilmu

Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Moral

Objektif Pembelajaran

Aktiviti

1.
2.
3.
4.

Murid membaca petikan kantin saya bersih.


Murid menulis tentang kantin sekolah saya
Murid menyenaraikan perkataan baru yang dibaca.
Murid membina ayat tunggal dengan kata adjektif.

Refleksi
Murid mempelajari tentang jenis ayat. Ayat Tunggal dan Ayat
Majmuk diajar dan murid memahami penjelasan yang guru
berikan. Latihan akan diberikan pada waktu yang berikutnya
untuk memantapkan pemahaman pelajar tentang ayat.

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Gigih

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

11.00-11.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan


suara dan perkusi badan dan perkusi mulut.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
(iii)
Menyanyikan lagu duet
(iv)
Mengaitkan warna ton suara manusia.
1. Mengajuk bunyi persekitaran dengan suara
2. Meneroka pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan.
3. Menyanyi lagu duet
4. Membezakan warna ton suara lelaki; perempuan
Kreativiti
CD Track 06,22,Lirik lagu.

Refleksi
Guru menyemak buku muzik pelajar dan melekatkan lagulagu yang murid tidak dapat menyalin pada minggu lepas.
Pelajar menghafal dan menyanyikan lagu yang ditampal ke
dalam buku. Pelajar dapat menyanyikan dengan baiknya.
Pengajaran ini akan diteruskan pada minggu depan.
TARIKH : 18.02.2013

TARIKH : 19.02.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

10.30-11.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut aras dan arah


berdasarkan tempo
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
i)
Meneroka pergerakan mengikut aras dan arah melalui
muzik yang didengar
1. Murid membuat gerakan aras dan arah apabila
menyanyikan lagu hei kawan-kawan.
2. Murid menyanyikan lagu dengan tempo cepat dan
lambat.
3. Murid membuat gerakan dalam kumpulan
4. Murid membuat latihan tempo dalam menyanyikan
lagu.
Kreativiti

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Bahan Bantu Belajar

CD Track 05,Lirik lagu.

Refleksi
100% murid dalam kelas 3 Maju mencapai objektif. Ini kerana
pelajar dapat mengenal tempo lagu dan membuat gerakan
mengikut lirik lagu. Murid juga dapat menghafal lagu tersebut,
maka pengajaran pada hari ini berjaya di laksanakan

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Sihat dan Cergas

Tajuk

Kantin saya Bersih

Masa

8.00-9.00

Standard Pembelajaran

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata


panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan
keluarga asas dalam situasi tidak formal dan formal secara
bertatasusila.

Objektif Pembelajaran

Sistem bahasa

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


i)
Memadankan kata yang sesuai dalam ayat.
ii)
menggunakan golongan kata dalam konteks yang
betul
Kata Adjektif

Ilmu

Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Moral

Aktiviti

5.
6.
7.
8.

Murid membaca dialog tentang kebersihan.


Murid mengenal situasi formal dan tidak formal.
Murid memahami struktur ayat.
Murid mengenal kata adjektif dalam ayat.

Refleksi
Murid dapat menjawab semua persoalan tentang tema dan
tajuk pengajaran. Murid mengeluarkan idea sendiri. Murid
yang pasif dibelakang diminta duduk di barisan depan supaya
dapat mengikuti pengajaran guru.
TARIKH : 20.02.2013

TARIKH : 20.02.2013

Aspek

Persepsi Estetik

Item

1.1.4 Nilai not dan tanda rehat

Tajuk Lagu

Ondeh- ondeh

Objektif

Di akhir pembelajaran murid dapat;


i)
Mengecam nilai not dan tanda rehat yang
sepatutnya
bagi setiap notasi.
ii) Membuat latihan menulis notasi dengan tanda rehat
dengan betul.
Buku Latih tubi, Buku muzik Tahun 5.

Alat Bantu Mengajar


Objektif Pembelajaran

Refleksi

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1) Mengenal notasi
2) Menulis nilai not
3) Menyebut nama not
4) Melukis not pada baluk
5) Membuat latihan tentang not

Murid mengetahui asas muzik seperti postur, klef treble, dan


tentang baluk. Didapati murid tidak dapat melukis klef treble
dengan betul. Latihan notasi yang diberikan dan melukis klef
treble dengan cara yang betul dapat mengatasi masalah
murid. Murid dengan ini dapat mencapai objektif pengajaran
dengan baiknya.
Mata Pelajaran: Dunia Muzik
Kelas: 5 Gigih
Masa: 9.30-10.30

TARIKH: 21.02.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Gigih

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.30-10.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut aras dan arah


berdasarkan tempo
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
i) Mendengar dan membuat pergerakan mengikut lirik
lagu
1. Murid mendengar lagu hei kawan-kawan.
2. Menyanyikan dengan tempo cepat dan lambat
3. Murid membuat gerakan mengikut lirik lagu.
4. Murid melakukan gerakan secara kumpulan
Kreativiti

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

CD Track 05,Lirik lagu.

Refleksi
Murid membuat gerakan bagi lagu Hei Kawan Kawan. Murid
menyanyi dalam kumpulan masing- masing. Murid juga dapat
memeahami tempo lagu. Murid telah mencapai objektif
pengajaran dengan sempurna.

TARIKH: 25.02.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.00-9.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan


suara dan perkusi badan dan perkusi mulut.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
(v)
Menyanyikan lagu duet
(vi)
Mengaitkan warna ton suara manusia.
1. Mengajuk bunyi persekitaran dengan suara
2. Meneroka pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan
3. Menyanyi lagu duet
4. Membezakan warna ton suara lelaki; perempuan
Kreativiti

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

CD Track 06,22,Lirik lagu.

Refleksi
Murid dapat menyanyikan lagu duet satu malaysia dengan
lembut dan suara yang kasar mengikut warna ton suara lelaki
dan wanita dengan cemerlang. Murid menyanyikan lagu
dengan penuh bersemangat dalam kumpulan. Guru mengejut
apabila melihat murid menyanyikan dengan begitu baik. Murid
dapat mengenal ton suara lelaki dan perempuan dengan
jelas. Murid berpendapat mudah bagi mereka nyanyi dengan
suara perempuan. Wallaubagaimana pun, murid yakin dan
cuba untuk menyanyi dalam suara lelaki. Di masa akan
datang
saya
mencadangkan
supaya
mengadakan
pertandingan antara pelajar untuk menyanyikan lagu dengan
warna ton suara yang berbeza gender.

TARIKH : 25.02.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Gigih

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

11.00-11.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan


suara dan perkusi badan dan perkusi mulut.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
i) Menyanyikan lagu duet
ii) Mengaitkan warna ton suara manusia.
1. Mengajuk bunyi persekitaran dengan suara
2. Meneroka pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan
3. Menyanyi lagu duet
4. Membezakan warna ton suara lelaki; perempuan
Kreativiti

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

CD Track 06,22,Lirik lagu.

Refleksi
Murid dapat menyanyikan lagu duet satu malaysia dengan
baik.Persembahan murid cemerlang dari segi suara murid
yang begitu jelas semasa menyanyi. Murid-murid 1 Maju
boleh dibawa untuk membuat persembahan koir. Suara yang
merdu mudah di modified bagi pic yang tinggi dan rendah.

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Sihat dan Cergas

Tajuk

Makanan Bersih dan Berkhasiat

Masa

9.00-10.00

Standard Pembelajaran

2.2.3 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat


daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i)
Memahami petikan yang dibaca.
ii)
Mengenalpasti ayat majmuk dalam teks
iii)
Menulis ayat majmuk dan ayat tunggal.
Ayat Tunggal

Objektif Pembelajaran

Sistem bahasa
Ilmu
Aktiviti

Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Moral, Dunia Sains


Teknologi.
1. Murid membaca petikan teks
2. Murid menjawab soalan guru
3. Murid mengenalpasti ayat majmuk dalam teks
4. Murid membina ayat tunggal berpandukan gambar
5. Murid melengkapkan teks dengan perkataan yang
sesuai.

Refleksi
Murid dapat memahamkan pengajaran pada hari ini. Murid
melibatkan diri secara aktif. Murid menjawab dengan betul
jawapan yang disoal. Murid menjawab dengan betul jawapan
yang disoal. Murid memperolehi banyak maklumat tentang
makanan berkhasiat. Murid mengetahui makanan yang
berkhasiat dan tidak berkhasiat. Murid membuat latihan yang
banyak bagi memperolehi kemahiran dalam tajuk ini.
TARIKH : 26.02.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

10.30-11.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut aras dan arah


berdasarkan tempo
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
i)
Meneroka pergerakan mengikut aras dan arah melalui
muzik yang didengar
1. Murid membuat gerakan aras dan arah apabila
menyanyikan lagu hei kawan-kawan.
2. Murid menyanyikan lagu dengan pic tinggi dan rendah
3. Murid membuat gerakan dalam kumpulan
4. Murid membuat latihan tempo dalam menyanyikan lagu.
Kreativiti

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

CD Track 05,Lirik lagu.

Refleksi
Pengajaran tentang pic tinggi dan rendah dapat mencapai
objektifnya dengan jelas sekali kerana aktiviti pergerakan
menunjukkan pic dilkukan oleh murid. Latihan solfa dengan
do tinggi dan do rendah, dapat dibezakan oleh murid. Guru
mengaplikasikan pick ke dalam skor lagu hei kawankawan.Murid dapat menyanyikan lagu hei kawan-kawan
dengan pic yang betul. Guru menunjukkan contoh lagu berpic
tinggi dan rendah .Murid dapat mencapai kemahiran nyanyi
dengan pic yang betul.
TARIKH : 26.02.2013

TARIKH : 27.02.2013

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Sihat dan Cergas

Tajuk

Makanan Bersih dan Berkhasiat

Masa

8.00-9.00

Standard Pembelajaran

5.3.1 Memehami dan membina ayat dasar menggunakan pola


ayat FN+FN, FN+FK, FN +FA, FN+FSN dengan betul dalam
pelbagai konteks.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i)
Memahami struktur ayat dan boleh melengkapkan ayat
dengan perkataan yang sesuai

Objektif Pembelajaran

Sistem bahasa

Ayat Tunggal

Ilmu

Sastera

Aktiviti

1.
2.
3.
4.

Murid menulis ayat tunggal dan ayat majmuk.


Murid membaca ayat daripada pelbagai sumber.
Murid menyenaraikan perkataan baru yang dibaca.
Murid menghafal ayat yang dibaca.

Refleksi
Murid menulis ayat tunggal. Murid membetulkan struktur ayat.
Guru berpuas hati dengan hasil kerja murid yang lengkap dan
baik hati. Dimasa akan datang, guru akan melebihkan latihan
menulis dengan kemas, jelas dan teliti, untuk membentuk
pelajar yang lebih matang dari segi menghasilkan hasil kerja
yang baik.

TARIKH : 28.02.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Gigih

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.30-10.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut aras dan arah


berdasarkan tempo
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
ii)
Meneroka pergerakan mengikut aras dan arah melalui
muzik yang didengar
5. Murid membuat gerakan aras dan arah apabila
menyanyikan lagu hei kawan-kawan.
6. Murid menyanyikan lagu dengan pic tinggi dan rendah
7. Murid membuat gerakan dalam kumpulan
8. Murid membuat latihan tempo dalam menyanyikan lagu.
Kreativiti

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

CD Track 05,Lirik lagu.

Refleksi
Murid meneka gambar ikon untuk pic tinggi dan rendah. Guru
mengaplikasikan gambar dalam mengajar pengajaran pada
hari ini. Murid bergerak bagi menunjukkan pic tinggi dan
rendah. Murid menyanyi lagu hei kawan-kawan dengan pic
tinggi dan rendah. Murid dapat mengenal tempat pic tinggi
dan rendah.Guru perlu menmbah pergerakan badan dalam
mengajar pelajar pic. Guru akan menambah latihan solfa
dalam memhami pic dalam lagu.

TARIKH : 04.03.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.00-9.30

Standard
Pembelajaran

Pengalaman Muzikal
-menyanyi dengan sebutan huruf vocal a,e,i,o,u yang betul.
-membuat gerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
i) Menyebut lirik lagu suka hati dengan jelas mengikut
irama lagu.
ii) Membuat gerakan asas mengikut arahan sambil
menyebut pergerakan yang dilakukan.
iii) Menyanyi sambil membuat aksi mengikut lirik.
1. Menyebut lirik lagu suka hati dengan sebutan yang
jelas.
2. Menyanyi lagu dengan irama yang betul.
3. Murid memahamkan kandungan lagu.
4. Murid membuat gerakan sambil nyanyi.
5. Murid mengenal pergerakan mudah.
Kreativiti

Objektif
Pembelajaran

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

CD Track ,Lirik lagu, Radio

Refleksi
Pengajran pada hari ini beratur dan tersusun. Ia berjaya
memahamkan murid tentang lirik dan gerakan. Murid
mendengar dan menghayati lagu. Guru mencadangkan
pergerakan bebas lebih efektif bagi pelajar Tahun 1 Maju
kerana pelajar lebih pasif ketika melkukan gerakan.
Pergerakan setempat kurang merangsang murid untuk
menjadi aktif.

TARIKH : 04.03.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Gigih

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

11.00-11.30

Standard
Pembelajaran

Pengalaman Muzikal
-menyanyi dengan sebutan huruf vocal a,e,i,o,u yang betul.
-membuat gerakan berdasarkan lirik dan mud muzik.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
I) Menyebut lirik lagu suka hati dengan jelas mengikut
irama lagu.

Objektif
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

1. Menyebut lirik lagu suka hati dengan sebutan yang


jelas.
2. Menyanyi lagu dengan irama yang betul.
3. Murid memahamkan kandungan lagu.
4. Murid membuat gerakan sambil nyanyi.
5. Murid mengenal pergerakan mudah.
Kreativiti
CD Track ,Lirik lagu, Radio

Refleksi
Pengajaran pada hari ini kurang berjaya kerana murid kurang
membuat latihan menyanyi, menari dan membuat gerakan.
Guru mengajar murid tentang postur dan persediaan sebelum
menyanyikan lagu. Dengan ini murid menjadi bersemangat
dan bersedia untuk menyanyi. Murid berkelakuan secara
bertatasusila. Dalam masa 30 minit murid dapat menyanyi
dan membuat gerakan. Guru sedar aspek kecindan perlu
diterapkan dalam pengajaran Tahun 1 Gigih.

Tarikh : 05.03.2013

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Sihat dan Cergas

Tajuk

Bersenam Menyihatkan Badan

Masa

9.00-10.00

Standard Pembelajaran

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan


berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa
kata.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i)
Memahami teks yang telah dibaca
ii)
Membacakan kosa kata yang telah dikuasai

Objektif Pembelajaran

Sistem bahasa

Kata Adjektif

Ilmu

Sastera dan Bukan sastera

Aktiviti

1.
2.
3.
4.

Murid menulis ayat tunggal dan ayat majmuk.


Murid membaca ayat daripada pelbagai sumber.
Murid menyenaraikan perkataan baru yang dibaca.
Murid menghafal ayat yang dibaca.

Refleksi
Murid kurang memhami istilah ilmiah dalam konteks
pembelajaran. Guru menjelaskan istilah ini beberapa kali
dengan memberikan contoh namun pelajar masih tidak
dapat membezakan buku berilmiah, dengan buku cerita.
Murid dibawa ke perpustakaan untuk menunjukkan contoh
buku berilmiah dan mengadakan pengajaran dan
pembelajaran pada hari ini. Ia sangat membantu pelajar dari
segi membetulkan kemahiran berbahasa. Murid meluaskan
pengetahuan Am dan bilangan kosa kata baharu.

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

10.30-11.00

Standard
Pembelajaran

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut corak irama melodi


-postur
-cara mainkan perkusi
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
i)
Menyanyi mengikut corak irama
ii)
Menggunakan perkusi badan, mulut dan alat
perkusi
1. Murid menepuk corak irama mengikut melodi lagu Azam
Baru. (CD 1 Track 01)
2. Memainkan perkusi mengikut corak irama melodi lagu
dengan postur yang betul.
Kreativiti

Objektif
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

CD Track 05,Lirik lagu, Perkusi, Gambar, Ikon (Carta)

Refleksi
Murid menyanyikan lagu dengan irama yang betul. Murid
mahir menggunakan perkusi dengan cara yang betul. Murid
yang tidak dapat menepuk irama dapat diperbetulkan oleh
guru. Murid perlu lebih mahir untuk nyanyian secara vokal dan
tepukan irama perlu lebih kemas dan selaras dalam
kumpulan.
TARIKH : 05.03.2013

TARIKH : 06.03.2013

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Sihat dan Cergas

Tajuk

Bersenam Menyihatkan Badan

Masa

8.00-9.00

Standard Pembelajaran

Sistem bahasa

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera


dengan betul mengikut konteks.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i)
Memahami kata adjektif pancaindera
ii)
Membuat latihan dengan betul
Kata Adjektif

Ilmu

Pendidkan Moral dan Pendidikan Kesihatan

Objektif Pembelajaran

Aktiviti

1.
2.
3.
4.

Pelajar mengenal kata adjektif pancaindera


Menulis nota tentang kata adjektif
Membaca petikan teks dalam buku teks.
Melengkapkan ayat dengan kata adjektif pancaindera.

Refleksi
Murid mengenal dan menghafal kata Adjektif Pancaindera.
Murid serius dalam pengajaran pada hari ini. Murid akan
menjawab latihan yang diberi. Murid membina ayat dengan
menggunakan kata adjektif supaya mereka lebih terlatih.
Murid perlu didedahkan dengan bacaan kata adjektif supaya
mereka dapat memahami konsep penggunaan kata adjektif.
Maka, guru akan melebihkan latihan menguasai kemahiran
penggunaan Kata Adjektif.

TARIKH : 20.02.2013

Aspek
Item
Tajuk Lagu

2 (c) Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau


muzik.
1.4 Sistem Notasi
1.4.1 Lambang Not Muzik dan Tanda Rehat
Twinkle-Twinkle Little Star

Objektif

Di akhir pembelajaran murid dapat;


(1) Aras 2: Mengenal symbol notasi muzik dalam skor lagu
yang diberi dengan betul
(2) Memahami penjarian not dalam memainkan rekoder

Alat Bantu Mengajar

Rekoder, Gambar, Buku Muzik

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Mengenal tentang postur dan kedududkan rekoder
2. Mengenal not pada baluk (EGBDF,FACE)
3. Memainkan rekoder dengan betul bagi not B,A,G.
4. Menulis skor lagu Twinkle- Twinkle-Little Star.
5. Berlatih memainkan not B, A,G

Refleksi

Pengajaran dicapai 80% kerana murid perlukan latihan


memainkan rekoder dengan lebih mahir .Skor lagu perlu
dihafal oleh pelajar untuk membuat penjarian not. Murid
perlukan latihan membacakan skor lagu. Latihan penjarian not
pada rekoder akan diteruskan sehingga kemahiran diperolehi.
Mata Pelajaran: Dunia Muzik
Kelas: 5 Gigih
Masa: 9.30-10.30

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Gigih

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.30-10.00

Standard
Pembelajaran

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut corak irama melodi


-postur
-cara mainkan perkusi
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
iii)
Menyanyi mengikut corak irama
iv)
Menggunakan perkusi badan, mulut dan alat
perkusi
3. Murid menepuk corak irama mengikut melodi lagu Azam
Baru. (CD 1 Track 01)
4. Memainkan perkusi mengikut corak irama melodi lagu
dengan postur yang betul.
Kreativiti

Objektif
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Bahan Bantu Belajar

CD Track 05,Lirik lagu, Perkusi, Gambar, Ikon (Carta)

Refleksi

Murid dapat memainkan alat perkusi dengan betul dan


menepuk corak irama menggunakan perkusi alat, perkusi
badan dan perkusi mulut.Murid mempelajari asas muzik
seperti latihan pernafasan,bubbling, sebelum menyanyi.
Latihan menyanyi dengan jelasnya kurang kerana murid tidak
melakukan gerakan mengikut lirik lagu. Maka murid menyanyi
tanpa irama lebih kepada membaca lirik. Oleh itu, guru
memperbanyakkan latihan menyanyi lagu.

TARIKH : 07.03.2013

TARIKH : 11.03.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.00-9.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Menyanyi dengan sebutan huruf vocal a, e, i , o ,u yang betul.


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
i) Menyanyi dengan mud muzik yang betul

ii) Menyebut lirik lagu suka hati dengan jelas mengikut


irama lagu
iii) Menyanyi dengan sebutan huruf vokal.
Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

1. Membaca lirik lagu suka hati dengan sebutan jelas.


2. Menyanyi dengan sebutan huruf vokal
3. Murid memahamkan dan menghafal lirik lagu
4. Murid mengenal mud muzik.
Kreativiti
CD Track ,Lirik lagu, Topeng Muka

Refleksi

TARIKH : 11.03.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Gigih

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.00-9.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a, e, i , o ,u yang betul.

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

5. Membaca lirik lagu suka hati dengan sebutan jelas.


6. Menyanyi dengan sebutan huruf vokal
7. Murid memahamkan dan menghafal lirik lagu
8. Murid mengenal mud muzik.
Kreativiti

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


i)
Menyanyi dengan mud muzik yang betul
ii) Menyebut lirik lagu suka hati dengan jelas mengikut
irama lagu.
iii)
Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a, e, i , o ,u

CD Track ,Lirik lagu, Topeng Muka

Refleksi
Murid mengenal mud muzik yang ditunjukkan oleh guru. Murid
membuat persembahan menunjukkan mud semasa menyanyi.
Kesungguhan murid menyanyi dengan penuh ekspresi. Murid
dipuji oleh guru. Murid menyanyi lagu dengan pelbagai mud.
Murid
juga
menyebut
huruf vokal
a,e,i,o,u
dan
menyanyikannya. Murid dapat membuat latihan pernafasan
dan postur sebelum menyanyikan lagu Mari Bergerak dan
suka Hati. Pelajar dapat menghafal lagu sambil menyanyi.
Murid juga bergerak secara rawak dalam kelas, mengikut mud
muzik. Murid menunjukkan perasaan mereka ketika
menyanyi. Keseluruhanya murid mencapai sebanyak 80%
dalam objektif pengajaran pada hari ini. Guru perlu mengambil
tindakan susulan ke atas 20% murid, yang tidak bernyanyi
dalam kelas.

TARIKH : 12.03.2013

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Sihat dan Cergas

Tajuk

Bersenam Menyihatkan Badan

Masa

8.00-9.00

Standard Pembelajaran

Sistem bahasa

5.1 Mermahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera


dengan betul mengikut konteks.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i)
Membaca dan melengkapkan teks dengan kata
adjektif pancaindera
ii)
Membuat latihan yang diberi
Kata Adjektif

Ilmu

Pendidkan Moral dan Pendidikan Kesihatan

Objektif Pembelajaran

Aktiviti

1.
2.
3.
4.
5.

Murid mengenal kata adjektif paancaindera.


Menulis latihan kata adjektif pancaindera.
Membaca petikan dalam buku teks
Melengkapkan teks dengan kata adjektif
Menghafal kata adjektif pancaindera.

Refleksi
90% murid memehami pengajaran. Guru menjelaskan sub
golongan/ jenis kata adjektif pancaindera. Selepas
menjelaskan guru memberikan latihan.Melalui latihan pelajar
lebih banyak menguasai kata adjektif. Dengan ini , murid
dapat memahami kata adjektif pancaindera.Guru mendapati
murid aktif dalam pengajaran pada hari ini.

TARIKH : 12.03.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

10.30-11.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

1.1.2 Menyanyi dengan postur dan pernafasan yang betul

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


i)
Menerangkan postur duduk dan berdiri.
ii) Menyanyi dengan sebutan huruf vokal.
I)
Menyanyi lagu ke Taman Bunga
II)
Guru menerangkan tentang postur.
III)
Murid membuat latihan pernafasan.
IV)
Murid membuat persembahan bagi latihan vokal
V)
Murid dipilh untuk membuat koir di kelas.

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Kreativiti

Bahan Bantu Belajar

CD Track 05,Lirik lagu.

Refleksi
Pengajaran pada hari ini akan dijalankan di waktu yang akan
datang kerana murid berlatih untuk action song.

TARIKH : 04.02.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Maju

Tajuk / Tema

Tempo

Masa

9.00-9.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan


bunyi.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
i)
Menyanyi lagu Selamat Pagi mengikut tempo.

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

1. Murid mendengar lagu Selamat Pagi sambil menepuk


detik dengan bimbingan guru.
2. Menyebut lirik lagu Selamat Pagi dengan sebutan yang
betul.
3. Menyanyi lagu Selamat Pagi mengikut tempo.
4. Menyanyi lagu mengikut tempo sambil menepuk detik
lagu.
Kreativiti

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

CD Track ,Lirik lagu

Refleksi

Murid dapat menyanyikan lagu dengan tempo yang lambat


dan cepat. Murid dapat memahamkan antara lagu bertempo
lambat dan cepat. Masalah yang dikenalpasti di kalangan
murid ialah suara murid yang lembut dan perlahan
menyebabkan lagu bertempo cepat kurang kedengaran. Murid
kelas 1 Maju memerlukan semangat yang lebih dalam
mempelajari muzik. Oleh itu, guru bercadang untuk
membimbing murid dengan menyanyikan lagu bertempo
bersama murid.

TARIKH : 04.02.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Gigih

Tajuk / Tema

Tempo

Masa

11.00-11.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Membuat pergerakan berdasarkan dinamik, pic, tempo dan


bunyi.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
i)
Menyanyi lagu Selamat Pagi mengikut tempo.

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

1. Murid mendengar lagu Selamat Pagi sambil menepuk


detik dengan bimbingan guru.
2. Menyebut lirik lagu Selamat Pagi dengan sebutan yang
betul.
3. Menyanyi lagu Selamat Pagi mengikut tempo.
4. Menyanyi lagu mengikut tempo sambil menepuk detik
lagu.
Kreativiti

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

CD Track ,Lirik lagu

Refleksi

Murid dapat mencapai objektif dengan sepenuhnya.


Kelemahan murid yang dikenalpasti ialah murid 1 Gigih lemah
dalam menulis lirik lagu. Murid lambat menyalin dan
mengambil masa yang panjang. Bagi mengatasi masalah ini,
guru memfotostatkan seni kata lagu bagi murid.

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Sihat dan Cergas

Tajuk

Jagalah Kebersihan

Masa

9.00-10.00

Standard Pembelajaran

Sistem bahasa

1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat


tunggal dan ayat majuk dengan betul dan tepat.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i)
Membezakan abjad, perkataan, frasa dan ayat
ii)
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk.
Ayat Majmuk

Ilmu

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan , Pendidikan Moral

Objektif Pembelajaran

Aktiviti

1. Murid membaca petikan teks Sihat dan Cergas.


2. Murid membuat aktiviti melengkapkan ayat dan
perkataan.
3. Perbincangan latihan dalam buku aktiviti.
4. Permainan kuiz dalam kumpulan.

Refleksi
Pengajaran pada hari ini tidak dapat dijalankan pada hari ini.
TARIKH : 05.02.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Maju

Tajuk / Tema

Irama

Masa

10.30-11.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a, e, i, o ,u .

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


i)
Mendengar lagu Azam Baru
ii)
Menyanyi lagu Azam Baru dengan sebutan yang jelas.
1. Murid mendengar lagu Azam Baru
2. Murid membaca lirik lagu.
3. Murid menyanyikan lagu Azam Baru
4. Murid menepuk corak irama mengikut melodi lagu
dengan postur yang betul.
Kreativiti

Bahan Bantu Belajar

CD Track 01,Lirik lagu.

Refleksi

Murid menyanyi dengan irama yang betul. Latihan huruf vokal


diajar kepada murid. Murid mengikut irama lagu dan
menyanyinya dengan irama yang betul.Murid mempunyai
suara yang baik dan latihan yang pelbagai diperlukan untuk
meningkatkan keyakinan murid semasa menyanyi.

TARIKH : 05.02.2013

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Sihat dan Cergas

Tajuk

Jagalah Kebersihan

Masa

8.00-9.00

Standard Pembelajaran

Sistem bahasa

1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat


tunggal dan ayat majuk dengan betul dan tepat.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
iii)
Membezakan abjad, perkataan, frasa dan ayat
iv)
Membina ayat tunggal dan ayat majmuk.
Ayat Majmuk

Ilmu

Pendidikan Jasmani dan Kesihatan , Pendidikan Moral

Objektif Pembelajaran

Aktiviti

1. Murid membaca petikan teks Sihat dan Cergas.


2. Murid membuat aktiviti melengkapkan ayat dan
perkataan.
3. Perbincangan latihan dalam buku aktiviti.
4. Permainan kuiz dalam kumpulan.

Refleksi
Murid tidak dapat membezakan ayat majmuk dan ayat
tunggal. Latihan dalam kumpulan tidak dapat dibuat oleh
murid. Bagi mengatasi masalah ini guru menambahkan
latihan yang banyak kepada murid.
TARIKH: 06.02.2013

Tarikh : 06.02.2013

Aspek

Pengalaman Muzikal

Item

2.1 Pengetahuan Teknik

Tajuk Lagu
Objektif

Di akhir pembelajaran murid dapat;


i) Menyanyi dengan memberikan tumpuan kepada
teknik yang dipelajari.

Alat Bantu Mengajar

Laptop, Pita rakaman

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


1. Murid membuat latihan pernafasan dan postur.
2. Murid membuat latihan menyanyi
3. Murid menyebut lirik lagu.
4. Menyanyi pelbagai jenis lagu.
Murid dapat mencapai pengajaran dan pembelajaran pada hari
ini. Murid dapat melakukan teknik menyanyi dengan betul.
Latihan pernafasan dibuat dan murid mempelajarinya. Murid
juga belajar membaca lirik lagu dengan sebutan yang jelas.
Murid juga melatih menyanyi lagu dengan postur yang betul.

Refleksi

Mata Pelajaran: Dunia Muzik


Kelas: 5 Gigih
Masa: 9.30-10.30

TARIKH : 07.02.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Gigih

Tajuk / Tema

Irama

Masa

9.30-10.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a, e, i, o ,u .

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


i)
Mendengar lagu Azam Baru
ii)
Menyanyi lagu Azam Baru dengan sebutan yang
jelas.
1. Murid mendengar lagu Azam Baru
2. Murid membaca lirik lagu.
3. Murid menyanyikan lagu Azam Baru
4. Murid menepuk corak irama mengikut melodi lagu
dengan postur yang betul.
Kreativiti

Bahan Bantu Belajar

CD Track 01,Lirik lagu.

Refleksi

Objektif pembelajaran dapat dicapai sepenuhnya. Murid


diingatkan setiap kali tentang postur menyanyi lagu. Murid
lupa tentang teknik nyanyian. Murid dapat mendengar dan
menyanyikan lagu Azam Baru dengan baik sekali. Murid
dapat menyanyi dengan irama yang betul. Dengan ini, murid
dapat mencapai objektifnya.

Tarikh : 13.03.2013

Aspek

Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik

Item

1.4 Sistem notasi


1.4.1 Lambang Not Muzik dan tanda rehat

Tajuk Lagu
Twinkle Twinkle Little Star
Objektif

Alat Bantu Mengajar

Aktiviti

Refleksi

Di akhir pembelajaran murid dapat;


i)
Mengenal simbol notasi muzik dalam skor lagu yang
diberi dengan betul.
Rekoder, Skor lagu

1. Mengenal tentang postur dan rekoder sebelum menyanyi.


2. Memainkan rekoder dengan kedudukan yang betul
3. Memperkenalkan not B,A,G
4. Melatih murid mainkan not B,A,G
Murid dapat menghafal skor lagu dan nyanyikan lagu Twinkle
dengan m,engikut not-not muzik. Murid menyanyikan dengan
not muzik yang betul. Murid diberi latihan menyanyi secara solo
dan berkumpulan. Murid dapat mengenal kepanjangan bunyi
not. Murid diberi latihan menyanyi berulang kali dan
membunyikan rekoder. Pelbagai latihan diberi untuk
memahirkan murid dalam penjarian not. Guru bercadang untuk
meluangkan masa yang berlebihan untuk murid mahir dalam

penjarian not.

Mata Pelajaran: Dunia Muzik


Kelas: 5 Gigih
Masa: 9.30-10.30

TARIKH: 13.03.2013

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Sihat dan Cergas

Tajuk

Bersenam Menyihatkan Badan

Masa

8.00-9.00

Standard Pembelajaran

2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan


bahan bukan grafik dengan betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
I) Mengenal dan memahami bahan grafik.

Objektif Pembelajaran

Sistem bahasa

Kata Adjektif

Ilmu

Pengajian Am dan Statistik

Aktiviti

1. Murid membuat aktiviti senamrobik.


2. Murid membaca dan menaakul idea dan kandungan
dalam bahan bacaan grafik dan bukan grafik.
3. Murid menjelaskan tentang bahan bacaan
mereka,dengan ayat mudah.
4. Murid menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk
dalam mengolah isi
5. Murid memahami penggunaan kata,frasa dan ayat
dalam bahan yang dibaca.

Refleksi
Murid kurang memahami pengajaran guru kerana petikan
yang panjang dan bahan bacaan yang sukar diberikan
kepada murid.Pengajaran berpusatkan guru wujud di dalam
kelas apapbila murid tidak memberikan tindak balas kepada
soalan guru. Murid tidak dapat memikirkan ke tahap yang
lebih tinggi dan ia menyukarkan murid untuk belajar.Guru
mencadangkan petikan kecil dan mudah boleh merangsang
murid untuk belajar.

TARIKH : 14.03.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Gigih

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.30-10.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

1.1.2 Menyanyi dengan postur dan pernafasan yang betul

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


i)
Menerangkan postur duduk dan berdiri.
ii) Menyanyi dengan sebutan huruf vokal.
1. Menyanyi lagu ke Taman Bunga
2. Guru menerangkan tentang postur.
3. Murid membuat latihan pernafasan.
4. Murid membuat persembahan bagi latihan vokal
5. Murid dipilh untuk membuat koir di kelas.

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Kreativiti

Bahan Bantu Belajar

CD Track 05,Lirik lagu.

Refleksi
Murid bersedia untuk menyanyi dengan postur yang betul.
Murid membuat latihan pernafasan solfa. Murid mendengar
dan mengahayati lagu Ke Taman Bunga tersebut. Murid juga
membuat gerakan bagi lagu.

TARIKH : 16.03.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Gigih

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.30-10.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Pengalaman Muzikal
1.1.2 Menyanyi dengan postur dan pernafasan yang betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
i) Menerangkan postur duduk dan berdiri
ii) Menyanyi dengan sebutan huruf vokal.
1. Membuat kumpulan koir
2. Menyanyi pelbagai repertoire dengan minus one
3. Persemnbahan lagu Tahun 3 secara kumpulan..

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Inovasi

Bahan Bantu Belajar

CD Track, minus one.

Refleksi

Pengajaran pada hari ini akan disambung pada minggu


hadapan kerana murid disediakan untuk observation minggu
hadapan.

TARIKH : 18.03.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.00- 9.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a, e, i , o , u yang betul.

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

1. Murid membuat persembahan lagu menyanyi dan


membuat gerakan tarian mengikut mud muzik.
2. Murid mmenyanyi dengan sebutan huruf vokal dengan
mud muzik.
3. Murid menyanyi dengan mud muzik yang berbeza..
4. Murid mendengar dan menghayati lagu sedih dan
gembira.
Kreativiti

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


i)
Menyanyi dengan mud muzik yang betul

Bahan Bantu Belajar

CD Track, Laptop (video)

Refleksi

Murid mendengar bunyi mud muzik gembira,takut,sedih dan


marah. Murid mengenal mud muzik dan bunyinya. Murid juga
membuat gerakan bagi muzik. Murid menjadi aktif apabila
membuat gerakan melompat untuk mud gembira. Murid
menyanyikan lagu ais kacang dengan gembira.

TARIKH : 18.03.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Gigih

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

11.00- 11.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a, e, i , o , u yang betul.

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

1. Murid membuat persembahan lagu menyanyi dan


membuat gerakan tarian mengikut mud muzik.
2. Murid mmenyanyi dengan sebutan huruf vokal dengan
mud muzik.
3. Murid menyanyi dengan mud muzik yang berbeza..
4. Murid mendengar dan menghayati lagu sedih dan
gembira.
Kreativiti

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


i)
Menyanyi dengan mud muzik yang betul

Bahan Bantu Belajar

CD Track, Laptop (video)

Refleksi

Murid ghairah apabila guru mendengarkan bunyi mud muzik


lagu. Murid suka mendengar muzik tersebut. Murid meneka
jenis bunyi mud marah, takut dan sedih. Murid melakukan
gerakan bagi mud muzik. Murid juga menari bagi muzik yang
dipasangkan. Murid ditegur kerana bercakap sewaktu guru
mengajar.

TARIKH : 19.03.2013

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Semangat Perpaduan

Tajuk

Jiranku Mesra.

Masa

9.00-10.00

Standard Pembelajaran

Sistem bahasa

3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat


mudah dengan betul berdasarkan soalan.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i)
Menjawab soalan pemahaman
ii)
Berbual tentang semangat kejiranan
Kata Hubung

Ilmu

Pendidikan Moral dan Sains dan Teknologi

Objektif Pembelajaran

Aktiviti

1. Murid menyanyikan lagu semangat perpaduan.


2. Murid mendengar perbualan tentang semangat
berjiran.
3. Murid membaca teks
4. Murid memadankan ayat dengan gambar
5. Murid membaca ayat dengan intonasi yang betul
6. Murid membina ayat dalam petikan
7. Murid membaca kata hubung
8. Murid membina ayat dengan kata hubung
9. Mengisi tempat kosong dengan kata hubung.

Refleksi
Murid dapat mencapai objektifnya. Murid dapat membuat
latihan yang diberi dengan betul. Murid menjadi aktif
semasa permainan. Murid dapat menjawab soalan guru
dengan baik. Murid aktif dalam bertanya soalan dan murid
memahami penggunaan kata hubung dalam ayat.
Pengajaran pada hari ini dapat diuji melalui soalan
pemahaman yang disediakan. Sebanyak 98% dapat
menjawab soalan pemahaman.

TARIKH : 19.03.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

10.30-11.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

1.1.2 Menyanyi dengan postur dan pernafasan yang betul

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1) Menerangkan postur duduk dan berdiri.
2) Menyanyi dengan sebutan huruf vokal.
1. Menyanyi lagu ke Taman Bunga
2. Guru menerangkan tentang postur.
3. Murid membuat latihan pernafasan.
4. Murid membuat persembahan bagi latihan vokal
5. Murid dipilh untuk membuat koir di kelas.

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Inovasi

Bahan Bantu Belajar

CD Track, Lirik Lagu

Refleksi
Pengajaran ini tidak dapat dilaksanakan kerana observation.
Ia akan di ajar kepada murid pada waktu yang berikutnya.

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Semangat Perpaduan

Tajuk

Jiranku Mesra.

Masa

8.00-9.00

Standard Pembelajaran

Sistem bahasa

2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada


pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i)
Mengenal ayat majmuk
ii)
Membaca dengan sebutan yang betul
Kata Hubung

Ilmu

Pendidikan Moral dan Sains dan Teknologi

Objektif Pembelajaran

Aktiviti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Murid berlakon menggunakan kata hubung.


Murid membacakan dialog dalam buku teks
Murid membaca teks dengan intonasi yang betul
Murid mengenal ayat majmuk daripada teks
Murid mengujarkan dialog sambil berlakon.
Murid membuat latihan
Murid menggunakan kata hubung mengikut konteks
ayat.
8. Murid menulis ayat majmuk daripada pelbaghai
sumber.

Refleksi
Murid mengambil masa yang panjang untuk menghabiskan
latihan yang diberi. Guru menjelaskan bentuk petikan atau
perenggan kepada pelajar. Pelajar tidak tahu untuk menulis
dalam bentuk petikan. ADa dikalangan murid yang dapat
mengikuti arahan guru. Latihan menulis dalam petikan perlu
diberikan kepada murid.

TARIKH : 20.03.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Gigih

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.30-10.00

Standard
Pembelajaran

Pengalaman Muzikal
1.1.3 Menyanyi solfa Do,Re, Mi
-Menyanyi solfa dalam pelbagai corak irama.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
i)
Menyanyi solfa dalam pelbagai corak irama
ii)
Membuat isyarat tangan solfa
1. Murid menonton video isyarat tangan.
2. Murid berlatih isyarat tangan.
3. Murid menyanyi solfa.
4. Murid membuat aktiviti solfa.
Inovasi

Objektif
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

Video, Lirik Lagu, Gambar isyarat tangan.

Refleksi

Murid membuat isyarat tangan. Guru menayangkan video dan


mengajar bunyi Do, Re, Mi. Murid dapat mengenal bunyi
Do ,Re, Mi dan guru melatih murid menggunakan kibod. Pic
murid telah berbeza apabila guru tidak menggunakan kibod.
Guru memperbaiki kelemahan tersebut dengan menggunakan
pic daripada kibod. Latihan pendengaran dan latihan isyarat

tangan dibuat bagi menambah pengetahuan tentang solfa.

TARIKH : 21.03.2013

TARIKH : 01.04.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.00- 9.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Menyanyi dengan dinamik.


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
ii)
Menyanyi lagu siapa gurau senda secara soal
jawab.

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

1. Murid menyanyi lagu siapa gurau senda


2. Murid membuat ekspresi pada lagu
3. Murid menyanyi dengan lembut dan kuat.

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Kreativiti

Bahan Bantu Belajar

CD Track, Laptop

Refleksi

Murid 1 Maju pada hari ini telah belajar lagu patriotik Malaysia
dan lagu sekolah kerana murid lemah dan tidak tahu
menyanyi lagu sekolah dan tidak mengenal lagu patriotic.
Disebabkan Guru Besar menegur ,saya telah mengajar lagu
sekolah kepada murid-murid. Murid murid akan belajar
pengajaran pada hari ini di masa akan datang. Murid
menyanyikan lagu sekolah bersama-sama. Murid dapat
menghafal lagu tersebut.

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Gigih

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

11.00- 11.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Menyanyi dengan dinamik.

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


i)
Menyanyi lagu siapa gurau senda secara soal
jawab.
1. Murid menyanyi lagu siapa gurau senda
2. Murid membuat ekspresi pada lagu
3. Murid menyanyi dengan lembut dan kuat.

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Kreativiti

Bahan Bantu Belajar

CD Track, Laptop

Refleksi

Murid 1 Gigih pada hari ini telah belajar lagu patriotik Malaysia
dan lagu sekolah kerana murid lemah dan tidak tahu
menyanyi lagu sekolah dan tidak mengenal lagu patriotik.
Disebabkan Guru Besar menegur ,saya telah mengajar lagu
sekolah kepada murid-murid. Murid murid akan belajar
pengajaran pada hari ini di masa akan datang. Murid
menyanyikan lagu sekolah bersama-sama. Murid dapat
menghafal lagu tersebut. Murid- murid dapat menyanyi
dengan lembut dan kuat.

TARIKH : 01.04.2013

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Semangat Perpaduan

Tajuk

Jiran Sepakat

Masa

9.00-10.00

Standard Pembelajaran

Sistem bahasa

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan


tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i)
Mengenal ayat majmuk
ii)
Boleh menceritakan menggunakan kata hubung.
Kata Hubung

Ilmu

Pendidikan Moral

Objektif Pembelajaran

Aktiviti

1. Menonton video hibur tentang jiran.


2. Murid membaca buku teks.
3. Menceritakan kembali kembali kandungan teks yang
dibaca.
4. Murid menggunakan ayat majmuk dalam mengolah
isi.
5. Murid menjawab soalan guru berdasarkan teks.
6. Murid mengisi kata hubung dalam ayat
7. Murid memahami penggunaan kata hubung dalam
ayat.
8. Murid membina ayat majmuk yang tidak lengkap.
9. Murid membuat latihan individu.

Refleksi
Pengajaran pada hari ini dijalankan pada hari esok
disebabkan observation bagi subjek muzik.
TARIKH : 02.04.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

10.30-11.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

1.4 Mengenal rekoder

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1. Mengenalpasti bahagian rekoder
2. Memahami baluk dan not B
1. Mengenal jenis-jenis rekoder
2. Mengenal baluk
3. Mengenal cara memegang rekoder
4. Mengenal not B pada baluk

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Inovasi

Bahan Bantu Belajar

Carta , Gambar, Melodian

Refleksi
Murid dapat memahami cara memegang rekoder. Murid
mengenali not B pada rekoder dan murid membunyikan not B
menggunakan rekodder. Murid juga melukis klef Trebel. Murid
membuat latihan membunyikan rekoder. Murid dapat
melakukannya dengan baik. Murid memahamkan baluk dan
mengenal not pada baluk. Dengan ini guru dapat mencapai
objektif pengajarannya dengan baik.
TARIKH : 02.04.2013

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Semangat Perpaduan

Tajuk

Jiran Sepakat

Masa

9.00-10.00

Standard Pembelajaran

Sistem bahasa

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan


tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mengenal ayat majmuk
2. Boleh menceritakan menggunakan kata hubung.
Kata Hubung

Ilmu

Pendidikan Moral

Objektif Pembelajaran

Aktiviti

1. Menonton video hibur tentang jiran.


2. Murid membaca buku teks.
3. Menceritakan kembali kembali kandungan teks
yang dibaca.
4. Murid menggunakan ayat majmuk dalam
mengolah isi.
5. Murid menjawab soalan guru berdasarkan teks.
6. Murid mengisi kata hubung dalam ayat
7. Murid memahami penggunaan kata hubung
dalam ayat.
8. Murid membina ayat majmuk yang tidak lengkap.
9. Murid membuat latihan individu.

Refleksi
Latihan yang diberi dalam kelas telah disiapkan oleh murid.
Guru membantu murid dalam menyiapkan latihan tersebut.
Murid bertindak aktif dalam menjawab soalan dan murid
dapat menggunakan kata hubung dalam ayat. Murid
memerlukan lebih banyak latihan dalam memahirkan diri
mereka. Pengajaran ini akan disambung.
TARIKH : 03.04.2013

Tarikh : 13.03.2013

Aspek

Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik

Item

1.4 Sistem notasi


1.4.1 Lambang Not Muzik dan tanda rehat

Tajuk Lagu
Twinkle Twinkle Little Star
Objektif

Alat Bantu Mengajar

Aktiviti

Di akhir pembelajaran murid dapat;


ii)
Mengenal simbol notasi muzik dalam skor lagu yang
diberi dengan betul.
Rekoder, Skor lagu

1. Mengenal tentang postur


2. Memainkan rekoder dengan kedudukan yang betul
3. Memperkenalkan not B,,A,G,F
4. Melatih murid memainkan not B dan F
Refleksi
Murid dapat membuat penjarian not B dan F dengan
cemerlang. Murid membuat latihan mengikut kumpulan dan
secara individu. Murid dapat memegang rekoder dengan betul
dan dapat membunyikannya. Murid menimba penahgalaman
baru daripada latihan yang diberi. Murid bewrasa yankin
bahawa mereka boleh buat. Murid mematuhi arahan guru dan
ini menunjukkan murid telah membuat dengan baik. Contoh
persembahan rekoder ditunjukkan kepada murid-murid.Secara
keseluruhannya murid dapat memainkan rekoder dengan baik.
Mata Pelajaran: Dunia Muzik
Kelas: 5 Gigih
Masa: 9.30-10.30

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

10.30-11.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

1.4 Mengenal rekoder

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1. Mengenalpasti bahagian rekoder
2. Memahami baluk dan not B
1. Mengenal jenis-jenis rekoder
2. Mengenal baluk
3. Mengenal cara memegang rekoder
4. Mengenal not B pada baluk

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Inovasi

Bahan Bantu Belajar

Carta , Gambar, Melodian

Refleksi
Murid dapat membunyikan rekoder untuk not B. Murid
membuat latihan dalam baluk. Murid mengetahui pelbagai
maklumat tentang rekoder dan dapat meniup rekoder. Secara
keseluruhannya murid mengenal teori tentang rekoder dan
baluk. Keseluruhannya murid dapat mencapai objektif padda
hari ini.
TARIKH : 04.04.2013

TARIKH : 08.04.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.00- 9.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1. Menyanyi lagu Mari Menyanyi
2. Mengajuk pic tinggi dan rendah
1.
2.
3.
4.
5.

Mendengar dan mengajuk warna ton suara manusia.


Menyanyi lagu Mari Menyanyi
Mendengar dan mengajuk pic tinggi dan rendah
Pentaksiran Lampiran 1 unit 2
Membuat pergerakan bagi menunjukkan pic tinggi
rendah.
Kreativiti

Bahan Bantu Belajar

CD Track 03,04, CD 2 Track 03, Lembaran

Refleksi

Murid menjalani latihan ujian lisan tentaqng topic mud dan


pic.Murid dapat melaksanakan ujian dengan baik.

TARIKH : 08.04.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Gigih

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

11.00- 11.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1. Menyanyi lagu Mari Menyanyi
2. Mengajuk pic tinggi dan rendah
1.
2.
3.
4.
5.

Mendengar dan mengajuk warna ton suara manusia.


Menyanyi lagu Mari Menyanyi
Mendengar dan mengajuk pic tinggi dan rendah
Pentaksiran Lampiran 1 unit 2
Membuat pergerakan bagi menunjukkan pic tinggi
rendah.
Kreativiti

Bahan Bantu Belajar

CD Track 01,03, Lembaran

Refleksi

Murid menjalani latihan ujian lisan tentaqng topic mud dan pic.
Murid kurang memahami teknik menjawab soalan. Oleh itu
guru menjelaskan beberapa kali untuk memahamkan murid.

TARIKH : 09.04.2013

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Semangat Perpaduan

Tajuk

Jiran Sepakat

Masa

9.00-10.00

Standard Pembelajaran

Sistem bahasa

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan


tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat majmuk.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mengenal ayat majmuk
2. Boleh menceritakan menggunakan kata hubung.
Kata Hubung

Ilmu

Pendidikan Moral

Objektif Pembelajaran

Aktiviti

1. Menonton video hibur tentang jiran.


2. Murid membaca buku teks.
3. Menceritakan kembali kembali kandungan
teks yang dibaca.
4. Murid menggunakan ayat majmuk dalam
mengolah isi.
5. Murid menjawab soalan guru berdasarkan
teks.
6. Murid mengisi kata hubung dalam ayat
7. Murid memahami penggunaan kata hubung
dalam ayat.
8. Murid membina ayat majmuk yang tidak
lengkap.
9. Murid membuat latihan individu.

Refleksi
Murid memahami teks yang dibaca. Isi diolah dengan
menggunakan kata hubung. Murid dapat membina ayat
yang lebih ringkas. Guru menekankan beberapa kata
hubung dalam teks dan guru menjelaskan penggunaan kata
hubung tersebut. Murid yang kurang membeikan tumpuan
disoal oleh guru secara individu.

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

10.30-11.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

1.4.1 Mengenal baluk

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1. Mengenal baluk, klef treble, dan not pada baluk.
1. Mengenal baluk
2. Melukis baluk
3. Mengenal not pada baluk
4. Melukis klef treble
5. Melukis baluk
6. Menghafal not pada baluk.
Inovasi
Buku Tulis, Carta Baluk.

Refleksi
Murid dapat menngenal cara melukis klef treble. Murid juga
dapat mengenal not krocet dan minim pada baluk. Murid
menyebut not ta-ta-ta-a dan sebagainya secara individu.
Murid tahu tentang baluk dan murid melukis klef treble. Murid
baru dalam melukis klef. Murid berusaha untuk melukisnya
dengan betul. Murid juga melukis not krocet dan minim serta
baluk. Guru akan menambahkan masa untuk melatih latihan
rekoder. Semua pelajar dapat mengikuti pengajaran guru
dengan baik.
TARIKH : 09.04.2013

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Jiran

Tajuk

Jiran Sepakat

Masa

8.00-9.00

Standard Pembelajaran

Sistem bahasa

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan


dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang
dibaca.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mengenal subjek dalam ayat tunggal dan ayat majmuk.
2. Membuat latihan dengan betul
Kata Hubung

Ilmu

Pendidikan Moral

Objektif Pembelajaran

Aktiviti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Murid menonton video hibur


Membaca teks di dalam buku teks
Mengenal ayat yang digunakan dalam teks.
Membacakan ayat dengan intonasi yang betul dan
kuat
Murid menjawab soalan berdasarkan teks.
Murid membaca ayat-ayat tunggal dan ayat-ayat
majmuk.
Murid membincanghkan jawapan.
Murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk.

Refleksi
Murid
mewarnakan
pertandingan.Pengajaqran
dilakasanakan.
TARIKH : 10.04.2013

poster
dadah
pada hari ini tidak

untuk
dapat

Tarikh : 10.04.2013

Aspek

Persepsi Estetik

Item

1.3.2 Mud

Tajuk Lagu
Tanggal 31
Objektif

Di akhir pembelajaran murid dapat;


1. Menyatakan jenis mud lagu yang diperdengar dengan
betul.
2. Menyanyi lagu tanggal 31 dengan mud lagu yang betul.

Alat Bantu Mengajar

Lirik lagu, CD Track, Gambar.

Aktiviti

Refleksi

1.
2.
3.
4.

Murid melukis poster dadah. Pengajaran ini akan dijalankan


pada minggu hadapan.

Mata Pelajaran: Dunia Muzik


Kelas: 5 Gigih
Masa: 9.30-10.30

Mengenal tentang postur


Membuat latihan vokal
Mengenal mud
Menyanyi dengan mud lagu

TARIKH : 11.04.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.30-10.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

1.4.1 Mengenal baluk

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1. Mengenal baluk, klef treble, dan not pada baluk.
1. Mengenal baluk
2. Melukis baluk
3. Mengenal not pada baluk
4. Melukis klef treble
5. Melukis baluk
6. Menghafal not pada baluk.
Inovasi
Buku Tulis, Carta Baluk.

Refleksi
Murid dapat mengenalpasti baluk, klef treble dan not pada
baluk. Murid menepuk tangan bagi bunyi not krocet dan
minim. Murid suka untuk membunyikan not. Murid dapat
membunyikan not tersebut dengan baik. Murid aktif dalam
kelas. Guru berasa puas hati apabila murid dapat mengikut
guru. Murid juga melukiskan klef treble. Murid yang tidak
faham untuk melukis klef. Guru menunjukkan baluk,meter,
dan klef pada baluk. Guru memperkenalkan not B pada
baluk.Murid juga membunyikan not B. Murid juga melukis not
krocet dan minim.

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Jiran

Tajuk

Jiran Sepakat

Masa

8.00-9.00

Standard Pembelajaran

Sistem bahasa

5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan


pola ayat FN+FK dengan betul dalam pelbagai
konteks.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i)
Mengenal ayat FN+FK
ii)
MEmbina ayat FN+FK
Ayat Tunggal

Ilmu

Pendidikan Moral

Objektif Pembelajaran

Aktiviti

Refleksi

1. Mendengar sebuah cerita


2. Meneliti kisah cerita
3. Membacakan teks
4. Menyebut kata kerja
5. Menulis kata kerja
6. Membaca contoh ayat tunggal
7. Membina ayat FN+FK dalam kumpulan
8. Membuat latihan ayat FN+FK
9. Menyanyi lagu jiran sepakat
10. Mencari makana frasa.
Pengajaran pada hari ini mencapai objektifnya. Guru
pembimbing yang memantau kelas pada hari ini
memberikan komen yang positif. Murid dapat memahamkan
pengajaran.Latihan yang mencabar minda diberikan kepada
murid.Guru membetulkan kesalahan murid.

TARIKH : 15.04.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.00- 9.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

3.1.1 Mengenalpasti mud,tempo,tekstur dan dinamik daripada


muzik yang didengar.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
i)
Mendengar lagu bertempo cepat dan lambat
dan berpic tinggi dan rendah.
1. Mengenalpasti tempo dan pic bagi lagu
2. Menandakan pada kertas ujian band
3. Membuat gerakan bagi tempo dan pic.
4. Menyanyi lagu bertempo cepat.
Kreativiti

Bahan Bantu Belajar

CD Track,Lembaran, Radio, Laptop

Refleksi

Ujian Band dilaksanakan


membuatnya dengan baik.

TARIKH : 15.04.2013

TARIKH: 15.04.2013

dengan

baik.

Murid

dapat

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Gigih

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.00- 9.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

3.1.1 Mengenalpasti mud,tempo,tekstur dan dinamik daripada


muzik yang didengar.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
i)
Mendengar lagu bertempo cepat dan lambat dan berpic
tinggi dan rendah.
1. Mengenalpasti tempo dan pic bagi lagu
2. Menandakan pada kertas ujian band
3. Membuat gerakan bagi tempo dan pic.
4. Menyanyi lagu bertempo cepat.
Kreativiti

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar

CD Track,Lembaran, Radio, Laptop

Refleksi

Ujian Band dilaksanakan


membuatnya dengan baik.

TARIKH: 16.04.2013

dengan

baik.

Murid

dapat

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Semangat perpaduan

Tajuk

Semangat kerjasama

Masa

9.00-10.00

Standard Pembelajaran

Sistem bahasa

5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan


pola ayat FN+FK dengan betul dalam pelbagai
konteks.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
iii)
Mengenal ayat FN+FA
iv)
MEmbina ayat FN+FA
Frasa Nama+ Frasa Adjektif

Ilmu

Pendidikan Moral

Aktiviti

1. Murid membaca sebuah cerita


2. Murid mendengar dan meneliti kisah cerita tersebut
3. Murid menjawab persoalan guru.
4. Membaca teks
5. Murid menyebut kata adjektif
6. Murid menulis kata adjektif
7. Murid membaca contoh ayat FN+FK
8. Murid menggariskan frasa nama dan frasa adjektif
9. Murid membina ayat frasa adjektif.
10. Murid membacakan ayat-ayat tersebut.
11. Murid menyanyi lagu jiran sepakat dan meneliti
frasa dalam lagu.
12. Murid menampal kata adjektif dalam kotak.
Pengajaran pada hari ini berjalan lancar. Guru menjalankan
aktiviti individu untuk menguji kebolehan murid.Latihan yang
efisien diberikan kepada murid. Murid berebut-rebut
menjawab soalan. Guru berasa teruja apabila murid datang
berhadapan untuk menjawab soalan. Murid dapat menjawab
persoalan guru dan guru berharap murid memahami isi
pengajaran guru. Guru mencadangkan aktiviti yang lebih
mencabar perlu diberikan untuk menguji kemahiran berfikir.

Objektif Pembelajaran

Refleksi

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

10.30-11.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

1.4.1 Mengenal rekoder

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1. Mengenal Not A
1. Mengenal jenis jenis rekoder
2. Mengenal baluk
3. Mengenal postur
4. Mengenal Not A
5. Membunyikan rekoder untuk not A.
Inovasi

Bahan Bantu Belajar

Skor Lagu dan Carta

Refleksi

Program Pendidikan Pencegahan Dadah dan ceramah


diadakan. Oleh itu pengajaran dan pembelajaran tidak dapat
dijalankan.

TARIKH : 16.04.2013

TARIKH: 17.04.2013

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Jiran

Tajuk

Jiran Sepakat

Masa

8.00-9.00

Standard Pembelajaran

Sistem bahasa

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan


dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang
dibaca.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Mengenal subjek dalam ayat tunggal dan ayat
majmuk.
2. Membuat latihan dengan betul
Kata Hubung

Ilmu

Pendidikan Moral

Objektif Pembelajaran

Aktiviti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Murid menonton video hibur


Membaca teks di dalam buku teks
Mengenal ayat yang digunakan dalam teks.
Membacakan ayat dengan intonasi yang betul dan
kuat
Murid menjawab soalan berdasarkan teks.
Murid membaca ayat-ayat tunggal dan ayat-ayat
majmuk.
Murid membincanghkan jawapan.
Murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk.

Refleksi
Murid sangat aktif dalam menjawab soalan. Kelas pada hari
ini sungguh baik. Guru dapat mencapai objektif pengajaran
dengan cemerlang. Murid menumpukan perhatian yang
sepenuhnya.Murid dapat mengenal ayat majmuk dan ayat
tunggal dengan baik.

Aspek

Memainkan rekoder bagi mengiringi nyanyian atau muzik

Item

1.4 Sistem notasi


1.4.1 Lambang Not Muzik dan tanda rehat

Tajuk Lagu
Twinkle Twinkle Little Star
Objektif

Alat Bantu Mengajar

Aktiviti

Refleksi

Di akhir pembelajaran murid dapat;


i) Mengenal simbol notasi muzik dalam skor lagu yang
diberi dengan betul.
Rekoder, Skor lagu

1. Mengenal tentang teknik pernafasan


2. Memainkan rekoder dengan kedudukan yang betul
3. Memperkenalkan not F,E,D
4. Melatih murid mainkan not F,E,D
Murid dapat meniup dengan betul tetapi sukar bagi mereka
untuk menukar penjarian not. Murid juga masih tidak mahir
untuk melukiskan not krocet dan minim. Hanya 80% murid
menguasai cara melukis not. Bunyi yang sumbang masih
kedengaran apabila memainkan not D. Lebih daripada 50 %
murid tidak dapat menutup lubang rekoder. Oleh itu guru
menambahakan masa bagi membuat latihan amali.

Tarikh: 17.04.2013
Mata Pelajaran: Dunia Muzik
Kelas: 5 Gigih
Masa: 9.30-10.30

Tarikh : 18.04.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Gigih

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.30-10.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

1.4.1 Mengenal rekoder

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1. Mengenal Not A
1. Mengenal jenis jenis rekoder
2. Mengenal baluk
3. Mengenal postur
4. Mengenal Not A
5. Membunyikan rekoder untuk not A.
Inovasi

Bahan Bantu Belajar

Skor Lagu dan Carta

Refleksi

Murid dapat menggunakan rekoder dan latihan pernafasan


dibuat dengan betul. Murid dapat memegang rekoder dengan
baik. Guru berasa gembira apabila murid dapat menutup
lubang rekoder dengan baik. Guru mengajar kemahiran bagi
murid dan murid dapat meniup not A dengan betul. Usaha ini
akan berterusan di minggu minggu yang akan datang.

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.00- 9.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Kreativiti

Bahan Bantu Belajar

CD Track 03,04, Lembaran

Refleksi

Ujian Band dilaksanakan dengan baik. Guru telah mengimbas


tajuk Ujian Band kepada murid,supaya mereka boleh
menjawab dengan betul.

TARIKH : 22.04.2013

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1. Mengajuk ton suara manusia
1. Mendengar dan mengajuk warna ton suara
manusia.
2. Murid menandakan ton suara manusia
3. Murid mendengar warna ton suara manusia.
4. Murid menjalani Ujian Band

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
1 Gigih

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.00- 9.30

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

Mendemonstrasi warna ton suara manusia dengan betul.

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Kreativiti

Bahan Bantu Belajar

CD Track 03,04, Lembaran

Refleksi

Ujian Band dilaksanakan dengan baik. Guru telah mengimbas


tajuk Ujian Band kepada murid,supaya mereka boleh
menjawab dengan betul.

TARIKH : 22.04.2013

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


2. Mengajuk ton suara manusia
5. Mendengar dan mengajuk warna ton suara
manusia.
6. Murid menandakan ton suara manusia
7. Murid mendengar warna ton suara manusia.
8. Murid menjalani Ujian Band

Mata Pelajaran dan Kelas

Bahasa Melayu
2 Maju

Tema

Semangat perpaduan

Tajuk

Sambutan Hari Kanak-Kanak

Masa

9.00-10.00

Standard Pembelajaran

Sistem bahasa

5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan


pola ayat FN+FSN dengan betul dalam pelbagai
konteks.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
i)
Mengenal ayat FN+FSN
ii)
Membina ayat FN+FSN
Frasa Nama+ Frasa Adjektif

Ilmu

Pendidikan Moral

Objektif Pembelajaran

Aktiviti

1.
2.
3.
4.
5.

Murid menonton video sambutan Hari Kanak- kanak.


Murid membaca teks Sambutan Hari Kanak-Kanak.
Murid menjawab persoalan guru.
Murid diberi ejaan
Murid membaca contoh ayat FN+FSN

6. Murid menyatakan Kata Sendi Nama dalam ayat.


Refleksi

Pengajaran pada hari ini berjalan lancar. Guru menjalankan


aktiviti individu untuk menguji kebolehan murid.Latihan yang
efisien diberikan kepada murid.

TARIKH : 23.4.2013

TARIKH : 23.4.2013

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Maju

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

10.30-11.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

1.4.1 Mengenal rekoder


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;
1. Mengenal Not A
1. Mengenal jenis jenis rekoder
2. Mengenal baluk
3. Mengenal postur
4. Mengenal Not A
5. Membunyikan rekoder untuk not A.

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Inovasi

Bahan Bantu Belajar

Skor Lagu dan Carta

Refleksi

Murid dapat mengenal Not A dan B. Kebanyakkan murid keliru


untuk menutup lubang bagi not A dan B. Guru membetulkan
kesalah murid. Guru mengajar keadah tangan untuk
memudahkan murid memahami penjarian not.

Aspek

Memainkan rekoder bagi mengiringi not muzik

Item

1.4 Sistem notasi


1.4.1 Lambang Not Muzik dan tanda rehat

Tajuk Lagu
Twinkle Twinkle Little Star
Objektif

Alat Bantu Mengajar

Aktiviti

Refleksi

Di akhir pembelajaran murid dapat;


i)
Mengenal simbol notasi muzik dalam skor lagu
yang diberi dengan betul.
Rekoder, Skor lagu

1. Mengenal tentang teknik pernafasan


2. Memainkan rekoder dengan kedudukan yang betul
3. Memperkenalkan not B,A,G,F,E,D,F#
4. Melatih murid mainkan not B,A,G,F,E,D,F#
Murid dapat meniup dengan betul. Kesalahan murid ditegur.

Tarikh: 24.04.2013
Mata Pelajaran: Dunia Muzik
Kelas: 5 Gigih
Masa: 9.30-10.30

Mata Pelajaran dan


Kelas

Dunia Muzik
3 Gigih

Tajuk / Tema

Aku dan Muzik

Masa

9.30-10.00

Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

1.4.1 Mengenal rekoder

Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;


1. Mengenal Not B dan G
1. Mengenal jenis jenis rekoder
2. Mengenal baluk
3. Mengenal postur
4. Mengenal Not B dan G
5. Membunyikan rekoder untuk not B dan G
Inovasi

Bahan Bantu Belajar

Skor Lagu dan Carta

Refleksi

Murid dapat mengenal Not B dan G. Kebanyakkan murid


keliru untuk menutup lubang bagi not B dan G. Guru
membetulkan kesalah murid. Guru mengajar keadah tangan
untuk memudahkan murid memahami penjarian not.

TARIKH :25.4.2013