Anda di halaman 1dari 1

SMK LKTP TERSANG

27610 RAUB PAHANG


KERJA KURSUS 942/4 GEOGRAFI
PENGGAL 3 2016

Borang Soal selidik

Tajuk: Migrasi Penduduk

1. Umur : _________________ tahun


2. Bangsa : _____________________
3. Jantina : _____________________
4. Agama : _____________________
5. Negeri Asal : __________________
6. Pekerjaan : ____________________
7. Pendapatan: ___________________
8. Tempoh menetap: _______________ tahun
9. Faktor migrasi ke kawasan ini:
a) Pekerjaan
b) Pendidikan
c) Kemudahan sosial
d) Melancong
e) Lain-lain: ___________________________