Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial

PSIKOLOGI PENDIDIKAN
TUTORIAL 1 ±
UNIT 1: Asas Psikologi
Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor HBEF2103 Psikologi Pendidikan Jan 2005
1
Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia

Fakulti Pendidikan. berkenalan antara satu dengan lain 2. pelajar akan dapat: 1. keperluan dan kaedah penilaian 3. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia . memahami kursus HBEF2103 dari segi objektif. kandungan. memahami kandungan Bab 1 ¶Konsep Asas Psikologi· 4. Sastera dan Sains Sosial Objektif Tutorial 1 Di akhir Tutorial 1. bersedia untuk menghadapi Tutorial 2 2 Subject Matter Expert/Author: Prof.

Suai kenal 2. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia .s iv) 6. Objektif Kursus HBEF2103 4.Fakulti Pendidikan. Sinopsis Kursus HBEF2103 (Rujuk m. Mini Kuliah (Bab 1) 7. Pengenalan kepada Kursus HBEF2103 3. Kaedah Penilaian Kursus (Rujuk: m. Perbincangan/soal jawab MASA 10 minit 10 minit 10 minit 25 minit 10 minit 40 minit 15 minit 3 Subject Matter Expert/Author: Prof.s ii ² iii) 5. Sastera dan Sains Sosial UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF TUTORIAL 1 AKTIVITI 1.

Fakulti Pendidikan. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia . Sastera dan Sains Sosial PENGENALAN KEPADA KURSUS HBEF2103 PSIKOLOGI PENDIDIKAN 3 JAM KREDIT DAN MENGAMBIL MASA 15 MINGGU KURSUS HBEF2103 IALAH KURSUS TERAS DIWAJIBKAN KEPADA SEMUA PELAJAR PENDIDIKAN Memahami kandungan kursus & perbincanagan awal Membaca 3 teks unit @ 20 jam per teks Menghadiri 5 sesi tutorial Capaian kepada laman web Menyiapkan 2 tugasan @ 15 jam per tugasan Ulang kaji JUMLAH 05 jam 60 jam 10 jam 10 jam 20 jam 15 jam 120 jam 4 Subject Matter Expert/Author: Prof.

Sastera dan Sains Sosial OBJEKTIF KURSUS HBEF2103 (m. memahami teori dan prinsip psikologi dalam proses pengajaran dan pemebelajaran 2. mengenal pasti pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai diguna pakai dalam menyelesaikan masalah pelajar 5. pelajar akan dapat 1. menggunakan teori-teori pembelajaran dalam perancangan dan amalan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah 4. emosi dan personaliti mereka di sekolah 3. mengetahui dan memahami keperluan pelajar dari segi fizikal. perihatin kepada masalah perbezaan pelajar dan dapat mengenal pasti pelajar yang bermasalah pembelajaran 5 Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia . kognitif.Fakulti Pendidikan.s 1) Setelah mengikuti kursus HBEF2103 ini.

tumpuan juga akan diberikan kepada beberapa pendekatan yang kontemporari untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran secara konteksual dalam bilik darjah. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia . Pelajar juga akan dapat melihat perkaitan antara keperluan dan masalah pelajar serta mengaplikasikan teori dan prinsip dalam proses dalam pengajaran dan pembelajaran. Kursus asas ini akan mendedahkan aspek-aspek perkembangan insan yang mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu. UNIT TEKS Unit 1 Asas Psikologi Unit 2 Pembelajaran Unit 3 Perbezaan Individu dan Pendidikan Khas 6 Subject Matter Expert/Author: Prof. Sastera dan Sains Sosial SINOPSIS KURSUS Kursus ini bermula dengan pendedahan kepada konsep asas psikologi pendidikan. Pelajar-pelajar juga akan diperkenalkan kepada teori-teori pembelajaran dan prinsip psikologi dalam pengajaran dan pembelajaran.Fakulti Pendidikan.

Fakulti Pendidikan. Implikasi teori perkembangan kepada guru 7 Subject Matter Expert/Author: Prof. Bidang-bidang psikologi terutamanya psikologi pendidikan . Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia . Kepentingan psikologi pendidikan kepada guru Bab 2: Perkembangan Manusia . Fokus perkembangan manusia sebelum umur 21 tahun . sejarah perkembangan psikologi dan pendekatan psikologi . Teori-teori perkembangan manusia . prinsip-prinsip perkembangan dan faktor-faktor mempengaruhi perkembangan . Sastera dan Sains Sosial SINOPSIS KURSUS : Unit 1 Asas Psikologi Bab 1: Konsep Asas Psikologi . Definisi psikologi. Definisi perkembangan manusia.

Faktor yang mempengaruhi pembelajaran Bab 4: Teori Pembelajaran . Definisi pembelajaran dan ciri dan proses pembelajaran . Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia . Pendekatan pengajaran dan pembelajaran 8 Subject Matter Expert/Author: Prof. Sastera dan Sains Sosial SINOPSIS KURSUS : Unit 2 Pembelajaran Bab 3: Psikologi Pembelajaran . Jenis pembelajaran dan prinsip pembelajaran . Teori pembelajaran .Fakulti Pendidikan.

falsafah dan matlamat pendidikan khas Pelajar-pelajar berkeperluan khas Program pendidikan khas 9 Subject Matter Expert/Author: Prof.Fakulti Pendidikan. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia . Sastera dan Sains Sosial SINOPSIS KURSUS : Unit 2 Pembelajaran Bab 5: Perbezaan Individu Definisi perbezaan individu Faktor-faktor menyebabkan perbezaan individu Teori-teori perbezaan individu Implikasi perbezaan individu kepada guru Bab 6: Pendidikan Khas Definisi.

Soalan Subjektif 50% 20% 30% Untuk lulus Gred C. Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) 10 Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia . Sastera dan Sains Sosial Keadah Penilaian Kursus ‡Dua Komponen ² penilaian berterusan & penilaian akhir Penilaian berterusan Penyertaan dalam perbincangan Tugasan 1 Ujian 1 & 2 50% 05% 20% 25% Penilaian Akhir (2jam) Bahagian A ² Soalan Objektif Bahagian B . 25 markah dari markah peperiksaan akhir (50%).Fakulti Pendidikan.

sejarah perkembangan psikologi dan kepentingan psikologi pendidikan kepada guru. pelajar akan dapat: menjelaskan pengertian psikologi dan psikologi pendidikan. DAN menerangkan konsep perkembangan manusia. Sastera dan Sains Sosial UNIT 1: ASAS PSIKOLOGI Objektif Unit 1 Pada akhir UNIT 1. prinsip perkembangan manusia dan teori-teori perkembangan manusia 11 Subject Matter Expert/Author: Prof.Fakulti Pendidikan. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia .

memberi definisi psikologi pendidikan 4. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia . menghuraikan kepentingan psikologi pendidikan kepada guru 12 Subject Matter Expert/Author: Prof.Fakulti Pendidikan. memberi definisi psikologi 2. menjelaskan sejarah perkembangan psikologi 3. Sastera dan Sains Sosial Bab 1: Konsep Asas Psikologi Objektif Bab 1 Di akhir Bab 1 ini. pelajar akan dapat: 1.

Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia .s 1 ² 2) Psikologi merupakan kajian secara saintifik mengenai tingkah laku manusia jiwa atau rohani manusia minda atau kehidupan mental manusia pengalaman dan aktiviti manusia 13 Subject Matter Expert/Author: Prof. Sastera dan Sains Sosial Bab 1: Konsep Asas Psikologi Definisi Psikologi (Rujuk: m.Fakulti Pendidikan.

s 3 . Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia . Sastera dan Sains Sosial Bab 1: Konsep Asas Psikologi (Samb) Sejarah Perkembangan Psikologi (m.6) Semenjak zaman Greek Kuno hingga kini: aliran interaksionisme aliran strukturalisme aliran functionalism aliran behaviorism aliran gestalt aliran humanistik aliran kognitivisme aliran konstruktivisme 14 Subject Matter Expert/Author: Prof.Fakulti Pendidikan.

Sastera dan Sains Sosial Bab 1: Konsep Asas Psikologi (Samb) Pendekatan Psikologi (ms 7 ² 12)   Behaviorisme Psikoanalitik Kognitivisme Humanistik Biologi Definisi Psikologi Pendidikan (ms 14) Fokus psikologi pendidikan IALAH pelajar (the learner) guru (the teacher) situasi dan proses pembelajaran-pengajaran (pelajar. teknologi dan persekitaran) Tujuan Psikologi Pendidikan (ms 15) Kepentingan Psikologi Pendidikan (ms 15 -16) Subject Matter Expert/Author: Prof. guru. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) 15 Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia .Fakulti Pendidikan.

s 27 ² 30) 5. Apakah sumbangan teori perkembangan Piaget dari segi membantu anda memahami perkembangan kognitif individu? (RUJUK: m. Bincang.s 32 ² 33) 7. UJIAN TERTUMPU PADA UNIT 1 TAJUK PERBINCANGAN UNTUK TUTORIAL 2 1. Apakah perbezaan antara faktor endogen dengan eksogen? (RUJUK: m.s 26 ² 27) 4. Teori yang dibangunkan oleh Erikson berasaskan 5 (lima) prinsip. Bincang ciri-ciri perkembangan (RUJUK: m. 2. Sejauh manakah teori Freud menolong anda memahami perkembangan individu? (RUJUK: m. Bincang perbezaan antara pertumbuhan dan perkembangan (RUJUK: m.s 30 ² 32 & 41 ² 49) 6.s 19 ² 25) 3. Huraikan ciri-ciri perkembangan yang dilalui oleh individu bermula dari awal kanakkanak hingga tahap remaja (RUJUK: m.Fakulti Pendidikan.s 18). Sastera dan Sains Sosial Tamat Tutorial 1 UNTUK TUTORIAL 2 PELAJAR-PELAJAR SILA BACA BAB 2 PERKEMBANGAN MANUSIA BERSEDIA UNTUK UJIAN 1. (RUJUK: m.s 41 ² 48) 16 Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia . Prinsip-prinsip ini berguna dalam memahami tiap-tiap tahap dan konflik perkembangan individu.

Sastera dan Sains Sosial Terima Kasih 17 Subject Matter Expert/Author: Prof. Madya Dr Bakhtiar Mansor (OUM) Copyright © ODL Jan 2005 Open University Malaysia .Fakulti Pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful