Anda di halaman 1dari 12

TATA IBADAH

HARI PEKABARAN INJIL INDONESIA  HARI PERJAMUAN KUDUS


Minggu, 03 Oktober 2010

I.PERSIAPAN
• Berdoa di konsistori
• Pembacaan Warta Jemaat

II PANGGILAN BERIBADAH -
berdiri-
MJ mengajak Jemaat bernyanyi PKJ No. 13 “Kita Masuk Rumah-NYA”
(bait kedua, para Pelayan memasuki ruang ibadah)

 PKJ NO.13 “Kita Masuk Rumah-NYA”


Kita masuk rumah-NYA, berkumpul menyembah kepada-NYA
Kita masuk rumah-NYA, berkumpul menyembah kepada-NYA
Kita m asuk rumah-NYA, berkumpul menyembah kepada
Kristus
Menyembah Kristus Tuhan.
Lupakanlah diri-mu, arahkan hati-mu kepada-NYA
Lupakanlah diri-mu, arahkan hati-mu kepada-NYA
Lupakanlah diri-mu, arahkan hati-mu kepada Kristus.
Menyembah Kristus Tuhan.
Muliakan nama-NYA dan angkat tangan-mu kepada-NYA
Muliakan nama-NYA dan angkat tangan-mu kepada-NYA
Muliakan nama-NYA dan angkat tangan-mu kepada Kristus
Menyembah Kristus Tuhan.

III VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang
menjadikan langit dan bumi. (Maz 124:8)

J :  KJ 478 c
1 . 2 3 I 4 . 3 .’ I 2 . 1 I 4 . 2 . 1 . . .II
A……………..min, a- min, a……….min

IV SALAM
PF : Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah, Bapa
dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. (I
Timotius 1:2)
J :  1 . 7 I 1 . II
A------- min
V NATS PEMBIMBING (INTROITUS)
PF : “Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agama-mu
dihadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian,
kamu tidak beroleh upah dari Bapa-MU yang di sorga “ (Matius
6:1)
-duduk-

VI NYANYIAN JEMAAT  “Bapa Sorgawi”


Bapa surgawi ajarku mengenal ,betapa dalamnya kasih-Mu
Bapa surgawi buat kumengerti , betapa kasih-Mu padaku
Semua yang terjadi di dalam hidupku ,
Ajarku menyadari Kau s’lalu sertaku
Bri hatiku s’lalu bersyukur pada-Mu ,
Kar’na rencana-Mu indah bagiku

VII HUKUM TUHAN


PF :Yesus berkata,”Kasihilah Tuhan Allah-MU dengan segenap hati-mu
dan dengan segenap jiwa-mu dan dengan segenap akal budi-
mu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang
sama dengan itu , ialah : Kasihilah sesama-mu manusia seperti
diri-mu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh
hukum taurat dan kitab para nabi” (Matius 22:37-40)

VIII PENGAKUAN DOSA


PF :Hampir seluruh hidup kita, kita jalani dalam perjumpaan dan
persekutuan dengan orang lain. Sudah menjadi panggilan hidup
kita untuk hidup bersama dengan orang lain. Namun demikian
dalam kenyataan hidup sesehari, kita cenderung mengabiakan
kebersamaan ini.
J : Tuhan yang Mahakasih,
Kami mengaku kegagalan memelihara perjumpaan dan
persekutuan kami. Kami kurang mempersembahkan diri kami
untuk kehidupan bersama. Kami cenderung untuk hidup bagi diri
kami sendiri.
PF :Dalam pelayanan, kami lebih mengutamakan kehendak pribadi,
sehingga tidak jarang kami menjadi penghambat langkah-
langkah kebersamaan menuju keesaan. Sebagai pribadi maupun
lembaga, kami gagal membentuk persekutuan yg rukun dengan
ciptaan lain dalam segala bidang kehidupan.
J :Engkau telah memanggil kami dari Utara, Selatan, Timur dan Barat
untuk menjadi satu dan berada dalam kesatuan kasih-MU.
Namun, pementingan diri dan kesombongan rohani telah
membuat kami terpecah, lalu gagal menjalankan tugas
pembinaan, pelayanan dan kesaksian. Ampuni kami dan
kasihani kami Tuhan…
PF & J :Kami berjuang atas nama persekutuan, sementara disisi lain,
kami eksklusif. Ya Tuhan, kami bersalah di hadapan-MU,
kasihanilah kami…….

IX JEMAAT  PKJ NO. 43:1-4 “Tuhan Kami Berlumuran Dosa”


Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami.
Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami
Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tau perbuatan-nya
Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami

X BERITA ANUGERAH
Setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita
dengarkan berita anugerah pengampunan dosa yang di ambil dari
bilangan 14 : 18
“ Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setia-NYA berlimpah-
limpah, Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi
sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari
hukuman, bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-
anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat”.

XI NYANYIAN JEMAAT  PKJ 138 : 3 “ Setia-MU Tuhan-ku Tiada


Beratara”
Ampunan dosa-ku damai abadi
Kehadiran-MU dan bimbingan-MU
Kini kekuatan dan esok harapan
Hujan berkat KAU beri pada-ku
Reef Setia-MU Tuhan-ku, mengharu hatiku
Setiap pagi bertambah jelas,
Yang ku perlukan tetap KAU berikan
Sehingga aku pun puas lelas

XII PETUNUJUK HIDUP BARU


Marilah kita juga mendengar petunjuk hidup baru sebagimana yang
tertulis dalam Amos 5:14-15 yang mengatakan demikian :
“Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup; dengan
demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, sperti
yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik; dan
tegakkanlah keadialan di pintu gerbang; mungkin Tuhan, Allah semesta
alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf”.

XIII PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN


a. Doa pembacaan  PKJ NO.15 “Ku siapkan Hatiku Tuhan”
Kusiapkan hatiku, Tuhan menyambut firman-MU saat ini
Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini.
Curahkanlah pengurapan-MU kepada umat-MU saat ini
Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-MU
Firman-MU Tuhan, tiada berubah,
Sejak semulanya dan s’lama-lamanya tiada berubah
Firman-MU Tuhan penolong hidupku
Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-MU

b. Pembacaan Firman : Lukas 17 : 5-10 (oleh Penatua


bertugas)
Pnt :Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar Firman
Tuhan serta melakukannya. Haleluya.

Jemaat :  KJ. NO 473b “Haleluya, haleluya, haleluya”


Haleluya,…haleluya,..halelu…..ya!

c. Khotbah / refleksi ……”Iman dan Karya”

d. …………………………..saat teduh…………………….

e. Nyanyian Sambutan  KJ NO. 432 :1,2 “Jika Padaku Ditanyakan”


Jika padaku ditanyakan, apa akan kubritakan
pada dunia yg penuh penderitaan
‘kan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin
Pembebasan bagi orang yang ditawan,
Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan;
Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba
Krajaan Allah, penuh kurnia itu berita bagi isi dunia
Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan
Pada dunia yang penuh dengan cobaan
Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya
Menyampaikan kasih Allah yang sejati
T’lah tersedia bagi kita, pengampunan dan anugerah
Ke’slamatan dalam Kristus Putera-NYA
K’rajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isis dunia

XIV PENGAKUAN IMAN -berdiri/duduk-

XV PELAYANAN PERJAMUAN KUDUS


(Pelayan Firman turun dari mimbar)

1. Nyanyian persiapan  KJ NO. 144 b :1-2 “Suara Yesus Ku


dengar
Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat
Serahkanlah kepada-KU beban-mu yang berat
Kepada Yesus Tuhan-ku, ku datang berserah
Jiwa-ku yang letih lesu dibuat-NYA lega
Suara Yesus kudengar yang haus datanglah
Dan air hidup KU-beri, hai mari minumlah
Kepada Yesus, Tuhan-ku ‘ku datang berserah;
Kudapat air Al’hayat dan hidup dalam-NYA

2. Persiapan
Diaken : Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam
Engkau pemberi roti ini, buah dari bumi dan
pekerjaan manusia. Jadikanlah ini roti kehidupan
Jemaat : Terpujilah Tuhan, sekarang dan untuk selama-
lamanya
Diaken : Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam.
Engkau pemberi anggur ini, buah dari pohon anggur
dan pekerjaan manusia. Jadikanlah anggur ini
kerajaan yang abadi
Jemaat : Terpujilah Tuhan, sekarang dan untuk selama-
lamanya
Diaken : Seperti gandum dulu terhambur di ladang, Dan buah
anggur dulu berserak di lereng bukit. Sekarang
dipersatukan kembali di- atas meja ini, di dalam roti
dan anggur ini; Demikianlah Tuhan, kiranya seluruh
Gereja-MU, segera di kumpulkan bersama-sama, dari
semua penjuru dunia ke dalam kerajaan-MU

Jemaat :  KJ NO. 257 : 1 “ Aku Gereja,Kau Pun Gereja”


Aku Gereja kaupun Gereja, kita sama-sama Gereja
Dan pengikut Yesus, diseluruh dunia, kita sama-sama
Gereja
Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa
Lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun
berbeda juga
Aku Gereja kaupun Gereja, kita sama-sama Gereja
Dan pengikut Yesus, diseluruh dunia, kita sama-sama
Gereja

3. Dialog
PF : Tuhan beserta kamu!
J : Dan beserta-mu juga!
PF : Angkatlah hatimu !
J : Kami mengangkatnya kepada Tuhan
PF : Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita
!
J : Adalah baik dan benar untuk mengucapkan syukur
dan pujian kepada-NYA!
4. Prawacana
PF : Sesungguhnya adalah baik dan benar untuk
memuliakan-MU pada setiap waktu dan tempat,
menyampaikan syukur kami kepada-MU o, Tuhan
Bapa yang Kudus, Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan
Kekal.
Demi Firman-MU yang hidup, Engkau telah
menciptakan segala sesuatu, dan menyatakannya
baik.
Engkau telah menjadikan manusia menurut gambar-
MU, untuk mengambil bagian dalam kehidupan-MU dan
mencerminkan kemuliaan-MU.
Ketika kepenuhan datang Engkau memberikan Kristus
untuk kami sebagai jalan, Kebenaran dan Hidup. Dia
telah menerima baptisan dan pentahbisansebagai
Hamba-MU untuk memberitakan kabar baik kepada
orang-orang miskin. Pada saat perjamuan malam
yang terakhir, Kristus telah mewariskan kepada kami
Perjamuan Kudus, agar kami merayakan peringatan
akan salib dan kebangkitan dan menerima kehadiran-
NYA sebagai makanan.
Kepada semua yang telah diselamatkan Kristus telah
memberikan Imamat kerajaan dengan mencintai
saudara-saudari-NYA
Ia memilih mereka yang mengambil bagian dalam
jabatan pelayanan, supaya mereka dapat memberi
Gereja makanan Firman-MU dan memungkinkannya
hidup oleh sakramen-sakramen-MU
Untuk itu Tuhan, bersama-sama dengan malaikat-
malaikat dan semua oranmg kudus, kami membritakan
dan menyanyikan kemuliaan-MU

5. Sanctus
Jemaat : NR NO 4 : 1 “Kudus,Kudus, Kuduslah”
Kudus, kudus, kuduslah. Tuhan Maha-kuasa
Kami dinihari, menyanyi pujian
Kudus, kudus, kuduslah ; Pemerintah masa
Allah dan Raja , kaum sekalian.!

6. Epiklesis I
PF :O, Tuhan Allah semesta, Engkau adalah kudus dan
kemuliaan-MU melebihi semua ukuran. Datanglah
atas Perjamuan Kudus-MU, ya Roh yang memberikan
kehidupan, yang berbicara melalui Musa dan para
nabi , yang menaungi Anak Dara Maria dengan kasih
karunia, yang turun diatas Yesus di sungai yordan,
dan atas para rasul pada hari pentakosta.
Semoga pencurahan Roh Api, mengubah rupa
makanan ucapan syukur ini, agar roti dan anggur ini
dapat menjadi Tubuh dan Darah kristus bagi kami.

Jemaat : NR NO. 76 : 4 “ Tuhanku Berkat-MU Limpah”


Roh kudus berkat-MU turun, limpah-limpah dan segar
Brilah tumbuhan di gurun, hidup pula bergemar
Aku pun, aku pun, turun dalam aku-pun.

7. Institusi
PF :Kiranya Roh pencipta melengkapi firman Anak-MU
tercinta, yang ketika malam diserahkan, mengambil
roti dan sesudah mengucap syukur atasnya; Ia
memecah-mecahkannya dan berkata : “ inilah Tubuh-
KU yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi
peringatan akan AKU!”
Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan
lalu berkata ; “Cawan ini adalah perjanjian baru yang
dimeteraikan oleh darah-KU; perbuatlah ini setiap
kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku!”
betapa besarnya rahasia Iman.

Jemaat :Kematian-MU ya Tuhan Yesus, kami beritakan;


Kebangkitan-MU kami rayakan! Kedatangan-MU dalam
kemuliaan kami nantikan!

8. Anamnesia (kenangan akan Kristus)


PF : Karena itu Tuhan, sekarang kami merayakan
peringatan akan kelepasan kami. Kami ingat kembali
kelahiran dan hidup Anak-MU diantara kami,
Pembaptisan-NYA oleh Yohanes, perjamuan-NYA yang
terakhir dengan rasul-rasul, Kematian-NYA dan
bagaimana Ia turun ke dunia orang mati; Kami
mengagungkan kebangkitan dan kenaikkan Kriatus
dalam kemuliaan, Di mana Ia sebagai Imam Besar
Agung kami, senantiasa menjadi pengantara untuk
semua orang; dan kami menantikan kedatangan-NYA
pada akhir zaman.
Bersatu di dalam keimanan Kristus, kami
mempersembahkan kepada-MU peringatan ini.
Ingatlah akan pengorbanan Anak-MU dan berikan bagi
semua orang di manapun kebaikan-kebaikan pekerjaan
penyelamatan Kristus itu.
Jemaat :  KJ NO. 240 a : 1 “Datanglah, Ya Sumber
Rahmat”
Datanglah, ya Sumber rahmat, selaraskan hatiku
Menyanyikan kasih s’lamat, yang ta’ kunjung berhenti
Ajar aku madah indah, gita balai sorga-MU
Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-MU
Hingga kini ku selamat dengan kuat yang Kau b’ri
Ku harapkan akan dapat sampai di n’gri seri
Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat
Untuk membela diriku, di pikulnya salib b’rat
Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi
Rantailah hatiku curang, dengan rahmat ta’henti
Ku di pikat pencobaan meninggalkan kasih-MU
Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-MU!!
9. Epiklesis II
PF :Lihatlah Tuhan perjamuan kudus ini, yang Engkau
berikan kepada Gereja dan terimalah ini dalam
kebaikan-MU, yang melaluinya kami diterima kembali
di dalam perjanjian-MU. Karena kami mendapat bagian
pada Tubuh dan Darah Kristus. Penuhilah kami dengan
Roh Kudus, agar kami menjadi satu tubuh dan satu
Roh di dalam Kristus, suatu pengorbanan hidup untuk
pujian kemuliaan-MU.
Jemaat :  KJ NO. 56 “ Datanglah Kepada-ku Ya Roh Kudus
Datanglah kepada-ku ya Roh Kudus, Datanglah
kepada-ku ya Roh Kudus
Brilah api dalam hati, hidup-ku penuhilah ya Roh
Kudus

10. Commeration (Perayaan Peringatan)


Diaken : Ingatlah Tuhan Gereja-MU yang Esa, Kudus , Am dan
Rasuli; yang diselamatkan oleh darah Kristus.
Nyatakanlah kesatuannya, jagalah imannya, dan
peliharalah dia dalam kedamaian.
Ingatlah Tuhan semua pelayan-pelayan Gereja-MU ,
para Bishof, Penatua-penatua, Diaken-diaken dan
semua orang yang kepadanya Engkau telah
memberikan anugerah yang khusus akan jabatan
pelayanan. Ingatlah juga semua saudara dan saudari
kami yang telah berpulang di dalam damai Kristus, dan
mereka yang hanya Engkau ketahui imannya.
Tuntunlah mereka kepada pesta sukacita yang
dipersiapkan untuk semua orang di dalam kehadiran-
MU, bersama Anak Dara Maria yang penuh berkat;
bersama para Patriakh dan nabi-nabi, rasul-rasul dan
para martir dan semua orang kudus, yang bagi mereka
persahabatan-MU adalah kehidupan.

Jemaat :  KJ NO. 257: 1” Aku Gereja Kau-pun Gereja”


Aku Gereja kaupun Gereja, kita sama-sama Gereja
Dan pengikut Yesus, diseluruh dunia, kita sama-sama Gereja
Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa
Lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda
juga
Aku Gereja kaupun Gereja, kita sama-sama Gereja
Dan pengikut Yesus, diseluruh dunia, kita sama-sama Gereja

11. Wacana Akhir


PF : Demi Kristus dengan Kristus, di dalam Kristus, segala
hormat dan kemuliaan bagi-MU. Tuhan Yang Maha
kuasa dan Bapa di dalam kesatuan dengan Roh Kudus,
sekarang dan untuk selama-lamanya!
Jemaat : Amin!!

12. Doa “Bapa Kami”


Diaken : Bersatu di dalam satu baptisan, di dalam Roh
Kudus dan Tubuh Kristus yang sama. Kita berdoa
sebagai putra-putra dan putri-putri Tuhan ;
Jemaat : Bapa kami yang di sorga, di kuduskanlah Nama-MU
datanglah kerajaan-MU. Jadilah kehendak-MU, di
bumi seperti di Sorga. Berilah kami pada hari ini,
makanan kami yang secukupnya; dan amunilah kami
sperti kami juga mengampuni orang yang bersalah
kepada kami; dan janganlah membawa kami ke
dalam pencobaaan, tetapi lepaskan kami daripada
yang jahat.
(diakhiri doxologi KJ 475)
Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan, dan
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. A-
min

13. Damai
Diaken : Tuhan Yesus Kristus berkata “ Damai ku tinggalkan
beserta-mu, damai-KU, kuberikan kepadamu” .
Janganlah pandang dosa-dosa kami , tetapi
pandanglah iman Gereja-MU, supaya kehendak-MU
jadi; Berikanlah kepada kami senantiasa damai ini,
dan bimbinglah kami kepada kesatuan yang
sempurnandari Kerajaan-MU untuk selama-lamanya.
Jemaat : Amiin!
Diaken : Damai sejahtera Tuhan beserta kamu senantiasa
Jemaat : Dan begitu juga besertamu!!
Diaken : Marilah kita memberikan satu sama lain satu tanda
perdamaian dan damai (Jemaat Saling berjabat
tangan}
a. Pemecahan Roti& Anggur
PF : Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan
dengan Tubuh Kristus.
Cawan berkat yang baginya kita mengucap syukur
adalah persekutuan di Di dalam darah Kristus.

b. Komuni (roti dan anggur dibagikan kepada Jemaat)…


di iringi musik
c. PF : (mempersilahkan jemaat makan & minum)
d. Doa ucapan syukur
PF : Dalam damai, marilah kita berdoa kepada Tuhan;
Ya Tuhan Allah kami, kami mengucapkan terimaksih
kepada-MU, utnuk keindahan bumi dan laut , untuk
kekayaan gunung-gunung, lembah dan sungai-sungai,
untuk nyanyian burung-burung dan keindahan bunga-
bunga.
Kami memuji Engkau untuk seluruh Anugerah-MU yang
indah ini, dan berdoa agar kami dapat memeliharanya
untuk kesejahteraan kami. Mampukan kami agar kami
dapat bertumbuh seterusnya di dalam rasa syukur
kami akan penciptaan-MU yang sempurna. Kami
bersyukur karena Engkau menyatukan kami oleh
baptisan di dalam Tubuh Kristus dan karena Engkau
mengisi kami dengan sukacita di dalam perjamuan
kudus.
Pimpinlah kami menuju kesatuan Gereja-MU yang
kelihatan penuh, dan bantulah kami untuk menghargai
semua tanda-tanda perdamaian yang Kau berikan
kepada kami..
Semoga kami semua kelak akan mengambil bagian
bersama-sama orang kudus dalam kehidupan di kota
Sorgawi-MU. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami yang
hidup dan memerintah bersama-MU dalam kesatuan
Roh Kudus.
Jemaat: Amiin!
e. Syukur  KJ 392 :1 “ Ku Berbahagia” (pendeta kembali ke mimbar)
Kuberbahagia , yakin teguh. Yesus abadi kepunyaan’ku
Aku warisnya ku ditebus, ciptaan baru Rohul’kudus
Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya
Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya
XVIII DOA SYAFAAT

XIX PERSEMBAHAN SYUKUR


Penatua : Marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan
syukur kita kepada Tuhan dengan di landasi Firman Tuhan “
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan
hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan
sukacita” (1 korintus 9:7)

Jemaat : PKJ 146 : 1-3 “Bawa Persembahan-mu”


Bawa persembahan-mu dalam rumah Tuhan
Dengan rela hatimu, janganlah jemu
Bawa persembahan-mu bawa dengan suka
Reef . Bawa persembahanmu, tanda sukacita-mu
Bawa persembahan-mu, ucaplah syukur
Rahmat Tuhan pada-mu tidak tertandingi
Oleh apa sajapun dalam dunia,
Kasih dan karunia, sudah kau terima
Reef . Bawa persembahanmu, tanda sukacita-mu
Bawa persembahan-mu, ucaplah syukur
Persembahkan diri-mu untuk Tuhan pakai,
Agar kerajaan-MU makin nyatalah.
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan
Reef . Bawa persembahanmu, tanda sukacita-mu
Bawa persembahan-mu, ucaplah syukur

XX NYANYIAN  KJ.426 : 1“Kita Harus Membawa Berita”


-berdiri-
Kita harus membawa berita, pada dunia dalam gelap
Tentang kebenaran dan kasih, dan damainyang menetap
Dan damai yang menetap
Reef . Kar’na glap jadi remang pagi, dan remang jadi siang
t’rang
Kuasa Kristus kan nyatalah, Rahmani dan cemerlang

XXI PENGUTUSAN DAN BERKAT


PF : Arahkan hati kepada Tuhan, pulanglah dengan damai untuk
menjadi saksi-NYA, ditempat kita masing-masing berada dan
terimalah berkat Tuhan; “Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus
dan Kasih Allah dan Persekutuan Roh Kudus menyertai kamu
sekalian.

Jemaat :  KJ 478 b
A ----min, a- min, a ---------min

TATA IBADAH
HARI PEKABARAN INJIL INDONESIA &
HARI PERJAMUAN KUDUS se- DUNIA
(HPII & HPKD)
Minggu, 03 Oktober 2010

Menggunakan Tata Ibadah yang dirumuskan oleh


Dewan Gereja-Gereja se-Dunia