PELAN TINDAKAN STRATEGIK PENINGKATAN AKADEMIK TAHUN

MATA PELAJARAN TINGKATAN NAMA GURU : PENDIDIKAN ISLAM : 5 BATUTA : PUAN HAJAH RAMLAH BINTI IDRIS

2011

1 ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK , OBJEKTIF, PETUNJUK PRESTASI . UTAMA(KPI) DAN SASARAN
ISU Prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 5 Batuta belum mencapai sasaran (ETR).. Pelaksanaan program Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) Tingkatan 5 Batuta perlu dimantapkan Penggunaan peralatan ICT dalam P&P pada tahap memuaskan MATLAMAT STRATEGIK Memastikan prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 5 Batuta mencapai sasaran (ETR) dari segi kualiti dan kuantiti. Memastikan PKB Tingkatan 5 Batuta dilaksanakan sepenuhnya menepati perancangan Panitia Pendidikan Islam Meningkatkan penggunaan peralatan ICT dalam P&P Tingkatan 5 Batuta . OBJEKTIF Meningkatkan pencapaian 15 % mata pelajaran Pendidikan Islam dari segi kuantiti dan mensifarkan murid mendapat gred G Memantapkan pengurusan penyediaan soalan latih tubi (pengayaan, pengukuhan dan pemulihan Memantapkan dan meningkatkan penggunaaan peralatan ICT dalam P & P Tingkatan 5 Batuta PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI) Peratus ETR Pendidikan Islam Bilangan mendapat gred G Peratus mendapat gred G Bilangan latihan Topikal aras Eksplor Bilangan soalan pemulihan Bilangan soalan pengukuhan Kekerapan pengguanaan ICT dalam P & P SASARAN TOV 2011

------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 1

ISU

MATLAMAT STRATEGIK Memastikan murid Tingkatan 5 Batuta dapat menguasai 2M rumi dan jawi serta boleh membaca Al-Quran

OBJEKTIF

PETUNJUK PRESTASI UTAMA(KPI)

SASARAN TOV 2011

Masih terdapat murid Tingkatan 5 Batuta yang belum menguasai jawi dan tidak boleh membaca Al-Quran

Melaksanakan program pemulihan jawi serta membaca al-Quran (Iqra’) Tingkatan 5 Batuta

Bilangan murid yang tidak boleh membaca jawi Bilangan murid yang tidak boleh membaca al-Quran

2. STRATEGI
Strategi 2.1

DAN PELAN TINDAKAN

Pelaksanaan secara muafakat dengan Guru Cemerlang, Unit Bimbingan Kaunseling, PPD, JPN untuk melaksanakan program Gempur Gemilang mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan1. 2, 3, 4 dan 5 T/ JAWAB Hajah Ramlah Idris TEMP OH Feb April Mei KOS / SUMBER Ting 5 Bat (2 kali) @ 20 = rm 40 OUTPUT 20 murid HALUS NANO 20 murid HALUS EKSPLOR PELAN KONTINGENSI Ceramah/ Bengkel CATATAN

BIL 2.1. 1

PELAN TINDAKAN Ceramah Teknik Menjawab Berkesan mata pelajaran Pendidikan Islam untuk murid HALUS Tingkatan 5 Batuta Program Bimbingan Syifak Kaedah Belajar Smart (Motivasi) Tingkatan 5 Batuta

2.1. 2

Hajah Ramlah Idris Feb

Ting 5 Bat (2 kali) @ 20 = rm 40

20 murid HALUS NANO 20 murid HALUS EKSPLOR

Bimbingan individu Seminggu sekal Bimbingan masa P&P

------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 2

2.1. 3

Program Pecutan alFalah peringkat PPD untuk murid Tingkatan 5 Batuta

Hajah Ramlah Idris

Bermul a Mei

40 murid T5 @ rm 5.00= rm 200

20 murid HALUS NANO 20 murid HALUS EKSPLOR

Latih tubi buku alfalah

Strategi 2.2

Pelaksanaan bersama dengan guru-guru Pendidikan Islam SMKPN kemahiran belajar Pendidikan Islam tingkatan 1. 2, 3, 4 dan 5 T/ JAWAB Hajah Ramlah Idris TEMP OH Bermul a Jan hingga Mei

untuk memantapkan pembelajaran Pendidikan Islam dan

BIL 2.2. 1

PELAN TINDAKAN Program REDAH HALUS* (Program latih tubi dan modul latih tubi terancang) *HALUS bermaksud Harap Lulus

KOS / SUMBER Tingkatan 5 40 murid @ rm 6.00 = 600 Jumlah = rm 240.00

OUTPUT 20 murid HALUS NANO 20 murid HALUS EKSPLOR

PELAN KONTINGENSI Latih tubi berdasarkan latihan REDAH terancang

CATATAN

2.2. 2

Program TUDING HALUS (Program latih tubi - modul latih tubi topikal)

Hajah Ramlah Idris

Bermul a Jun hingga Ogos

Tingkatan 5 40 murid @ rm 6.00 = 600 Jumlah = rm 240.00

20 murid HALUS NANO 20 murid HALUS EKSPLOR

2.2. 3

Program RUNCING HALUS (Program latih tubi - modul latihan daripada soalansoalan percubaan negeri

Hajah Ramlah Idris

Bermul a Sept hingga Nov

Tingkatan 5 40 murid @ rm 6.00 = 600

20 murid HALUS NANO 20 murid HALUS EKSPLOR

Latih tubi berdasarkan latihan TUDING terancang (Latihan berfokus tajuk penting aras pengetahuan dan kefahaman) Latih tubi berdasarkan latihan RUNCING

------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 3

BIL

PELAN TINDAKAN
2011)

T/ JAWAB

TEMP OH

KOS / SUMBER Jumlah = rm 240.00

OUTPUT

PELAN KONTINGENSI terancang (Latihan berfokus kepada soalansoalan percubaan negeri-negeri 2011) (PROGRAM MERELISASIKAN ETR – DARI GRED G KE GRED E, D untuk peperiksaaan awam) Soalan dari bank soalan tahuntahun lepas di edar kepada murid untuk dilaksanakan di rumah atau masa kelas tambahan Latih tubi soalan berfokus / kuiz dan bimbingan individu cara menjawab

CATATAN

2.2. 4

Program Ole-Ole masa cuti (Set latihan di rumah dan kelas tambahan masa cuti)

Hajah Ramlah Idris

Cuti Mac Cuti Mei Cuti Ogos

Tingkatan 5 40 murid @ rm 0.50 = 15.00

20 murid HALUS NANO 20 murid HALUS EKSPLOR

2.2. 5

Program SEGAR PAGI / RIADAH RONANI (Kelas tambahan harian)

Hajah Ramlah Idris

Bermul a Feb hingga Nov

Fotostat soalan latih tubi rm 400

20 murid HALUS NANO 20 murid HALUS EKSPLOR

------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 4

BIL

PELAN TINDAKAN

T/ JAWAB

TEMP OH

KOS / SUMBER

OUTPUT

PELAN KONTINGENSI soalan Bimbingan membaca alQuran – Modul Iqra’

CATATAN

2.2. 6

Program Intervensi al-Quran Pemulihan Al-Quran untuk murid Intervensi tingkatan Tingkatan 5 Batuta

Hajah Ramlah Idris

Bermul a Jan hingga Nov

Buku Iqra’ sebanyak 40 naskhah @ rm 12.00 = 480.00

20 murid HALUS EKSPLOR

Strategi 2.3

Pelaksanaan pemantapan Penilaian berasaskan sekolah (PBS)

BIL
2.3. 1

PELAN TINDAKAN
Program Lima Miinit Mahir Hafazan /’

T/ JAWAB
Hajah Ramlah Idris

TEMP OH
Bermul a Jan

KOS / SUMBER
rm 100.00

OUTPUT
20 murid HALUS NANO

PELAN KONTINGENS I
Pelaksanaan lima minit

CATATA N

------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 5

BIL

PELAN TINDAKAN
tajwid (masa Riadah Rohani / P&P)Tingkatan 5
Batuta

T/ JAWAB

TEMP OH
hingga Nov

KOS / SUMBER

OUTPUT
20 murid HALUS EKSPLOR

PELAN KONTINGENS I
sebelum mulakan P&P Masa Program Riadah Rohani

CATATA N

2.3. 2

Program Lima Minit Celik Jawi

Hajah Ramlah Idris

Bermul a Jan hingga Ogos

50 naskhah @ rm 10.00 = rm 500.00

20 murid HALUS NANO 20 murid HALUS EKSPLOR

Latihan menggunakan modul Jawi

Strategi 2.4

Program Ko akademik Pendidikan Islam

BIL
2.4. 1

PELAN TINDAKAN
Program Riadah Rohani

T/ JAWAB
Hajah Ramlah Idris

TEMP OH
Bermul a Jan hingga Nov Bermul a Jan hingga

KOS / SUMBER
Fotostat kertas siaran rm 200.00

OUTPUT
20 murid HALUS NANO 20 murid HALUS EKSPLOR 20 murid HALUS NANO 20 murid HALUS

PELAN KONTINGENS I
Setitp pagi mula jam 7.20. Modul Hafazan, Yasin, tazkirah Majlis ceramah Agama, Solat Dhuha, Solat

CATATA N

2.4. 2

Program Penghayatan Harihari Kebesaran

Pn. Jamilaih Ismail

Maulidur rasul rm 300.00 Israk dan Mikiraj rm

------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 6

BIL

PELAN TINDAKAN
Islam.

T/ JAWAB

TEMP OH
Nov

KOS / SUMBER
300 Nuzul al-Quran rm 300 4 kali munajat ujian (masa perhimpunan @rm 200 = 800 Munajat perdana rm 4000 (sumbangan PIBG dan guru)

OUTPUT
EKSPLOR

PELAN KONTINGENS I
Hajat, Baca Yasin. Membaca Yasin perhimpunan

CATATA N

2.4. 3

Munajat Ujian 1 Munajat Ujian 2 Munajat Ujian 3 Munajat 4 (Peperiksaan Percubaan/ ujian 4 ) Program Munajat Perdana

Pn. Hajah Azizah Pn. Marlizah Marzuki Us. Ishak Aziz Pn. Fadhilah Musa Pn. Rashidah Rashid Pn. W.Najmiwati Pn. Hajah Shofiah Pn. Hjh Siti Rodzoh Pn. Siti Aida Saidin Hajah Siti Rodzoh Mustafa Pn. Shatini Shafie

Bermul a Feb hingga Nov

20 murid HALUS NANO 20 murid HALUS EKSPLOR

2.4. 4

Karniaval Pendidikan Islam

Bermul a Feb hingga Nov Bermul a Julai Hingga

50 peserta @ rm 20.00 = rm 1000.00 Sumbangan murid miskin: Derma dari PIBG

20 murid HALUS NANO 20 murid HALUS EKSPLOR 20 murid HALUS NANO 20 murid HALUS

Pertandingan Syarahan, Tilawah dan Hafazan Pelancaran Ihyak Ramadan Tadarus Al-

2.4. 5

Program Ihyak Ramadan

------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 7

BIL

PELAN TINDAKAN

T/ JAWAB

TEMP OH
Ogos

KOS / SUMBER

OUTPUT
EKSPLOR

PELAN KONTINGENS I
Quran Kutipan Sumbangan raya Kuiz, Iftar Jamaai Khatam AlQuran Pelancaran Penutupan.

CATATA N

3. PELAN OPERASI :
Nama Program/ Aktiviti 1: Matlamat: Objektif: Tempoh: Sasaran Kos: Ceramah Teknik Menjawab Berkesan mata pelajaran Pendidikan Islam untuk murid HALUS tingkatan 5 BATUTA

Memastikan prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam dari segi kualiti dan kuantiti.
Meningkatkan 15 % pencapaian mata pelajaran Pendidikan Islam dari segi kuantiti gred A dan mensifarkan murid mendapat gred G Feb April Mei tingkatan 5 BATUTA Jumlah = rm 1200

mencapai sasaran (ETR)

dan meningkatkan 30 % murid mendapat

------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 8

LANGKAH 1 2 3

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat JK Kerja Pelaksanaan program Ceramah Teknik Menjawab Berkesan mata pelajaran Pendidikan Islam untuk murid GALUS tingkatan 1. 2, 3, 4 dan 5 Dokumentasi

TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Guru Eksekutif PI Ting. 1. 2, 3, 4 dan 5 Setiausaha / JK Dokumentasi

TEMPOH 1 jam 2 jam 1 jam

STATUS

Nama Program/ Aktiviti 2: Matlamat: Objektif: Tempoh: Sasaran Kos: LANGKAH 1 2

Program Bimbingan Syifak Kaedah Belajar Smart (Motivasi) tingkatan 3 dan 5 Memastikan prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam mencapai sasaran (ETR) dari segi kualiti dan kuantiti.
Meningkatkan 15 % pencapaian mata pelajaran Pendidikan Islam dari segi kuantiti gred A dan mensifarkan murid mendapat gred G Feb April Mei tingkatan 5 BATUTA Jumlah = rm 1200 TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia dan meningkatkan 30 % murid mendapat

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat Panitia Perbincangaan pelaksanaan Program Bimbingan Syifak Kaedah Belajar Smart (Motivasi) tingkatan 3 dan 5 Pelaksanaan k Dokumentasi

Guru Eksekutif PI Ting. 3, dan 5
GPI Setiausaha / JK Dokumentasi

TEMPOH 2 jam 1 jam

STATUS

3 3

Bimbingan Syifak

1 jam 1 jam

Nama Program/ Aktiviti 3: Matlamat: Objektif: Tempoh: Sasaran Kos: LANGKAH 1 2

Program Pecutan al-Falah peringkat PPD untuk murid Ting. 3 dan 5 Memastikan prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam mencapai sasaran (ETR) dari segi kualiti dan kuantiti.
Meningkatkan 15 % pencapaian mata pelajaran Pendidikan Islam dari segi kuantiti gred A dan mensifarkan murid mendapat gred G Feb April Mei tingkatan 5 BATUTA Jumlah = rm 2700 TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Penyelaras Mata pelajaran tingkatan dan meningkatkan 30 % murid mendapat

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat Panitia Perbincangan Guru-guru Pendidikan Islam mengikut tingkatan Program Pecutan al-Falah peringkat PPD untuk murid Ting.. 3 dan 5

TEMPOH 2 jam 1 jam

STATUS

------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 9

3 4

Pelaksanaan program semasa Program Riadah Rohani pagi Dokumentasi

Ahli Panitia Setiausaha / JK Dokumentasi

1 jam 1 jam

Nama Program/ Aktiviti 4: Matlamat: Objektif: Tempoh: Sasaran Kos: LANGKAH 1 2 3 4.

Program REDAH HALUS (Program latih tubi dan modul latih tubi terancang) Memastikan prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam mencapai sasaran (ETR) dari segi kualiti dan kuantiti.
Meningkatkan 15 % pencapaian mata pelajaran Pendidikan Islam dari segi kuantiti gred A dan mensifarkan murid mendapat gred G dan meningkatkan 30 % murid mendapat

Bermula Jan hingga Mei
tingkatan 5 BATUTA

Jumlah = rm 2600.00
TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Eksekutif mata pelajaran PI ikut tingkatan Ahli Panitia Setiausaha / JK Dokumentasi TEMPOH 2 jam 1 jam 3 bulan 1 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat Panitia Perbincangan Guru-guru Pendidikan Islam mengikut tingkatan Program REDAH HALUS (Program latih tubi dan modul latih tubi terancang) Pelaksanaan perbengkelan dan latih tubi Dokumentasi

Nama Program/ Aktiviti 5: Matlamat: Objektif: Tempoh: Sasaran Kos: LANGKAH 1 2

Program TUDING HALUS (Program latih tubi - modul latih tubi topikal) Memastikan prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam mencapai sasaran (ETR) dari segi kualiti dan kuantiti. Meningkatkan 15 % pencapaian mata pelajaran Pendidikan Islam dari segi kuantiti dan meningkatkan 30 % murid mendapat gred A dan mensifarkan murid mendapat gred G

Bermula Jun hingga Ogos

tingkatan 5 BATUTA Jumlah = rm 2600.00 TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Eksekutif mata pelajaran PI ikut tingkatan TEMPOH 2 jam 1 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat Panitia Mendapatkan soalan-soalan percubaan Pendidikan Islam Negeri-negeri Malaysia Program TUDING GALUS

------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 10

3 4.

(Program latih tubi - modul latih tubi topikal) Pelaksanaan latih tubi Dokumentasi

Ahli Panitia Setiausaha / JK Dokumentasi

5 bulan 1 jam

Nama Program/ Aktiviti 6: Matlamat: Objektif: Tempoh: Sasaran Kos: LANGKAH 1 2

Program RUNCING HALUS (Program latih tubi - modul latihan daripada soalan-soalan percubaan negeri 2011) Memastikan prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam mencapai sasaran (ETR) dari segi kualiti dan kuantiti. Meningkatkan 15 % pencapaian mata pelajaran Pendidikan Islam dari segi kuantiti dan meningkatkan 30 % murid mendapat gred A dan mensifarkan murid mendapat gred G

Bermula Sept hingga Nov

tingkatan 5 BATUTA Jumlah = rm 2600.00 TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Eksekutif mata pelajaran PI ikut tingkatan Ahli Panitia Setiausaha / JK Dokumentasi TEMPOH 2 jam 1 jam STATUS

3 4.

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat Panitia Perbincangan Guru-guru Pendidikan Islam mengikut tingkatan Program RUNCING HALUS (Program latih tubi modul latihan daripada soalan-soalan percubaan negeri 2011) Pelaksanaan latih tubi Dokumentasi

2 bulan 1 jam

Nama Program/ Aktiviti 7: Matlamat: Objektif: Tempoh: Sasaran Kos:

Program Ole-Ole masa cuti (Set latihan di rumah dan kelas tambahan masa cuti) Memastikan prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam mencapai sasaran (ETR) dari segi kualiti dan kuantiti. Meningkatkan 15 % pencapaian mata pelajaran Pendidikan Islam dari segi kuantiti dan meningkatkan 30 % murid mendapat gred A dan mensifarkan murid mendapat gred G

Cuti Mac ,Cuti Mei, Cuti Ogos
tingkatan 5 BATUTA

Jumlah = rm 75.00
TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Eksekutif mata pelajaran PI ikut TEMPOH 2 jam 1 jam STATUS

LANGKAH 1 2

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat Panitia Perbincangan Guru-guru Pendidikan Islam mengikut

------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 11

3 4.

tingkatan Program Ole-Ole masa cuti (Set latihan di rumah dan kelas tambahan masa cuti) Pelaksanaan latih tubi Dokumentasi

tingkatan Ahli Panitia Setiausaha / JK Dokumentasi 5 hari 1 jam

Nama Program/ Aktiviti 8: Program SEGAR PAGI / RIADAH RONANI(Kelas tambahan harian) Matlamat: Memastikan prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam mencapai sasaran (ETR) dari segi kualiti dan kuantiti. Objektif: Meningkatkan 15 % pencapaian mata pelajaran Pendidikan Islam dari segi kuantiti dan meningkatkan 30 % murid mendapat gred A dan mensifarkan murid mendapat gred G Tempoh: Setiap pagi dari 7.25 – 7.40 pagi bermula Feb hingga Nov Sasaran tingkatan 5 BATUTA Kos: rm 400 LANGKAH 1 2 PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat Panitia Perbincangan Guru-guru Pendidikan Islam mengikut tingkatan Program SEGAR PAGI / RIADAH RONANI(Kelas tambahan harian) Pelaksanaan program Dokumentasi TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Eksekutif mata pelajaran PI T5 TEMPOH 2 jam 1 jam STATUS

3 4.

Ahli Panitia Setiausaha / JK Dokumentasi

8 bulan 1 jam

Nama Program/ Aktiviti 9: Matlamat: Objektif: Tempoh: Sasaran Kos: LANGKAH 1 2

Program Intervensi al-Quran Pemulihan Al-Quran untuk murid Intervensi tingkatan 1. 2, 3, 4 dan 5 Memastikan prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam mencapai sasaran (ETR) dari segi kualiti dan kuantiti. Meningkatkan 15 % pencapaian mata pelajaran Pendidikan Islam dari segi kuantiti dan meningkatkan 30 % murid mendapat gred A dan mensifarkan murid mendapat gred G Bermula Jan hingga Nov tingkatan 5 BATUTA rm 480.00 TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Pn. Shofiah TEMPOH 2 jam 1 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat Panitia Perbincangan Guru-guru Pendidikan Islam mengikut tingkatan Program Intervensi al-Quran

------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 12

3

4.

Pemulihan Al-Quran untuk murid Intervensi tingkatan 1. 2, 3, 4 dan 5 Pelaksanaan program Program Intervensi al-Quran Pemulihan Al-Quran untuk murid Intervensi tingkatan 1. 2, 3, 4 dan 5 Dokumentasi

Ahli Panitia

6 bulan

Setiausaha / JK Dokumentasi

1 jam

Nama Program/ Aktiviti 10: Matlamat: Objektif: Tempoh: Sasaran Kos: LANGKAH 1 2

Program Lima Miinit Mahir Hafazan /’ tajwid (masa Riadah Rohani / P&P)
Memastikan prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam mencapai sasaran (ETR) dari segi kualiti dan kuantiti. Meningkatkan 15 % pencapaian mata pelajaran Pendidikan Islam dari segi kuantiti dan meningkatkan 30 % murid mendapat gred A dan mensifarkan murid mendapat gred G

Bermula Jan hingga Nov

tingkatan 5 BATUTA

rm 1000.00
TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Eksekutif mata pelajaran PI ikut tingkatan Ahli Panitia Setiausaha / JK Dokumentasi TEMPOH 2 jam 1 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat Panitia Perbincangan Guru-guru Pendidikan Islam mengikut tingkatan Program Lima Miinit Mahir Hafazan dan tajwid (masa Riadah Rohani / P&P) Pelaksanaan program Dokumentasi

3 4.

8 bulan 1 jam

Nama Program/ Aktiviti 11: Program Lima Minit Celik Jawi Matlamat: Memastikan prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam mencapai sasaran (ETR) dari segi kualiti dan kuantiti. Objektif: Meningkatkan 15 % pencapaian mata pelajaran Pendidikan Islam dari segi kuantiti dan meningkatkan 30 % murid mendapat gred A dan mensifarkan murid mendapat gred G Tempoh: Bermula Jan hingga Ogos Sasaran tingkatan 5 BATUTA Kos: rm 1000.00 LANGKAH 1 2 3 PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat Panitia Perbincangan Guru-guru Pendidikan Islam mengikut tingkatan Program Lima Minit Celik Jawi Pelaksanaan program Latihan TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia Eksekutif mata pelajaran PI ikut tingkatan Ahli Panitia TEMPOH 2 jam 1 jam 6 bulan STATUS

------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 13

menggunakan modul Jawi
4. Dokumentasi Setiausaha / JK Dokumentasi 1 jam

Nama Program/ Aktiviti 12: Matlamat: Objektif: Tempoh: Sasaran Kos: LANGKAH 1 2 3 4.

Program Riadah Rohani Memastikan prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam mencapai sasaran (ETR) dari segi kualiti dan kuantiti. Meningkatkan 15 % pencapaian mata pelajaran Pendidikan Islam dari segi kuantiti dan meningkatkan 30 % murid mendapat gred A dan mensifarkan murid mendapat gred G Bermula Jan hingga Ogos tingkatan 5 BATUTA rm 200.00 TANGGUNGJAWAB Ketua Projek Semua GPI Semua Jawatankuasa program Setiausaha / JK Dokumentasi program TEMPOH 2 jam 1 jam 10 bulan 1 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat Program Riadah Rohani Mengagih-agih tugas program Riadah Rohani Pelaksanaan program Riadah Rohani Dokumentasi

Nama Program/ Aktiviti 13: Matlamat: Objektif: Tempoh: Sasaran Kos: LANGKAH 1 2 3 4.

Program Penghayatan Hari-hari Kebesaran Islam. Memastikan prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam mencapai sasaran (ETR) dari segi kualiti dan kuantiti. Memantapkan jati diri dan disiplin dengan harapan dapat membantu meningkatkan prestasi diri dan akademik. Bermula Jan hingga Ogos tingkatan 5 BATUTA rm 1000.00 TANGGUNGJAWAB Ketua Projek Semua GPI Senua Jawatankuasa program Setiausaha / JK Dokumentasi program TEMPOH 2 jam 1 jam 1 jam 1 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat Panitia / Program Penghayatan Harihari kebesaran Islam Mengagih-agih tugas program Pelaksanaan setiap program Dokumentasi

------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 14

Nama Program/ Aktiviti 14: Matlamat: Objektif: Tempoh: Sasaran Kos: LANGKAH 1 2 3 4.

Program Munajat Memastikan prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam mencapai sasaran (ETR) dari segi kualiti dan kuantiti. Memantapkan jati diri dan disiplin dengan harapan dapat membantu meningkatkan prestasi diri dan akademik. Bermula Jan hingga Ogos tingkatan 5 BATUTA rm 4800.00 TANGGUNGJAWAB Ketua Projek Semua GPI Senua Jawatankuasa program Setiausaha / JK Dokumentasi program TEMPOH 2 jam 1 jam 1 jam 1 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat Panitia Mengagih-agih tugas mengikut tarikh program Pelaksanaan program Dokumentasi

Nama Program/ Aktiviti 15: Matlamat: Objektif: Tempoh: Sasaran Kos: LANGKAH 1 2 3 4.

Karniaval Pendidikan Islam
Memastikan prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam Mengembangkan potensii diri dan ketrampilan murid. mencapai sasaran (ETR) dari segi kualiti dan kuantiti.

Bermula Feb hingga Nov

tingkatan 5 BATUTA rm 1000 TANGGUNGJAWAB Ketua Projek Semua GPI Senua Jawatankuasa program Setiausaha / JK Dokumentasi program TEMPOH 2 jam 1 jam 2 jam 1 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat Program Karnival Pendidikan

Islam
Mengagih-agih tugas program Pendidikan

Islam
Pelaksanaan program Dokumentasi

Pendidikan Islam

------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 15

Nama Program/ Aktiviti 16: Matlamat: Objektif: Tempoh: Sasaran Kos: LANGKAH 1 2 3 4.

Program Program Ihyak Ramadan Ihyak Ramadan Memastikan prestasi akademik mata pelajaran Pendidikan Islam Mengembangkan potensii diri dan ketrampilan murid.

mencapai sasaran (ETR) dari segi kualiti dan kuantiti.

Bermula Feb hingga Nov

tingkatan 5 BATUTA rm 1000 TANGGUNGJAWAB Ketua Projek Semua GPI Senua Jawatankuasa program Setiausaha / JK Dokumentasi program TEMPOH 2 jam 1 jam 1 jam 1 jam STATUS

PROSES ALIRAN KERJA Mesyuarat Program Ihyak Ramadan Ihyak Ramadan Mengagih-agih tugas program Ihyak Ramadan Pelaksanaan program Ihyak Ramadan Dokumentasi

4. CARTA GANTT PELAKSANAAN
Januari Aktiviti Ceramah Teknik Menjawab murid HALUS Program Bimbingan Syifak Program ------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 16 1 2 3 4 1 Februari 2 x x x x x x x x x x 3 4 1 Mac 2 3 4 1 April 2 x x x x x x 3 4 1 Mei 2 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 1 Jun 2 3 4 1 Julai 2 3 4 1 Ogos 2 3 4 September 1 2 3 4 1 Oktober 2 3 4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Januari Aktiviti Pecutan alFalah Program REDAH HALUS Program TUDING HALUS Program RUNCING HALUS Program OleOle masa cuti Program SEGAR PAGI / Program Intervensi alQura Program Lima Miinit Mahir Hafazan /’ tajwi Program Lima Minit Celik Jawi Program Riadah Rohani Porgram Ikhtiar Rohani Program Harihari Kebesaran Islam. Program x x x x x x x x x x x x x 1 2 3 4 1

Februari 2 3 4 1

Mac 2 3 4 1

April 2 3 4 1

Mei 2 3 4 1

Jun 2 3 4 1

Julai 2 3 4 1

Ogos 2 3 4

September 1 2 3 4 1

Oktober 2 3 4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 17

Januari Aktiviti Munajat Karniaval Pendidikan Islam Program Ihyak Ramadan x 1 2 3 4 1

Februari 2 3 4 1

Mac 2 3 4 1

April 2 3 4 1

Mei 2 3 4 1

Jun 2 3 4 1

Julai 2 3 4 1

Ogos 2 3 4

September 1 2 3 4 1

Oktober 2 3 4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

------------------------------------------------------------------------------------Perancangan Strategik Peningkatan Akademik Pendidikan Islam 2011 18