KUMPULAN JUDUL SKRIPSI JURUSAN SYARI’AH AHWAL AL-SYAKHSIAH (SAS) TAHUN 2010

No. Nama Mahasiswa/NIM Abdul Halim/110807781 1.
2. 3. 4.
Intan Keumala Sari/110506741 Asroel Bachtiar/110306054 Che Nabilah Binti Arifin/ 110807810 Che Nashimah Bt Arifin/ 110807809 Nik Ahmad Othman Mohd Zahid/ 110707655 Zahrul Fuadi/ 110506772 Fitria Hayati /110506734 Fitriani / 110606965 Hendra Surya /110506735 Inayatuddin / 112005099 Baihaqki / 110606955

Judul Skripsi
Praktek Bimbingan Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam (kajian Modul Bimbingan Perkawinan Kecamatan Meuraxa Banda Aceh) Akibat Hukum Fasakh terhadap Istri dalam Masyarakat Aceh Besar (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Jantho Aceh Besar) Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Si Mati Menurut Hukum Islam Adat Merasi dalam Peminangan Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bharu Kelantan Malaysia) Prosedur Perkawinan Campuran Menurut Hukum Indonesia Dan Malaysia Faktor-faktor Peningkatan Kadar Mahar Dalam Perkawinan (Studi Kasus dalam Masyarakat di Daerah Kota Bharu, Kelantan Malaysia Nikah Sirri dan Implikasinya terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Poligami Ditinjau dari Sisi Keadilan dalam Hukum Islam Esensi Menutup Aurat Menurut Pendapat Quraish Shihab” (Kajian Khumur dan Juyup) Pembagian Warisan antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan (Analisis Gender Menurut Ulama Dayah di Kab. Aceh Besar) Pengemis Ditinjau Menurut Hukum Islam Eksistensi Dokumen Sebagai Alat Bukti Pernikahan Kajian terhadap Tujuan Pensyari’atan Saksi dalam Pelaksanaan Akad Nikah) Penanggulangan Anak Terlantar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) Zakat Piutang Menurut Hukum Islam (Kajian Pendapat hanafiyyah) Tuntutan Tunggakan Nafkah Anak Kajian Enakmen Kelantan No.6 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Mahkamah Syari’ah Kota Bharu Kelantan) Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Negeri Kelantan Malaysia ( Studi Kasus Di

Tahun Selesai 2010

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Jufrizal / 110306070 Nurjehan Binti Mat Daud / 110807806 Nur Idayu Binti Abd Rozak / 110807808 Nurhakimah Bt Md. Nasir / 110807798

2010 2010 2010

1

Ramli / 110807803 Nourhazanah bnt Abdullah / 110807790 Khairil Bin Ismail / 110807818 Nabilah Bnt Ismail / 110807796 Wan Khadijah Bnt Wan Ali / 110807799 nourhazanah Bnt Sulaiman / 110807797 T. 26. 28. 18. Munawar / 110406424 Aida Mutia / 110606950 25. Peranan Tokoh Adat Terhadap Pernikahan Kasus Khalwat (Suatu Kasus Dikecamatan Blang Kejeren Kabupaten Gayo Lues) Jaminan Perlindungan Terhadap Anak Angkat (Kajian Terhadap Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia) Akad Jual Beli Dalam Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil) Implikasi Bank ASI (Air Susu Ibu) terhadap Hukum Rdha’ah: Wacana Pemikiran Yusuf Qardhawi Tanggung Jawab Anak Perempuan Dalam Keluarga Dan Dan Implikasinya Terhadap System Kewarisan (Kajian Terhadap Adat Perpatih Masyarakat Rembau.17. 23. 19. Negeri Sembilan) Pembagian Harta Bersama Dalam Poligami (Studi Kasus Di Mahkamah Syari’ah Negeri Kelantan. 22. 27. 21. 31. 24. Malaysia) Analisis Sitem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Bai’l BI Tsaman Ajil Di Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani Banda Aceh 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 Mukmin / 110506399 Suhaimi / 110406423 Aliadin / 110406371 Afdhalul Ulfa / 110807766 Siti Aminah Bnt Mohd. Muhammad Hafiz Bin Fathil / 110908464 Norhazanah bint Abdullah / 110807790 Ellyyati / 120607290 Mahkamah Syari’ah Kota Bharu Kelantan) Kriteria Makanan Dalam Penetapan Logo Halal (Kajian Mekanisme Jakim Dan PPIM Malaysia) Pembagian Harta Bersama Dalam Poligami (Studi Kasus Di Mahkamah Syari’ah Negeri Johor. 29. Malaysia) Pemakaian Cadar Bagi Wanita Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Kawin Misyar Menurut Hukum Islam (Kajian Fatwa Kontemporer Yusuf Qardhawi) Wasiat Transplantasi Organ Fisik Manusia Menurut Hukum Islam Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan Dan Konsekuensinya Dalam Rumah Tangga (Kajian Fiqh Empat Mazhab) Mu’ayanah Dalam Kesaksian Perkawinan (Kajian Terhadap Pandangan Mazhab Syafi’iyah) Poligami Sebagai Alas An Perceraian (Analisis Yurisprudensi Pada Mahkamah Syari’ah Banda Aceh) 2 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 . 30. 20.

44. A. 40. 42. 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam) Rohaziah Bnt MD Fauzi / Test HIV Sebagai Syarat Akad Nikah (Tinjauan Maslahah Al-Mursalah: Studi 110807802 Kasus Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan Malaysia) Rubaiah Bnt Mohd Nor / Kedudukan Harta Bawaan Dalam Kewarisan Pada Masyaraat Daerah Rantau 110807800 Panjang Kelantan Malaysia Juanda / 110506746 Kedewasaan Dalam Usia Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Munawir / 110606992 Kewarisan Dari Non Muslim (Kajian Terhadap Pemikiran Yusuf Qardhawi) Mohd Fadli Bin Ismail / 110908463 Kedudukan Majlis Agama Islam Kelantan (Maik) Dalam Pengelolaan Harta 3 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 . Khalil / 110807786 Intan Keumala Sari / 110506741 Pembayaran Dam Haji Dengan Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Akibat Hukum Fasakh Terhadap Isteri Dalam Masyarakat Aceh Besar (Studi Kasus Di Mahkamah Syari’ah Jantho Aceh Besar) Nurulasyikin bnti Ibrahim / Prosesi Walimah Dalam Perkawinan Di Rantau Panjang Kelantan Ditinjau 110807814 Menurut Hukum Islam Nyak Arief / 110807782 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Gender Dalam Perspektif Islam (Kajian Terhadap Surat An-Nisa’ Ayat 34) M. 46. 49. 43.32. 39. 36. 34. 45. 47. 33. Mispan / 110606980 Adat Peminangan Melalaken Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil) Syarbaini / 110807767 kriteria Istita’ah Dalam Berhaji (Kajian Fiqh Kontemporer) Munirah Bnt Mat Ghani / Penentuan Kadar Mut’ah Bagi Isteri Karir (Studi Kasus Di Mahkamah Syari’ah 110807793 Kelantan) Zulham wahyudi / 110607011 Wacana Pembinaan Pelaku Nikah Sirri Menurut Kajian Hukum Islam Rose Maizira Bnt Muhammad / Wakaf Tunai Ditinjau Menurut Hukum Islam (Kajian Keputusan Majlis 110807813 Pengurusan Agama Islam Kelantan Malaysia) Ashari Bin Zakaria / 110908462 Kedudukan Jabatan Kebijakan Masyarakat (Jkm) Sebagai Lembaga Pengawas Adat Angkat Muhammad Zakir / 110606986 Teknik Rukyah Yang Dilakukan Oleh Ulama Dayah Dalam Penentuan Awal Dan Akhir Ramadhan (Studi Kasus Dikabupaten Aceh Barat Daya) Mukminin / 110506755 Hukum Pemamfaatan Biji Kopi Dari Kotoran Musang Yasir Arafat / 110607006 Larangan Mempekerjakan Anak Dibawah Umur (Studi Analisis UU No. 37. 48. 41. 35. 38.

59. 51. 61. 53.50. 64. 55. Rujuk Tanpa Persetujuan Pengadilan (Studi Kasus Di Kota Bharu Kelantan) Studi terhadap pemikiran m. Yessi Elviana / 110506771 Mukhsin / 110506754 Munawir Bin Muhammad Tahir / 110707671 Siti Nur Shafina B. 62. 52. Abu Samah / 110707658 Husni Zaim Bin Abdullah Zohdi / 110908455 Suriani Bnt Zakaria / 110908460 Cut Wan Nurlaily / 110707394 Dedi Iskandar / 110306059 Farhan Karimuddin / 110807778 Azlina Bnt Ibrahim / 110807804 Shahlal Ahmad / 110807785 Yuli Hartati / 110607007 Siti Marlena / 110607003 Juliana / 110606975 Idris / 110506740 Waqaf Persetujuan Isteri Sebagai Syarat Sah Rujuk (Kajian Terhadap Pasal 164 dan 165 KHI) Pandangan Ulama Dayah Terhadap Harta Bersama Antara Suami Isteri (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara) Haram Merokok Menurut Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah Pusat (Kajian Analisis Dari Segi Metode Istimbat Hukum Dan Kemaslahatan) Hak-hak Wanita Setelah Putus Pertunangan (Kajian Menurut Enakmen Keluarga Islam Negeri Perak Malaysia Ditinjau Dari Segi Hukum Islam) Penggunaan Organ Hewan Dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah Shalat (Kajian Kritis Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qardhawi) Ikrar Ta’liq Talaq Dan Upaya Perlindungan Perempuan Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Metode Proposal Dalam Mencari Jodoh Pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Banda Aceh. 58. Quraish shihab tentang adil dalam poligami Premarital Check Up Sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan (Kajian Perspektif Fiqh) Dampak Telekomunkasi Terhadap Konflik Rumah Tangga (Kajian Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh) System Rukyat Dalam Penentuan Awal Ramadhan (Analisis Keputusan Majelis Syura NU) Peranan Badan Penasehatan. 57. Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kluet Utara Dalam Mengarungi Frekuensi Terjadinya Perceraian 4 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 . Penerapan Kewajiabn Pemakaian Rok Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Meulabouh Kabupaten Aceh Barat) Kedudukan Hak Isteri Pasca Perceraian Terhadap Penghasilan Suami Pns Si Mahkamah Syari’ah Tinjauan Terhadap PP No. 63. 60. 54. 45 tahun 1990. 56.

Saiful / 110607002 Muharrahman / 110707397 Mohd Helmi Bin Fadzilah / 110908472 Mohd Shahrul Hazlan Bin AB Aziz / 110908457 Mohd Alemey bin Kusai @ Mohd Zaire / 110908470 Rahmat karimy / 110506762 Abdul Kari / 110606948 Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Dengan Alas An Impotensi (Studi Kasus Di Mahkamah Syari’ah Aceh) Penentuan Awal Waktu Shalat (Suatu Kajian Terhadap System Ephemeris) Poligami Dalam Praktek Masyarakat Ayer Hitam Batu Pahat Johor Malaysia (Kajian Konsep Keadilan Terhadap Pelaku Praktik Poligami) Salam Keruk Dalam Walimatul Urus Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanah Merah Kelantan Malaysia) Faraq Dalam Pernikahan Sindiket Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Enakmen 17 Tahun 2003 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor) Kewenangan Thalaq Dan Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh) Peran Mediasi Terhadap Kasus Perceraian Ditinjau Dalam Hukum Islam 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 5 . 68. 66. 67. 69. 70.65. 71.