JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR JALAN TUN ABDUL RAZAK, 80604 JOHOR BAHRU, JOHOR E-Mail: jpnjohor@joh.

moe.gov.my

Telefon: Pengarah : 07-2361787 Pejabat Am : 07-2361633 No.Fax : 07-2385789 : 07-2378319

BORANG PERMOHONAN JAWATAN : GURU SANDARAN TIDAK TERLATIH ( GSTT ) KUMPULAN GURU SIMPANAN KEBANGSAAN ( KGSK ) DAERAH DIPOHON
* Peringatan : Isikan borang dengan HURUF BESAR

BIASA AGAMA PEND.KHAS

A. MAKLUMAT PERIBADI
1. NAMA : 2. KAD PENGENALAN : Baru Lama 3. JANTINA : 4. TARIKH LAHIR : Hari 5. TEMPAT LAHIR : 7.UMUR : Tahun Bulan 8. RAS : Lelaki (L) nnn
s -

Perempuan (P) Bulan Tahun 6. AGAMA : M/C/I :
Jika Lain-lain (nyatakan)

9. ALAMAT TETAP :

Poskod 10. NO. TELEFON : Rumah: Bimbit : 11. TARAF PERKAHWINAN : 12. NAMA BAPA / SUAMI :
-

BUJANG

BERKAHWIN

13. PEKERJAAN:

14. NO TEL :

SIJIL PENGHARGAAN YANG DIPEROLEHI : BIL 1 2 3 PENGHARGAAN PERINGKAT 21. OPSYEN 1 : OPSYEN 2 : 20. KELULUSAN IKHTISAS (jika ada ): 19. KELAYAKAN PENDIDIKAN (Senaraikan Dokumen Sokongan Yang Telah Disahkan) 16. PENGALAMAN MENGAJAR . KEGIATAN / AKTIVITI KOKURIKULUM YANG DISERTAI : BIL 1 2 3 4 5 KEGIATAN / AKTIVITI KOKURIKULUM PERINGKAT 21. KELULUSAN BAHASA : (Gred Peringkat SPM : yang mana berkaitan) Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina BahasaTamil Bahasa Arab Lain-Lain (nyatakan) 18. PEKERJAAN SEKARANG / SEBELUM DAN ALAMAT TEMPAT BERTUGAS (Sekiranya ada) PEKERJAAN ALAMAT MAJIKAN GAJI DITERIMA C. KELULUSAN AKADEMIK TERTINGGI : TAHUN KELULUSAN SPM STPM DIPLOMA IJAZAH BIDANG PANGKAT/PNGK SEKOLAH/INSTITUSI 17.15. NAMA DAN ALAMAT 2 ORANG YANG KENAL RAPAT TETAPI BUKAN WARIS PEMOHON : NAMA ALAMAT PEKERJAAN NO TEL NAMA ALAMAT PEKERJAAN NO TEL B.

BIDANG KOKURIKULUM : Pertama Kedua 27.23.. Tarikh : …………………………………………………………………………… * Sila sertakan satu salinan (i) Sijil Akademik (Ijazah / Diploma / STPM / SPM) dan (ii) Sijil Ikhtisas (Ijazah /Diploma /Sijil Perguruan ) atau Surat Lantikan GSTT yang pernah diterima untuk bekas GSTT dan Surat Penamatan GSTT daripada JPNJ serta salinan kew. Saya bersetuju menerima untuk ditempatkan di mana-mana sekolah yang memerlukan khidmat saya sebagai guru ganti..8 Penamatan GSTT (iii) Kad Pengenalan (iv) Surat beranak (vi) Kad Pesara utk pesara guru (vii) Transkrip peperiksaan bagi graduan yang belum konvokesyen. Tandatangan Pemohon : ……………………………………………………… Nama Pemohon : ……………………………………………………………….... : Layak Tidak Layak T/TANGAN .. KEGUNAAN PEJABAT Permohonan : Gred Kump....... TARIKH AKHIR MENGAJAR : Hari Bulan Tahun 25............. MATA PELAJARAN YANG PERNAH DIAJAR : Pertama Kedua Ketiga 26........ ( ) Gaji : ............ AKUAN KESIHATAN Bahawa saya dengan sesungguhnya mengakui bahawa saya adalah sihat untuk bertugas.. BILANGAN TAHUN MENGAJAR : 28..... F.. E.. SEKOLAH TERAKHIR MENGAJAR : Nama Sekolah : Kod Sekolah 24..... AKUAN PEMOHON Bahawa saya dengan sesungguhnya mengakui bahawa segala maklumat yang diberi adalah benar. PENGALAMAN TERAKHIR : Tahun Bulan Pengetua Pegawai PPD/JPN Guru GSTT Guru Besar GPK Guru Praktikum Pensyarah Guru Lain-lain D.............