JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR JALAN TUN ABDUL RAZAK, 80604 JOHOR BAHRU, JOHOR E-Mail: jpnjohor@joh.

moe.gov.my

Telefon: Pengarah : 07-2361787 Pejabat Am : 07-2361633 No.Fax : 07-2385789 : 07-2378319

BORANG PERMOHONAN JAWATAN : GURU SANDARAN TIDAK TERLATIH ( GSTT ) KUMPULAN GURU SIMPANAN KEBANGSAAN ( KGSK ) DAERAH DIPOHON
* Peringatan : Isikan borang dengan HURUF BESAR

BIASA AGAMA PEND.KHAS

A. MAKLUMAT PERIBADI
1. NAMA : 2. KAD PENGENALAN : Baru Lama 3. JANTINA : 4. TARIKH LAHIR : Hari 5. TEMPAT LAHIR : 7.UMUR : Tahun Bulan 8. RAS : Lelaki (L) nnn
s -

Perempuan (P) Bulan Tahun 6. AGAMA : M/C/I :
Jika Lain-lain (nyatakan)

9. ALAMAT TETAP :

Poskod 10. NO. TELEFON : Rumah: Bimbit : 11. TARAF PERKAHWINAN : 12. NAMA BAPA / SUAMI :
-

BUJANG

BERKAHWIN

13. PEKERJAAN:

14. NO TEL :

KELAYAKAN PENDIDIKAN (Senaraikan Dokumen Sokongan Yang Telah Disahkan) 16. PENGALAMAN MENGAJAR .15. NAMA DAN ALAMAT 2 ORANG YANG KENAL RAPAT TETAPI BUKAN WARIS PEMOHON : NAMA ALAMAT PEKERJAAN NO TEL NAMA ALAMAT PEKERJAAN NO TEL B. KELULUSAN IKHTISAS (jika ada ): 19. KELULUSAN AKADEMIK TERTINGGI : TAHUN KELULUSAN SPM STPM DIPLOMA IJAZAH BIDANG PANGKAT/PNGK SEKOLAH/INSTITUSI 17. PEKERJAAN SEKARANG / SEBELUM DAN ALAMAT TEMPAT BERTUGAS (Sekiranya ada) PEKERJAAN ALAMAT MAJIKAN GAJI DITERIMA C. SIJIL PENGHARGAAN YANG DIPEROLEHI : BIL 1 2 3 PENGHARGAAN PERINGKAT 21. KEGIATAN / AKTIVITI KOKURIKULUM YANG DISERTAI : BIL 1 2 3 4 5 KEGIATAN / AKTIVITI KOKURIKULUM PERINGKAT 21. OPSYEN 1 : OPSYEN 2 : 20. KELULUSAN BAHASA : (Gred Peringkat SPM : yang mana berkaitan) Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina BahasaTamil Bahasa Arab Lain-Lain (nyatakan) 18.

...... E. KEGUNAAN PEJABAT Permohonan : Gred Kump.. F.... BILANGAN TAHUN MENGAJAR : 28... AKUAN KESIHATAN Bahawa saya dengan sesungguhnya mengakui bahawa saya adalah sihat untuk bertugas. Tandatangan Pemohon : ……………………………………………………… Nama Pemohon : ………………………………………………………………... AKUAN PEMOHON Bahawa saya dengan sesungguhnya mengakui bahawa segala maklumat yang diberi adalah benar.... MATA PELAJARAN YANG PERNAH DIAJAR : Pertama Kedua Ketiga 26..... Saya bersetuju menerima untuk ditempatkan di mana-mana sekolah yang memerlukan khidmat saya sebagai guru ganti...... PENGALAMAN TERAKHIR : Tahun Bulan Pengetua Pegawai PPD/JPN Guru GSTT Guru Besar GPK Guru Praktikum Pensyarah Guru Lain-lain D.8 Penamatan GSTT (iii) Kad Pengenalan (iv) Surat beranak (vi) Kad Pesara utk pesara guru (vii) Transkrip peperiksaan bagi graduan yang belum konvokesyen............ Tarikh : …………………………………………………………………………… * Sila sertakan satu salinan (i) Sijil Akademik (Ijazah / Diploma / STPM / SPM) dan (ii) Sijil Ikhtisas (Ijazah /Diploma /Sijil Perguruan ) atau Surat Lantikan GSTT yang pernah diterima untuk bekas GSTT dan Surat Penamatan GSTT daripada JPNJ serta salinan kew. TARIKH AKHIR MENGAJAR : Hari Bulan Tahun 25....23........... BIDANG KOKURIKULUM : Pertama Kedua 27. : Layak Tidak Layak T/TANGAN ..... ( ) Gaji : ....... SEKOLAH TERAKHIR MENGAJAR : Nama Sekolah : Kod Sekolah 24......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful