Borang Tuntutan Guru

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI : «««««««««««««««««««««««««««««..

(Bulan) (Tahun)

MAKLUMAT PEGAWAI Nama (Huruf Besar) : No.Kad Pengenalan : Gred / Kategori / (Kumpulan (*) : Jawatan Pendapatan (RM) : Gaji Elaun-elaun Jumlah : : : RM RM RM

Kenderaan

Jenis / Model

:

No.Pendaftaran : Kuasa (C.C) :

Kelas Tuntutan : A / B / C / D / E / (**) Alamat Pejabat

Alamat Rumah

KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh Waktu Bertolak Sampai Tujuan / Tempat Jarak (KM/RM) Jumlah .

. / hari RM RM . x Elaun Makan sebanyak RM «««««.70sen/km : 0.TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Bagi 500 km pertama 501 km sehingga 1000 km 1001 km sehingga 1700 km 1701 km seterusnya km x « km x « km x « km x « 0.) Bas (Resit«««««««««««««««««««.50sen/km : sen/km : Jumlah RM TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM Teksi (Resit«««««««««««««««««««..) RM RM RM RM RM Kereta Api (Resit«««««««««««««««««) Feri (Resit««««««««««««««««««««) Lain-lain JUMLAH TUNTUTAN ELAUN MAKANAN / ELAUN HARIAN RM ««.. / hari ««. x Elaun Harian sebanyak RM «««««.55sen/km : 0..

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH/ELAUN LOJING) x BSH sebanyak RM hari RM (Resit ( ) Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan : ««... Selatan Thailand. Faxs (Resit«««««««««««. Kerugian pertukaran mata asing @ 3% (Bagi Singapura. x Elaun Lojing sebanyak RM ««««« / hari Jumlah RM RM RM TUNTUTAN PELBAGAI Tol (Resit«««««««««««««««««««) Tempat Letak Kereta (Resit«««««««««««.) Pos (Resit««««««««««««««««««... Kalimantan Dan Brunei Darulsalam sahaja) RM RM RM RM RM RM RM Jumlah Tuntutan PENGAKUAN Saya mengaku bahawa : RM (a) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat Atas urusan rasmi : (b) Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat yang dinyatakan dibawah Peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas Rasmi dan/atau pegawai yang berkursus yang berkuatkuasa semasa : (c) Perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya .) Dobi (Resit««««««««««««««««««. Telexs.) Lain-lain«««««««««««««««««««.) Telefon..

.p Ketua Setiausaha / Pegawai Pengawal PENDAHULUAN DIRI (jika ada) Pendahuluan diri diberi Tolak : Tuntutan sekarang Baki tuntutan / baki dibayar balik RM RM RM . Tarikh : ««««««««««. (Tandatangan) PENGESAHAN Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi. (Tandatangan) ««««««««««.. Tarikh : ««««««««««. (Jawatan) b. (Nama) ««««««««««..(d) Panggilan telefon sebanyak RM «««««« dibuat atas urusan rasmi dan (e) Butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful