KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI : «««««««««««««««««««««««««««««..

(Bulan) (Tahun)

MAKLUMAT PEGAWAI Nama (Huruf Besar) : No.Kad Pengenalan : Gred / Kategori / (Kumpulan (*) : Jawatan Pendapatan (RM) : Gaji Elaun-elaun Jumlah : : : RM RM RM

Kenderaan

Jenis / Model

:

No.Pendaftaran : Kuasa (C.C) :

Kelas Tuntutan : A / B / C / D / E / (**) Alamat Pejabat

Alamat Rumah

KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh Waktu Bertolak Sampai Tujuan / Tempat Jarak (KM/RM) Jumlah .

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN Bagi 500 km pertama 501 km sehingga 1000 km 1001 km sehingga 1700 km 1701 km seterusnya km x « km x « km x « km x « 0. / hari ««. x Elaun Makan sebanyak RM «««««..) RM RM RM RM RM Kereta Api (Resit«««««««««««««««««) Feri (Resit««««««««««««««««««««) Lain-lain JUMLAH TUNTUTAN ELAUN MAKANAN / ELAUN HARIAN RM ««.50sen/km : sen/km : Jumlah RM TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM Teksi (Resit«««««««««««««««««««.) Bas (Resit«««««««««««««««««««...55sen/km : 0. / hari RM RM .70sen/km : 0.. x Elaun Harian sebanyak RM «««««.

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH/ELAUN LOJING) x BSH sebanyak RM hari RM (Resit ( ) Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan : ««. Telexs.) Telefon. Kerugian pertukaran mata asing @ 3% (Bagi Singapura. x Elaun Lojing sebanyak RM ««««« / hari Jumlah RM RM RM TUNTUTAN PELBAGAI Tol (Resit«««««««««««««««««««) Tempat Letak Kereta (Resit«««««««««««. Faxs (Resit«««««««««««....) Dobi (Resit««««««««««««««««««.) Lain-lain«««««««««««««««««««.) Pos (Resit««««««««««««««««««... Kalimantan Dan Brunei Darulsalam sahaja) RM RM RM RM RM RM RM Jumlah Tuntutan PENGAKUAN Saya mengaku bahawa : RM (a) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat Atas urusan rasmi : (b) Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat yang dinyatakan dibawah Peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas Rasmi dan/atau pegawai yang berkursus yang berkuatkuasa semasa : (c) Perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya . Selatan Thailand.

Tarikh : ««««««««««..(d) Panggilan telefon sebanyak RM «««««« dibuat atas urusan rasmi dan (e) Butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya. (Tandatangan) PENGESAHAN Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi. (Jawatan) b.p Ketua Setiausaha / Pegawai Pengawal PENDAHULUAN DIRI (jika ada) Pendahuluan diri diberi Tolak : Tuntutan sekarang Baki tuntutan / baki dibayar balik RM RM RM .. (Nama) ««««««««««.. (Tandatangan) ««««««««««. Tarikh : ««««««««««.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful