P. 1
pupuh sunda

pupuh sunda

|Views: 79|Likes:
Dipublikasikan oleh Desiandra Muslimah Gardiati

More info:

Published by: Desiandra Muslimah Gardiati on May 22, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2011

pdf

text

original

Pupuh adalah bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu

di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh, masing masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Asmarandana, bertemakan cinta kasih, birahi. Contoh pupuh: PIWURUK SEPUH Ngariung di tengah bumi, pun biang sareng pun bapa, jisim abdi diuk mando, husu ngupingkeun pituah, piwejang ti anjeunna, pituduh laku rahayu, piwejang sangkan waluya.

Balakbak, bertemakan lawak, banyolan Contoh pupuh: DAYEUH BANDUNG Dayeuh Bandung kiwari teuing ku rame -araheng, gedong-gedong pajangkung -jangkung wangunna -alagreng, tutumpakan-tutumpakan balawiri lalar liwat-garandeng.

Dangdanggula, bertemakan ketentraman, keagungan, kegembiraan Contoh pupuh: MILANG KALA Dinten ieu estu bingah ati, ku jalaran panceg milang kala, kenging kurnia ti Alloh, rehing nambahan taun, tepung taun umur sim abdi, henteu weleh neneda, ka Gusti Nu Agung, malar umur teh mangpaat, tebih bahla turta pinarinan rijki, sumujud ka Pangeran.

Gurisa. ngawangun lemah cai. lalawora resep ulin. berkahna Pancasila. pangrasa bisa nyetiran.Durma. embung hina hayang agung. . sumirat komarana. kesakitan Contoh pupuh: KADUHUNG Kaduhung sagede gunung. bertemakan khayalan Contoh pupuh: SI KABAYAN Si Kabayan lalamunan. ayeuna kari peurihna. kuring sakola teu jucung. ageman eusining nagri. poho keur eundeuk -eundeukan. gujubar kana susukan. na dahan emplad-empladan. motor atawana sedan. semangat Contoh pupuh: LEMAH CAI Nagri urang katelah Indonesia. Jurudemung. Gambuh. bertemakan kemarahan. yu sauyunan. kesombongan. hanjakal tara ti heula. bertemakan kesedihan. kesusahan. bertemakan kebingungan Contoh pupuh: ADIGUNG Lolobana mungguh jalma. diriksa tur dijaring.

bertemakan penantian Contoh pupuh: KANYAAH INDUNG Kanyaah indung mo suwung.LEMES Dupi irung lemesna teh nya pangambung. bertemakan lawak dengan aspek renungan Contoh pupuh: WAWANGSALAN Dialajar wawangsalan. pipi mah disebat damis. upami buuk mah rambut. tapina embung tarekah. kasarna angkeut mah gado. kapitineung salawasna. Magatru. saperti tatarucingan.hayang hirup mukti. tinangtu mo bakal nanjung. putra teh didama-dama. gedong ngambang di sagara. ulah kapalang diajar. ceuli sok disebat cepil. Lambang. keuyeup gede di lautan. cik naon atuh maksudna. teangan naon wangsalna. lir gunung tanpa tutugan. . bertemakan penyesalan Contoh pupuh: KASAR . dianggo pupunden ati. lir jaladri tanpa tepi. asihna teuing ku wening. Kinanti.

bertemakan kesedihan yang mendalam Contoh pupuh: BUDAK JAIL Anak manuk dikatepel budak jail. pigeusaneun bekel hirup. . komo jaman pangwangunan. rek hiber teu bisa usik duh manusa kaniaya. jangjangna getihan. kudu pinter beunghar ku elmu panemu. Mijil. rek diajar nambahan elmu pangarti. kudu tetep nungtut elmu bae. bertemakan rasa marah pada diri sendiri Contoh pupuh: TATAKRAMA Mangka inget tatakrama sopan santun tanda jalma iman. Pangkur.Maskumambang. sabab mungguhing manusa. hirup tangtu hurip. kade ulah bodo. Pucung. mulus tur rahayu. sabab jalma nu loba pangarti. urang kudu singkil bakti. bertemakan kesedihan yang menimbulkan harapan Contoh pupuh: NUNGTUT ELMU Najan cicing nya di tepiswiring. bertemakan perasaan sebelum mengemban sebuah tugas berat Contoh pupuh: KA SAKOLA Seja miang ka sakola.

. amanat Ilahi Robbi. gaduh panata nu awon. bertemakan kegembiraan Contoh pupuh: TATAR SUNDA Tatar Sunda estu endah.nyarita jeung amis budi. sarakan asal gumelar. bertemakan sindiran Contoh pupuh: MOKAHAAN Aya hiji anak bangkong leutik. ngabantah nu jadi indung. doraka ti ibu-rama. Ladrang. mokahaan. Wirangrong. sieun dibendon ku Gusti. da basa mah lain barang anu mahal. lemah cai awit jadi. titipan nini aki. kawas Dalem Boncel tea. basa katut budayana. padumukna luhung budi. wajib dijaga dijungjung. nahan napas antukna bitu beuteungna. insya-Allah tatar Sunda karta harja. bertemakan rasa malu akan tingkah laku sendiri Contoh pupuh: SIEUN DORAKA Kuring moal deui -deui. maksudna ngelehkeun sapi. Sinom.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->