P. 1
pupuh sunda

pupuh sunda

|Views: 79|Likes:
Dipublikasikan oleh Desiandra Muslimah Gardiati

More info:

Published by: Desiandra Muslimah Gardiati on May 22, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2011

pdf

text

original

Pupuh adalah bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu

di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh, masing masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Asmarandana, bertemakan cinta kasih, birahi. Contoh pupuh: PIWURUK SEPUH Ngariung di tengah bumi, pun biang sareng pun bapa, jisim abdi diuk mando, husu ngupingkeun pituah, piwejang ti anjeunna, pituduh laku rahayu, piwejang sangkan waluya.

Balakbak, bertemakan lawak, banyolan Contoh pupuh: DAYEUH BANDUNG Dayeuh Bandung kiwari teuing ku rame -araheng, gedong-gedong pajangkung -jangkung wangunna -alagreng, tutumpakan-tutumpakan balawiri lalar liwat-garandeng.

Dangdanggula, bertemakan ketentraman, keagungan, kegembiraan Contoh pupuh: MILANG KALA Dinten ieu estu bingah ati, ku jalaran panceg milang kala, kenging kurnia ti Alloh, rehing nambahan taun, tepung taun umur sim abdi, henteu weleh neneda, ka Gusti Nu Agung, malar umur teh mangpaat, tebih bahla turta pinarinan rijki, sumujud ka Pangeran.

pangrasa bisa nyetiran. kuring sakola teu jucung. ageman eusining nagri. poho keur eundeuk -eundeukan. yu sauyunan. kesakitan Contoh pupuh: KADUHUNG Kaduhung sagede gunung. bertemakan khayalan Contoh pupuh: SI KABAYAN Si Kabayan lalamunan. ngawangun lemah cai. Gambuh. bertemakan kesedihan. na dahan emplad-empladan. bertemakan kebingungan Contoh pupuh: ADIGUNG Lolobana mungguh jalma. gujubar kana susukan. diriksa tur dijaring. Jurudemung. embung hina hayang agung. bertemakan kemarahan. motor atawana sedan. . kesusahan. Gurisa. sumirat komarana. lalawora resep ulin. semangat Contoh pupuh: LEMAH CAI Nagri urang katelah Indonesia. kesombongan. hanjakal tara ti heula. ayeuna kari peurihna. berkahna Pancasila.Durma.

Kinanti. teangan naon wangsalna. bertemakan penyesalan Contoh pupuh: KASAR . Magatru. putra teh didama-dama. tapina embung tarekah. keuyeup gede di lautan. bertemakan lawak dengan aspek renungan Contoh pupuh: WAWANGSALAN Dialajar wawangsalan. ceuli sok disebat cepil.LEMES Dupi irung lemesna teh nya pangambung.hayang hirup mukti. kasarna angkeut mah gado. saperti tatarucingan. asihna teuing ku wening. Lambang. tinangtu mo bakal nanjung. lir jaladri tanpa tepi. bertemakan penantian Contoh pupuh: KANYAAH INDUNG Kanyaah indung mo suwung. ulah kapalang diajar. dianggo pupunden ati. lir gunung tanpa tutugan. pipi mah disebat damis. kapitineung salawasna. upami buuk mah rambut. cik naon atuh maksudna. . gedong ngambang di sagara.

pigeusaneun bekel hirup. kudu pinter beunghar ku elmu panemu. komo jaman pangwangunan. kade ulah bodo. sabab jalma nu loba pangarti. bertemakan kesedihan yang menimbulkan harapan Contoh pupuh: NUNGTUT ELMU Najan cicing nya di tepiswiring. hirup tangtu hurip. urang kudu singkil bakti. mulus tur rahayu. rek diajar nambahan elmu pangarti. bertemakan perasaan sebelum mengemban sebuah tugas berat Contoh pupuh: KA SAKOLA Seja miang ka sakola. Pucung. bertemakan rasa marah pada diri sendiri Contoh pupuh: TATAKRAMA Mangka inget tatakrama sopan santun tanda jalma iman. jangjangna getihan. bertemakan kesedihan yang mendalam Contoh pupuh: BUDAK JAIL Anak manuk dikatepel budak jail. Mijil. . rek hiber teu bisa usik duh manusa kaniaya. Pangkur.Maskumambang. sabab mungguhing manusa. kudu tetep nungtut elmu bae.

lemah cai awit jadi.nyarita jeung amis budi. titipan nini aki. wajib dijaga dijungjung. bertemakan sindiran Contoh pupuh: MOKAHAAN Aya hiji anak bangkong leutik. Sinom. Ladrang. ngabantah nu jadi indung. bertemakan kegembiraan Contoh pupuh: TATAR SUNDA Tatar Sunda estu endah. . amanat Ilahi Robbi. kawas Dalem Boncel tea. basa katut budayana. doraka ti ibu-rama. padumukna luhung budi. sieun dibendon ku Gusti. maksudna ngelehkeun sapi. mokahaan. gaduh panata nu awon. sarakan asal gumelar. Wirangrong. insya-Allah tatar Sunda karta harja. da basa mah lain barang anu mahal. bertemakan rasa malu akan tingkah laku sendiri Contoh pupuh: SIEUN DORAKA Kuring moal deui -deui. nahan napas antukna bitu beuteungna.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->