Anda di halaman 1dari 19

KERTAS RAMALAN SPM 2011 Kertas 1 ( Soalan Objektif ) Arahan : Jawab semua soalan.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan.Pilih satu jawapan yang terbaik bagi tiap-tiap soalan tersebut.

Empayar yang pertama di dunia telah diwujudkan oleh Tamadun Sumeria

1. Berdasarkan kenyataan di atas siapakah tokoh yang telah membina empayar yang pertama di Dunia.
Buku Teks T.4 Hal. 16

A. B. C. D.

Raja Sargon Raja Hammurabi Raja Nabuchannazzer Raja naramsin Tamadun Yunani/Athens Rom

Sistem Pemerintahan Demokrasi Republik

2. Apakah persamaan yang terdapat pada kedua-dua tamadun di atas? A. B. C. D. Rakyat terlibat sepenuhnya Perlantikan dua Konsul Terdapat Dewan Perhimpunan Di ketua oleh seorang presiden Tamadun Awal Sumeria Mesir Indus Hwang Ho
Buku Teks T.4 Hal. 43

Sistem Tulisan Cunieform Hieroglif Piktograf Ideogram

3. Apakah kegunaan sistem tulisan di dalam Tamadun di atas ? I. II. III. IV. Merekodkan urusan Pentadbiran Mengembangkan hasil kesusasteraan Mencatat rekod pertanian Mencatatkan urusan kematian
1
Buku Teks T.4 Hal. 8

D. Sistem pemerintahan beraja di Mesir adalah bersifat Teokrasi. d. c.A. II dan III I. B. Apakah keistimewaan bandar Harappa dan Mohenjo-Daro di Lembah Indus? Buku Teks T. Antara bidang berikut yang manakah dipelopori oleh tokoh-tokoh di atas? A.4 Hal. 24 I.4 Hal. C. 12 a. Kesusasteraan Penjelajahan Perundangan Pengasas agama Buku Teks T. b. B. III dan IV II. A. II. C. I. C. 46-47 6. II dan IV I. B.4 Hal. IV. Raja berkongsi kuasa dengan bangsawan Raja dianggap sebagai Amon-re Raja dianggap sebagai wakil tuhan Raja dianggap sebagai hamba tuhan y y y Han Fei Tsu Asoka Maharaja Justinian 5. D. D. III dan IV 4. III. Bagaimanakah sistem pemerintahan tersebut? Buku Teks T. Mempunyai Tembok pengairan Terdapat Taman bunga yang bertingkat Tempat mandi awam Bandar tersusun berasaskan blok batu I dan II II dan III III dan IV I dan IV 2 .

C. II dan III I. 73 Kerajaan Angkor membina sistem pengairan dan baray.4 Hal. IV. II. apakah kesan jika pekara di atas dilanggar oleh manusia Buku Teks T. D. B. Mendapat dosa Merosakkan dunia Akan dilahirkan semula Menderhaka kepada guru tao 3 . Berdasarkan rajah di atas. Memberi sumber minuman Memudahkan sistem perhubungan Menampung keperluan beras Membekalkan sumber ikan I.4 Hal. D. II dan IV I. C. III dan IV Tidak mengambil sebarang tindakan Wu Wei 9. B. 67 A.Penemuan Manik di Kuala Selising Perak dan Selatan Thailand 7. A. 76 I. 8.4 Hal. Penemuan manik tersebut membuktikan Asia Tenggara mempunyai hubungan«. III dan IV II. C. III. keagamaan dengan Indus kebudayaan dengan Arab diplomatik dengan China perdagangan dengan Rom Buku Teks T. A. Apakah kesan daripada pembinaan tersebut? Buku Teks T. D. B.

A. IV. D. C. B. III.4 Hal. II. Selaras dengan orde kosmos Untuk menyimpan mayatnya Menjadikannya pusat pemerintahan Mengadakan upacara keagamaan 4 .Tarikh 5 Masihi Kerajaan Kedah Tua Peranan Sebuah pelabuhan entreport 10.4 Hal. Manakah antara berikut merupakan faktor perkembangan kerajaan di atas? Buku Teks T. 85 A. C. Mengapakah Raja Suryavarman II membina Candi di atas t? Buku Teks T. D. B.82 I. Bekalan air dari tasik Gunung Jerai Lokasi di laluan selat Melaka Aktiviti tanaman padi I dan II II dan III III dan IV I dan IV Candi Angkor wat 11.

Apakah peranan manik bagi penduduk tamadun awal Asia Tenggara? Buku Teks T. D. C. D. III. Sahabat rasulullah Golongan Nabi Palsu Penganut agama Hanif Pemerintah kota Makkah Buku Teks T. D. 74 I. C.4 Hal.4 Hal. B.4 Hal. I dan II II dan III III dan IV I dan IV y y y y Waraqah bin Naufal Uthman bin Huwairith Abdullah bin Jahsh Umaiyah bin Abi Salt 13. 101 Zaman Peristiwa Jahiliyah Bani Bakar membunuh seorang ahli Bani Taghlib. Perang Tabuk Perjanjian Hudaibiyah Peperangan al-basus Pembukaan Kota Makkah 5 . IV. II.12. 102 14. B. C. B. Tokoh-tokoh di atas adalah dikaitkan dengan« A. Matawang Keagamaan Hiasan Rawatan A. Apakah kesan peristiwa di atas? A. Buku Teks T.

a. C. D. D.w semasa berada di Kota Mekah ? Buku Teks T.w.a. A. Dakwah secara terbuka Membandingkan akhlak Membaca ayat suci al-quran Memujuk keluarga terdekat I dan II II dan III III dan IV I dan IV Orientalis Barat menganggap Hijrah Nabi Muhammad s. B. C. 120 I. Nabi dilantik sebagai pemimpin Madinah A.w ke Madinah adalah sebagai Suatu Pelarian 16. Untuk meneruskan penyebaran Islam IV. III. I dan II II dan III III dan IV I dan IV 6 . Apakah pendekatan dakwah islamiah yang digunakan oleh nabi Muhammad s. II. IV.15. Apakah hujah yang anda boleh berikan untuk mematahkan pendapat Orientalis tersebut? Buku Teks T. B. 109 I. Jemputan Penduduk Madinah II.t III.4 Hal. Wahyu daripada Allah s.4 Hal.

A. Apakah tindakan kedua-dua pemimpin di atas setelah menerima warkah Nabi Muhammad s.w Raja Qibti Mesir Maharaja Rom. A.4 Hal.a.4 Hal. II. Tokoh-tokoh di atas adalah terlibat di dalam«. Abu Ubaidah al-Jarrah. IV. 130 I.a. D. B. Zubair al-Awwam.Warkah yang dihantar oleh Nabi Muhammad s. B. y y y y 18.Hercules 17. III..w? Buku Teks T. D. C. 135 7 . Mengoyakkannya Menyambut baik Dibincangkan dengan pembesar Menerima ajaran agama Islam I dan II II dan III III dan IV I dan IV Khalid bin al-Walid. C. Saad bin Ubadah. Peperangan Tabuk Pembukaan Kota Makah Perjanjian Hudaibiyah Perjanjian Aqabah I dan II Buku Teks T.

Volksraad Encomienda Akta kampong Ulu Akta Perkampungan 8 . C. 176 A.5 Hal. Apakah sistem Birokrasi Barat yang diperkenalkan di Filipina? Buku Teks T. D. D. Buku Teks T. B. Arab China India Gujerat Kitab al-Dur al-Manzum ( Mutiara Tersusun ) sebuah kitab Tasawuf karangan Maulana Abu Bakar telah diarak hingga ke balairum istana Melaka. 20. 202 A. B. D. Sultan Mansur Shah Sultan Muzaffar Shah Sultan Mahmud Shah Sultan alauddin Riayat Shah 21.4 Hal. B. 9 A. Manakah antara berikut merupakan Sultan Melaka yang mementingkan ilmu pengetahuan di atas ? Buku Teks T. C.4 Hal.Teori Kedatangan Agama Islam Terdapat sebuah perkampungan Arab iaitu Ta Shih di sumatera Utara Catatan China 19. C. Maklumat catatan China di atas membuktikan Islam Datang dari«.

Tuk Janggut telah mengetuai kebangkitan orang Melayu menentang British di Kelantan Mengapakah penentangan itu dilakukan ? Buku Teks T. C. Revolusi Thai 1932 Penjajahan British Kekalkan kedaulatan Thai Penghapusan kuasa Raja Buku Teks T.5 Hal. British menyokong Dato Kelana Terlepas hak mengutip cukai Sungai Ujung diambi alih oleh British Pembesar Melayu kehilangan kuasa Buku Teks T. B. B. 41 A.5 Hal. Apakah kesan pelaksanaan sistem di atas ? A. 12 Tarikh Peristiwa Dato Syahbandar Sungai Ujong enggan menandatangani perjanjian dengan British 21 April 1874 23.5 Hal. C. B. Mengapakah tokoh di bertindak demikian ? A. D. D. D. C.Tokoh Raja mongkut Birokrasi Barat di thailand Melantik Penasihat Kewangan 22. Pengenalan sistem cukai Pengenalan pendidikan secular Perlucutan jawatan pembesar Pertelingkahan dengan pegawai British 9 . 39 24.

III dan IV II.5 Hal. B. Tokoh di atas terlibat di dalam pembentukan Negara bangsa Eropah Apakah cara yang digunakan oleh kedua-dua tokoh di atas? Buku Teks T. C. III dan IV Alam beraja Luak berpenghulu Suku berlembaga Anak buah berbuapak Buku Teks T. B. C. II. 80 I. B.y y Otto Eduard Von Bismarck Count camillo Bensor di Cavour 25. III. Adat Perpatih Adat Temenggung Amalan Demokrasi Ketaatan kepada Raja 10 . D.5 Hal. Antara yang berikut. 88 27. A. D. 68-69 A. IV. Kuku Besi Realpolitik Perluasan Empayar Mengancam Berperang 26. Agama Islam Bahasa Melayu Pembesar Empat Lipatan Undang-Undang Tubuh Johor I. Yang manakah merupakan warisan yang ditinggalakan oleh Kesultanan Melayu Melaka? Buku Teks T. II dan IV I.5 Hal. C. D. Apakah yang digambarkan oleh maklumat di atas? A. II dan III I.

Barisan Tani Malaya ( BATAS ) Pusat Tenaga rakyat ( PUTERA ) Parti Kebangsaan Melayu Malaya ( PKMM ) Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu ( UMNO ) Buku Teks T. III dan IV 11 . 102 Perlembagaan Rakyat 1947 29. 120 Penubuhan RIDA Pilihan raya akan di adakan Kerakyatan negeri kepada imigran Penubuhan Parti Perikatan Malaysia I.5 Hal. D. IV. D. C. III dan IV II. A. 106 Rundingan UMNO-CLC 1949 30. Buku Teks T.5 Hal. II. C. III.Faktor Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu Sikap Politik Orang Melayu yang sederhana 28. C. B.5 Hal. II dan III I. II dan IV I. Apakah kesan sikap orang Melayu di atas kepada British ? A. B. Apakah kesan Rundingan di atas? I. Pihak manakah yang mencdangkan perlebagaan di atas ? A. B. Membubarkan Malayan Union Meneruskan penjajahan di Tanah Melayu Menghapuskan hak-hak istimewa orang Melayu Memulaukan Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu Buku Teks T. D.

C. D. C. 125 Parti Islam Setanah Melayu ( PAS ) Reaksi Pembentukan Malaysia Baisan Sosiali 32. Apakah cadangan Parti di atas tentang idea pembentukan Malaysia? A. Apakah persamaan Kedua-dua sistem pemerintahan di atas? A. Reid Diraja Bebas Cobbold Buku Teks T. Suruhanjaya X di atas ialah A.5 Hal. 161 12 . B. B.5 Hal. D. 141 Sistem pemerintahan Raja Berperlembagaan Republik Negara Malaysia Filipina 33. Menolak Sistem Beraja Mengutamakan pemerintahan satu parti Memilih pemimpin menerusi Pilihanraya Mengekalkan kuasa Yang DiPertuan Agong Buku Teks T. D.5 Hal. Mengadakan pungutan suara di Tanah Melayu Merujuk kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Berstu Membuat rundingan dengan penduduk Tanah Melayu Meninjau pendapat rakyat Sabah. Sarawak dan Singapura Buku Teks T. C.Suruhanjaya X Membincang dan menyusun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 31. B.

5 Hal. Kedaulatan kuasa raja Ketaatan kepada Negara Keutuhan Kuasa Orang Melayu Kekuatan Struktur pentadbiran negara 35.Pekara 24 Perlembagaan Malaysia Pekara 25 34. yang menakah ciri-ciri badan di atas? Buku Teks T.5 Hal. C. B. X dalam rajah di atas merujuk kepada A. C. IV. B. Badan Berkanun merupakan badan separuh kerajaan yang dibentuk untuk mempercepatkan pentadbiran dan pembangunan Rancangan Lima tahun Antara berikut. D. Mempunyai lembaga pengarah Mempunyai kuasa autonomi tertentu Melantik ahli lembaga pengarah sendiri Menutamakan projek pembangunan mega I dan II II dan III III dan IV I dan IV X y y y Ditubuhkan semasa Rancangan Malaya Pertama Membangunkan masyarakat luar Bandar Membantu memasarkan hasil pertanian 36. Apakah tujuan pekara diatas dimasukkan di dalam Perlembagaan Malaysia? Buku Teks T. C. 164 A. II. A. B.5 Hal. D. III. Buku Teks T. 174 I. D. 198 Lembaga Pemasaran Pertanian Lembaga Pembangunan Industri Desa Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar 13 .

Bahasa Ibunda Aliran vokalsional Sistem pendidikan Kebangsaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar Buku Teks T. B. 234 14 . C.5 Hal.5 Hal. D. II dan III I. II dan IV I. III dan IV 39.Laporan Barnes 1950 Dasar Pendidikan Kebangsaan Laporan Fenn-Wu 1951 Ordinan Pelajaran 1952 37. 212 Mewujudkan masyarakat yang maju dan saintifik 38. C. Mengapakah Perang Dingin di antara Amerika syarikat dan soviet union? A. B. D. IV. II. III. 222 I. Persaingan kuasa Perbezaan idelogi Perlumbaan senjata Perebutan tanah jajahan Buku Teks T. A. Pembudayaan ilmu pengetahuan Penjanaan amalan kreatif dan inovatif Permaufakatan nilai-nilai keagamaan Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan I.5 Hal. Apakah persamaan yang terdapat pada ketiga-tiga Laporan di atas ? A. B. III dan IV II. C. Kenyataan di atas merujuk kepada cabaran keenam wawasan 2020 Apakah yang dapat merealisasikan cabaran tersebut? Buku Teks T. D.

5 Hal. D. Deklarasi di atas adalah berkaitan dengan« Buku Teks T. Masalah pencemaran Penyalahgunaan dadah Zon bebas senjata Nuklear Zon Aman. C. 258 A. Bebas dan Berkecuali 15 . B.Negara-Negara ASEAN Mengisytiharkan Deklarasi Kuala Lumpur pada 1971 40.

198. apakah kepentingan pelaksanaan undang Undang Bertulis oleh masyarakat Melaya Buku Teks T.Kertas 2 Soalan Struktur Soalan 1 : a) Apakah yang anda faham dengan semangat assabiyah yang diamalkan oleh masyarakat Arab jahiliah ( 1 Markah ) b) Nyatakan kesan amalan sistem kabilah yang dilaksanakan oleh kabilah Arab ( 3 Markah ) c) Berikan Dua faktor yang menyebabkan semangat assabiyah masyarakat Arab mengamalkan ( 2 Markah ) d) Berikan ciri-ciri penting sistem kabilah masyarakat Arab jahiliah ( 4 Markah ) Buku Teks T.101.4 Hal.102 Undang-Undang Bertulis Undang-Undang Masyarakat Melayu Undang-Undang Tidak Bertulis Soalan 2 : a) Namakan Dua undang-undang Tidak bertulis yang diamalkan oleh masyarakat Melayu (2M) b) Nyatakan dua ciri undang-undang tidak bertulis yang diamalkan di negeri Sembilan (2M) c) Nyatakan dua isi kandungan Undang-Undang Melaka (2M) d) Nyatakan dua isi kandungan Undang-Undang laut Melak (2M) e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda.200 (2M) 16 .4 Hal.

Tahap Pertama Tahap Kedua Tahap Ketiga (3M) b) Mengapakah Malaysia menjalankan hubungan luar dengan Britain (3M) c) Namakan dua Negara yang menjadi model di dalam dasar pandang ke Timur (2M) d) Mengapakah dasar luar Malaysia mulai berubah menjelang tahun 1970an ( 2 M ) Buku Teks T.5 Hal.Soalan 3 : Dasar pendidikan Negara telah bermula sejak zaman penjajahan Inggeris lagi a) b) c) d) Apakah laporan yang diperkenalkan oleh Laporan barnes Nyatakan cadangan yang terdapat di dalam ordinand pelajaran 1952 Mengapakah ordinan pelajaran 1952 tidak dapat dijalankan Nyatakan cadangan yang terdapat di dalam penyata Razak 1956 Buku Teks T.5 Hal. ii. iii.212-213 (2M) (2M) (3M) (3M) Tahap Pertama Tunku AbdulRahman Dasar Luar Malaysia Tahap Kedua Tahap Ketiga Tun Abdul Razak dan Dato Seri Dr. Mahathir Tun Hussein Mohamad Soalan 4 : Jadual di atas menjelaskan tentang dasar luar Malaysia a) Nyatakan apakah dasar luar Malaysia i.242 17 .240 .

a. Jelaskan apakah kepentingan masyarakat dunia menganuti agama ( 4 Markah ) Buku Teks T.4 Hal. Huraikan Empat Kebenaran Mulia yang terdapat di dalam ajaran agama Buddha ( 8 Markah ) c.w dan penduduk Makkah berhijrah ke madinah ( 8 Markah ) c.Bahagian B Soalan Esei Jawab tiga soalan sahaja Soalan 5 : Agama ialah Suatu kepercayaan atau ajaran yang dianuti oleh seseorang a.127 18 . Terangkan apakah faktor yang telah menyebabkan nabi Muhammad s. Terangkan Ciri-ciri utama ajaran agama Hinddu ( 8 Markah ) b. Nyatakan apakah isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu Pada tahun 1957 ( 8 Markah ) Buku Teks T. Nyatakan Empat isi kandungan Perjanjian Aqabah Pertama dan Empat isi kandungan Perjanjian Aqabah Kedua ( 8 Markah ) b.4 Hal.65-66 Soalan 6 : y y Perjanjian Aqabah Pertama Perjanjian Aqabah Kedua a. Jelaskan apakah isu-isu yang menjadi panduan Suruhanjaya di atas dalam Merangkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ( 6 Markah ) c.65-66 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 telah memberikan Kemerdekaan Kepada Persekutuan Tanah Melayu Soalan 7 : a.125 .5 Hal. Terangkan apakah yang anda faham dengan Suruhanjaya Reid ( 6 Markah ) b. Apakah hujah-hujah yang boleh menyangkal pendapat orientalis Barat yang mengatakan Hijrah itu sebagai suatu pelarian ( 4 Markah ) Buku Teks T.

242 .221 ( 4 Markah ) ( 10 Markah ) ( 6 Markah ) Komanwel Malaysia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Pertubuhan Persidangan Islam Soalan 9 : a. Huraikan Empat sumbangan Malaysia di dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ( 8 Markah ) c. Terangkan apakah sumbangan Malysia di dalam pertubuhan Persidangan Islam Buku Teks T. Jelaskan 5 cabaran yang terdapat di dalam Wawasan 2020 c.252 ( 8 Markah ) 19 .219 . Nyatakan 6 teras utama kemajuan bersepadu yang ingin dicapai Oleh wawasan 2020 Buku Teks T. Nyatakan Empat sumbangan Utama Malaysia di dalam pertubuhan Komanwel ( 4 Markah ) b.5 Hal.Tarikh Peristiwa Soalan 8 : 28 Febuari 1991 Idea tentang wawasan 2020 a. Apakah yang anda faham dengan Wawasan di atas/ b.5 Hal.